Predavanje za Lejletu-l-Qadr 2016

1Predavanje za Lejletu-l-Qadr 2016

Zahvala pripada Allahu dž.š. salavat i selam neka su na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu, sljedbenike i šehide njegovog ummeta, a posebno na šehide Bosne i Hercegovine.

Ta, davna 610. godina neizmjerno je važna za čovječanstvo. To, što je Poslanik počeo primati u blagoslovljenoj kaderskoj noći, promijenilo je ljude. Ljudi koji su bili daleko od istine, daleko od ljudskih, univerzalnih vrijednosti, promijenili su se. Omer r.a. Halid ibn Velid, Amr ibn As su postali drugačiji, postali su muslimani. I Ebu Sufjan se promijenio i njegova supruga Hinda, i ona. Ta koja je prsa amidze Poslanika hazreti Hamze rasporila i srce njegovo pojela. Promijenili su se mnogi. Bilo ih je toliko da Poslanik na Oprosnom hadždžu govori pred više od stotinu hiljada ljudi koje je Objava promijenila i odgojila.

Ono što je te sudbonosne godine, kad svjetlo obasja pećinu Hira, došlo, promijenilo je narode. Nama je stigla mubarek noc. Ona nam dolazi svake godine da nas podsjeti na veličinu događaja iz pećine Hira i snagu riječi Božije koja je čovjeku uvijek u Ramazanu počinjala teći. I Ibrahimu a.s. Suhufi su u Ramazanu došli. I Musau a.s. Tevrat i Davudu a.s. Zebur i Isau a.s. Indžil i Muhammedu a.s. Kur’an.
U ovim danima do nasih srca dopire riječ Božija koja glasi: „Ako se budete klonili velikih grijeha, onih koji su vama zabranjeni, Mi ćemo preko manjih ispada vaših preći i uvešćemo vas u divno mjesto“. /En-Nisa,31./

Svako treba cvrsto reci: Ja čvrsto odlučujem o ovom blagoslovljenom mjesecu i u ovoj noci u kojoj i melek Džibril silazi na zemlju da ću se kloniti alkohola, svinjetine, bluda – zinaluka, kocke, okaniti kladionice i da ću se posvetiti poštenom životu, marljivo ću raditi i truditi se kako bi halalom hranio sebe i porodicu. Znam da je Poslanik upozorio da tijelo koje se haramom hrani, vatri će biti gorivo.

Draga braćo i postovane sestre,
Božijom voljom dani neumitno teku i prolaze. Evo nas već u posljednjoj trećini mjeseca ramazana. Među brojnim vrijednostima koje nas čekaju u ovim vremenima jeste i Lejletu-l-kadr: Noć bolja od hiljadu mjeseci.

Najbolja prilika za “okretanje lista” i sređivanje naših života jeste Noć bolja od hiljadu mjeseci”. Allah, dž.š. kaže: Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr, a šta ti misliš šta je Noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci…
Ovo je noć kojoj Zemlja nije vidjela ravne po veličini, značaju i utjecaju na život čovječanstva. Lejletu-l-kadr 610. god. po rođenju Isaa s.a. snažno je utjecala na povijest ljudskog roda. Kakav će utjecaj imati danas zavisi od nas!
U ovoj noći se utvrđuje sudbina čovjeka, njegov rok življenja, opskrba, hoće li biti siromašan ili bogat, kako će živjeti, kakva iskušenja imati, u čemu će uspjeti, a u čemu neuspjeh i krah doživjeti… Ali se isto tako određuje i sudbina čitavih naroda i civilizacija.
Allah dž.š. kaže: …meleki i Džibril, s dopuštenjem Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake…

Poznato je da onaj ko ima informaciju ima moć. Kur’an od nas traži da budemo obrazovani i informirani. Bez obzira na godine života traži se konstantno učenje i obrazovanje, profesionalno i vjersko. Ne zanemarimo Kur’an, ako ga ne znamo učiti, potrudimo se, bez obzira koliko godina imali, da počnemo učiti kur’ansko pismo. Nezamislivo je da se smatramo muslimanima, a da nismo pokušali naučiti učiti Božije Riječi.
Kod nas je u Islamskoj zajednici Lejletu-l-kadr i noć mektepske nastave. Ovo je trenutak da se iskreno preispitamo koliko se trudimo da naša djeca idu u mekteb i koliko nam je stalo da budu poučeni osnovnim duhovnim i moralnim vrijednostima islama. Trud oko slanja djeteta da bi se izgradilo u duhovno snažnu, čestitu i obrazovanu ličnost je daleko manji od truda da se ono preodgoji i zbrine ako krene, ne daj Bože, stranputicom!

Bio je Ramazan, prema najpretežnijem mišljenju, bila je dvadeset sedma njegova noć kad je tišina pećine Hira prekinuta Božijom riječi IKRE. Uči, uzviknuo je Džibril. Bez spoznaje nema vjerovanja. Adem a.s. je tom zemljom hodeći učio. Ibrahim a.s. je živeći tu, učio, spoznavao, i ti Muhammede da bi ono što su oni donijeli i tu u Mekki utemeljili, sačuvao, osnažio i čovječanstvu ispravan put pokazao, moraš učiti. „Ja učiti ne znam“: zbunjeno je reagovao Muhammed. „Ponavljaj za mnom“, zapovijedi Džibril.

U ovoj noći bezbroj meleka silaze na Zemlju. Kapije nebeske su širom otvorene i, kao ni u jednom drugom trenutku dove ove noći bivaju uslišane. Iskoristimo to!

Draga braćo, postovane sestre,
Ummet posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v.s. prepoznatljiv je po mnogim odlikama i od Allaha dž.š. posebnim počastima. Najznačajnije i najuzvišenije počasti muslimana su: Kur’an, jedina neiskrivljena i sačuvana objavljena Knjiga; zatim, jedinstveni i univerzalni propisi namaza, zekata, hadža, zatim Pejgamber Muhammed s.a.v.s. koji je najčasniji i najodabraniji od svih Allahovih dž.š. stvorenja. Također sljedbenici Muhammeda s.a.v.s. prepoznaju se po namaskim safovima, koji su kod Allaha dž.š. na deredži poput safova časnih i bezprijekorno poslušnih meleka, zatim jedinstvenim pozdravom – selamom, vidljivim tragovima od uzimanja abdesta i činjenja sedžde, koji će muslimane krasiti i činiti prepoznatljivim na Sudnjem danu itd.. Teško je sve te počasti i odlike nabrojati. Međutim, ramazan i ramazanske blagodati su također dar muslimanima kojima se krase i u odnosu na druge ljude prepoznaju.

Allah dž.š. je udahnuo Svoga ruha u čovjeka i, upravo, tu dušu treba vratiti čistom svom Storitelju, onakvom kakva je i udahnuta. Uspjet će i sretan je samo onaj ko svoju dušu očisti. (eš-Šams, 9) Da bi se duša očistila potrebno je doći na izvor, gdje je savršena čistoća. Doći do izvora znači boriti se sa jakim otporima. Međutim, ramazan sa svojim darovima pomaže vjerniku – postaču da u danima bajrama bude na izvoru. Stoga se i bajram naziva ‘ID (od glagola ade – jeudu – avdetun) što znači vraćanje.
Kada se u Kur’anu opisuje istinski džemat, Allah dž.š. kaže da su u njemu ljudi koji vole da se čiste. (At-Tewba, 108)

Veličinu i vrijednost mubarek ramazana čovjek nikada neće moći u potpunosti dokučiti. Stoga će Muhammed s.a.v.s. reči: “Kada bi moj ummet znao kakve vrijednosti u sebi sadrži ramazan sigurno bi poželjeli da cijela godina bude ramazan.” Samo jedna ramazanska noć vrijednija je od hiljadu mjeseci. To je lejletu-l-kadr, u kojoj je počela objava Kur’ana.
Jedne prilike je Allahov poslanik Muhammed s.a.v.s. spomenuo ashabima čovjeka iz Benu Israila po imenu Šemsun koji se na Allahovom putu borio 1000 mjeseci. Ashabi su se tome začudili a potom rastužili jer su shvatili da oni nisu u mogućnosti dostići njegova dobra djela jer žive znatno kraće. Stoga je Allah dž.š. ummetu Muhammeda s.a.v.s. podario Lejletu-l-kadr koja je vrijednija od hiljadu mjeseci koje je taj gazija proveo na Božijem putu. U drugoj predaji se kaže da je Sulejman s.a.v.s. pravedno vladao 500 mjeseci kao i Zulkarnejn s.a.v.s. Međutim Allah dž.š. je ummetu Muhammeda s.a.v.s. podario Lejletu-l-kadr pa onaj ko provede ovu noć u ibadetu imat će vrijednost pravedne vladavine obojce ovih Poslanika.

Treći stub islama – post vezan je za mubarek ramazan. Ovaj ibadet je odlikovan nad ostalim ibadetima. Jedna hadis-i kudsijja nam kaže da je za ramazanski post Allah dž.š. rekao: “Post je Moj i Ja sam pripremio posebnu nagradu za njega.” U drugom hadisu kaže se: “Kada bi propustili samo jedan dan ramazanskog posta, bez opravdanog razloga, vrijednost tog dana ne bi dostigli kada bi cijeli život postili.”

Kur’an nas obavještava da je post propisan i ranijim narodima. Međutim, ramazanski post se razlikuje od posta drugih naroda. Iftar i vijeme pred iftar je vrhunac ramazanskog posta. Ono što je sedžda u namazu to je prediftarsko vrijeme u postu. Postaču se dova ne odbija, a posebno u vrijeme iftara, koje se uspoređuje sa viđenjem Allaha dž.š. na Sudnjem danu. U tom kontekstu Muhammed s.a.v.s. kaže: “Postač ima dvije radosti, radost iftara i radost susreta sa svojim Gospodarem.”
Onaj ko u ramazanu izvrši farz vrednovat će se kao da je uradio sedamdeset farzova izvan ramazana, dok onaj ko učini nafilu imat će nagradu kao da je učinio farz izvan ramazana, podsjeća nas Muhammed s.a.v.s. Stoga se u ramazanu što je moguće više ibadet čini, klanjaju se dodatni nafila namazi uz pet dnevnih i teravih namaz, uče se mukabele, ulazi se u i‘tikaf, izvršava zekat i sadekatu-l-fitr, obilazi se rodbina, slušaju korisna predavanja, upučuju dove itd.. Svi ovi ibadeti koje nam pruža i daruje ramazan za ljudske duše su poput rodne kiše za suhu i ispucalu zemlju.

Braćo i sestre, u jednoj od neparnih noći u posljednjoj trećini ramazana je i Noć Kadr što ovoj trećini ramazana daje posebnu vrijednost. Noć Kadr je vrednija od 83 godine i četiri mjeseca, pa ko od nas ne želi iskoristiti ovu mubarek noć?! Onaj ko provede Noć Kadr, u ibadetu, biće mu oprošteni prošli grijesi, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Buharija: Prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik a.s. rekao: „Ko provede Noć Kadr čvrsto vjerujući i nadajući se Njegovoj nagradi, biće mu oprošteni prošli grijesi! (Buharija)
Muhammed a.s. nas podstiče da se u toj noći obraćamo dovom svome Gospodaru i od Njega tražimo oprost.

Draga braćo i postovane sestre,
Uzvišeni Allah je Muhammeda s.a. među mnoštvom od 124.000 pejgambera izabrao najodabranijim; među svim ummetima njegov ummet najboljim; Kur’an-i kerim najodabranijom nebeskom knjigom; ramazan najodabranijim mjesecom, Lejletu-l-kadr najodabranijom noći; petak najodabranijim danom; među grješnicima najodabranijeg onoga koji je iskrenu tevbu učinio.

Važno je da u ovome mjesecu donesemo iskrenu tevbu, bolje prije nego kasnije, i da ustrajno donosimo istigfar, moleći Uzvišenog Gospodara da nam oprosti i velike i male grijehe. Trebamo težiti tome da u mjesecu ramazanskog posta postignemo puninu, a ona se može doseći samo ovim putem.
Enes bin Malik r.a. prenosi da je Allahov Poslanik s.a. rekao: “Allah dž.š. rekao je (u hadis-i kudsijji):
– Čovječe, sve dok Me moliš i Mojoj milosti se nadaš opraštat ću ti grijehe koje si počinio i neću im pridavati važnost.
– Čovječe, kada bi imao grijeha koliko ima pjene u moru, a nakon toga Me zamolio da ti oprostim, Ja bih ti oprostio i ne bi im nikakvu važnost pridao.
– Čovječe, kada bi došao pred Mene sa grijesima velikim poput Zemlje, a nisi Mi pripisivao druga, Ja bih te obasuo sa isto toliko oprosta.” (Ahmed, 20961)
Allah dž.š. je Svemoćan, a Muhammed s.a.v.s. je o Njemu rekao “da je On stidan i plemenit i stid Ga je kada mu Njegov rob digne ruke da mu ih vrate prazne, bez ičega!” (Et-Tirmizi, Sunen, br. 3.479.)

Sa tevbom i istigfarom čistimo dušu, srce, tijelo i protekli život. Ko to nije uradio u dočeku samoga posta, neka to učini sada. Oblačenje čiste odjeće, odlazak na džumu ili Bajram, odziv na svečanost, sve to prethodi čišćenju. Ramazan je veličanstven trenutak čišćenja svega što je naše i pripremanja za sučeljavanje sa sobom i svojom prošlošću, jer je to put da dosegnemo potpuni uspjeh.

Stanje u kojem se nalazimo, mi kao narod i u kojem je naš ummet, nalaže nam da sebe pitamo, kako ibadetiti u noći Kadr. Stanje u kojem jesmo od nas zahtijeva da razmišljamo, da čitamo i da djelujemo. Ikre koje je čuo Poslanik te davne 610. godine, u noći koja nastupa večeras je promijenilo Mekku, Arabiju, promijenilo je svijet. Poslije tih prvih pet ajeta dobivenih u toj noći slijedile su dvadeset i tri godine ispunjene objavom koja se pamtila i živjela. Tamo gdje je Ibrahim a.s. učeći propise hadždža uzviknuo AREFTU, spoznao sam, tu je Allah dž.š. upotpunio vjeru i usavršio blagodat datu čovječanstvu. Tu je ono što je započelo s Ikre, postalo Kur’an. Tu je čovjek konačno dobio Knjigu koju, želi li biti na pravome putu i biti snažan, mora je neprekidno čitati i uvijek joj se vraćati. Ako joj leđa okrene teškim će životom živjeti.
U kaderskoj noći, koja je toliko vrijedna, nama je zadaća zamisliti se nad tom vrijednošću koju imamo, a Kur’an se zove, i uzviknuti AREFTU, spoznao sam, Kur’an je put.
Iako znamo, iz Kur’ana čitamo, da on vodi jedinom ispravnom putu, mi stranputicom tumaramo. Jedinstvo je siratumustekim, a ummet živi duboko podijeljen, rascjepkan, zaraćen. Evo ti ummete Lejletu-l- Kadra. „HUZIL KITABE BI KUVVEH“, Uzmi knjigu snažno i nemoj se samo takmičiti ko je ljepše uči i recituje, živi je. Ona vam zapovijeda da se oko jednog užeta okupite i tako snagu i dostojanstvo sebi vratite. Šta ako večeras svi ibadetimo klanjajući nafile, učeći dove a sutra opet istim se neprijateljstvima jednih prema drugima vratimo?
Iako znamo, u Kur’anu piše da je u Kur’anu, u slovu njegovu, slava naša, mi ipak u poniženju živimo. Evo nam noći kaderske u kojoj je Poslanik rekao: „Ja učiti ne znam“. „Ponavljaj za mnom“, zapovijedio mu je Džibril.
Kur’an je Knjiga koja se čita, koja se stalno ponavlja. Mi, jasno nam je, bez Kur’ana na pravi put, na sigurnu, sumnji oslobođenu stazu, ne možemo. Vrijedna će nam biti hiljadu mjeseci ova noć što večeras nastupa ako shvatimo da je čitanje svake knjige ibadet jednak namaskom rekatu kojeg ćemo večeras u kaderskoj noći obaviti.
Lejletu-l-Kadr, o čovječe, od tebe očekuje da IKRE, da riječ Božiju čuješ srcem, da čitaš, razmišljaš i djeluješ i da ne misliš da se Džennet postiže samo sjedeći na sedžadi.

Braćo i sestre! Provedimo ovih nekoliko preostalih dana i noći mjeseca ramazana u ibadetu i tragajmo za Noći Kadr, nadajući se Allahovoj dz.s. milosti, oprostu grijeha i džennetima koji su nam obećani! Izvršimo obavezu Zekata i Sadekatu-l-fitra, kako bi na taj način od posta odstranili eventualne nedostatke i kako bi post bio uzdignut Allahu, subhanehu ve te’ala! Budimo iskreni u našem vjerovanju i natječimo se u dobru tokom cijele godine!

Da nam Allah dž.š. u ovim mubarek danima i noćima očisti dušu, prosvijetli um, otvori oči i osnaži volju da odvažnije krenemo putem našeg uspjeha!

Check Also

HIDZRA 2019

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –14  Muharrem  –  1441.H. …

Lejletu-l-Kadr

Islamska zajednica u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirche – 26. RAMAZAN  1440.H. / 31. …