VJEROVANJE U SUDNJI DAN

Islamska zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
12 Muharrem – 1435.H. / 15. Novembar 2013.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

hutbaVJEROVANJE U SUDNJI DAN

Zahvaljujemo se Allahu jednom i jedinom koji nije rodio niti rođen nije i kome niko ravan nije.
Salavat i selam šaljemo najodabranijem Poslaniku, Allahovom miljeniku, Muhammedu a.s,
njegovoj porodici, ashabima, tabiinima, šehidima i kao i svim muslimanima cijeloga svijeta.

Postovani dzemate, draga braco;
Vec nekoliko hutbi govorimo o Imanskim Sartovima, a kojih kao sto znate ima sest. Pa smo tako govorili o Imanu – vjerovanju u Allaha dz.s., o Imanu – vjerovanju u Allahove meleke, o Imanu – vjerovanju u Bozije Poslanike, o imanu – vjerovanju u Njegove Kitabe – knjige, o Imanu – vjerovanju u Kada i Kader
Danas ćemo govoriti o Imanu – vjerovanju u Sudnji Dan. Vjerovanje u Sudnji dan je jedan od temelja naše vjere. U Kur’ani Kerimu se najčešće spominje upravo vjerovanje u Allaha i Sudnji dan. Takvih ajeta je veoma mnogo kao npr.:
“Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha, i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike,…” (Alu-Imran, 177)
Šta znači vjerovati u Sudnji dan? Vjerovanje u Sudnji dan obuhvata nekoliko aspekata:
Prvo je vjerovanje da će svi ljudi koji žive na Zemlji jednoga dana umrijeti i da će kompletan život sa planete Zemlje nestati. Dakle, stanovnici Zemlje imaju svoj početak, ali i svoj kraj kojeg niko ne zna sem Allaha. Allah Uzvišeni kaže:
„Sve što je na Zemlji prolazno je, ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti, – pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!” (Er-Rahman, 36-38)
Drugi aspekt Sudnjeg dana je vjerovanje da će svi ljudi nakon što pomru biti ponovo oživljeni te će njihova tijela biti rekonstruisana kakva su nekad bila i duše će se ponovo sjediniti sa svojim tijelima. Ljudi će ustajati iz svojih grobova, bolje rečeno proklijaće iz zemlje kao što bilje niče nakon kiše. Biće goli, bosi i neobrezani. Gledaće se u strahu, shvatiće istinu kojom im se prijetilo, znaće da je nastupio dan polaganja računa, bježaće jedni od drugih, niko neće htjeti tuđi teret grijeha da ponese, tražiće se šefadžije koje bi se za njih zauzimale. Vjernici će govoriti o Gospodaru naš ubrzaj Sudnji dan, a nevjernici znajući šta ih čeka će govoriti o Bože ne ubrzavaj Sudnji dan. Ove momente Allah opisuje u Kur’ani Kerimu tako detaljno da možemo sebi te slike predočiti. Tako npr., u suri Jasin Allah kaže:
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ‌[٣٦-٥١] „I puhnuće se u rog, pa će oni iz grobova prema Gospodaru svome pohrliti,
قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ‌[٣٦-٥٢] govoreći: “Teško nama! Ko nas iz naših grobova oživi?” – “Eto ostvaruje se prijetnja Milostivog, poslanici su istinu govorili” (Jasin, 51-52)
Ili govoreći o strahu koji će ljudi tog dana imati i o njihovom okretanju i bježanju jednih od drugih Allah kaže:
يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ‌[٨٠-٣٤]na dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći
وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ‌[٨٠-٣٥]i od majke svoje i od oca svoga
وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ‌[٨٠-٣٦]i od druge svoje i od sinova svojih,
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ‌[٨٠-٣٧]toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti. Abese,34-37)

