Sehada – karta za Dzennet

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
19 Rebiu -l- Ahir – 1437.H. / 29 Januar 2016. g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

hutbaSehada – karta za Dzennet

Neizmjerna hvala pripada Allahu koji nas je stvorio, dušu u nas udahnuo i koji dobro voli i za njega obilno nagrađuje. Salavat i selam neka su na Poslanika milosti koji voli svoj ummet i koji će se za njega zauzimati na Sudnjem danu. Salavat i selam neka je na njegovu porodicu, na ashabe, tabiine, šehide i sve Allahove dobre robove.

Postovane dzematlije, draga omladino;

Od Huzejfe b. el-Jemana, r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.w.s. rekao: “Islam će se gubiti i nestajati kao što blijedi platno, tako da doći će vrijeme kada se neće znati niti za namaz, niti za post, niti za obrede, niti za zekat; Allahova Knjiga će u jednoj noći iščeznuti tako da jednog ajeta neće ostati na zemlji. Razne skupine ljudi će ostati, neki oronuli starac ili starica, koji će govoriti: „Zatekli smo naše stare kako izgovaraju: La Ilahe Illallah – pa ih i mi izgovarasmo“!? Sileh b. Zufer rhm. prigovori Huzejfi b. el-Jemanu r.a.: “Šta će im koristiti takvo: La Ilahe Illallah” – kada ne znaju niti za namaz, niti za post, niti za hadždž, niti za zekat? Huzejfe r.a. se okrenu od njega, ne htijevši mu odgovoriti na pitanje. Sileh rhm. ponovi svoje pitanje, a Huzejfe r.a. mu opet ne htjede odgovoriti. Sileh rhm. po treći put postavi pitanje Huzejfi r.a. na šta mu on odgovori riječima: O, Sileh, spasiće ih džehennemske vatre, spasiće ih džehennemske vatre, spasiće ih džehennemske vatre!!!” (Hadis bilježi Ibnu Madždže, u Sunenu, br. 4049, kao i imam Hakim, u el-Mustedreku, 4/473., dok ga šejh Albani, rhm., u djelu “Silsiletul-Sahiha”, br.87., ocjenjuje sahihom.)
Od Enesa ibn Malika r.a. se prenosi da je Poslanik rekao: „Džibril mi je došao učeći ajet: “Na Dan kada Zemlja bude zamijenjena drugom zemljom, a i nebesa, i kad svi izađu pred Allaha Jedinog i Svemoćnog“./Ibrahim,48/. Poslanik ga je upitao: „Džibrile, kakvi će ljudi biti na Kijametskom danu“? Džibril odgovori: „Bit će na bijeloj zemlji na kojoj se nikad nije počinio nijedan grijeh. Kada se ukaže Džehennem, meleki će pohrliti Allahovom prijestolju, Aršu, i svaki će od njih govoriti: „Gospodaru, ne molim te ni za koga osim za sebe“. Brda će biti kao raščešljana vuna. Poslanik upita Džibrila: „Kako će ta brda izgledati“? „Raščešljanoj vuni će sličiti, pripremljenoj za pređu. Brda i planine će se topiti od straha pred Džehennemom. Sedamdeset hiljada meleka će pokušati zauzdati Džehennem, ali neće uspjeti, a potom će mu Allah dž.š. reći: ‘Džehenneme, pričaj’! Džehennem će reći:’ Nema boga osim Allaha, tako mi Tvoje veličine i moći danas ću se svetiti onima koji su se koristili Tvojom opskrbom a robovali drugome. Moći će preko mene preći, Sirat ćuprijom, samo onaj koji ima dozvolu za to’. Poslanik upita: „A šta je dozvola da se preko njega pređe“? Džibril odgovori: „Raduj se Muhammede, tvoj ummet će imati dozvolu za prelaz. Znaj, svako ko posvjedoči da nema boga osim Allaha ima dozvolu za prelazak preko džehennemskog mosta“. Poslanik reče: „Hvala Allahu koji je mom ummetu darovao šehadet“. (Tenbihul gafilin).
Ata bin ebi Rebbah veli: „Pitao sam ibn Abbasa r.a. o značenju ajeta: „Koji oprašta grijehe, i prima pokajanje, i koji strahovito kažnjava“. /Mu’min,3./ Ibn Abbas reče: „Prašta grijehe onome ko izgovara LA ILAHE ILLELLAH, prima pokajanje onome ko izgovara LA ILAHE ILLELLAH, i strahovito kažnjava onoga ko ne izgovara LA ILAHE ILLELLAH“. (Tenbihul gafilin)
Enes ibn Malik prenosi da je Poslanik upitan: „Ima li Džennet cijenu“? On je rekao: „Ima, to je LA ILAHE ILLELLAH“, a Ebu Hurejre veli: „Pitao sam Poslanika, koji su ljudi najbliži tvom šefa’atu“? Rekao mi je: „Oni koji izgovaraju LA ILAHE ILLELLAH čista i predana srca“. (Tenbihul gafilin).
I nije samo LA ILAHE ILLELLAH, vec i drugi dio Sehade MUHAMMEDURRESULULLAH, jer jedan dio bez drugog je invalidan, nije ok, nije prihvatljiv, ta Sehada je draga braco nasa Austrijska viza, samo ne za boravak ovdje vec, ako Bog da, u Dzennetu. Subhanellah krv da se ledi, zima da nas uzima kao groznica citajuci gore navedene hadise.
Vrijednost Sehade se ogleda i u molbi Poslanika upucenoj svome vlastitom amidzi, koji ga je stitio cijeli zivot, ali nije prihvatio nikada Islam, da je izgovori, da je povjeruje, jer je Poslanik znao vrijednost iste i da sa iskrenom Sehadom postoji i ona minimalna sansa za onaj prelazak preko Sirat Cuprije, onog mosta preko uzarene Dzehennemske vatre, a koji je tanji od dlake na glavi a ostriji od sablje. Poslanik je znao da nije kasno, bez obzira sta radio i kakav bio, nije kasno dok dusa ne dodje do grla. On je znao da “Na život treba gledati kroz šoferšajbnu, a ne kroz retrovizor.”
Dakle, i kada bude, i kada dodje vrijeme neuzubillah kada ljudi nece znati ni za namaz, ni za post, niti zekat, niti bilo sto, sto odslikava Islam, netrebamo se bacati u ocaj i gubiti nadu u Allahovu Milost, jer on je taj koji prasta i Samilostan je. Trebamo se svakako cuvati tog vremena i moliti Allaha da ga mi ne dozivimo, ali isto tako to je dokaz ajeta gdje Allah kaze, da On upucuje onoga koga On hoce, a ostavlja u zabludi onoga koga On hoce, to je i dokaz ajeta LA IKRAHE FIDDINI – Nema sile niti prisile u vjeri.
LA ILAHE ILLELLAH, koje jest ključ Dženneta, garant našeg prelaska preko mosta džehennemskog i put do Poslanikovog šefa’ata je ono koje je izgovoreno MUHLISAN, iskreno, a Poslanik to iskreno LA ILAHE ILLELLAH, opisuje kao ono koje je snažno i sposobno nas od grijeha odvratiti.
Ibn Abbas r.a. nam kazuje: „Džibril je došao Poslaniku i rekao: „Muhammede, Allah ti šalje selam i pita te, zašto si tužan i potišten“? Poslanik reče: „Džibrile, obuzet sam mislima, šta čeka moj ummet na Danu konačnoga suda“? Džibril upita: „ Da li razmišljaš o onima iz tvog ummeta koji vjeruju ili o onima koji ne vjeruju“? On s.a.v.s., reče: „Razmišljam o onima koji su svjedočili LA ILAHE ILLELLAH“. Džibril je Poslanika uzeo za ruku i poveo do mezarja Benu Seleme. Tu je Džibril krilom svojim udario po mezaru jednom i rekao: „Ustani Allahovom voljom“! Čovjek je ustao, lice mu je bilo svijetlo, izgovarao je šehadet. Džibril reče tom čovjeku: „Vrati se“. I on se u mezar vrati. Onda je Džibril udario krilom svojim po drugom mezaru i naredio: „Ustani po Allahovoj odredbi“! Kad je čovjek ustao imao je potamnjelo lice i govorio je: ‘Teško meni’. Džibril mu naredi da se vrati u mezar a zatim Poslaniku reče: „Ovako će biti proživljavani ljudi na Kijametskom danu, bit će proživljavani onako kako su umirali“. (Tenbihul gafilin).
Dakle, brate gledaj da bar umres sa Sehadom na usnama, tu se krije mudros nasih starijih koji su mudro izgovarajuci LAILAHE ILLELLAH nukali covjeka na smrtnoj postelji da isto izgovara i ponavlja. Istinskom sljedbeniku LA ILAHE ILLELLAH život je ispunjen vjerom i u stalnoj je pokornosti Stvoritelju, svjestan Njegove veličine i sveprisutnosti. Ulema naša, istinskog vjernika je opisala kao onoga koji svaki posao započinje s Bismillom, a nikad ne prilazi poslu niti djelu ispred kojeg se Bismilla ne može proučiti. Onaj ko LA ILAHE ILLELLAH iskreno zbori poslije svakog posla Allahu zahvaljuje govoreći Elhamdulillah jer je svjestan da se ništa bez Božije volje i pomoći ne može uraditi. Takav iza svakog pokuđenog djela, grijeha ili ružne riječi, traži oprost, jer zna da je to jedini način da bezbijedno preko džehennemskog mosta pređe i svojim LA ILAHE ILLELLAH otključa vrata džennetska. Takav svakom planu i svakoj svojoj namjeri doda riječ, ako Bog da. Svjestan je on Božije poruke da se ni za šta ne treba reći da će biti urađeno sutra osim, ako to Allah bude htio. Kad istinski sljedbenik tog ključa džennetskog (LA ILAHE ILLELLAH), doživi kakav gubitak u porodici ili familiji, on izgovara: „Svi smo Allahovi i Njemu se vraćamo“, jer istinski vjernik zna da se sve događa onda i samo onda kad to Allah dž.š. hoće, a ne kada i kako mi to planiramo.
Da li je naše LA ILAHE ILLELLAH u nama formalno, od predaka naslijeđeno, ili je iskreno, čvrsto, vlastitim promišljanjem i ubjeđenjem osvojeno? Kako to znati? Evo odgovor, Nasr bin Muhammed es-Semerkandi pojašnjava: „Ljudi su u stvarima vjere, ubjeđenja, podijeljeni u dvije kategorije. Postoje oni kojima je iman darovan, i oni kojima je pozajmljen. Znak za raspoznavanje ovih ljudi je u tome, da onaj kome je iman darovan, kome je on čvrsto u srcu, on ga spriječava od grijeha i podstiče na dobro. A onaj kome je pozajmljen, ko ga samo formalno od predaka svojih preuze, njega njegovo LA ILAHE ILLELLAH ne udaljava od grijeha, niti ga podstiče da čini dobro, jer njegovo vjerovanje nije produkt njegovog ubjeđenja, a ne može ni slobodno raspolagati s onim što mu je pozajmljeno. LA ILAHE ILLELLAH jest ključ od Dženneta, ali da bi otključao vrata džennetska, taj ključ mora imati zupce, to mora biti izbrušen ključ. Ti zupci ključa su: čist jezik od grijeha, čisto i iskreno srce, čist trbuh od harama, i čisti udovi od grijeha“.
Draga braco, zivot je kratak, upitamo li se kad-kada sta je zivot. Kaze upitao je unuk svoga dedu: „Dedo, reci mi sta je zivot?“ “Zivot je vrijeme izmedju ezana i namaza.” – odgovorio je dedo unuku. Medjutim, djecaka odgovor nije zadovoljio pa je dalje pitao: “Kako to? Pa zivot nije tako kratak?!” Dedo mu je na to rekao: “Da, da, moje dijete, zivot je zaista tako kratak…“ te je nastavio govoriti: „Postoji ezan bez namaza, a isto tako postoji namaz bez ezana, a zivot se odvija upravo izmedju toga dvoga.”
“Ne razumijem… Reci mi dedo sta pod tim podrazumijevas?” “Sjecas li se kada smo prosle sedmice tvome novorodjenom rodjaku Aliju proucili ezan na uho? E to ti je ezan bez namaza.” “Ma to znam,” – uzbudjeno je rekao unuk dedi. “Ali, reci mi sta je namaz bez ezana?” “E, to ces saznati kada ti dedo umre.” Zivot je uistinu kratak, pa iskoristimo ga u dobra djela zudeci za Allahovim zadovoljstvom i Njegovom nagradom, stalno izgovarajuci Kelime i Sehadet, prvi Islamski Sart.
Uzvišeni Bože, pomozi nam da vjeru istinski osvojimo i LA ILAHE ILLELLAH čvrsto u srce usadimo kako bi našim djelima svjedočoli njegovo prisustvo u nama i kako bi bili u onoj skupini čija će lica pri proživljenju biti nurli. – svjetla. Amin!

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …