Fadileti ucenja Kurana

Hvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti!
O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Alu ‘Imran, 102).
O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a o njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allah se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vam bdi! (en-Nisa’, 1).
O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu! (el-Ahzab, 70).
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana.
Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik!
Poštovani džema’ate, draga braćo,
Posto cetri ili pet hutbi, a koliko mi vec govorimo o Ramazanu i svemu sto je vezano za ovaj mubarek mjesec nije dovoljno da se iskaze i kaze sve ono o cemu bi trebali, odnosno o cemu bi bilo najbolje da govorimo, danas cemo, u ovoj zadnjoj hutbi u ovom mubarek mjesecu reci o nekoliko vise bitnih stvari, a koje nismo stigli da kazemo u prethodnim hutbama.
Prva od takvih je Fadileti i blagodati ucenja Kurani Kerima u ovim mubarek danima, privatno u svojim kucama ali i prisustvovanjem mukabelama itd.
Od ove godine kod nas u dzamiji se uci mukabela, ali nazalost, malo je onih koji prisustvuju istoj, pa kad ne poznaju arapsko pismo onda bar da ubiraju sevape slusajuci istu.
Allah dz.s. kaže: „A kad se uči Kur’an, vi ga slušajte i šutite da bi vam se smilovalo.” (El-A´araf, 204)
Čim se začuje učenje Kur’ana sve se ostavlja, prekida se priča, svaka druga aktivnost i sluša se Kur’an, slušaju se riječi ne imama koji ga uči nego riječi Allaha Uzvišenog. Ovdje posebno želim naglasiti kada se petkom prije džume namaza započne sa učenjem Kur’ana, ili za vrijeme mukabele, da se prekidaju sve aktivnosti, razgovor, jer je zaista ružno, pričati za vrijeme ucenja Kur´ana.
U Ramazanu je započelo objavljivanje Kurani Kerima za kojeg Allah kaže:
„U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti, – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate -, da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put, i da zahvalni budete.”(El-Bekareh, 185)
U ovom mubarek mjesecu trebamo pojačati našu vezu i druženje sa Kur’ani Kerimom i to druženje bi trebali i poslije ramazana nastaviti.Ibn Abbas kaže: “Vjerovjesnik s.a.v.s., je bio najdarežljiviji u činjenju dobra, posebno u mjesecu ramazanu kada mu je dolazio Džibril poučavajući ga Kur’anu i preslušavajući ga.” (Buhari,,Muslim,)

1. Učenje Kur’ana i razmišljanje o njemu upotpunjuje jednu islamsku dužnost
Poslanik a.s. je zaista u ovoj svojoj izjavi sumirao (sažeo) našu vjeru: “Vjera je nasihat (savjetovanje)!” “Na ovo smo mi”, prenosi Temim ibn Avs Ed-Darijj r.a., “upitali: Prema kome?” On odgovori: “Prema Allahu, Njegovoj Knjizi, Njegovom Poslaniku, vođama ljudi, i običnom narodu.” [Hadis bilježi Muslim].
Dakle, čitanjem i razmišljenjem o Kur’anu, insan ispunjava svoju obavezu i za to je nagrađen. Nakon izvršavanja ove obaveze, Kur’an na Sudnjem Danu postaje dokaz u korist insana! To je druga dobrobit koju dobijamo prihvatanjem ove Plemenite Knjige.
2. Kur’an će na Sudnjem Danu biti dokaz u našu korist
Ovo zaključujemo iz Poslanikove a.s. izjave: “A Kur’an je dokaz ili u vašu korist ili na vašu štetu.” [Hadis bilježi Muslim].
3. Kur’an će se za nas zalagati na Sudnjem danu
Ebu Ummame prenosi da je Poslanik a.s. rekao: “Čitajte Kur’an, jer će on zbilja doći na Sudnjem danu i zagovarati za one koji su se s njim družili.” [Hadis bilježi Muslim].
4. Naš položaj (stanje) na ovom svijetu će se poboljšati
U Muslimovom Sahihu nalazimo lijepu priču o tome kako je čovjek kome je obećan džennet, Omer ibn El-Hattab r.a., razumio ovo načelo. Neki ljudi su za vrijeme njegove vladavine došli da ga pitaju o poglavaru Mekke: “Ko ti je vladar Mekke?” On je odgovorio: “Ibn Abza r.a..” Oni su potom upitali: “A ko je Ibn Abza?” Omer r.a. je odgovorio: “On je jedan od bivših robova koje smo mi oslobodili.” Oni prokomentarisaše: “Ostavio si osobođenog roba da vlada ljudima Doline (plemenitim plemenima Kurejša)?!?!” On im na to odgovori: “Zaista je on od onih koji čitaju Allahovu subhanehu ve te’ala Knjigu i dobro poznaje obaveze muslimana. Zar vi niste čuli izreku Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: ‘Zaista će Allah Svojom Knjigom uzdići neke ljude, a neke će njome poniziti”

5. Biti ćemo najbolji među ljudima
Osman r.a. je rekao kako je čuo Poslanika a.s. da kaže: “Najbolji među vama su oni koji nauče Kur’an i druge njemu podučavaju.” [Hadis bilježi Buhari].
6. Za svako proučeno slovo Kur’ana slijedi deset nagrada (dobrih djela)
Ovo nam dokazuje autentičan hadis: “Ko god prouči jedno slovo iz Allahove Knjige imat će za to nagradu. Ta nagrada će biti udesetorostručena. Ne kažem da su Elif, Lam i Mim jedno slovo. Elif je slovo za sebe, Lam je slovo za sebe, i Mim je slovo za sebe.”
7. Učači Kur’ana će biti u društvu časnih i poslušnih meleka
Aiša r.a prenosi od Poslanika a.s: “Zaista će onaj ko Kur’an uči lijepo, tečno i tačno biti u društvu časnih i poslušnih meleka. A što se tiče onoga ko Kur’an uči uz poteškoće, zamuckujući i praveći greške, on će imati dvostruku nagradu.” [Buhari i Muslim].
8. Naš položaj u džennetu će biti određen na osnovu obima memorisanih ajeta Kur’ana
Abdullah ibn Amr ibn El-Âs r.a. je čuo Poslanika a.s. kako kaže: “Reći će se onome ko se družio sa Kur’anom: ‘Čitaj i uzdiži se (kroz deredže – stepene – dženneta) i uljepšavaj svoj glas kao što si to činio dok si bio na dunjaluku! Jer zaista će tvoje mjesto u džennetu biti mjesto do kojeg stigneš pri učenju posljednjeg ajeta.'” [Ebu Davud i Tirmizi].
9. Kur’an nas vodi ka džennetu
Poslanik a.a. je rekao: “Kur’an je posrednik kome je dato pravo zalaganja i u njega se s pravom vjeruje kao u istinu. Ko god Kur’an stavi ispred sebe, on će ga voditi džennetu, a ko god ga stavi iza sebe, on će ga odvesti u džehennemsku vatru.” Ovo je autentičan hadis, a prenosi ga Abdullah ibn Mes’ud r.a.
I da vam prenesem jos nekoliko bitnih i lijepih stvari koje ulijevaju nadu u nasa srca i podsticu nas da radimo i budemo uporni I ustrajni u nasim dobrim djelima.
Jedno naše dobro djelo može imati neslućenu težinu kod Allaha i da nas uvede u Džennet, a da toga nismo ni svjesni kao što Poslanik a.s., kaže: „Čovjek nekada kaže neku riječ koju smatra neznatnom a Allah ga zbog nje uvede u Džennet ili kaže neku lošu riječ koja ga uvede u Džehennem.“ Dakle jedna riječ Džennet ili Džehennem. Ili primjer čovjeka koji će doći pred Allaha sa grijesima poput ogromnog brda pa će se njegovi grijesi staviti na vagu, zatim će se staviti i njegova dobra djela, ali će ih biti malo pa će loša pretegnuti, tada će Allah zatražiti da se donese još koje njegovo dobro djelo pa će naći jednu karticu na kojoj stoji da je jednom iskreno izgovorio: LA ILAHE ILLELLAH, pa će se i to staviti na vagu i na kraju će pretegnuti uz pomoć te kartice njegova dobra djela. Zato izgovarajmo što češće: LA ILAHE ILELLAH.
Kada Allah toliko nagrađuje svoga roba zbog jedne riječi, šta je tek sa postom mjeseca ramazana za koji je Allah pripremio posebnu nagradu koja se ne može ni čim mjeriti. Osjećamo li tu vrijednost, osjećamo li kroz ovo nagrađivanje Allahovu beskrajnu milost
Poslanik a.s., kaže: „Zaista riječi: „El-hamdulillah” i „Subhanallah” i „La ilahe illellah” čine da sa čovjeka spadaju grijesi kao što lišće spad sa drveta.”(Et-Tirmizi)
U tom smislu su i riječi Allahovog poslanika, s.a.w.s.:
– kome se život zapečati riječima – La ilahe illellah – ući će u Džennet,
– ko isposti jedan dan želeći Allahovo zadovoljstvo, i to mu se ukabuli / to mu bude primljeno – ući će u Džennet,
– ko dadne sadaku u ime Allaha, dž.š., i ona mu bude primljena – ući će u Džennet. (Ahmed)
Prve generacije muslimana su običavale govoriti:
“Namaz čovjeka dovede do pola puta, post ga dovodi do vrata Gospodara svjetova, a sadaka ga uzme za ruku i uvede ga”
Mi smo, evo, u mjesecu posta u kojem se dobra djela posebno vrednuju i uvećavaju. U prilici smo da uz namaz i post, izvršimo obavezu zekata i sadekatu-l-fitra, ali da učinimo i niz dobrih djela, na koja nas bodri i podstiče Allahov poslanik, s.a.w.s., a koja su ujedno i poseban nakit i ukras naših ramazanskih ibadeta.
Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov poslanik, a.s. jednog dana upitao prisutne ashabe:
Ko je od vas jutros osvanuo kao postač? – Ebu Bekr, r.a., odgovori: Ja sam!
A ko je od vas danas klanjao dženazu namaz? – Kaže Ebu Bekr: Ja sam!
A ko je od vas danas nahranio siromaha? – Kad Ebu Bekr, ponovo veli: Ja sam!
A ko je od vas danas obišao bolesnika? – Svi šute, a Ebu Bekr r.a., opet odgovori: Ja sam i to učinio, o Allahov Poslaniče!
Zatim Allahov Poslanik, a.s. reče: Kada se ovakva djela nađu kod jednog čovjeka – to će ga sigurno uvesti u Džennet – odnosno – Ko bude radio navedena djela – ući će u Džennet! (Muslim)
Ramazan je mjesec ispunjen milošću, oprostom i oslobađanjem od vatre. Njegova prva trećina je milost. Druga trećina je oprost, dok je treća, zadnja trećina oslobađanje od vatre.
Za nas je Uzvišeni rekao:

„Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio, tražite da se dobra djela čine, od loših odvraćate i u Allaha vjerujete!” (Alu Imran, 110.)
Molim Allaha dž.š., da nas u ovim mubarek danima pomogne, da nas učvrsti na pravom putu, da primi naše ibadete, naše namaze i naš post, da primi naš zekat i sadekatul-fitr, da primi našu sadaku, da primi naša dobra djela, da nam se smiluje i oprosti grijehe, nama, našoj djeci, našim roditeljima, našoj rodbini, našim prijateljima i komšijama, svim muslimanima i muslimankama od mašrika do magriba. Amin!!!
Mesdzid BIKC BRAUNAU, 26.08.2011.god. Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …