Hutbe

Znacaj Poslanika u nasim zivotima – Cime je Poslanik osvajao ljudska srca

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 23 Rebiu – l – Ahir – 1436.H. / 13 Februar 2015.g. – Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic Znacaj Poslanika u nasim zivotima – Cime je Poslanik osvajao ljudska srca Zaista sva zahvala pripada Allahu, samo Njega hvalimo i od njega pomoć tražimo. Allah je Onaj koji je poslao …

Read More »

Muhammed a.s. nije uzvraćao nasiljem na riječi ili slična djela

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 16 Rebiu – l – Ahir – 1436.H. / 06 Februar 2015.g. – Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic Muhammed a.s. nije uzvraćao nasiljem na riječi ili slična djela Hvala Allahu Uzvišenom, koji je Svoja stvorenja blagodatima nebrojnim obasuo, i put Istine im pokazao, koji ih iz tmina na svjetlo …

Read More »

Ljubav prema Poslaniku – primjeri ljubavi ashaba prema Poslaniku

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 09 Rebiu – l – Ahir – 1436.H. / 30 Januar 2015.g. – Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic Ljubav prema Poslaniku – primjeri ljubavi ashaba prema Poslaniku Hvala Allahu Milostivom na milosti ljubavi i bratstva u vjeri i moralu. Neka je slavljen i hvaljen Allah Svemogući koji je poslao …

Read More »

Karikaturisanje Poslanika Muhameda a.s.

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02 Rebiu – l – Ahir – 1436.H. / 23 Januar 2015.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic Karikaturisanje Poslanika Muhameda a.s. Hvala Allahu Milostivom na milosti ljubavi i bratstva u vjeri i moralu. Neka je slavljen i hvaljen Allah Svemogući koji je poslao vjerovjesnika da nam donese radosnu vijest Dženneta …

Read More »

Ihsan – Dobrocinstvo

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 25 Rebiu – l – Evvel – 1436.H. / 16 Januar 2015.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic Ihsan – Dobrocinstvo Hvala Allahu, koji je čovjeka učinio namjesnikom na zemlji kako bi je izgrađivao. Stvorio mu je ono što je na nebesima i na zemlji i njemu potčinio. On nam je …

Read More »

Hutba reisu-l-uleme Husein-ef. Kavazovića

Hutba reisu-l-uleme Husein-ef. Kavazovića 9.1.2015. Hvala Allahu. Njemu se zahvaljujemo, od Njega pomoć i oprost tražimo. Njemu se utječemo od poroka i ružnih djela naših. Onoga koga Allah na pravi put uputi – niko u zabludu ne može odvesti, a onoga koga On u zabludi ostavi – niko na pravi put ne može uputiti. Svjedočimo da je samo Allah Bog …

Read More »

Mi smo Ummet casnih Mu´mina

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 27 Saffer – 1435.H. / 19 Decembar 2014.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic Mi smo Ummet casnih Mu´mina Hvala Allahu, koji je čovjeka učinio namjesnikom na zemlji kako bi je izgrađivao. Stvorio mu je ono što je na nebesima i na zemlji i njemu potčinio. On nam je svoje blagodati …

Read More »

Sluzenje Allahu kao da ga vidimo te svetost zivota koji je vrijedniji od Kabe

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 20 Saffer – 1435.H. / 12 Decembar 2014.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic Sluzenje Allahu kao da ga vidimo te svetost zivota koji je vrijedniji od Kabe Neizmjerna hvala pripada Allahu koji nas je stvorio, dušu u nas udahnuo i koji dobro voli i za njega obilno nagrađuje. Salavat i …

Read More »

Gdje je nasa Rosseta

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 13 Saffer – 1436.H. / 05 Decembar 2014.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic Gdje je nasa Rosseta Neizmjerna hvala pripada Allahu koji nas je stvorio, dušu u nas udahnuo i koji dobro voli i za njega obilno nagrađuje. Salavat i selam neka su na Poslanika milosti koji voli svoj ummet …

Read More »

Poslanik nas je obavezao da uvijek protiv nasilja budemo

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 6 Saffer – 1436.H. / 28 Novembar 2014.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic Poslanik nas je obavezao da uvijek protiv nasilja budemo Neizmjerna hvala pripada Allahu koji nas je stvorio, dušu u nas udahnuo i koji dobro voli i za njega obilno nagrađuje. Salavat i selam neka su na Poslanika …

Read More »