HADŽ I MUBAREK ZUL – HIDZDZE

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
02 Zul – Hidzdze – 1435.H. / 26 Septembar 2014.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

hutbaHADŽ I MUBAREK ZUL – HIDZDZE

Neizmjerna hvala pripada Allahu koji nas je stvorio, dušu u nas udahnuo i koji dobro voli i za njega obilno nagrađuje. Salavat i selam neka su na Poslanika milosti koji voli svoj ummet i koji će se za njega zauzimati na Sudnjem danu. Salavat i selam neka je na njegovu porodicu, ashabe i tabiine. Neka je Boziji rahmet na nase uzorite šehide i sve Allahove dobre robove.

Postovane dzematlije, draga braco i omladino;

Tema današnje hutbe je Hadžije kao gosti Milostivog, te vrijednosti i znacaj prvih deset dana mubarek – jednog od 4 sveta mjeseca a to je Zul – Hidzdze. Jedna od Allahovih, dz.s, blagodati ljudima je i ta što je propisao da u određenim vremenskim periodima postoje posebne obaveze i ibadeti, a jedna od tih obaveza je i hadž koji se obavlja u prvoj polovici mjeseca Zu-l-hidždže. Danas je u dobar cas 02. ZUL – HIDZE 1435 h.god. To su dani za koje je Poslanik, a.s, potvrdio da su odabrani dani, te je podsticao ashabe na pojačani ibadet u njima.
Allah, dželle še’nuhu, se u Suri El-Fedžr zaklinje ovim danima, pa kaže:
وَالْفَجْرِ(1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ(2) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ(3) وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ(4) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ(5)
Tako mi zore,(1) i deset noći,(2) i parnih i neparnih,(3) i noći kada nestaje – (4) zar to pametnom zakletva nije?(5)
Allah dž.š se kune zorom, tj. svitanjem, a posebno se misli na zoru prvog dana Kurban-Bajrama, kao što se navodi u tefisru Ibn Kesira. Zatim, i deset noći….tj. misli se na prvih deset noći i dana mjeseca Zul-Hidždžeta, Allah se zaklinje ovim noćima kako bi ukazao vjernicima na vrijednost ovih noći u odnosu na druge noći.
Bilježi Buharija r.a.u Sahihu, od Abdullaha ibn Abbasa r.a. da je Poslanik a.s. rekao: “Nema dana u kojima je dobro djelo draže Allahu dž.š od ovih 10 dana”. Pa su upitali: “O Allahov Poslaniče, ni borba na Allahovom putu???” Rekao je: “Ni borba na Allahovom putu, osim čovjeka koji iziđe u borbu dajući sebe i svoj imetak i vrati se bez ičega!“

Imam Ahmed bilježi od Abdullaha ibn Omera r.a. da je Poslanik a.s. rekao: “Nema većih niti dražih dana Allahu za činjenje dobrih dijela od ovih dana, zato izgovarajte tehlil (la ilahe illallah), tekbir (allahu ekber), te tahmid (elhamdulillah)”.
Navodi se od Aiše r.a. da je Poslanik a.s. rekao: “Nema nijednog dana u kome Allah dž.š oslobodi više robova od vatre od dana Arefata – a dan Arefata braco draga je dan prije bajrama. Allah dž.š se primakne, a zatim se pohvali s njima, tj. svojim robovima, pred Svojim melecima, govoreći: ‘Šta su ovi tražili???’, a u drugoj predaji je nastavak gdje se kaže: ‘Budite svjedoci, meleci Moji, da Sam im oprostio!!!’” (Muslim, En-Nesai)
Dalje, Poslanik a.s. je rekao da je dobrovoljni post u ovim danima ravan dobrovoljnom postu jedne godine, a dobrovoljni namaz – nocni namaz – kijamul-lejl u svakoj njegovoj noći ravan je dobrovoljnom namazu u noći Lejletul-Kadr. (Tirmizi)
Činjenje mnogo sedžde, jer Poslanik a.s. kaže: “Čini puno sedždu, jer nećeš učiniti ni jednu sedždu Allahu, a da te On neće uzdići na veću deredžui izbrisati ti jedan grijeh.”
Sadaka – pomoći nekog u nevolji, a posebno u danima hadždža, zavrijeđuje posebnu nagradu kod Allaha dž.š. Zato se ukljucite u ovaj humanitarni fond dzemata, koji vjerujete ide onima koji su toliko napaceni, gladni i zedni, i za lijekom u potrazi u nasoj domovini.
Arefat – deveti dan Zul-Hidždžeta – tj. slijedeci mubarek petak – strogo je preporučen post tog dana, za one koji su kod svoje kuće (tj.one koji ne obavljaju Hadždž), jer je to najvažniji dan tokom cijele godine. Poslanik a.s. je rekao da post na Dana Arefata briše grijehe i protekle i nastupajuće godine. (Muslim)
Deseti Dan je dan Bajrama i zabranjeno ga je postiti. Vadžib je svakom odraslom muslimanu da uči Tekbiri Tešrik nakon svakog farz-namaza počev od sabah-namaza 9. Zul-Hidždžeta tj. slijedeci petak, pa sve do ikindije-namaza u utorak – cetvrti dan bajrama, tj. 13. Zul-Hidždžeta (ukupno 23 farz-namaza). Muškarci će ovaj tekbir donositi naglas, a žene u sebi.
Allah, dž.š., naredi Ibrahimu, a.s.: „I oglasi ljudima hadždž! – dolazit će ti pješke i na kamilama iznurenim; dolazit će iz mjesta dalekih…,“ (El-Hadž, 27)
Komentatori Kur’ana, Ibn-Džerir, Ibn-Kesir i drugi prenose predaju od Ibn-Abasa, r.a., da je Ibrahim, a.s. kad je dobio naredbu od Allaha da oglasi ljudima hadždž, rekao: „O Gospodaru, kako da pozovem ljude kad moj glas ne može doprijeti do njih?“ Pa mu je rečeno: „Pozovi, a Naše je da dostavimo!“ Pa se popeo – na Saffu – i povikao: „O ljudi, vaš Gospodar je odredio Sebi – Hram, pa ga posjećujte!“ Predaja kaže da je glas odzvanjao planinama dok nije došao nakraj Zemlje. Čuli su ga i oni što su bili u matericama i u kičmama. Odazvali su mu se i ptice i drvo i kamen i zemlja i svi oni kojima je Allah propisao da obave hadždž do Sudnjeg dana.
Hadždž je, dakle, jedan od pet temelja islama, obaveza kojom smo zaduženi jednom u životu i koja je propisana u Časnome Kur’anu. U suri El-Bekare, 196. ajetom, Allah dž.š., kaže: „Hadž i umru radi Allaha izvršavajte!“ Na drugom mjestu kaže: „Izvršavati hadž dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti.“ (Ali-Imran, 97)
U Subulu selamu u poglavlju o hadždžu pod brojem 674 navodi se hadis kojeg prenose petorica osim Tirmizija koji glasi: Govorio nam je Allahov poslanik pa je rekao: Allah vam je propisao Hadždž. Ustade Akre’ ibn Habis pa upita: Je li svake godine Božji poslaniče. Poslanik mu odgovori: Da jest, rekao bih. Hadžddž je jedanput, a ko obavi više puta, to je dobrovoljno.
Sa ovom obavezom ne treba oklijevati i odgađati je, na što nas upozorava i Muhammed, a.s, riječima: „Ko namjerava izvršiti dužnost hadzdza (a ima mogućnost da to učini) neka požuri (dok se nije pojavio razlog koji će ga spriječiti).“ (Ahmed, Ebu Davud, Hakim i dr.)
Kolike su vrijednosti ispravno obavljenog i od Allaha, dž.š, primljenog hadža vidimo u brojnim hadisima: „Upitan je Allahov Poslanik: Koje je najbolje djelo? On odgovori: Vjera u Allaha i Njegova Poslanika. A koje je sljedeće? On reče: Borba na Allahovom putu-džihad. A koje je onda? On odgovori: Ispravno obavljen i primljen hadž.“ (Buhari i Muslim)
„Zajedno izvršite hadž i umru, jer ova dva ibadeta otklanjaju siromaštvo i grijehe, kao što vatra odstranjuje hrđu sa gvožđa i prečišćava zlato i srebro. Za hadž mebrur (tj. pravilno i potpuno izvršen hadž) nema druge nagrade osim Dženneta.“ (Nesai i Tirmizi)
„Džihad starijih (iznemoglih), maloljetnih, slabih i žena je hadž i umra.“ (Nesai)
„Ko obavi hadž u ime Allaha i ne bude (u vrijeme hadža) imao polni odnos sa suprugom, niti učinio neki grijeh, vratiće se (svojoj kući bez grijeha) kao na dan kada ga je majka rodila.“ (Buhari i Muslim)
Dani hadža su dani u kojima se gradi i učvršćuje peti islamski šart i jača iman vjernika. To su dani u kojima hadžija zaboravlja na dunjalučke probleme i preokupacije i potpuno se predaje ibadetu. Dani zu-l-hidždžeta su zato dani naših dova, pojačanih ibadeta, posta, učenja Kur’ana i nade u sveopću Allahovu, dž.s, milost!
Velika je čast braćo biti dio višemilonskog skupa hadžija, na svetim mjestima, skupa gdje se zaboravlja na dunjaluk i hrli Ahiretu, skupa gdje se milioni muslimana u istom trenutku obraćaju svome Gospodaru sa različitim dovama i željama i skupu koji je iza svojih leđa ostavio brigu o dunjaluku i želju za njim!

Na tom velikom skupu koji hrli Kabi i želi da se kroz Tavaf uključi u tu veliku orbitu koja kao i cijeli Svemir slavi Jedinog Gospodara će inša-Allah ove godine biti preko dvije hiljade Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine i Bošnjačke dijaspore, koji će se odazvati pozivu praoca Ibrahima, alejhis-selam, da izvrše obavezu hadža i očiste se od grijeha.

Po predajama onih koji su bili na svetim mjestima, trebamo znati da je zaista velika čast na hadžu biti Bošnjak, jer za nas znaju svi muslimani svijeta; svi nam se slatko nasmiju, zagrle i uče dove za nas i našu Domovinu Bosnu i Hercegovinu, svi znaju za našu borbu, za našu neustrašivost, znaju za naše žrtve, znaju za našeg rahmetli Predsjednika Izetbegovića, znaju za našu Armiju, za naš Prijedor, Srebrenicu, Žepu i Goražde, znaju za naše Sarajevo, Bihać, Bijeljinu, Gornji Vakuf, Konjic, Mostar, Travnik, Tuzlu i Zenicu, znaju da se ummet ujedinio da nam pomogne i pitaju nas je li nam teško i hoćemo li mi i naša Bosna izdržati i svi oni uče dove za nas!

Draga braco, i mi cemo pred Gospodarom biti pitani. Pitaće nas za predstojeće izbore. Ako na predstojećim izborima ne budemo glasali za najbolje ili ne budemo nikako glasali, kako ćemo na Kijametu pogledati u oči stotinama hiljada bosanskih šehida i šta ćemo im kazati kada nas budu pitali zašto smo jeftino prodavali Bosnu i Hercegovinu, zemlju šehida, zemlju rijeka mubarek šehidske krvi, zemlju znanih i neznanih junaka i zemlju stamenih Bošnjaka i čestitih Bošnjakinja?
Šta će na Kijametu kazati političari i predvodnici naseg napaćenog naroda, zašto su zloupotrebljavali funkcije, zašto su sve podredili sebi i svojim istomišljenicima, zašto su zapostavljali sposobne, a imenovali i unapređivali podobne i nesposobne, zašto nisu donosili zakone u interesu naroda i Države i još stotinu pitanja „zašto“, a nakon svakoga će neodgovorni poželjeti da tlo ispod njih propadne i da nikada nisu bili na listi, a kamoli da su bili na nekoj funkciji!?
Hadžije su Allahovi, subhanehu ve te’ala, gosti, kao što stoji u sljedeća dva hadisa:
عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَفْدُ اللَّهِ ثَلَاثَةٌ الْغَازِي وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ (نسائي)
Prenosi Ebu Hurejre, r.s, da je Poslanik, a.s, rekao: Tri su Allahova gosta: borac na Allahovu putu, hadžija i mu’temir (onaj koji obavlja umru)! (Nesaija)

Bošnjaci su braćo, za razliku od velikog broja drugih muslimana prije dvije decenije punih 45 mjeseci bili Allahovi, dž.s, gosti, u vrijeme kada su branili i oslobađali Domovinu i eto ih opet na hadžu i umri u svojstvu Allahovih, subhanehu ve te’ala, gostiju, radosni i puni nade, eto ih da u dva Harema upućuju iskrene dove za ummet, Domovinu, rodbinu, prijatelje, komšije i ukućane, eto ih suznih očiji i drhtavih glasova, da na mubarek mjestima daju zavjet Allahu, dž.s, da će svoju vjeru držati kao žeravicu na dlanu i da će nit vjere prenijeti na svoje potomke!
U drugoj predaji stoji: Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, a.s, rekao: “Hadžije i mu’temiri su Allahovi gosti, koji ako Mu se obrate, On im prima dovu, a ako zatraže oprost, On im oprosti!” (Ibn Madždže)
Dani hadža su dani telbije koju iz dubina srca izgovaraju mu’mini, koji su došli iz dalekih krajeva da veličajući Svoga Gospodara obave još jedan farz. Telbija uistinu ima snažnu poruku u kojoj hadžija jezikom potvrđuje da se odazvao pozivu Stvoritelja svega. Zbog toga telbija treba odzvanjati u dušama hadžija sve do njihove smrti i treba ih sprječavati od grijeha kojima bi mogli biti iskušani u svakodnevnom životu.

Hadž, braćo izjednačava ljude i donosi poruke mira, jer su na hadžu, po vanjskom izgledu, isti predsjednici država i obični ljudi, ministri i njihovi potčinjeni, radnici i poljoprivrednici, pismeni i nepismeni… Svi muškarci u danima hadža imaju istu odjeću (ihrame), koja se sastoji od dva bijela čaršafa i u njima nema obilježja siromaštva ili bogatstva, kao ni položaja. Ti ihrami ih sviju skupa podsjecaju samo na zadnju plahtu platna – kojima ce bit pokriveni od iste boje, samo mozda slabijeg materijala – cefine.

Hadž podsjeća ljude na Sudnji dan, gdje se prilikom obavljanja tavafa, sa’ja i pogotovo boravka na Arefatu dočarava Dan polaganja računa. Hadžije, dok su u ihramima, pojačano razmišljaju o Sudnjem danu, kada će svaka osoba položiti račun za svoja djela.

Hadž uči ljude preciznosti i čuvanju vremena, jer su to Allahove, subhanehu ve te’ala, blagodati, a svi propisi hadža su vezani za određeno vrijeme i mjesto i oni koji to ne učine na propisan način ne spadaju u one koji su izvršili ovaj farz. Hadž bi trebao učiti ummet na tačnost i odgovornost i preciznost u poslu i životu. Allah, dž.s, se u Suri El-‘Asr zaklinje vremenom, a vrijeme je faktor o kojem muslimani već stoljećima ne vode dovoljno računa.
Hadž je godišnji kongres muslimana cijeloga svijeta i s’ hadža bi se trebale poslati poruke koje bi bile obavezujuće za svakog pripadnika ummeta, ma gdje bio, a posebno za muslimanske vladare!

Neka je svim hadžijama, Allahovim, subhanehu ve te’ala, gostima, Hadž mebrur, uz dove da budemo od onih koji će takodjer izvršiti ovu islamsku dužnost i da naši potomci inša-Allah budu hadžije! Amin

Gospodaru, pomozi svim obespravljenim muslimanima, a posebno našoj braći u Palestini! Primi naša dobra djela, a preko ružnih pređi, jer Tvoja milost nadilazi Tvoju srdžbu! Oprosti našim roditeljima i dobrim precima! Uputi našu djecu i učini ih radostima naših očiju i srca i prvacima ummeta! Budi nam milostiv na Obećanom danu i počasti nas u Džennetu društvom poslanika, šehida i dobrih ljudi! Amin

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …