Mubarek Ramazanu

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
02 Ramazan – 1436.H. / 19 Juni 2015.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

Mubarek Ramazanu

hutbaZahvala pripada Allahu dž.š. Salavat i selam neka su na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu, sljedbenike i šehide njegovog ummeta, a posebno na šehide Bosne i Hercegovine u ovom mubarek mjesecu Ramazana.

Postovane dzematlije, draga braco i omladino;

Neka je hvala Allahu koji odlikovao mjesec ramazan nad ostalim mjesecima, učinivši post u njemu jednim od ruknova islama rekavši: „O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili,“ (El-Bekareh, 183)
U ramazanu je započelo objavljivanje Kur’ani Kerima za kojeg Allah kaže: „U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti, – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put, i da zahvalni budete.“(El-Bekareh, 185)
Dosao nam časni, mubarek mjesec. Dolazi nam period kojeg vjernička srca s velikom radošću iščekuju kao što žedna i ispucala zemlja čeka kišu da padne. Oni koji su upućivali Allahu dovu našeg dragog Poslanika s.a.v.s. u kojoj je on molio Allaha: „Bože naš, podari nam berićet u redžebu i šabanu i učini da dočekamo ramazan“- njihova dova se evo Allahovom milošću ostvaruje. Naš dragi gost, mjesec ramazan je dosao u naše domove, zakucao na nasa vrata i traži izuna, blago li onima koji ga prime u svoj dom, a teško li onima koji ga odbiju i ne dozvoli da u njihov dom uđe.
Od prošlog ramazana je prošlo mnogo vremena, mnogo toga čovjek učini i kaže što ne bi trebao, grijesi se namnože, nemar obuzme ljudsko srce, zbog svega toga Allah nam šalje ramazan kako bi putem ovog časnog mjeseca očistili svoja srca od grijeha, od ljenosti, gafleta i zaborava. Kako bi svoja srca napunili imanom koji će da traje do idućeg ramazana. Oni koji odmah poslije ramazana se vrate starim grijesima koje su ostavljali u toku ramazana, koji ostave činjenje dobrih djela koja su činili u ramazanu to nam govori da svoje srce nisu napunili imanom niti su ramazan proveli onako kako to Allah traži.
Kaže Allahov Poslanik s.a.v.s.:„Onaj ko provede ramazan u imanu i ihtisabu (računanje nagrade kod Allaha) biće mu oprošteni prethodni grijesi.“ (El-Buhari i Muslim)
Dakle, da bi ramazan djelovao na čovjeka i da bi došao do oprosta mora se ramazanu prići sa dubokim imanom, sa istinskim uvjerenjem da je to naredba od Allaha, da to nije nikakva dijeta, fitness program isl. Zatim ono što mora da očekujemo i u što moramo da vjerujemo jeste da će nas Allah zbog našeg podnošenja gladi i žeđi i suzdržavanja od prohtjeva, nagraditi svojom neizmjernom nagradom, jer je Allah rekao: Post je moj i ja za njega nagrađujem.
Šta smo osim punih frižidera i zamrzivača, i punih špajzova i ostava pripremili? Kako ćemo da provedemo ovaj ramazan? Hoćemo li šta novo naučiti, koju suru, dovu, neku mudrost? U čemu ćemo provoditi dane, a u čemu noći? Hoćemo li iskoristiti ovaj ramazan za svoje duhovno uzdizanje i nadogradnju, hoće li to biti mjesec ibadeta, mjesec Kur‘ana, namaza, dova i zikra ili će to biti mjesec jela pića, spavanja i ljenčarenja?
Poslanika s.a.v.s. kada govoreći o ramazanu kaže: „O ti koji želiš dobro približi se, (radi ga), a ti koji želiš zlo odmakni se.“ Takvi se pripremaju za ramazan čineći Allahu tewbu, kajući se za svoje grijehe, moleći za oprost. Takvi imaju namjeru ako Bog da u ovom časnom mjesecu Kur’an da prouče. A koliko nas će to učiniti? Vallahi je to idealna prilika za sticanje nebrojenih sevapa, jer se dobra djela u ramazanu nagrađuju višestruko, pa zato gledajmo u čemu će nam ramazan proći.
S druge strane ima i onih koji će ramazanske dane da provode na sasvim suprotan način, to su oni koji od ramazana neće imati ništa do li gladi i žeđi. Nema goreg ukubeta (kazne) nego ostati lišen Allahovog rahmeta.
Kaže Allahov Poslanik s.a.v.s.: “Došao vam je ramazan. To je mjesec Allahovog blagoslova. Allah vas u njemu čuva, spušta vam Svoju milost, briše vam grijehe i uslišava vam dove. Allah vas gleda kako se natječete u ramazanu i ponosi se s vama pred melekima. Dajite sve od sebe da kod vas Allah vidi samo dobro. Doista je nesrećan onaj ko bude uskraćen Allahove milosti u ovome mjesecu!” (Taberani)
Subhanallah, zamislimo koju počast imamo kod Allaha da dok se mi natječemo u činjenju dobra Allah se ponosi nama pred svojim melecima, zato nastojmo da Allah u ovom mubarek mjesecu koji je pred nama ne vidi od nas ništa drugo do li dobro.
Došao nam je, hvala Allahu, naš najdraži musafir. Najdraži, jer nam donosi najviše dobra, koja nam nijedan drugi musafir ne može donijeti. To je post u šehri ramazanu!
Vi ste o ramaza¬nu, trecem i strogom islam¬skom postu, mnogo čuli i pro¬čitali. Vi ga i sami postite. Ramazan treba da shvatimo i doživljavamo kako mu priliči, ramazan od nas bi trebao da ucini čvršće vjernike, on bi nas trebao preporoditi.

Na pocetku hutbe citiranom ajetu nalazi se zavisna rečenica: le’allekum tettequn. Dosad se ova rečenica prevodi¬la: da bi ste bili bogobojazni, ali nama se čini da ju je bolje prevesti: da biste mislili na Boga.
Neko može – Kur’an o tome govori – klanjati namaz da bi se istakao pred drugima ili zbog nekog drugog motiva, može da ga obavi samo pro forme, tj. da ne bude duhovno prisutan u njemu; neko može otići na hadž radi trgovine i tu¬rizma, a ne u ime Boga; može podijeliti zekat da bi se npr. hvalisao, a ne u ime Boga, ali niko ne može postiti ramazan ni u čije ime osim u ime Boga. Zato je Muhammed a.s. rekao: „U postu nema pretvaranja (murailuka).”
Zaista, kad musliman posti, on čini ibadet koji nije samo ja¬van, kao izvršavanje drugih islamskih šarta, već je i tajni. Mo¬gao bi da prekine post koliko hoće puta na dan, ali on to ne čini, On misli na Boga i posti samo u ime Njega.

Sjetite se nasih predaka – težaka: radili su na njivi, ožedne, pokraj njih teku bistre vode, ali oni skoro da ih ne pri¬mjećuju. Pušači, isključivo ja¬kom vjerskom voljom, s lahkoćom odustaju od pušenja i sl. Može li išta drugo ljude tako iskreno, čvrsto i bezuslovno odvratiti od strasti kao po¬st?
Dakle, Allah traži od lju¬di da budu moralni u ime Njega, njihova Stvoritelja i Uzdržavatelja, kako bi, ne samo na javi, već i u tajnosti, mislili na Njega i djelovali u skladu s Njegovim propisima. Da li će čovjek učiniti nemoralnu radnju ako ga drugi ljudi gledaju? Neće. A da li će to učiniti u tajnosti?
Braćo, mi smo ummet koji Allaha sluša ne samo na javi već i u tajnosti. Mi nismo moralni samo kad smo izloženi pogledu drugih ljudi već i kad smo sami i kad bismo mogli učiniti prestup a da ga nikad niko od ljudi ne vidi i ne sazna za nj. A da bismo se uspeli do tog stepena, da misli¬mo na Boga i u tajnosti, On nam je propisao post. Islamski post uči i odgaja čovjeka najiskrenijoj moralnos¬ti.
Da spomenemo jedan kur’anski primjer u kome se govori o Jusufu a.s. Bio je mlad i posebne ljepote. Dospio je na dvor i tu ga je pokušala zavesti vladara žena, takođe lijepa i mla¬da.
I ona je bila poželjela nje¬ga, a i on bi bio nju poželio da od Gospodara svoga nije opo¬menu ugledao – tako je bilo, da odvratimo od njega izdaj¬stvo i blud, jer je Jusuf uistinu bio Naš rob iskreni (Jusuf, 24).

Jusuf je mogao počiniti ‘fahišu’, ogavno djelo, a da ne odgovara pred državnim zako¬nom. Bio je ponukan na to u tajnosti. Ali, vidjeli ste, on i u tom momentu misli na Allaha i samo njegovo iskreno vjerova¬nje moglo ga je odvratiti od zla. Eto, to je primjer kako se i u tajnosti sluša Bog, primjer koji svaki musliman mora slijediti. Pogotovo to važi za mlade lju¬de.
Rekao je Muhammed a.s.: „Ko bude postio u ramaza¬nu i poslije toga ne bude zgrije¬šio Alahu ući će u Džennet – bez polaganja računa. A ko bude postio u ramaza¬nu pa poslije njega bude grije¬šio svom Stvoritelju, njegov će post biti odbijen.”

I rekao je: „Pet stvari prekidaju post i uskraćuju njegovu svjetlost: laž, gibet (ogovaranje), preno¬šenje tuđih riječi, strastven (ne¬dozvoljen) pogled i lažna za¬kletva.”
Braćo, nemojte se zadovoljiti samo ti¬me da se u ramazanskog posta odreknete jela, pića i dozvoljenog uživa¬nja, već se okanite svih ružnih navika i stvari. Učinite da u ramazanu posti vaš stomak, zatim jezik – tako što ćete paziti da ne izgovorite ni jednu lošu riječ, vaše oči – tako što ćete – paziti da ne gledate što je Allah zabranio gledati, vaše uši – tako što će¬te paziti šta slušate, i, posebno vaše srce.

Naša srca – to znači: naša osjećanja i naše misli moramo nastojati očistiti od svega što Bog, koji nas je stvo¬rio i obasuo darovima, ne voli. Da bismo to postigli, činimo ono što, po uzoru na Allahove poslanike, čine eviije, Allahovi prijatelji. Oni smatraju da su pokvarili post čak i ako im ne¬valjala misao ili želja padnu u srce. Tako oni poste i srcem. Oni ramazan iskoriste da šejtana što dalje odbiju od sebe. U kratkoj kur’anskoj suri En-Nas šejtan je nazvan: ‘El-Hannas’ onaj koji iza busije napada i povlači se, ponovo napada i povlači se. ‘El-Hannas’ ubacu¬je ružne misli i želje u srca ljudi i tako ih zavodi ili nastoji zavesti. Da bismo ga odbili, ima jedan si¬gurno uspješni lijek, što više učenja Kur’ana, Što više spomi¬njanja Allaha i razmišljanja o Njemu. Ramazan nije uzalud mjesec Kur’ana, mjesec u ko¬me je započelo objavljivanje Čas¬ne Knjige.
U ajetu koji dolazi iza ajeta u kome je propisan post stoji da je Kur’an ‘El-Furkan’ / Rastavljač istine od zablude. Kur’an to zaista jeste i to znaju samo oni koji su poslušni samo Bogu, koji su apsolutni gospodari svojih strasti i koji su šejtana odbili od sebe. Samo oni shvataju veličinu hadisa u kome se kaže da Kur’an nadvisuje sve ljudske knjige kao što Stvoritelj svih svjetova nadvisuje ljude.

Osim naše radosti dok slu¬šamo šumove i razgrćemo du¬bine mudrosti ‘sedam mora’ Kur’ana, mi ćemo duhovno uži¬vati u iftarima, sehurima, teravih-namazu, u i’tikafu, u iščeki¬vanju Lejle-i Kadra, a zatim u Ramazanskom bajramu, islam¬skom blagdanu kojim se obilje¬žava naš trijumf nad svim slabostima i napastima.

Ramazan je mjesec koji nas uči da životu priđemo ozbiljno, da ne budemo sigurni da ćemo uvijek imati dosta jela i pica, da se ne oholimo, da se priprema¬mo za eventualne situacije u kojima bismo mogli gladovati i, posebno, da mislimo na one koji nemaju, te da im udjeljuje¬mo. Poslanik a.s. je dijelio sadaku tokom čitave godine, a uz ramazan je to činio još više. Čuven je njegov hadis u kome stoji da nije musliman onaj koji zanoći sit a njegov komšija gla¬dan, čak ako taj komšija nije musliman.
Poslanik je govorio i o još jednoj dimenziji posta: „Postite – bićete zdravi.”

Islamski post – to je ‘operacija bez noža’, kako je napisao jedan naš autor. Zais¬ta, islamski post sprečava ili li¬ječi niz bolesti probavnih orga¬na, krvotoka, srca, nervnog sis¬tema i dr. Ali to nikako nije os¬novna svrha posta, kako se to želi protumačiti. Na isti način se kaže da je namaz propisan ‘radi gimnastike’, i sl. To su površna tuma¬čenja. Islamski propisi oživljuju čovjekovu dušu i tijelo – u isto vrijeme, čovjekov duh i tijelo u islamu nisu razdvojeni, tj. ne posmatraju se izolovano već komplementarno i u sintezi. Nažalost, ljudi ograničenog mišljenja čak i vjeru tumače u horizontu ovosvjetskih i materi¬jalnih interesa.

Da bi sumirali ideje današ¬nje hutbe, navest ćemo nekoli¬ko Vjerovjesnikovih hadisa: „Ima postača koji od posta imaju samo gladovanje i žeđ.” Uzvišeni Allah je rekao: ‘Zaista, post je Moj i ja ću za njega posebno nagraditi.'” „Postač ima dva veselja: iftar i susret sa Allahom, kad, će On nagrađivati za post.” „Kad bi moj ummet znao šta ramazan donosi, zaželio bi da on traje čitavu godinu.”„Ko isposti ramazan iskreno i nada se nagradi, za to će mu biti oprošteni prošli grijesi.” „San postačev je ibadet (poslušnost Bogu); njegova šutnja je veličanje Allaha; djela mu se udvostručuju; dove pri¬maju; grijesi opraštaju.” „Džennet željno očekuje četvericu: učača Kur’ana, onog koji čuva jezik (od nepristojna go¬vora), onog koji nahrani glad¬nog i onoga ko posti u mjesecu rama¬zanu.”

Neka nam je mubarek ovaj mjesec i molimo Allaha da primi od nas naš post, naše dove, naša dobra djela, a da nas sačuva od zla, grijeha i nepokornosti. Allahu naš, pomozi da nas u ramazanu ne mimoiđu blagoda¬ti koje nam šalješ iz Svoje milosti! Amin.

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …