IMAN SE DJELIMA DOKAZUJE

Islamska zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
20 Zul – Hidzdze – 1434.H. / 25. Oktobar 2013.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic
IMAN SE DJELIMA DOKAZUJE

hutbaZahvaljujemo se Allahu jednom i jedinom koji nije rodio niti rođen nije i kome niko ravan nije.
Hvala Allahu hvalom koja se nikom ne upućuje osim Njemu, jer se uistinu Njemu sve vraća, hvalom koja priliči Njegovim blagodatima, koje On stalno uvećava i s kojom se postiže Njegovo zadovoljstvo. Molimo Allaha Uzvišenog da blagoslovi onoga s kojim je zapečačeno poslanstvo, Muhammeda a.s, kao i njegovu braću Allahove poslanike Adema, Nuha, Ibrahima, Musaa, Isaa, a.s, i sve druge koje je Allah nadahnjivao znanjem i mudrošću kako bi donosili radosnu vijest svjetovima. Salavat i selam šaljemo najodabranijem Poslaniku, Allahovom miljeniku, Muhammedu a.s, njegovoj porodici, ashabima, tabiinima, šehidima i kao i svim muslimanima.

Postovani dzemate, draga braco;

Vec nekoliko hutbi govorimo o Imanskim Sartima, a kojih kao sto znate ima sest. Pa smo tako ukupno govorili o tri od sveukupno sest Imanskih sartova. O Imanu – vjerovanju u Allaha dz.s., o Imanu – vjerovanju u Allahove meleke, o Imanu – vjerovanju u Bozije Poslanike.

Medjutim, danas cemo prije nego sto nastavimo kazivanja o preostala tri sarta vratiti se na pocetak i prije svega reci nesta vise o samome Imanu – vjerovanju, sta je to Iman i cime se on dokazuje u i kroz ljudski zivot.

Na pitanje sta je Iman, najbolje nam govori predaja koju smo vec spomenuli, kada je jedne prilike melek Dzibril dosao Bozijem Poslaniku u obliku covjeka dok je Poslanik a.s. sjedio sa svojim drugovima – ashabima i pitao ga sta je Islam – Iman i Ihsan, a Poslanik je odgovorio: Iman je da vjeruješ Allaha, Njegove meleke, Njegove Knjige – Kitabe, Njegove Poslanike, Sudnji Dan i u određenje – kada i kader bilo dobro ili loše.

Dio imana je i da se onome ko je musliman, onome ko je priznao Allaha kao svoga Gospodara, Kur’an kao Allahovu rijec, da mu se zeli dobro, a ne zlo, da mu se misli dobro a ne zlo, da mu se govori dobro a ne zlo. Koliko mi prihvatamo naseg brata muslimana koji je druge nacije, koliko mi prihvatamo muslimana koji je druge boje koze i koliko mi prihvatamo muslimana koji je iz drugog dzemata toliko mnogo imamo Imana u svome srcu i svako od nas moze naci mjeru imana samom sebi kroz ova pitanja.
Čovjek je biće koje se sastoji od tijela i duše. Jelo i piće su sasvim normalne ljudske potrebe bez kojih tijelo ne bi moglo funkcionisati. Isto tako i duša ima svoje određene potrebe. Na prvom mjestu ta potreba je iman, vjerovanje. Ovo vjerovanje mora biti čvrsto i stvarno i da čovjek sve stvari koje se tiču vjere priznaje kao jedinu i apsolutnu istinu započinjujući prije svega sa vjerovanjem u Allaha. Onaj koji vjeruje u Allaha i na njega se oslanja, Allah mu daje posebnu imansku snagu s kojom on hodi kroz život. Jer Allah je Moćni kome nije potrebna ničija pomoć, nasuprot čovjeku koji bez Allahove pomoći biva izgubljen.
Kaže Allahov Poslanik s.a.v.s.,:”Da se oslonite na Allaha istinskim oslanjanjem podario bi vam nafaku kao što je podario ptici; odlazi gladna iz svog gnijezda a vraća se sita.” Vjerovanje u Allaha daje čovjeku osjećaj sigurnosti i slobode. Za takve Allah kaže u Kur’ani Kerimu:
الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ [١٣:٢٨] „one koji vjeruju i čija se srca, kad se Allah spomene, smiruju – a srca se doista, kad se Allah spomene, smiruju!” [1]

