Hutbe

Dan Dzamija

Islamska zajednica u Austriji – Bezirk Braunau – Mesdzid Mauerkirchen – – 13. džumade-l-uhra 1433.H. / 04. maj 2012.g.Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic “DAN DŽAMIJA” 1993. – 2012. godina Draga braćo u islamu! Danas 13. džumade-l-uhra 1433.H., 04. maja 2012. godine, uz Allahovu, dželle še’nuhu, pomoć govorim na temu «Dan džamija 1993. – 2012. godina”. Podsjećanja radi, Rijaset Islamske zajednice u …

Read More »

Dadesetogodisnjica Armije RBiH

DVADESETOGODIŠNJICA ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE Hvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti! O vjernici, bojte se Allaha onako kako se …

Read More »

Dvadeset godina od pocetka oruzane agresije i genocida na RBiH

Hvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti! O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao …

Read More »

Budimo zadovoljni sa onim sto nam je Allah dao

Hvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti! O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao …

Read More »

Vjera i medjusobno povjerenje u izgradnji Zajednice – dzemata

Hvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti! O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao …

Read More »

Godisnjica revolucije Sirijskog Naroda i Genocid Vlasti nad Sirijcima

Islamska zajednica u Austriji – BIKC Braunau – 23. rebiu-l-ahir 1433.H. / 16. mart 2012.g. GODIŠNJICA REVOLUCIJE SIRIJSKOG NARODA I GENOCIDA VLASTI NAD SIRIJCIMA Hvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u …

Read More »

Islamsko Bratstvo

Hvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti! O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao …

Read More »

Vjerovanje u Allaha

Hvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti! O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao …

Read More »

Duznostima roditelja prema djeci

Hvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti! O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao …

Read More »