O Nama

L I Č N A  K A R T A  – džema’ata u Braunau, 20.07.2011. godine

Naziv Centra:

 • Islamski Kulturni Centar Bosnjaka
 • Islamisches Kulturzentrum der Bosniaken – Bezirk Braunau

Sjedište centra/džema’ata i datum organiziranja:

 • u Mauerkirchenu, 20.09.2003.god.

Geografski prostor džemata:

 • Bezirk Braunau – Gornja Austrija

Imam/i u džema’atu:

 1. Usama ef. Makic,
 2. Hfz. Muhamed ef. Savkic,
 3. Prof. Abdulah ef. Čajlaković, sadasnji Imam

Dzema´atski odbor se sastoji od sest (6) clanova + Imam:

 1. Zehrudin Hodzic, predsjednik
 2. Jasarevic Adil, zamjenik predsjednika
 3. Jasarevic Ahmo, blagajnik
 4. Mujcinovic Mujaga, zamjenik blagajnika
 5. Ravkic Sadmir, sekretar
 6. H. Kismetovic Emil, zamjenik sekretara

Džemat egzistira u:

 • u vlastitim prostorijama – Bahnhofstrasse 27 – a, 5270 Mauerkirchen; ca 305 m² korisnog prostora i 2.005 m2 sveukupne povrsine.

Namazi u džema’atu:

 • Petak: dzuma  namaz, ikindija, aksam i jacija.
 • Nedelja: Mekteb za djecu i klanjanje podne i ikindije namaza.
 • Subota rezervisana za razne sobete, vjencanja, tevhide, dove itd.

Uz ramazan:

 • teravih namaz, mukabela, zajednički iftari, predavanja, odrzavanje mevluda, tevhida…

Mubarek dani i noći:

 • obilježavaju se prigodnim programima i predavanjima.

Ukupno ispraćeno hadžija, od 1999. do 2018:

 • 24 hadzija

Broj punktova Mektebske nastave u  vjeronaučnoj 2018/’19 g.:

 • 1 (jedna)

Broj upisanih polaznika u vjeronaučnoj:

 • 2011/2012 – 102 Polaznika
 • 2012/2013 – 109 Polaznika
 • 2013/2014 –116 Polaznika
 • 2014/2015 – 105 Polaznika
 • 2015/2016 – 93 Polaznika
 • 2016/2017 – 96 Polaznika
 • 2017/2018 – 105 Polaznika
 • 2018/2019 – 91 Polaznik
 • 2019/2020 – 92 Polaznik – Mart COVID  – 19
 • 2020/2021 – 90 Polaznika – Novembar COVID – 19

Broj djece koji su izisli na Hatme:

 • 2011/2012 = 102/66 polaznika
 • 2012/2013 = 109/68 polaznika
 • 2013/2014 = 116/59 polaznika
 • 2014/2015 = 105/64 polaznika
 • 2015/2016 = 93/50 polaznika
 • 2016/2017 = 96/60 polaznika
 • 2017/2018 = 105/60 polaznika
 • 2018/2019 = 91/58 polaznika
 • 2019/2020 = COVID – 19
 • 2020/2021 = COVID – 19

Broj polaznika koji je završio hatmu:

 • 2011/2012 -9
 • 2012/2013 –15
 • 2013/2014 – 20
 • 2014/2015 –31
 • 2015/2016 – 43
 • 2016/2017 – 50
 • 2017/2018 – 61
 • 2018/2019 – 69
 • 2019/2020 – 0
 • 2020/2021 – 0

Rad sa omladinom odvija se kroz:

 • Povremena druženja, sportske aktivnosti, internet e-poštom i kroz web stranicu dzema´ata, npr. dobivaju sedmične hutbe na e-mail, te druge aktivnosti.
 • Uspostavljen nogometni tim dzemata koji nastupa i prezentuje dzemat kroz dzematske turnire.
 • Osnovan „HUMANITARNI FOND“ DZEMATA BRAUNAU, dana 04.06.2014. god.
 • Osnovan HOR DZEMATA BRAUNAU “IMAN”, dana 04.03.2018. god.

Redovni i periodični časopisi koja dolaze i kroz džema’at prolaze:

 • Preporod, N. Horizonti.

Medijske aktivnosti

 • izrada i pustanje u funkciju web stranice dzema´ata, kao i mail adresa dzema´ata od 01.08.2011. god.

Organizacioni oblici u okviru džema’ata

 • Fudbalski Klub „Dzemat Braunau“
 • Humanitarni Fond Dzemata Braunau

Uz ove organizovane oblike, prisutni su i:

 • vjersko – prosvjetna služba – Nabavka vjerskih knjiga i formiranje vlastite biblioteke.

Humanitarne aktivnosti:

 • osnovan fond za posebne slucajeve i sergije. Humanitarne aktivnosti su zastupljene u dzema´atu.

Kulturne aktivnosti:

 • su također zastupljene na način obilježavanja mubarek dana i noći iz historije islama ili značajnih državnih datuma.

Mauerkirchen, 31.12.2020 g.

Pripremio: Abdulah ef. Čajlaković