Iman nije samo djelo jezika, naprotiv iman ima uticaja na kompletan naš život. Vjerovati znači Allahu svoju riječ dati; a onaj ko svoju riječ održi, biće nagrađen Džennetom. Iman treba da se odražava na kompletan život jednog muslimana, da bude prepoznatljiv na njegovj ličnosti, na poslu, ili u međusobnom odnosu sa drugima. Čovjek vjernik će nastojati da se odmjereno vlada i da svoje obaveze u potpunosti ispunjava. On nikome neće uskratiti njegovo pravo, svakome će dati ono što mu pripada. On se ponaša prema drugim ljudima sa respektom i uvažavanjem bilo da se radi o komšijama, o radnim kolegama, o učenicima, ili profesorima. Ako se suoči sa problemima odlučno se sa njima hvata u koštac i pri tom se oslanja na Allaha.
Draga braćo, jedan istinski musliman ne laže niti podupire nikoga ko laže. On ne govori nikome iza leđa niti bilo koga ismijava. Njegovo srce je oslobođeno od mržnje, zavidnosti ili zlobe. On je pun ljubavi prema svim Allahovim stvorenjima, samilostan je prema djeci i nejakima, poštuje i uvažava starije i iskusnije od sebe. Čak i prema neprijateljima se odnosi pravedno i sa respektom. Vjernik je skroman i daleko od uzdizanja i oholosti. On pomaže shodno svojim mogućnostima svima kojima je potrebna njegova pomoć. Pomoć svoju pruža siromasima, bolesnima, nastradalim licima, ranjenicima, ali i svom komšiji kada treba nešto unijeti ili iznijeti iz kuće. Ne izviruje kroz prozor i ne čeka da komšija sam unese u kuću namještaj, ili građevinski materijal, nego odmah zasuče rukave i pita: „Komšija mogu li pomoći?” Prilikom činjenja dobra i pomaganja ljudima uvijek pred očima ima Allahovo zadovoljstvo, a ne valjo sam mu neki dan, pa valjaće i on meni.
Poslanik a.s. je u jednom hadisu rekao da Iman ima sedamdeset i nekoliko dijelova,a jedan dio imana je i :”Rob neće upotpuniti svoj iman sve dok svome bratu ne bude volio ono što voli sebi i dok se ne bude plašio Allaha u svojim šalama i u ozbiljnosti.”

Božiji Poslanik, s.a.v.a.je rekao: “Iman ima sedamdeset i nekoliko grana, najviša je u riječima Nema boga osim Allaha, a najniža je uklanjanje s puta onoga što ljudima smeta. Stid je također dio imana“.
Ovaj dio Imana podrazumijeva stid. Stid koji covjeka sprijecava da cini grijeh i zlo. Imamo li stid spram svojih djela, ili nas bas i nije briga. Imamo li stid u govoru ili nas bas i nije briga kako, sta i kome govorimo. Onaj ko ima stid u djelima svojim, taj je upotpunio jedan dio imana, a onaj ko ga nema zna na cemu treba poraditi.
Božiji Poslanik, s.a.v.a. je rekao: “Vjernici su u svom međusobnom prijateljstvu, saosjećanju i samilosti poput jednog tijela: kada zaboli jedan dio, ostali dijelovi tijela su bez sna i pod temperaturom – bolesni.

Dakle, Allah dz.s. jos jednom medju-muslimanske odnose stavlja u dio Imana, tako da je Iman upotpunjen onda kada su vjernici medusobno prijatelji, suosjecaju jedan naspram drugoga i milostivi i blagi su jedni naspram drugih. A ne da smo puni zelje da nasem bratu muslimanu sve podje po zlu, ili da mrzimo uspjeh naseg brata, ili zelimo da ga ne vidimo, ili da cujemo za njega kad mu kola krenu nizbrdo. Iman u srcu vjernika, trazi postivanje drugog muslimana, trazi prijateljstvo medu njima i trazi blagost i samilost.

Ovako Poslanik s.a.w.s. opisuje Iman vjernika: “Pokreti su mu blagi, susret sa njim je ugodan. U svim poslovima traži ono najuzvišenije, a od morala najljepše. Ne čini nasilje onome ko ga mrzi, ne čini grijeh zbog onoga koga voli. Malih je životnih potreba, a od velike pomoći ljudima. Svoj posao obavlja lijepo, kao da ga (neko) gleda, pogled mu je oboren, široke je ruke, ne odbija prosjaka. Govor mu je odmjeren, jezik mu je sputan. Ne prihvata neistinu od prijatelja, istinu ne poriče čak ni od neprijatelja, ne poučava se osim da stekne znanje, ne stiče znanje osim da ga provede u djelo. Ako je sa ovosvjetskim ljudima najmudriji je, ako je sa onosvjetskim ljudima najbogobojazniji je.
Božiji Poslanik, s.a.v.a. je rekao: “Koga obraduje njegovo dobro djelo, a ožalosti loše djelo, on je vjernik.”
Nazalost mnogi ljudi postupaju upravo suprotno. Dok vjernik kada ucini dobro djelo obveseli se, prsa mu se prosire, a sa druge strane losa djela ga zaloste i cine tuznim i depresivnim.
Božiji Poslanik, s.a.v.a.: je rekao:“Vjernik je prisan i sa njim su drugi prisni, i nema dobra u onome koji nije prisan i s kim drugi nisu prisni. Najbolji od ljudi je onaj koji najviše koristi ljudima.
Dakle, u dijelove imana spada i ljubaznost i prisnost sa drugim ljudima, gdje su vjernici lijepo drustvo i pozeljno drustvo.
Božiji Poslanik, s.a.v.a.: je rekao “Vjernik je onaj od koga su ljudi sigurni za svoju krv i za svoj imetak.
Ovaj dio imana je u isto vrijeme i jedno od zlatnih pravila Islama, gdje je dio vjere jednog insana obavezno i postivanje casti i krvi (zivota) drugih ljudi. Ovo pravilo vazi za sve ljude,bilo kojoj vjeri pripadali ili bilo kojoj grupi ljudi.
Božiji Poslanik, s.a.v.a.je rekao: “Dvije osobine ne mogu biti zajedno kod vjernika: škrtost i sumnja u pogledu opskrbe.”
Ovaj hadis je logican, jer vjernik koji vjeruje u Allaha pa s tim i u dzennet i dzehennem ne moze biti skrt, i gledati da ustedi neudjelujuci sadaku jer je vjernik svjestan da je vrijednos sadake daleko veca od vrijednosti koju ima od imetka na Dunjaluku. Ista stvar je i sa pouzdanjem da je nafaka jedino i samo od Allaha dz.s., a sumnja u istu stvar dolazi zbog nedostatka Imana-vjerovanja u Allaha dz.s..
Božiji Poslanik, s.a.v.a. je rekao: “ Onom kome je najveća briga zadovoljenje strasti, iz srca bude iščupana slast imana.”
Dakle, kada je strast covjeku cilj i prva briga, kada u svemu gleda da zadovolji svoje strasti od kojih su mnoge niske i zivotinjske, onda je i to takoder nedostatak Imana u ljudskom srcu.
Božiji Poslanik, s.a.v.a.je rekao: “Najbolji iman je u tome da znaš da je Allah s tobom gdje god da se nalaziš.
A najbolji je, jer takva osoba stalno ima na umu Allahovu prisutnost, te zbog toga izbjegava sve sto steti njegovoj vjeri i imanu, a sa druge strane samo cini dobro i plemenito djelo.
Iman je i vjerovanje u Poslanika s.a.w.s. da je bio i zivio, i da je govorio istinu i da je ta istina do nas prenesena, Poslanik s.a.w.s. je jedne prilike rekao ashaba da je zeljan susreta sa svojom bracom, ashabi ga upitase: “Zar mi nismo tvoja braća?” Odgovori: “Vi ste moji ashabi, ali moja braća su oni koji vjeruju u mene, a nisu me vidjeli. Ja čeznem za njima“.
Draga braco, pokretač svih naših dobrih djela jeste zasigurno naš iman, a naša djela njihova brojnost i raznovrsnost govore o nivou i kvaliteti našeg imana.
Mnogi oni koji ne vjeruju u Allaha pokušavaju potrebe svoje duše nekim drugim sredstvima da zadovolje. Tako se neki odaju alkoholu, neki drogi, neki kocki, te baveći se tim stvarima otupljuju svoj iman, svoju vjeru.
Vjerovanje iman se pojačava putem ibadeta koje nam je Allah propisao. Zbog toga je bitno da ibadete nikada ne napuštamo. Vjera je poput vatre u koju moramo stalno drva da bacamo kako se ne bi ugasila, a ta drva su naši ibadeti.
Jedan od ibadeta koji ponajviše govori o našem imanu jeste zasigurno namaz. Onaj ko ga obavlja on je uvjeren u njegovu obaveznost i on je ubijeđen da će jednog dana pred Allaha stati.
Allah Uzvišeni kaže:
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ
„Pomozite sebi strpljenjem i namazom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima,

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
koji su uvjereni da će pred Gospodara svoga stati i da će se Njemu vratiti.”[2] Jedan vjernik se iskreno boji Allaha, iskreno se boji svojih grijeha i čak i same pomisli da počini grijeh. Naš Poslanik neka je na njega mir i spas je rekao: „Vjernik, mu’min se boji da počini grijeh kao što se boji vatre.”[3] Koliko je samo iman bitan govori nam i činjenica da od imana ovisi kompletno dešavanje oko nas, počevši od vremena, od padanja kiše, od sazrijevanja usjeva itd. Allah Uzvišeni kaže:
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ [٧:٩٦] „A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.”[4] Koliki je nečiji iman, koliko je čvrst i jak mi ljudi ne možemo znati, ali sigurno je da naša djela najbolje svjedoče o našem imanu. Istinski iman se najbolje pokazuje onda kada čovjek bude stavljen na kušnju, kada ga Allah iskuša bolešću, siromaštvom, nesrećom, smrću ili ubistvom voljenih osoba, izvanrednim uvjetima itd. Tek onda se vidi prava jačina našeg imana.
Molim Allaha da ojača naš iman, da primi od nas naše ibadete i da budemo istinski vjernici. Amin.
Učimo dovu Allahu Uzvišenom da nas sačuva od posrtaja, da nas ucini istinskim sljedbenicima puta Pejgambera – Muhameda a.s. da u nasim srcima usadi ljubav prema Njemu – Allahu, prema nasoj vjeri Islamu, i prema nasem Miljeniku Muhamedu a.s. i svim prijasnim Poslanicima. Amin.

Molimo Allaha da nas obraduje Džennetom, a udalji od Džehennema. Amin !!!
_________________________________________________________________________________
[1] Suretur-Ra’d, 28
[2] Suretul-Bekare, 45-46
[3] Sahihul-Buhari, Iman, 19
[4] Suretul-E’araf, 96

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …