O Nama

L I Č N A  K A R T A  IZ-e – džema’ata u Braunau, 20.07.2011. godine

Naziv Centra:

 • Islamski Kulturni Centar Bosnjaka
 • Islamisches Kulturzentrum der Bosniaken – Bezirk Braunau

Sjedište centra/džema’ata i datum organiziranja:

 • u Mauerkirchenu, 20.09.2003.god.

Geografski prostor džemata:

 • Bezirk Braunau – Gornja Austrija

Imam/i u džema’atu:

 1. Usama ef. Makic,
 2. Muhamed ef. Savkic,
 3. Abdulah ef. Čajlaković, sadasnji Imam

Dzema´atski odbor se sastoji od sest (6) clanova + Imam:

 1. Zehrudin Hodzic, predsjednik
 2. Jasarevic Adil, zamjenik predsjednika
 3. Jasarevic Ahmo, blagajnik
 4. Mujcinovic Mujaga, zamjenik blagajnika
 5. Rakvic Sadmir, sekretar
 6. Kismetovic Emil, zamjenik sekretara

Broj članova:

 • za 2010-tu članarinu je izmirilo 116 clanova.

Stanje i kretanje članstva

 • Je stabilno i u blagom porastu! U 2011 g. 18 novih članova; Sveukupno = 132
 • U 2012 je bilo 36 novih clanova i sveukupno od 165 clana dzemata.
 • U 2013 je bilo 33 nova clana i sveukupno od 193 clana dzemata.
 • U 2014 je bilo 20 novih clanova i sveukupno od 201 clanova dzemata.
 • U 2015 je bilo 20 novih clanova i sveukupno od 213 clanova dzemata.
 • U 2016 je bilo 31 novih clanova i sveukupno od  237 clanova dzemata.

Džemat egzistira u:

 • u vlastitim prostorijama – Bahnhofstrasse 27 – a, 5270 Mauerkirchen; ca 305 m² korisnog prostora i 2.005 m2 sveukupne povrsine.

Namazi u džema’atu:

 • Petak: dzuma namaz, ikindija, aksam i jacija.
 • Nedelja: Mekteb za djecu i klanjanje podne i ikindije namaza.
 • Subota rezervisana za razne sobete, vjencanja, tevhide, dove itd.

Uz ramazan:

 • teravih namaz, mukabela, zajednički iftari, predavanja, odrzavanje mevluda, tevhida…

Mubarek dani i noći:

 • obilježavaju se prigodnim programima i predavanjima.

Ukupno ispraćeno hadžija, od 1999. do 2013:

 • 22 hadzija

Broj punktova Mektebske nastave u  vjeronaučnoj 2013/’14 g.:

 • 1 (jedna)

Broj upisanih polaznika u vjeronaučnoj:

 • 2011/2012 – 102 Polaznika
 • 2012/2013 – 109 Polaznika
 • 2013/2014 – 116 Polaznika
 • 2014/2015 – 105 Polaznika
 • 2015/2016 – 93 Polaznika
 • 2016/2017 –

Broj djece koji su izisli na Hatme:

 • 2011/2012 = 102/66 polaznika
 • 2012/2013 = 109/68 polaznika
 • 2013/2014 = 116/59 polaznika
 • 2014/2015 = 105/64 polaznika
 • 2015/2016 = 93/50 polaznika
 • 2016/2017 =

Broj polaznika koji je završio hatmu:

 • 2011/2012 – 9
 • 2012/2013 – 15
 • 2013/2014 – 20
 • 2014/2015 – 31
 • 2015/2016 – 43
 • 2016/2017 –

Rad sa omladinom odvija se kroz:

 • povremena druženja, sportske aktivnosti, internet e-poštom i kroz web stranicu dzema´ata, npr. dobivaju sedmične hutbe na e-mail i hor illahija i kasida te druge aktivnosti.
 • uspostavljen nogometni tim dzemata koji nastupa i prezentuje dzemat kroz dzematske turnire.
 • osnovan HUMANITARNI FOND DZEMATA BRAUNAU, dana 04.06.2014. god.

Redovni i periodični časopisi koja dolaze i kroz džema’at prolaze:

 • Preporod, N. Horizonti.

Medijske aktivnosti

 • izrada i pustanje u funkciju web stranice dzema´ata, kao i mail adresa dzema´ata od 01.08.2011. god.

Organizacioni oblici u okviru džema’ata:

 • Fudbalski Klub „Dzemat Braunau“
 • Humanitarni Fond Dzemata Braunau

Uz ove organizovane oblike, prisutni su i:

 • vjersko – prosvjetna služba – Nabavka vjerskih knjiga i formiranje vlastite biblioteke.

Humanitarne aktivnosti:

 • osnovan fond za posebne slucajeve i sergije. Humanitarne aktivnosti su zastupljene u dzema´atu.

Kulturne aktivnosti:

 • su također zastupljene na način obilježavanja mubarek dana i noći iz historije islama ili značajnih državnih datuma.

Mauerkirchen, 25.06.2017 g.

Pripremio: Abdulah ef. Čajlaković