Treći aspekt Sudnjeg dana je vjerovanje da će ljudima nakon što budu proživljeni Allah suditi za njihova djela koja su počinili na ovom svijetu, tj., dunjaluku. Nakon što ljudi budu proživljeni biće im rečeno da krenu prema Allahu. Postavit će se terezije za vaganje ljudskih djela. Uzvišeni kaže: “Oni čija dobra djela budu teška, oni će želje svoje ostvariti, a oni čija dobra djela budu lahka, oni će posve izgubljeni biti, u Džehennemu će vječno boraviti.” (Muminun, 102-103)
Otvorit će se knjige u kojima su zapisana djela. Neki će je uzeti desnom rukom, neki lijevom, a nekima će biti data iza leđa. U vezi s tim Uzvišeni kaže: “I svakome čovjeku ćemo ono što uradi o vrat privezati, a na Sudnjeme danu ćemo mu knjigu otvorenu pokazati: ‘Čitaj knjigu svoju, dosta ti je danas što ćeš svoj račun polagati!’ (13-14)
Svevišnji će svesti račune. Nasamo će razgovarati sa vjernikom i podsjetiti ga na počinjene grijehe, što je opisano u Kur’anu i sunnetu. Djela nevjernika neće biti vagana za razliku od djela vjernika. Ovo otuda što oni, u osnovi, nemaju dobrih ahiretskih djela. Njihova će im djela samo biti predočena te će Allah, subhanehu ve te ala, tražiti da ih priznaju.
El-Bezzar bilježi hadis sa senedom od Enesa Ibn Malika r.a. da je rekao: Jednom se Allahov poslanik a.s. nasmijao, pa reče: Zar me nećete upitati zbog čega sam se nasmijao? Rekoše: O Allahov Poslaniče, zbog čega si se nasmijao? Reče: Začudio sam se raspravi roba i njegova Gospodara na Sudnjem danu. Reče: O moj Gospodaru, zar mi nisi obećao da mi nećeš nepravdu učiniti? Reče: Svakako! Reče: Ja ne prihvatam ni jednog svjedoka da svjedoči protiv mene osim samog sebe. Pa reče Allah tebareke we te’ala: Pa, zar nije dovoljno da Ja budem svjedok sa Plemenitim melecima, Pisarima? Reče: Pa je ovaj stalno svoj govor ponavljao… Reče: Nakon toga su se ovome zapečatila njegova usta, pa su njegovi organi počeli da govore o onome što je činio.
Shodno njima će biti i kažnjeni. Ljudi će biti dovedeni do Sirat-ćuprije koju će morati da prijeđu. Ispod njega je Vatra. Ljudi će preko ćuprije prelaziti shodno svojim djelima. Neki će preći brzinom treptaja oka; brzinom munje; vjetra; trkaćeg konja; deva; trčanjem, normalnim hodanjem; puzeći. Neki će biti bačeni u Vatru. Na Sirat ćupriji postoje kuke koje će hvatati ljude shodno njihovim grijesima. Ko prijeđe Sirat ćupriju ući će u Džennet.
Idući ka Džennetu, vjernici ce na mostu između Vatre i Dženneta stati, tu će riješiti međusobne razmirice. Nakon što budu potpuno čisti, dopustit će im se da uđu u Džennet. Vidite draga braco, kad su u pitanju meduljudski odnosi, to oni sami rjesavaju. I nema ulaska u Dzennet ako si ga zasluzio dok ne oprostis bratu muslimanu ili dok on ne oprosti eventualne uvrede, ogovaraja, potvore, zulumcarenje koje si cinio prema svome bratu, muslimanu, komsiji, dzematliji itd.
Ovo je samo jedan mali dio iz Kur’ana i Sunneta koji nas podsjećaju na Sudnji dan za koji se moramo pripremati i stalno voditi računa da činimo dobra djela koja će nas u Džennet uvesti.
O Allahovi robovi, zamišljajmo se u ovome danu, pa se za njega pripremajmo i prema njemu nebudimo nemarni! Šta mislite da vas neko obavjesti da ćete se susresti sa neprijateljem, ili da ćete se naći u opasnosti? Kakav bi strah imali i kako li bi se samo pripremali da se riješite svega toga? Šta mislite, a možda se taj isti strah i ne desi, ili, i ako se ta situacija dogodi, postoji novac kako bi se iskupili, imamo i porodice koje će nas zaštititi! Što se Sudnjeg dana tiče, opasnost od njega je stopostotna, od njega se niko neće spasiti, ni porodicom, ni sa imetkom, niti ugledom. Pa, zašto se čovjek ne priprema onim što će mu biti od pomoći u tom strahu i opasnosti. Priprema je danas lahka samo onome kome je Allah to pomogao! A, opet, to se postiže sa ustrajnošću u svemu što se pokornost Allahu zove, kao i u klonjenju od zabranjenih stvari.
Predočimo sebi, draga braco, svoju situaciju u tom danu! O ti koji si prokockao svoje namaze, i koji slijediš svoju strast.! O ti koji jedeš haram imetak, koji si počinio grijeh i zlo djelo!
O ti koji si nepravdu sam sebi grijesima počinio, koji si i ljudima to uradio neprijateljstvom svojim, pa si im zakinuo njihovo pravo u pogledu njihove krvi, njihovog imetka i časti – obraza! Ko će te uzeti u zaštitu i kako ćeš se riješiti svih strahota onoga dana kada vaga pravedno izvaga, i kada se džennet približi i kada se vatra raspali, kada te se odreknu tvoji roditelji, i djeca i braća!

E’uzu billahi mineš šejtanir radžim: «I bojte se Dana kada ćete se svi Allahu vratiti, kada će se svakome ono što je zaslužio isplatiti, – nikome krivo neće učinjeno biti.» (El-Beqareh,281)
Učimo dovu Allahu Uzvišenom da nas sačuva od posrtaja, da nas ucini istinskim sljedbenicima puta Pejgambera – Muhameda a.s. da u nasim srcima usadi ljubav prema Njemu – Allahu, prema nasoj vjeri Islamu, i prema nasem Miljeniku Muhamedu a.s. i svim prijasnim Poslanicima. Amin.
Molim Allaha da nas obraduje Džennetom, a udalji od Džehennema. Molimo Allaha da nas uputi na pravi put pa da se iskreno i svesrdno pripremamo za Kijametski i Sudnji Dan, a nas Sudnji Dan, draga braco, nastupa nasom smrcu, o tome cemo detaljnije drugi put ako Bog da.

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …