U Srbiji 140 hiljada djece siromašno

MDOS pozvala srbijansku Vladu na sistemsku u sveobuhvatnu podršku siromašnim porodicama s djecom

BEOGRAD

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva „Mreža organizacija za decu Srbije“ (MODS) ukazala je na podatak da u Srbiji i dalje 140 hiljada djece živi ispod linije siromaštva.

Porodice sa djecom su u većem riziku od siromaštva od ostalih, a finansijska podrška porodicama sa decom u Srbiji je daleko manja nego u ostalim zemljama u okruženju, saopštio je MODS.

„Jedina mera za smanjenje siromaštva dece u našoj zemlji je dečiji dodatak koji je i dalje izuzetno nizak,  a i pored toga veliki broj domaćinstava koja su siromašna ne prima dečije dodatke – troje od petoro dece koja imaju prava na dečije dodatke ne ostvaruje to pravo“, saopšteno je iz MODS-a.

„Siromaštvo u porodici direktno negativno utiče na razvoj dece umanjujući im mogućnosti za razvijanje punih potencijala, negativno se odražava na zdravlje i brigu o zdravlju, obrazovanje, socijalnu uključenost pa i sisteme vrednosti. Kod siromašne dece starosti do pet godina, gotovo svako deseto dete zaostaje u rastu zbog neadekvatne ishrane. Među najbogatijima je ovo tek jedno u tridesetoro dece“, ističe mreža organizacija koja delovаnjem doprinose ostvаrivаnju prаvа, unаpređenju položаjа i poboljšаnju kvаlitetа životа djece u Srbiji.

Ove organizacije podsjećaju da je obuhvat djece vrtićima u uzrastu od tri do pet godina preko tri puta manji kod najsiromašnijih u odnosu na najbogatije porodice.
Djeca siromašnih najčešće odrastaju bez dječijih knjiga, kasnije ne završavaju na vrijeme osnovnu školu, u manjem procentu upisuju srednju školu. Djeca koja rastu u siromaštvu mnogo češće  stupaju u brak prije 18.  godine i postaju roditelji nove siromašne djece.

„Nažalost, to je svakodnevnica više od 140.000 dece u Srbiji. Krug može da se prekine“, upozorila je Mreža.

MODS je pozvala srbijansku vladu da podrška porodici mora biti sistemska i sveobuhvatna na svim nivoima, jer, kako je naglašeno, nedovoljna briga o djeci i mladima ostavlja višestruke dugoročne posljedice na opštu populaciju države. U 2011. godini rashodi za dječije dodatke u Srbiji iznosili su 10,4 milijardi dinara, približno 0,3 posto BDP-a, što je nepromijenjen udio u posljednjih nekoliko godina, a Srbija je među zemljama koje najmanje izdvajaju za ovaj program podrške porodicama sa djecom.

(Anadolija)

Check Also

Reisu-l-ulema: Volio bih da nas ramazan sve više uljudi, od političara, intelektualaca i novinara

Published in  April 5, 2021Štampa , E-mail – Sasvim je očito da se suočavamo s velikom krizom izazvanom …

Zajednička izjava najodgovornijih bošnjačkih predstavnika

Zajednička izjava najodgovornijih bošnjačkih predstavnika Objavljeno petak, 04 Decembar 2015 14:43 Sarajevo, 4. decembar 2015. …