Posljedice Grijesenja – Znas li Put

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
27 Dzumade-l-Ula – 1438 .H. / 24. Februar 2017. g. –Imam/Hatib: Abdulah Cajlakovic

Posljedice Grijesenja – Znas li Put

Neizmjerna hvala pripada Allahu koji nas je stvorio, dušu u nas udahnuo i koji dobro voli i za njega obilno nagrađuje. Salavat i selam neka su na Poslanika milosti koji voli svoj Ummet i koji će se za njega zauzimati na Sudnjem danu. Salavat i selam neka je na njegovu porodicu, na ashabe, tabiine, ucene, šehide i sve Allahove bogobojazne robove.

Postovani dzemate, draga omladino;

Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Poslanik rekao: „Kada čovjek pogriješi, na njegovo srce se stavi tamna mrlja, pa ako se pokaje, odustane od grijeha i zamoli za oprost, oslobodi se njegovo srce i ono postane čisto. Ako se pak vrati griješenju, crnilo na srcu se povećava dok srce u potpunosti ne potamni. To je nečistoća srca koju je Allah dž.š. spomenuo kada kaže: „A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova“./Tirmizi/.

Pogledajmo šta nam sve ono što Allah dž.š. zabranjuje, donosi: Griješenjem izazivamo srdžbu Božiju. Poslanik Muhammed a.s. u hadisi kudsiji od Gospodara svjetova prenosi: „Ja sam Allah, nema drugog Boga osim Mene. Ako si Mi pokoran, Ja sam zadovoljan. Kada sam zadovoljan Ja dajem berićet, a Mom berićetu nema kraja. Ako si griješan, Ja se srdim, a kada sam srdit, Ja proklinjem. Moje prokletstvo doseže do sedmog koljena“./Ahmed/.
Nekad se pitamo, zašto je ovog, tog i tog čovjeka, tako finog, pogodilo iskušenje. Evo odgovor čudosmo. Može biti da je neko sedam generacija ranije zaslužio tu kaznu, to iskušenje. Ova spoznaja je snažan motiv da se grijehu odupremo, jer kako to naš mudri narod upozorava, može se tvoj grijeh na potomstvu tvome vratiti.

Griješenjem, udaljavamo sebe od dobrih robova Božijih, od vjernika. Hasan el Basri kaže: „Neka se svako od vas čuva da ga ne prokunu srca vjernička…“. Kada se od tebe dobri ljudi, vjernici predani, počnu udaljavati, ne analiziraj njih, već sebe. I ova spoznaja, da možemo usamljeni zbog grijeha ostati, treba nas snažno motivisati da od grijeha bježimo.

Grijeh čovjeku umanjuje sposobnost za sticanjem znanja. Imam Šafija je rekao: „Požalio sam se učitelju da slabo pamtim. Preporučio mi je da se okanim grijeha. Rekao mi je da je znanje svjetlo, a Allahovo svjetlo ne obasjava put griješnom“. Neki je čovjek došao imamu Šafiji i rekao: „Imame, imam mnogo dugova“. Šafija mu odgovori: „Čini istigfar“. Zatim je došao drugi i rekao: „Imame, žena mi je nerotkinja“. Šafija mu reče: „Čini istigfar“. Došao je treći i rekao: „Imam puno grijeha“. Imam mu odgovori: „Čini istigfar“. Zatim su mu sva trojica rekli: „Zar ti nemaš drugi odgovor“? Tada im je on proučio ajete iz sure Nuh: „Tražite od Gospodara svoga oprost, jer On doista mnogo prašta. On će vam obilnu kišu slati i pomoći vas, imanjima i sinovima i daće vam bašče i rijeke će vam dati“./Nuh, 10-12/.

Neka svaki griješnik zna da grijeh umanjuje nafaku. Poslanik kaže: „Čovjekova nafaka se uskraćuje zbog grijeha koje čini“./Ahmed/. Grijeh odnosi nur sa lica i na njega nastanjuje tamu. Ibn Abbas kaže: „Grijesi donose crnilo na lice i tamu u srce, slabost tijelu, a ako bi čovjek veličao Allaha, On bi ga sačuvao od grijeha. „A koga Allah ponizi, niko ga ne može poštovanim učiniti“./Hadždž, 18./.

Najbolji način i najsigurniji put do bedema koji će nas od grijeha štititi je ibadet. Svaki dan, onaj koji klanja sve rekate namaske, četrdeset puta moli: „Samo Tebe obožavamo i samo od Tebe pomoć tražimo“./El-Fatiha,4/.

Hud a.s. je poslan narodu Ad. Kur’ansko kazivanje o Hudu a.s. i narodu mu Ad, pouka je za one koji pameti imaju. Taj narod nije bio običan, bio je snažan i osor. Allah dž.š. kaže: „Zar ne znaš šta je Gospodar tvoj sa Adom uradio, sa stanovnicima Irema, puna palata na stubovima kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo“./Fedžr,6-8/. Šta znači, „kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo“? To znači da se na Zemlji nikada nije pojavila takva civilizacija. Ebu Derda r.a. nam također kazuje o narodu Ad: „Narod Ad koji je živio prije vas sakupljali su puno imetka, izgrađivali impozantne građevine, nada im je bila velika. Propalo je sve što su sakupljali, nastambe njihove su postale grobovi, a nade su im iščezle.“
Svojim ponašanjem, neposluhom Bogu i ustrajavanjem u grijehu, zaslužili su uništenje. Prvo ih je pogodio strašni glas. „I zasluženo ih je pogodio strašni glas, i Mi smo ih kao nanos riječni učinili“./Mu’minun,41./. Od tog stravičnog glasa su presušile rijeke, zgrade se porušile. Postali su poput bezvrijednog riječnog nanosa, ali nisu bili mrtvi. Takvi, iznureni ugledali su crni oblak kako im dolazi. Obradovali su se i rekli: „Ovaj nam oblak kišu donosi“./Ahkaf,24./. Ne donese taj oblak blagorodnu kišu. Allah dž.š. nam kazuje šta s oblakom dođe. „A Ad je uništen vjetrom ledenim, silovitim, kome je On vlast nad njima sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljene kao šuplja palmina stabla vidio, i vidiš li da je iko od njih ostao“./El Hakka, 6-8/.
Buharija i Muslim bilježe: „Kada bi Poslanik ugledao oblak, promijenio bi se u licu, počeo bi izlaziti i ulaziti, a kada bi počela padati kiša, obradovao bi se. Aiša r.a. ga je upitala za razlog takvog ponašanja, a on je rekao: „Aiša, ko mi garantuje da nas neće pogoditi kazna koja je pogodila i narod Ad“? Nastambe naroda Ad postale su pustinjski predio.

„I Mi smo iz milosti Naše njega i one koji su bili s njim spasili“./Ea’raf,72./. Hud i vjernici su se spasili jer su znali Put. Oni koji su bez te spoznaje ostali ništa im nije pomoglo to što su silno bogati i moćni bili.
Čovjeku je svakom, Dunjaluk preploviti, njime prekoračati. Hodajući ovim bespućima dunjalučkim, može se zalutati. Ljude najčešće pohlepa ali i slijeđenje strasti i pohote odvede sa prave staze.
Allah dž.š. nam je pokazao Put, i naučio nas kako da se dunjalukom putujući, ponašamo. „I nastoj time što ti je Allah dao da stekneš onaj svijet, a ne zaboravi svoj udio na ovom svijetu i čini drugima dobro, kao što je Allah tebi dobro učinio i ne čini nered po Zemlji jer Allah ne voli one koji nered čine“./Kasas, 77./. Jasno nam je iz ovog ajeta da je konačni, pa ako hoćete i jedini čovjekov cilj, ahiretsko uživanje.
Do tog mjesta moramo preći put koji se zove Dunjaluk. Za putovanje nam treba opskrba. Allah dž.š. nas bez opskrbe ne ostavlja.
Kaže nam: „Ne zaboravi svoj udio na ovom svijetu“. Nije jači narod od Ada na zemlji živio. Palače i kuće su u brdima i stijenama klesali i ogromno bogatstvo imali, ali nisu željeli znati Put.
Došao im je poslanik Hud da im Put pokaže, nisu mu se pokorili. Došao je nama Poslanik da nam Put pokaže. Tom Putu Poslanik nas i podstiče. Evo kaže nam: „Svaki će čovjek ući u Džennet osim onoga koji to odbije. A ko odbija ući u Džennet Poslaniče, upitaše ga. Ko mi se pokorava, ući će u Džennet, a ko mi pokornost odbija, on odbija ući u Džennet“.

Znate, da je Poslanik susreo nekog muslimana oskudno obučenog pa ga upita: „Imaš li ti imetka“? „Imam“, reče čovjek. „Neka se blagodat imetka vidi na tebi“, reče Poslanik. Poruka je to svima nama koja glasi, ne odričite se dunjalučkih ljepota i blagodati ali nipošto ne dozvolite da vas te ljepote i blagodati zavedu i s Puta odvedu.
Put je vjera, a ona nas uči da trebamo biti u stalnoj brizi o sebi, o porodici, Zajednici kojoj pripadamo i državi u kojoj živimo.

Mnogi je čovjek danas u bezglavoj trci za dunjalukom pa nema vremena za sebe i brigu o sebi. Moraš, o čovječe, naći vremena za ibadet jer koliko god da imaš dunjalučkih dobara ostat ćeš bez njih, a bit će ti vrijedno samo ono što se može sa sobom u kabur ponijeti.
Mnogi je čovjek danas u bezglavoj trci za dunjalukom pa nema vremena za brigu o porodici, o djeci, zaboravlja da Gospodar zapovijeda: „Čuvajte sebe i porodice svoje od vatre“./Tahrim,6./. Na ispravnom si Putu, ne lutaš kad znaš da je najbolji tvoj trag na Dunjaluku kojeg možeš ostaviti, potomstvo pokorno Bogu. Jakub a.s. na smrtnome času sinove pita: „Šta ćete poslije mene vjerovati“? Nama su poslanici uzor.

Mnogi čovjek danas u bezglavoj trci za dunjalukom, nema vremena za čovjeka, za brata, za komšiju. Hasan el Basri poslao nekoliko svojih prijatelja da pomognu nekom čovjeku. Reče im: „Naiđite i Sabita el Benunija, neka i on ide s vama“. Kada su kod njega došli i pozvali ga, on im reče da ne može jer je u i’tikafu. Oni o tome obavijestiše Hasana, on ih ponovo posla njemu i reče im da mu kažu: „Zar ne znaš da je tvoj trud da pomogneš brata muslimana u nevolji, bolji nego da ideš dobrovoljno na hadždž“. Na ispravnom si Putu, ne lutaš kada znaš i ponašaš se u skladu sa slijedećim Poslanikovim riječima: „Najbolje djelo nakon farzova je obradovati vjernika“.

Mnogi čovjek danas u trci za dunjalučkim dobrima radi na štetu društva i zajednice – dzemata, a to znači da ruši vlastitu kuću i tako ruševnu, nesigurnu ostavlja svojoj djeci. Šta su narodu Ad, kad je odredba Božija došla, značila sva bogatstva, sve palače i sve kuće građene u brdima i klesane u stijenama. Draga braco, trebamo biti bogati ali i gledati nacin i sredstva kojima sticemo taj imetak pa upitati se, šta će nam koristiti to što gomilamo imetak koji smo nedaj Boze na haram način stekli, kad odredba Božija dođe? U tom trenu, susreta s Gospodarom više bi nam koristila dova nekog bolesnika čiji smo lijek kupili. U tom trenu, susreta s Gospodarom više bi nam koristila dova nekog siromaha čijem smo djetetu omogućili da se obrazuje i bude koristan Domovini i Ummetu.
Allah dž.š. govori u hadisi kudsiji: „Čovječe, tako Mi Moje slave i veličine, ako budeš zadovoljan s onim što ti dam, odmornim ću učiniti tvoje tijelo i srce, a kod Mene ćeš biti upisan kao zahvalan i hvaljen rob. A ako ne budeš zadovoljan sa onim što ti dajem, tako Mi slave i veličine Moje, sručit ću na tebe dunjaluk, lutat ćeš po njemu kao zvijer u divljini, a od dunjaluka će ti opet doći samo ono što sam ti Ja odredio“.

Uzvišeni Bože, pomozi nas da svjesni posljedica griješenja budemo i da se od grijeha što više udaljimo. Amin!

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …