Noc Lejletu-l-Kadr

Zahvala pripada samo Allahu, samo Njega hvalimo i samo od Njega pomoć, oprost i uputu tražimo. Zahvaljujemo se Allahu koji nas je počastio svojom uputom i koji nas je učinio muslimanima. Donosimo salavat i selam Njegovom miljeniku, posljednjem Allahovom Poslaniku Muhammedu s.a.v.s., njegovoj porodici, ashabima, tabiinima, našim šehidima kao i svim pripadnicima ummeta Muhammeda a.s.

Postovane dzematlije, draga braco i sestre,

30581.2244557Uzvišeni Allah kaže: „Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr” Postoji nedvosmislena saglasnost uleme da se ovaj ajet odnosi na objavu Kur’ani Kerima, što se potvrđuje i ajetima u kojima Allah dž.š. kaže:” Mi smo ga objavili u blagoslovljenoj noći”, i u ajetu „U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana”.

Kao cjelina Kur’an je objavljen na dunjalučko nebo iz Levhi Mahfuza, a onda ga je u toku dvadeset i tri godine Džibrili-Emin spuštao na Poslanikovo a.s. srce. Poslanik a.s. je pripreman kako bi mogao primati Objavu, što je bio slučaj i sa osalim poslanicima, jer su srca i duše plemenitih poslanika trebali poput ispucale zemlje željne kiše primiti neizmjerno dobro Upute.

Noć „Kadr” može se prevesti kao noć odluke, odlučivanja, odlučujuća, uzvišena,a sve zbog veličine onoga što se u njoj dogodilo i događa. Ona se naziva „Noć određenja” jer u njoj Allah Uzvišeni određuje šta će se desiti u narednoj godini, koga će zadesiti smrt, određenje nafake stvorenjima, i s tim u vezi zadužuje četiri meleka, Israfila, Mikaila, Azraila i Džebraila.

Ibn Abbas veli da se u toj noći iz Knjige ezela upisuje nafaka, kiša, život i smrt, pa čak i ko će obaviti hadž u narednoj godini, svakog po imenu i nema dodatka niti oduzimanja. Također je rekao Ibn-Abbas: “Možda čovjek namješta svoju posteljinu i zasijava usjeve, a on je već od mrtvih”, tj. upisan je u noći Lejletu-l-kadr među one koji će umrijeti u toj godini. Zbog svoje uzvišenosti nad ostalim noćima ova noć je nazvana i „odlučujuća”.

Ovim imenima nazvana je ova mubarek noć i zbog sljedećih blagodati:

• – Zbog veličine nagrade za one koji ovu noć probdiju u ibadetu,

• – Zbog spuštanja meleka koji u njoj nose odluku,

• – Zbog spuštanja u njoj hajra, bereketa i magfireta,

• – Zbog Božije odredbe i prosipanja milosti na vjernike,

• – Zbog napučenosti Zemlje u njoj melekima koji slaze na nju.

Koliko je noći proteklo, a kojima nema ni spomena, ali u ovoj noći promijenila se slika svijeta, sišla je milost koja je preokrenula točak historije. Kako je Kur’an stalni i nepresušni izvor sjećanja i učenja, ova noć nikada ne može biti zaboravljena i postoji stalno vraćanje na nju i njene blagodati.

To je noć posljednjeg povezivanja neba i Zemlje Objavom, a taj događaj u ljudskoj povijesti ne može niti smije biti zaboravljen. „A šta ti misliš šta je noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci” Kao povod ovim ajetima navodi se slučaj da je Poslanik a.s. svojim vrijednim ashabima pripovijedao o čovjeku iz Benu Israila koji je danju nosio oružje i ratovao na Allahovom putu a noći provodio u ibadetu. Takvim životom je živio hiljadu mjeseci.

Zadivljeni ovom predanošću i nagradom ashabi poželiše da i njima Allah Uzvišeni da priliku za takvu nagradu, pa Poslanik a.s. zamoli: “Gospodaru, ljudima iz mog ummeta dati su najkraći životi i najmanja mogućnost da urade dobra djela?!” Milostivi Gospodar usliša i objavi ajete o suri Kadr i njenoj veličini, te nagradi koja nadmašuje hiljadu drugih mjeseci.

Drugi povod ovim ajetima je želja Poslanika a.s. i njegovih ashaba da učine dobra kao i narodi prije njih, a to nisu u mogućnosti zbog kratkoće njihovih života. Imami Malik prenosi sljedeću predaju: “Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, pokazani su životi prethodnih naroda, pa je izgledalo da su životi njegovih sljedbenika skraćeni da ne bi mogli uraditi dobrih djela koliko su ih činili prethodni narodi u toku svojih dugih života. Zato mu je Allah dao Noć Kadr i učinio je vrednijom od hiljadu mjeseci.”

Zbog dobra u noći Kadr, posao u njoj je bolji od posla u drugih hiljadu mjeseci bez nje, a broj hiljadu je upotrijebljen u značenju brojnosti, jer bi Arapi nešto označili sa hiljadu u smislu njegove brojnosti. Navode također mufessiri da je noć Kadr, u svojoj dobroti za onoga ko je dostigne, bolja od pet stotina mjeseci vlasti Sulejmana a.s i pet stotina vlasti Zul Karnejna a.s.. „Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake” U Noći sudbine meleki silaze na Zemlju. Džibril, alejhisselam, dolazi na Zemlji i donosi četiri bajraka.

Jedan postavlja na mezar Poslanika alejhisselam, jedan na Bejtul Makdis (džamiju u Jerusalemu), jedan u Mesdžidul Harâm (kod Kabe) i jedan na Sinajsku goru. Te noći, on ulazi u svaku kuću u kojoj stanuje vjernica ili vjernik, kako bi im selam nazvao, mir zaželio. Ne pravi nikakvu razliku među ljudima, izuzev što ne posjećuje tri grupe ljudî: one koji piju alkohol, one koji jedu svinjsko meso i one koji kidaju rodbinske veze. Silazeći na Zemlju meleki obilaze skupine vjernike, potvrđuju i upisuju njihove ibadete, učestvuju sa njima u zikru i dovama.

Prenosi se i sljedeća predaja: “Kada nastupi noć Kadr Džibril se spušta sa skupinama meleka koji blagosiljaju i selame svakog roba koji stoji ili sjedi i zikr Allaha čini”. “Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane” Noć Kadr je noć samo dobra i ničeg lošeg nema u njoj, u njoj nema šejtanskog nanošenja zla a meleki u njoj šire selam sve do zore. Sigurnost ove noći se ogleda i u oprostu koji se nudi u njoj, pa kaže Poslanik a.s.: “Ko provede noć Kadr vjerujući i nadajući se Božijoj nagradi, oprostiće mu se raniji grijesi”. Kada je noć Kadr? Neupitno je da je noć Kadr u mjesecu ramazanu, kao i da je smještena u zadnju trećinu mubarek mjeseca.

Evo nekoliko predaja od časnog Poslanika koje to potvrđuju. Buharija i Muslim prenose hadis u kome se kaže: “Tražite je u neparnim noćima zadnjih deset dana ramazana”. Imam Buhari je zabilježio predaju od Ubade ibn-Samita, da je rekao: “Izišao je Muhammed, a. s., da nas obavijesti o noći Kadr, a dvojica muslimana su se međusobno prepirali, pa je rekao Allahov Poslanik, a. s.: “Izišao sam da vas obavijestim o noći Kadr, pa su se ova dvojica posvađali, i ona je podignuta i možda je to bolje za vas. Zato je tražite u devetoj, sedmoj i petoj”, tj. u neparnim noćima. Postoje također neke predaje koje ukazuju na to da bi noć Kadr mogla biti 27. noć ramazana, ali je pouzdanije činiti pojačani ibadet u zadnjoj desetini ramazana, posebno u neparnim noćima zadnje desetine. Učenjaci smatraju da je tajnovitost ove noći još jači povod za pojačan ibadet I traženje milosti u više noći ramazana.

Znaci, po kojima bi se, na osnovu riječi našeg Poslanika alejhisselam, mogla prepoznati noć Kadr, jesu: nebo je veoma jasno; noć je relativno blaga, niti prevruća, niti prehadna; tiha je, lajanje pasa i revanje magaraca smanjeno je; slana voda nešto je slađa; (neki) ljudi mogu primijetiti kako različita Allahova stvorenja na sebi sopstven način Allahu na sedždu (ničice) padaju; (neki) ljudi mogu čuti, poput ljudskoga govora, kako svaka stvar Allaha veliča; za vrijeme izlaska Sunca dan je naročito svijetao i jasan.

Šta učiniti u noći Kadr? Iz onoga što smo kazali jasno je da je noć Kadr prilika koja se pruža samo jednom u toku godine i pitanje je ko će narednu priliku dočekati. Prema već navedenom hadisu u kome se kaže: ” Ko provede noć Kadr vjerujući i nadajući se Božijoj nagradi, oprostiće mu se raniji grijesi”, noć Kadr bi najbolje bilo provesti u klanjanju dobrovoljnog namaza, učenju Kur’ana, zikru (spominjanju Allaha dž.š.), dovama I traženjem oprosta (istigfar). Prenesi se da je hazreti Aiša r.a. upitala jednom prilikom Muhammeda a.s.: “Kada bih znala koja je noć Lejletul-Kadr, šta bih trebala u njoj da izgovaram?”

Poslanik a.s. joj odgovori:” Izgovaraj: “Allahumme inneke afuvvun tuhibbul afve fa’fu anni” (Allahu moj, zaista si Ti Onaj Koji prašta, voliš da praštaš, pa oprosti meni). Kako prenosi Aiša, r.a., Poslanik, a.s, je bio inače darežljiv i puno je činio ibadet, ali to je pojačavao u zadnjih deset dana i noći ramazana. On bi cijele noći provodio u ibadetu i skoro nikako ne bi spavao. Pored toga, budio je sve članove svoje porodice u tim noćima, kako bi ih i oni proveli u ibadetu. Imajući sve navedeno na umu, ali i činjenicu da je noć Kadr bolja od svega što je nama poznato i preneseno, potpuno je jasno zašto muslimani stoljećima tragaju za milošću ove noći i pojačano ibadete u zadnjim danima mubarek ramazana. Velika je šteta biti nemaran prema ovakvoj milosti, pa koristim i ovu priliku da podsjetim svakog vjernika i vjernicu da traži iznova “svoju noć Kadr”, noć koja bi trebala promijeniti život i okrenuti ga nabolje.

Molim Allaha dz.s. da nam podari sabur, ustrajnost i snage da ovu mubarek noc provedemo u Ibadetu, da nam da njene sve dobrote i da zasluzimo nagradu ove mubarek noci.

Molim Allaha, subhanehu ve te’ala, da od nas u ovom mubarek mjesecu primi sve naše ibadete, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i u džennetu nas počasti društvom: poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi. Amin!!!

Esselamu Alejkum!!!

Mesdzid BIKC Braunau, 26.08.2011. god. Imam: Abdulah ef. Cajlakovic

Check Also

HIDZRA 2019

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –14  Muharrem  –  1441.H. …

Lejletu-l-Kadr

Islamska zajednica u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirche – 26. RAMAZAN  1440.H. / 31. …