ZEKAT I SADEKATU-L-FITR

                                                 

RAMAZAN I POST U MJESECU RAMAZANU

Allah dž.š. u Kur`anu kaže: “O vjernici, propisuje Vam se post, koji je bio propisivan narodima koji su Vam predhodili, da biste istinsku bogobojaznost stekli. Određeni broj dana.” (El-Bekare,183-184)

Ashab Ebu Umame el-Bahili r.a. prenosi od Allahovog Poslanika a.s. da je rekao: “Ko posti jedan dan na Allahovom putu, podariće mu Allah zaštitu da će biti daleko od Džehennema, kao što je daleko nebo od Zemlje.” (Tirmizi)

ZEKAT,  Šta je to zekat?

1. Zekat je farz, neupitna obaveza, svakog punoljetnog, umno zdravog, slobodnog muslimana čija imovina dostiže ili prelazi vrijednost nisaba. Uzmi od dobara njihovih Zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš…“ (Et-Tevbe, 103)

Prenosi se da je Muhammed a.s. rekao: “Zaista se pravo na život i imovinu zasniva na izvršenju obaveza, a obaveza koja se nalazi u imovini je zekat.” (Fethu-l-bari,3/263)

2. Islamski šart, treči stup islama, po važnosti odmah nakon namaza. U dvadeset i osam ajeta u Kur’anu zekat se navodi kao obaveza, zajedno s namazom, a Muhammed a.s. kada je upitan šta je islam, rekao je: “Islam je da posvjedočiš da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed a.s. Njegov poslanik, da obavljaš namaz, daješ zekat, postiš ramazan i obaviš hadž ukoliko si u mogućnosti.”(Hadis prenose Buharija i Muslim)

3. Najbolji način čišcenja imovine muslimana, jer je čišćenje jedno od značenja pojma zekat kao što je to i navedeno u ajetu u kojem se naređuje izvršavanje ove obaveze: Uzmi od dobara njihovih Zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih, sigurno, smiriti, a Allah sve čuje i sve zna“. (Et-Tevbe, 103)

Hakim u Mustedreku navodi hadis: “Allah je propisao Zekat da se njime očisti postojeći dio vašeg imetka, a nasljedstvo odredio u imecima koji ostaju iza vas.”

4. Zekatom se osigurava i štiti imovina muslimana, davaoca zekata, kao što se štiti svoja porodica i cjelokupna zajednica od raznoraznih nepogoda i nesreća što je istaknuto u hadisima Muhammeda a.s.: “Osigurajte svoju imovinu davanjem zekata’’ (Hadis prenosi Ebu Davud) “Zekat se nikada nije pomiješao s bilo kojim dijelom imetka, a da ga nije uništio i učinio da se raspadne.’’(Hadis prenosi Bejheki)

5. Zekatom se unapređuje imovina muslimana i stvaraju se pretpostavke za njeno uvećavanje. Uzvišeni Allah kaže: Allah uništava kamatu, a unapređuje milosrđa….(imetak osobe koja daje zekat i sadaku)”. (El-Bekare, 276)

6. Zekat je jedna od najboljih investicija muslimana i preduvjeta za povećanje bereketa njega i njegove porodice,a plodovi te investicije ubiru se i na ovom i na budućem svijetu. Reci: “Zaista, moj Gospodar opskrbu obilnu daruje među Svojim robovima kome hoće, ali im i uskraćuje; što god vi utrošite, On će nadoknaditi, jer najbolji Opskrbnik On je!” (Saba, 39).

7. Zekatom se potvrđuje vjera i pripadnost zajednici muslimana. Sinonim za pojam Zekat u Kur’anu i brojnim hadisima je riječ sadaka (sadeqah), Muhammed a.s. rekao: “Sadaka je dokaz i potvrda.’’(Hadis prenosi Muslim)

8. Za odgovarajuće ispunjavanje obaveze zekata potreban je sistem organiziranog prikupljanja i raspodjele na što upućuje praksa Muhammeda a.s. koji je posebnu pažnju pridavao odabiru prikupljača zekata te organizaciji prikupljanja i raspodjele Zekata, kao i 60. Ajet iz sure Et-Tevbe, u kojem se pominju prikupljači Zekata.

9. Ispunjavanjem obaveze davanja zekata musliman iskazuje i svoju solidarnost s osobama koje imaju određenu potrebu. Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga sakupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženim, i u svrhu na Allahovom putu, i putniku namjerniku. Allah je odredio tako! A Allah sve zna i mudar je”. (Et-Tevbe, 60)

10. Musliman koji ispuni obavezu davanja Zekata dobit će odgovarajuću nagradu kako na ovom tako i na budućem svijetu što je istaknuto u brojnim ajetima kao što je ajet: Ono što žele vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju i koji Zekat daju”. (El-Mu‘minun, 1-4)

Muhammed a.s. je rekao: “Neće čovjek na lijep način davati sadaku a da Allah neće na lijep način postupiti prema onima koje on ostavlja iza sebe.” (Hadis prenose Ibn Mubarek, Ed-Dejlemi i Ibn Šahin). Allah dž.š. kaže: Molitvu obavljajte i Zekat dajite i zajedno sa onima koji molitvu obavljaju i vi obavljajte. (El-Bekare, 43)

Nisab je određena vrijednost ili količina imovine koju fizičko lice (pojedinac) ili pravno lice (firma) treba posjedovati tokom godinu dana da bi podlijegali obavezi Zekata. Nisab podrazumijeva vrijednost ili količinu imovine koja prelazi osnovne životne potrebe, kao što su: hrana, odjeća, kuća, stan, prijevozno sredstvo i osnovna sredstva za poslovanje i troškovi vezani za pobrojano. Kada je imovina u visini nisaba, dolje navedeni iznos nisaba i sve što je preko toga, bila u vlasništvu čovjeka tokom čitave hidžretske godine, na nju (imovinu) se daje zekat i to 2,5%.

Nisab za 2020. godinu – 1441 g. po h. Iznosi: 4.610,00 €

Očistite i unaprijedite svoju imovinu davanjem Zekata!

SADEKATU-L – FITR – VITRE

Sadekatu-l-fitr se daje u ramazanu, a zekat se može dati u toku cijele godine. Zekat i sadekatu-l-fitr su dva različita materijalna davanja. Zekat je stroga obaveza ili farz za svakog imućnijeg muslimana, dok je sadekatu-l-fitr – vitre vadžib i daje se samo u toku ramazana kako bi se tom sadakom očistio post od neprimjerenog govora i da bi se nahranili siromasi.

Rekao je Muhamed a.s.: ”Sadekatu-l-fitr se daje kako bi se njime očistio postač od neprimjerena govora, nedostataka  i da bi se nahranili siromasi.” (Ebu-Davud i Ibn-Madže)

Pokušavajući da pojasni mudrost propisivanja sadekatu-l-fitra Ibn El-Džerrah je kazao: “Sadekatu-l-fitr – vitre je u ramazanu isto što je sehvi-sedžda u namazu. Sadekatu-l-fitr otklanja nedostatke u postu, kao što sehvi-sedžda otklanja propuste u namazu.” Rekao je Muhamed a.s.: „Post lebdi između nebesa i zemlje i neće biti primljen kod Allaha dž.š. sve dok se ne podjeli sadekatu-l-fitr – vitre.

Sakupljena sredstva od zekata i sadekatu-l-fitra distribuiramo za potrebe džemata – IZBA – RIJASET, siromasima, povratnicima, socijalno ugroženim osobama i porodicama, stipendiranje učenika i studenata.

UPLATITE ZEKAT I SADEKATU-L-FITR NA:

 Giro: AT88 3430 3000 0241 3342 s naznakom: Zekat i Vitre

Posjetite Facebook stranicu našeg džemata: Dzemat Braunau

Web stranica džemata: www.dzemat-braunau.at

Ramazan šerif mubarek olsun!

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …