Zekat i Sadekat-l-Fitri

Hvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti!
O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Alu ‘Imran, 102).
O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a o njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allah se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vam bdi! (en-Nisa’, 1).
O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu! (el-Ahzab, 70).
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana.
Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik!
Poštovani džema’ate, draga braćo,
Kako bi na vrijeme objasnili propise vezane za Zekat i Zekatul-l-fitra ili da vas ne zbunjuje jednostavno Sadekatu-l-fitr ili jos jednostavnije kako mi nazivamo Vitri, danas smo odlucili govoriti o ove dvije stvari.
Da bi zasluzili oprost grijeha i sacuvali sebe i svoje porodice od dzehennemske vatre, naredjena nam je kao farz – dakle stroga obaveza i izvršavanje četvrtog Islamskog šarta tj. ZEKAT kao i davanja sadekatul-fitra. Što se tiče Zekata on je obavezan koliko i sam namaz, jer se u Kur’anu na osamdeset mjesta spominje zekat i namaz zajedno, što znači da onaj ko klanja i ispunjava uvjete za davanje zekata, mora i zekat da daje. Zekat se najčešće daje u Ramazanu i dobro bi bilo da čovjek svakog ramazana sjedne i izračuna koliko ima novca u banci, pod jastukom i sl., koliko zlata i srebra kao i ostalih stvari na koje se daje zekat, zatim da to učini ponovo sljedećeg ramazana kako bi znao da li posjeduje nisab ili ne.
Definicija Zekata: Sta je Zekat???
Riječ ZEKAT je arapska riječ koja označava čišćenje, rast, napredovanje. Zekat, kao jedan od pet stubova islama, je obaveza koja nas određuje kao muslimane, označava čišćenje imetka od nečistoća kao pripreme za njegov rast, napredak i uvećavanje.
Negirati zekat, kao strogu vjersku obavezu, znači izlazak iz vjere, a ne davanje zekata za osobu koja ga je dužna dati, prestavlja veliki grijeh koji podrazumjeva kako dunjalučku tako i ahiretsku kaznu i udaljava od Allahove dž.š. milosti.
NISAB – tj.vrijednost na koju se mora dati Zekat za 2011/2012. godinu – iznosi 6.043,00 KM ili 3.090,00 €. što znači da svi oni koji imaju više od ove vrijednosti, zatim da je ta vrijednost bila u toku godine uvijek stalna bez umanjivanja dužan je da da 2,5% od ukupne vrijednosti koju posjeduje.

U danasnjem vaktu je to sve lijepo uradjeno za nas na najednostavniji nacin formulisano da li, koliko i kako i na sta sve smo duzni da Damo Zekat. Pa tako na nasoj web stranici dzemata smo postavili Brosure u kojima imate sve vezano za Zekat i Sadekatu-l-Fitr a isto tako i na web stranici rijaseta mozete pronaci isto, da nebi bilo zabuna.

Obratimo pažnju da po našem mezhebu smo dužni dati zekat na nakit zlato i srebro koje iako koristimo dostiže visinu Nisaba.
Imajmo na umu da zekat neće učiniti čovjeka siromašnim nego naprotiv samo ga može obogatiti, jer Allah daje kome hoće, a oduzima kome hoće.
Zekat je propisan kur’ansko-hadiskim normama i konsenzusom Islamske uleme. U Kur’anu se kaže:
„Namaz klanjajte i zekjat dijelite.”
Mnogobrojne kur’ansko-hadiske norme stimulišu na davanje zekjata:
„I kad je Gospodar vaš objavio: ,Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti.“
„Uzmi Poslaniče iz njihovih imetaka zekat, da bi im očistio imetke i da bi ih blagoslovio! Donosi na njih salavat. Zaista tvoj salavat i tvoja dova su smiraj za njih. Allah sve čuje i sve zna. Zaista je Allah Onaj koji prima tevbe od vjernika, Koji uzima njihove zekate i onaj Koji je milostiv i Koji prašta”. (Et-Tevba, 103-104)
„A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekjat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati.”
„Oni koji će, ako im damo vlast na zemlji, molitvu obavljati i zekjat davati i koji će tražiti da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćati.”
Mnogobrojni su hadisi koji govore o zekjatu, navešćemo neke od njih.Tirmizija bilježi od Ebu Kebše El-Enmarija da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: „Na tri stvari se zaklinjem. Pripovjedam vam, pa poslušajte: Sadaka (milostinja, zekjat) ne krnji imetak, niti se nekome čini nasilje pa se on strpi a da mu Allah zbog toga ne poveća ugled, niti neko otvori vrata prošnje a da mu Allah ne otvori vrata siromaštva.”
Taberani bilježi predanje od Džabira koji kaže „da je neki čovjek rekao Poslaniku, a.s: Šta veliš za onoga ko podijeli zekjat?’ Poslanik, a.s, odgovori: ,Ko podijeli zekjat na imetak time je od njega odstranio zlo.”
Druge su kur’ansko-hadiske norme došle u vidu zastrašujuće prijetnje onima koji ne dijele zanemarujući tu obavezu:
„Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovu putu-navijesti bolnu patnju na dan kad se ono u vatri džehennemskoj bude usijalo, pa se njime čela njihova i slabine njihove i leđa njihova budu žigosala. ,Ovo je ono što ste za sebe zgrtali; iskusite zato kaznu za ono što ste gomilali!”
„Neka oni koji škrtare u onom što im Allah iz obilja Svoga daje nikako ne misle da je to dobro za njih; ne, to je zlo za njih. Na Sudnjem danu biće im o vratu obješeno ono čime su škrtarili.”
Zekjat iskupljuje svoga vlasnika i čuva od raznih nesreća i iskušenja kao što se prenosi u vjerodostojnom predanju Buharije i Muslima koje bilježe od Poslanika, s.a.v.s: „Iskušenje čovjeka u: porodici, imetku, životu, djeci i komšiluku iskupljuje: post, namaz, sadaka (milostinja, zekjat), naređivanje dobrih, a zabranjivanje loših djela.”
Tekodjer Poslanik, a.s, je rekao: „Zaštitite vaš imetak zekjatom, liječite vaše bolesne sadakom (milostinjom) i pripremite se dovom protiv nesreće.”
Nadalje, Zekjat je zaštita i lijek, uzrok za bereket (blagoslov) u: životu, porodu, dugovječnosti; odgađa razne nesreće i bolesti, gasi kabursku vatru i patnju… Poslanik, a.s, je rekao: „Svaki čovjek je pod zaštitom svoje sadake do momenta kada će Allah, dž.š, presuditi ljudima na Sudnjem danu.”
Definicija Sadekatu-l-Fitra: Sta je sadekatu –l-fitr???
Što se tiče Sadeaktul-fitr on se daje samo u toku Ramazana, i dužan ga je dati svaki musliman ili muslimanka koji je postio ramazan ili sa razlogom ili bez razloga nije postio kako bi time potpomogli siromašne muslimane da ne bi u bajramskim danima hodali i tražili od drugih da im udijele sadaku.
Mudrost propisivanja sadekatul fitra je jedan od šartova uspjeha na dunjaluku i ahiretu, kako to veli Svevišnji Allah u Kur’anu:
“Uspjeće samo oni koji ga (imetak) očiste, često spominju svoga Gospodara i molitvu obavljaju.” (E’ala, 14-15)
Od Ebu Seida el-Hudrija, r.a. se prenosi da je rekao: “Resulullah, s.a.v.s. bi objašnjavajući ovaj ajet rekao: “To su oni koji svoj sadekatu-l-fitr podijele prije nego li dođu na musallu da klanjaju bajram-namaz.” (Bilježi Ibn Merdevijeh)
Od Ibn Abbasa r.a. se prenosi da je rekao: “Allahov Poslanik s.a.v.s., je naredio sadekatul-fitr da očisti postača od ružna i nepristojna govora, i da bude hrana siromasima. Ko je udjeli prije bajram-namaza ubrojati će mu se kao primljeni zekat, a ko je udijeli poslije bajram-namaza, tada mu se ubraja u običnu sadaku.” (Bilježe Ebu Davud i Ibn Madže)
Iz gore spomenutog hadisa Ibn Abbasa jasno se može zaključiti mudrost propisivanja sadekatul-fitra, a to je: čišćenje postača, briga za siromašnim na način da ne dolaze u situaciju da traže pomoć, nego bogati odlaze njima i pomažu im, unošenje sreće i radosti u srca siromašnih za vrijeme bajrama, na dan kada se svi muslimani raduju njegovu dolasku. Resulullah, s.a.v.s. je rekao: “Poštedite ih ovaj dan da obilaze druge i traže pomoć!” (Bilježe Ed-Darekutni i Bejheki) Pored ovoga Islamska Ulema je pridodala još neke mudrosti njegova propisivanja: – Ona predstavlja zekat na tijelo, da ga Allah sačuva zdravim još jednu godinu, – kao i odraz zahvalnosti Svevišnjem Allahu na blagodatima koje je dao postačima i što im je omogućio da u pokornosti Njemu provedu ovaj mubarek mjesec.
Sadekatul (Zekatul)-fitr je vadžib-obavezan, kako se navodi u hadisu kojeg bilježe Buhari i Muslim od Ibn Omera, r.a. da je rekao: “Allahov Poslanik s.a.v.s je propisao zekatul-fitr u Ramazanu ljudima u visini jednodnevne bajramske namirnice za svakog slobodnog muslimana i muslimanke.
Ibn Omera je rekao: “Ashabi su izdvajali zekatul-fitr prije bajrama na dan ili dva.Kod nas je običaj da se već sredinom ramazana započinje akcija prikupljanja zekata i sadekatul-fitra kako bi svi mmogli izmiriti svoju obavezu” I ta praksa je najbolja. Sve u svoje vrijeme i na vrijeme.
Skrenut cu ovdje paznju, na odgovoran nacin, svima nama, da u nasoj situaciji, Zekat je najprioritetnije da damo nasoj Zajednici, nasem Dzema´atu ovdje, kako bi ga odrzali, ustabilili i ucvrstitli da funkcionise na jos bolji, ljepsi, efikasniji i kvalitetniji nacin.
A Sadekatu-l-Fitri da bude namjenjen potrebnim siromasnim za koje zaista znamo da su potrebni istom.
Molim Allaha dz.s. da nas osnazi u ovome mjesecu, podari nam istinsku uputu i potpunu nagradu ovog mjeseca. da nam ucvrsti vjeru, poveca dobra djela i nafaku, poboljsa zdravlje i produzi zivot u hajru i veselju.
Molim Allaha da nam oprosti naše grijehe, molim Allaha da se izmirimo sa našom braćom i sestrama i da u našim srcima ne bude nimalo zlobe ni prema kome.
Molim Allaha da očisti naše duše i naša srca putem posta, da prosvijetli naša lica putem namaza i da očisti naše imetke putem zekata. Amin.

Mesdzid BIKC BRAUNAU, 19.08.2011.god. Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …