Noc Bedra i Poruke sa Bedra

Zahvala pripada samo Allahu, samo Njega hvalimo i samo od Njega pomoć, oprost i uputu tražimo. Zahvaljujemo se Allahu koji nas je počastio svojom uputom i koji nas je učinio muslimanima. Donosimo salavat i selam Njegovom miljeniku, posljednjem Allahovom Poslaniku Muhammedu s.a.v.s., njegovoj porodici, ashabima, tabiinima, našim šehidima kao i svim pripadnicima ummeta Muhammeda a.s.

Postovane dzematlije, draga braco i sestre, danas je 16. dan, a veceras 17 noc mjeseca Ramazana.

U kratkim crtama cemo se podsjetiti vaznih stvari vezani za ovu noc, ovu borbu, ovaj dogadjaj i pokusati izvuci par pouka koje nam mogu koristiti i u danasnjem vaktu. U ovom danu pod zastavom Muhammeda a.s., ashabi su se po prvi put otvoreno sukobili sa tri puta brojnijim neprijateljem. Na današnji dan se odigrala najveća bitka u povijesti islama. Bilo je i drugih bitaka koje su po broju učesnika, broju poginulih i ranjenih bile još veće, masovnije i destruktivnije, ali je ova bitka nazvana najvećom zbog svojih rezultata koje je polučila. Naime, poslije ove bitke muslimani su po prvi put počeli nešto da znače na svjetskoj sceni.

Po prvi put muslimani započinju da se javljaju kao sila, kao vojni i politički elemenat koji se ne smiju niti može zanemariti. Svaka naredna bitka se kalemila na bitku na Bedru. Ona je bila i ostala sinonim pobjede islama nad mnogoboštvom, simbol pobjede imana nad kufrom, tevhida nad širkom, simbol pobjede malih i slabije opremnljenih boraca nad velikom i dobro opremljenom vojskom. Sto se tice same borbe na Bedru, kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pogledao mušričku vojsku, koja je brojala oko hiljadu boraca i muslimansku vojsku koja je imala 317 mudžahida, okrenuo se prema Kibli (bio je ogrnut ogrtačem) učeći dovu: Gospodaru, podari mi ono što si mi obećao!

Ako ova skupina koja pripada islamu, bude uništena, neće se Tebi više robovati na Zemlji! Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je neprekidno učio dove i toliko se zanio u dovi Allahu, dželle še’nuhu, da mu je spao ogrtač s ramena, pa mu je prišao Ebu Bekr, radijallahu anhu, podigao ogrtač i vratio ga na njegova mubarek leđa, govoreći mu: “Poslaniče, dovoljno si tražio od svoga Gospodara, On će ti dati ono što ti je obećao!” Allah, dželle še’nuhu, šalje hiljadu meleka, koji su dolazili jedni za drugima. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, govori Ebu Bekru, radijallahu anhu: “Raduj se Ebu Bekre, imam radosnu vijest. Došao mi je Džibril, na konju, a na krilima je bila prašina.” Potom je uzeo šaku prašine i bacio je prema mušricima, govoreći: “Lica vam se unakazila!” Svakog mušrika je pijesak pogodio u lice, oko, nos ili usta.

Iblis, dakle Sejtan, koji je bio u liku Surake bin Malika, se prepao i pobjegao s bojnog polja. Bježao je sve do mora i zaronio u njega, govoreći: “Vi ne znate ono što ja znam!” Mušrici počinju bježati, a kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslije bitke ugledao tijelo ubijenog Ebu Džehla, rekao je: “Ovo je faraon ovog naroda!”

Bitka na Bedru nam i dan danas poručuje nekoliko veoma bitnih stvari:

1. Prva je da onaj ko se bori na Allahovoj strani ne može nikada izgubiti, a onaj ko se stavi u šejtanski tabor on je zasigurno gubitnik. Uzvišeni Allah kaze: „Vjernici se bore na Allahovom putu, a nevjernici na šejtanovom. Zato se borite protiv šejtanovih štićenika, jer je šejtanovo lukavstvo zaista slabo.”

2. Druga poruka Bedra je da Allah dž.š. daje pobjedu i manjim i slabije opremljenim skupinama te im pruža svoju direktnu pomoć da bi na taj način učvrstio vjernike na putu istine. Allah kaže: … Koliko su puta malobrojne skupine, Allahovom voljom pobijedile mnogobrojne skupine“. A u drugom ajetu Allah kaze: „Imate pouku u dvjema vojskama koje su se sukobile: jednoj, koja se borila na Allahovu putu, i drugoj, nevjerničkoj, kojoj se činilo da pred sobom ima dva puta više protivnika. A Allah Svojom pomoći čini moćnim onoga koga On hoće. To je, zaista, dalekovidnim pouka.

3. Treća pouka koju crpimo iz ove bitke jeste, život je jedna stalna i neprekidna borba. Nakon što su se vratili iz bitke na Bedru Poslanik a.s., je rekao: „Vratili ste se iz male borbe u veliku borbu, a to je borba protiv samoga sebe, protiv svog nefsa.”

Borba na bojnom polju traje dan, dva, može trajati i nekoliko mjeseci, ali nakon što se neprijatelj porazi ili preda borba je završena. Međutim, borba protiv samoga sebe, protiv prohtjeva naše duše traje svaki dan, svaki sat, svake minute i svake sekunde. Zatim, neprijatelj kojeg imamo pred sobom je jak, prepreden, naoružan svim marifetlucima, slatkorječiv, zavodljiv i ne preza ni pred čim da dođe do svog cilja a to je naša duša. Teško onom ko se prepusti šejtanu da mu on komanduje šta će da slijedi i kako svoju dušu da usmjerava.

Od momenta kako se probudimo mi smo u stalnoj u borbi sa svojom dušom. Uzmimo za primjer ustajanje na sabah namaz. Nekima to izuzetno teško pada, duša želi još sna, šejtan s druge strane šapuće, lezi još malo, ustaćeš, klanjaćeš, još samo koji minut… Poslanik a.s., kaže: “Čistoća je pola vjerovanja (imana), zahvala Allahu, dželle ve alla, puni mizan, subhanallahi i elhamdulillahi pune prostor između nebesa i Zemlje, namaz je svjetlo, zekat je dokaz, strpljivost je sjaj, Kur’an će biti dokaz za tebe ili protiv tebe, svi ljudi žure da prodaju svoju dušu.

Tom prodajom ili je otkupe ili je upropaste.” Zadržaćemo se samo na tefsiru posljednjeg dijela hadisa gdje Poslanik a.s., kaže:”Svi ljudi žure i prodaju svoju dušu. Tom prodajom ili je otkupe ili upropaste.” Svaki čovjek žuri, rani da bi prodao svoju dušu. Isto kao i onaj koji ima neku robu, žuri na pijacu, rani da bi je što bolje i što prije prodao. Ali pitanje je kome čovjek prodaje svoju dušu. Imaju samo dva kupca, jedan je Allah, dželle ve alla, a drugi šejtan i ljudske strasti.

Kur’an kaže: “Allah je od vjernika kupio duše njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati”. Međutim, ovo se može prevesti i kao “svi ljudi žure i otkupljuju svoje duše”. Tako u jednom hadisu Allahov Poslanik kaže: “Svaki čovjek ima mjesto u Džennetu i u Džehennemu, pa ako radi dobra djela zadrži mjesto u Džennetu a ako radi loša djela zadrži mjesto u Džehannemu.”

Molim Allaha da nas ucvrsti na istinskom putu kao sto je ucinio prve muslimane na Bedru, da budemo od cvrstih i odanih vjernika, i da nam olaksa svakodnevnu borbu protiv prohtjeva svoje duše, protiv naših neprijatelja, i da naše duše budu prodate Allahu u zamjenu za Džennet, a ne Sejtanu u zamjenu za Dzehennem.

Molim Allaha, subhanehu ve te’ala, da od nas u ovom mubarek mjesecu primi sve naše ibadete, da nam bude milostiv na Sudnjem danu i u džennetu nas počasti društvom: poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi. Amin!!!

Esselamu Alejkum!!!

Mesdzid BIKC Braunau, 16.08.2011. god. Imam: Abdulah ef. Cajlakovic

Check Also

HIDZRA 2019

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –14  Muharrem  –  1441.H. …

Lejletu-l-Kadr

Islamska zajednica u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirche – 26. RAMAZAN  1440.H. / 31. …