Dzemaludin Latic za Dnevni Avaz: “Nas Islam dio je Evrope”

54d07eaa-c230-4ca1-873d-33afb0094cfb-dzemaludin-latic100-718x446Džemaludin Latić ugledni je bošnjački i muslimanski intelektualac, profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Njegovi stavovi nerijetko su u prošlosti izazivali javne polemike i sporenja, ali to ga ne sprečava da i dalje bez ustručavanja i autocenzure iznosi svoja stajališta o svim temama i događajima važnim za sudbinu BiH i Bošnjaka u njoj.
U žižu javnosti nedavno je došao zbog izbora novog dekana FIN-a.

Socijalistički stroj

Kantonalna prosvjetna inspekcija nedavni izbor dekana na FIN-u, na osnovu Vaše žalbe, proglasila je nezakonitim. Zašto?

– Zbog protuzakonitog načina vođenja ovog postupka. Ja sam samo dobio obavijest o rješenju ove inspekcije, ali uprava Fakulteta islamskih nauka, koju čine raniji dekan Ismet Bušatlić i sekretar Emina Muderizović, i od mene i od Nastavno-naučnog vijeća skriva nalaze te inspekcije i mjere koje je ovo državno tijelo naložilo FIN-u. Inspekcija je analizirala ovaj problem samo s pravne strane i samo u jednoj fazi ovog „izbora“.

Javnost ne zna da je socijalistički stroj na ovom fakultetu, u svom zajedničkom zlonamjernom poduhvatu, od mene kao eventualnog kandidata za izbor dekana sakrio prvi konkurs već u julu prošle godine, u vrijeme službenih godišnjih odmora, nakon čega sam poveo pravu detektivsku bitku u kojoj sam razotkrio njihove sramne poteze i opasne namjere ne samo prema meni nego i prema ovom fakultetu. O tome sam već u septembru obavijestio najviša tijela IZ: Rijaset, Sabor, Upravni odbor, ali se nijedno od tih tijela nije oglasilo povodom toga.

Zašto? Znači li to da je Rijaset saučesnik u tom, kako Vi kažete, zlonamjernom poduhvatu?

– Ja u to ni danas ne mogu povjerovati i to ne kažem! Tim prije što sam glavne tačke svog programa – istina, u drugim prilikama – dogovarao s novim reisu-l-ulemom Huseinom ef. Kavazovićem. Prije će biti da je novi reisu-l-ulema u obruču spomenutog socijalističkog stroja, da se plaši toga stroja i da s njim taktizira. No, to je prvenstveno njegov problem.

Na koga i na šta mislite kada kažete „socijalistički stroj na FIN-u“?

– To su profesori koje je na ovom fakultetu instalirala Komunistička partija i koji ovaj fakultet, ali i vrh IZ, drže u obruču blizu 40 godina. Dvojica od njih (Adnan Silajdžić i Rešid Hafizović) nas, studente iz prve generacije FIN-a, svojim potpisima, svjedočenjem i ukupnom saradnjom s Udbom poslali su na robiju 1983. godine (kada je Hasan Čengić dobio 10, a ja 6,5 godina zatvora!); tu su zatim Enes Karić i Hilmo Neimarlija te Ismet Bušatlić, koji je imao toliko zasluga u bivšem režimu da ga je JNA ili neki sličan faktor JAT-ovim avionom prebacila u Beograd kada se oko Sarajeva stezao potpuni četnički obruč.

Nijedan od njih nije doktor islamskih nauka, već su to filozofi, teozofi, orijentalisti, sociolozi, hispanolozi. Mentor ovog stroja je Hilmo Neimarlija, sociolog s Fakulteta političkih nauka „Veljko Vlahović“, koji je postao docent tek nakon 30 godina predavanja na FIN-u, čovjek s najmanje zasluga, a s najviše ovlasti u IZ – bez ikakva legitimiteta za te ovlasti.

Oni su mene, ovdje sam primoran istaći: jedinog doktora islamskih nauka u zvanju redovnog profesora na FIN-u, (opravdano!) shvatili kao prijetnju svojim nezasluženim pozicijama i svom socijalističkom „islamu“, vjerovatno i svojim dosadašnjim rabotama, i zato po svaku cijenu žele da me eliminišu – u tajnosti, kako muslimanska javnost ništa ne bi saznala o ovom „izboru“, o njima, o meni, a posebno o mom programu.

Bošnjački kontraudar

Koje su glavne tačke Vašeg programa?

– Najvažnije su dvije tačke: internacionalni islamski univerzitet i novi koncept znanja, tzv. ulumu-l-islam, koje bi muslimanima Balkana i Evrope sačuvalo njihove identitete i donijelo moć.

Kako zamišljate ulogu islamskog univerziteta u Evropskoj uniji?

– Ja bih od adekvatnih tijela EU zatražio samo jedan euro za ovaj univerzitet – kao simbolički pristanak ovih zemalja za nj kako bismo mogli – uz sve ostale uvjete – nostrificirati diplome tog univerziteta u svim zemljama Zapada i Istoka, ali i kako bismo mi, bh. i ostali muslimani Balkana i zapadne Evrope, potvrdili naše opredjeljenje o tome da smo mi i naš islam „dio Evrope“, kako je govorio donedavni predsjednik Evropske komisije EU Žoze Manuel Barozo (Jose Manuel Barroso), a ne njezino „strano tijelo“, i da je istinski džihad naše uleme bio i ostao da harmoniziramo odnose između Zapada i svijeta islama, islama i kršćanstva.

