O Nama

L I Č N A  K A R T A  džema’ata u Braunau, 20.07.2011. godine

Naziv Centra:
– Islamski Kulturni Centar Bosnjaka
– Islamisches Kulturzentrum der Bosniaken – Bezirk Braunau

Sjedište centra/džema’ata i datum organiziranja:
– u Mauerkirchenu, 20.09.2003.god.

Geografski prostor džemata:
– Bezirk Braunau – Gornja Austrija

Imam/i u džema’atu:
1. Usama ef. Makic,
2. Hfz. Muhamed ef. Savkic,
3. Prof. Abdulah ef. Čajlaković, sadasnji Imam

Dzema´atski odbor se sastoji od sest (6) clanova + Imam:
1. Zehrudin Hodzic, predsjednik
2. Jasarevic Adil, zamjenik predsjednika
3. Jasarevic Ahmo, blagajnik
4. Mujcinovic Mujaga, zamjenik blagajnika
5. Ravkic Sadmir, sekretar
6. H. Kismetovic Emil, zamjenik sekretara

Broj članova:
– za 2010-tu članarinu je izmirilo 116 clanova.
Stanje i kretanje članstva je stabilno i u blagom porastu!

– U 2011 je bilo 18 novih članova i sveukupno = 132
– U 2012 je bilo 36 novih clanova i sveukupno od 165 clana dzemata.
– U 2013 je bilo 33 nova clana i sveukupno od 194 clana dzemata.
– U 2014 je bilo 20 novih clanova i sveukupno od 202 clanova dzemata.
– U 2015 je bilo 20 novih clanova i sveukupno od 215 clanova dzemata.
– U 2016 je bilo 31 novih clanova i sveukupno od 239 clanova dzemata.
– U 2017 je bilo 20 novih clanova i sveukupno od 242 clanova dzemata.

– U 2018 je bilo 29 novih clanova i sveukupno 249 clanova dzemata.

Džemat egzistira u:
– u vlastitim prostorijama – Bahnhofstrasse 27 – a, 5270 Mauerkirchen; ca 305 m² korisnog prostora i 2.005 m2 sveukupne povrsine.

Namazi u džema’atu:
– Petak: dzuma namaz, ikindija, aksam i jacija.
– Nedelja: Mekteb za djecu i klanjanje podne i ikindije namaza.
– Subota rezervisana za razne sobete, vjencanja, tevhide, dove itd.

Uz ramazan:
– teravih namaz, mukabela, zajednički iftari, predavanja, odrzavanje mevluda, tevhida…

Mubarek dani i noći:
– obilježavaju se prigodnim programima i predavanjima.

Ukupno ispraćeno hadžija, od 1999. do 2018:
– 24 hadzija

Broj punktova Mektebske nastave u vjeronaučnoj 2018/’19 g.:
– 1 (jedna)

Broj upisanih polaznika u vjeronaučnoj:
– 2011/2012 – 102 Polaznika
– 2012/2013 – 109 Polaznika
– 2013/2014 –116 Polaznika
– 2014/2015 – 105 Polaznika
– 2015/2016 – 93 Polaznika
– 2016/2017 – 96 Polaznika
– 2017/2018 – 105 Polaznika

Broj djece koji su izisli na Hatme:
– 2011/2012 = 102/66 polaznika
– 2012/2013 = 109/68 polaznika
– 2013/2014 = 116/59 polaznika
– 2014/2015 = 105/64 polaznika
– 2015/2016 = 93/50 polaznika
– 2016/2017 = 96/60 polaznika
– 2017/2018 = 105/60 polaznika

Broj polaznika koji je završio hatmu:
– 2011/2012 -9
– 2012/2013 –15
– 2013/2014 – 20
– 2014/2015 –31
– 2015/2016 – 43
– 2016/2017 – 50
– 2017/2018 – 61

Rad sa omladinom odvija se kroz:
– Povremena druženja, sportske aktivnosti, internet e-poštom i kroz web stranicu dzema´ata, npr. dobivaju sedmične hutbe na e-mail, te druge aktivnosti.
– Uspostavljen nogometni tim dzemata koji nastupa i prezentuje dzemat kroz dzematske turnire.
– Osnovan „HUMANITARNI FOND“ DZEMATA BRAUNAU, dana 04.06.2014. god.

Redovni i periodični časopisi koja dolaze i kroz džema’at prolaze:
– Preporod, N. Horizonti.

Medijske aktivnosti
– izrada i pustanje u funkciju web stranice dzema´ata, kao i mail adresa dzema´ata od 01.08.2011. god.

Organizacioni oblici u okviru džema’ata
– Fudbalski Klub „Dzemat Braunau“
– Humanitarni Fond Dzemata Braunau

Uz ove organizovane oblike, prisutni su i:
– vjersko – prosvjetna služba – Nabavka vjerskih knjiga i formiranje vlastite biblioteke.

Humanitarne aktivnosti:
– osnovan fond za posebne slucajeve i sergije. Humanitarne aktivnosti su zastupljene u dzema´atu.

Kulturne aktivnosti:
– su također zastupljene na način obilježavanja mubarek dana i noći iz historije islama ili značajnih državnih datuma.

Mauerkirchen, 20.01.2019 g.
Pripremio: Abdulah ef. Čajlaković