Na tom univerzitetu, ako Bog da, predavat će najbolji stručnjaci iz svih naučnih oblasti, kako muslimani tako i nemuslimani, i odgajat će se najdobronamjerniji građani EU u punini svog islamskog i nacionalnog identiteta, koji će svojim znanjem jačati vlastite porodice, zajednice, zemlje i EU, koji će najsnažnije integrisati svoje zemlje na Balkanu kao buduće članice toga „kristjan-judeo-islamskog doma“. To će biti naš najsnažniji bošnjački kontraudar opasnom brejvikovsko-nacističko-komunističkom evropskom elementu i podrška Evropi s humanim licem.

(U sutrašnjem nastavku: O 3.000 studenata FIN-a i dva islamska fakulteta (u Zenici i Bihaću) te učenicima medresa koji nemaju posla, o borbi protiv korupcije i nepotizma u IZ…)
Krivi za svakog iz Bosne koga upecaju „ribari ljudskih duša“

Bili ste predsjednik Organizacionog i Naučnog odbora međunarodne naučne konferencije koja je prošlog ljeta održana u Sarajevu pod naslovom „Ehl-i sunnet ve’l-džema’at – tradicija muslimana Balkana“? Kakvi su dometi te konferencije i šta ste njome željeli postići?

– Nažalost, socijalistički stroj na mom fakultetu najprije je pokušao minirati tu konferenciju, a kada se ona završila, nju je napao Rešid Hafizović u islamskim informativnim novinama „Preporod“ pripisujući njezinim učesnicima ono protiv čega se mi borimo (iako nije bio prisutan na njoj). A mi smo tom konferencijom ustali protiv svih pojava u našoj zemlji i na Balkanu koje narušavaju ehlisunetsko tumačenje: i protiv tendencija potiranja mezheba, posebno hanefijskog (kojem muslimani Balkana tradicionalno pripadaju), i protiv međumezhepske ostrašćenosti, i protiv „vehabijskog“ redukcionizma i ekstremizma, i protiv šiijskog prozelitizma, i protiv mraka muslimanskog modernizma, i protiv heterodoksnog sufizma, a naročito protiv savremenog džahilijeta (neznanja u vjeri).

Smatram svojom obavezom da ustanem protiv heterodoksije ili krivovjerja koje svojim knjigama u našoj društvenoj javnosti širi spomenuti teozof Hafizović, i to ću, ako Bog da, uskoro učiniti – kad neće ili ne smije niko drugi iako ih ima mnogo u IZ koji su obavezniji od mene da to učine.

U isto vrijeme, mi smo revitalizirali neke od osnovnih teorija Imam-i Azama (Ebu Hanife) kakve su: teorija o ehl-i Kibli (da se svakoga ko se u namazu okreće prema Kibli u Meki smatra bratom muslimanom, da se niko ne smije tretirati nevjernikom zbog drukčijeg tumačenja vjere ako on sam ne zaniječe osnovne istine islama itd.), a u svojim izjavama za Vaš list na pitanja o „vehabizmu“ i odlascima naših mladića na bliskoistočna ratišta, na temelju hanefijskog mezheba, već sam objašnjavao da ti mladići, nažalost, ne znaju da se vojni aspekt džihada može provoditi samo ako su prvenstveno u njihovoj zajednici napadnute osnovne vrijednosti koje islam štiti: ljudski životi, vjerovanje, čast, imetak i potomstvo; da pojedinac ne može proglašavati vojni džihad, nego to čini država; da se svaka vlast i politička titula bez pristanka muslimanske zajednice smatraju uzurpacijom; da Šerijat poznaje prioritete, pa, prema tome, iz vjerskih razloga niko iz Bosne ne smije ići u bliskoistočne ili neke druge strane ratne sukobe ili zemlje – zato što njihova ulema i politički, od naroda izabrani predstavnici moraju rješavati svoje lokalne probleme – kao i mi svoje; da se nigdje ne smiju progoniti niti ubijati ni muslimani ni nemuslimani s kojima muslimani žive u miru i koji ne učestvuju u agresiji na muslimane itd.

Mi smo se na konferenciji vodili devizom da IZ, svojim podučavanjem muslimana, mora prvenstveno „isušivati močvaru, a ne proganjati komarce“, tj. da naša ehlisunetska ulema treba prilaziti našim novim generacijama i objašnjavati im ehlisunetski islam, a ne samo izricati osude i tražiti sankcije za njih! Na koncu, to su naša djeca, i mi smo odgovorni za njih! Mi smo krivi za svakog mladića i djevojku iz Bosne ili bošnjačkog naroda koje upecaju aktuelni „ribari ljudskih duša“ i odvedu na stranputicu tuđih, neislamskih ideologija i političkih ciljeva!

Autor: Fadil MANDAL

Check Also

Reisu-l-ulema: Volio bih da nas ramazan sve više uljudi, od političara, intelektualaca i novinara

Published in  April 5, 2021Štampa , E-mail – Sasvim je očito da se suočavamo s velikom krizom izazvanom …

Muftija Ljevaković: Post je štit!

Ramazan je jedinstvena prilika da vjernik i vjernica umnogostruče svoja dobra djela, da se pokaju …