RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA Imam Abdulah-ef. Čajlaković 04. Juni 2019 g. MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN

خطبة عيد الفطر

الله أكبر كبيرا. والحمد لله كثيرا. وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق كلّ شيءٍ فقدَّرَه تقديرا [تكبير].

{الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوَّركم فأحسنَ صوَركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين} [تكبير].

 هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. [تكبير].

نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له. شهادة تنجي قائلها من عذاب النار. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. نور النور وبدر البدور. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وألأزواجه وأصحابه وأتباعه. وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده. ووزارئه الكاملين في عهده. خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين. والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. أما بعد، فيا عباتد الله، اتقوا الله وأطيعوه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.

Najljepšu i najiskreniju zahvalu upućujemo Allahu Vječnome, na svakom dobru i blagodati u kojoj mi, kao stvorenja Njegova uživamo, od momenta kada smo začeti u utrobama majki naših pa do dana današnjega. Iz zahvalnosti prema Gospodaru Plemenitome, svjedočimo Istinu koja nema svoj početak, a niti će kraja imati, a koja glasi Nema drugog Boga osim Allaha Jednoga i Jedinoga. Hvala Allahu Uzvišenom Koji nam je darovao život i zdravlje pa evo dočekasmo i ispostismo još jedan mjesec Alahove milosti i oprosta, mjesec Ramazana.

Donosimo salavate i selame, na Allahova, posljednjeg poslanika, Muhammeda s.a.v.s. sina Abdullahova. Te lijepe i iskrene salavate i selame donosimo na Poslanikovu čestitu porodicu, na njegove vrle ashabe, na nase sehide i na sve vjernike i vjernice sa istinom u srcu i djelu do Dana Suda.

Allahovoj milosti se nadamo u prvom danu ševvala 1440. hidžretske godine. Esteizu billah: „A oni koji su se Gospodara svoga bojali u povorkama će u Džennet biti povedeni, i kad do njega dođu, a kapije njegove već širom otvorene, čuvari njegovi će im reći: “Mir vama, od grijeha ste čisti, zato uđite u njeg, u njemu ćete vječno boraviti!” (Zumer,73)

Draga braćo u Imanu i Islamu, cijenjene džematlije, draga naša djeco i omladino,

Svako od nas hodi tankom linijom koja se život zove. Ta linija, ta nit svakim danom je tanja i krača, i mi se svakim danom približavamo njenom kraju.

Bliži smo rastanku, sa ovim svijetom, više nego što i zamisliti možemo. Gospodar naš Plemeniti, nam tu blizinu slikovito ističe kroz Riječi Njegove istinite: „Mi smo čovjeku bliži od njegove vratne žile kucavice.“ (Kaf, 16)

I kao da nas Gospodar naš, ovim Riječima Svojim, želi podstaknuti na razmišljanje; da razmislimo o sebi, o svojoj ulozi na ovome svijetu i o svome životu; da razmišljamo o onome što dolazi poslije života. Kao da nam želi kazati, čovječe – insanu, vrijeme prolazi, vodi računa da ne dođeš sa ovoga svijeta praznih ruku, vodi računa da se dobro pripremiš i opskrbiš i da budeš spreman dok još koračaš tankom linijom života.

S toga, braco moja, pozabavimo se malo djelima svojim, i to dobrim djelima. Gospodar Premilostivi nam kazuje šta je to osnova, šta je to temelj na kojem trebamo zidati zgradu svojih dobrih djela, kada nam obznanjuje: „Allah svjedoči da nema drugog Boga osim Njega – a i meleki i učeni – i da On postupa pravedno. – Nema Boga osim Njega, Silnog i Mudrog!“ (Al – Imran, 18)

Dakle, braco, osnova i temelj na kojoj izgrađujemo djela svoja, na kojoj izgrađujemo sebe kao ličnost prepoznatljivu stanovnicima nebesa i poštovanu među stanovnicima Zemlje, jeste čista i iskrena vjera – da je Bog samo Jedan – i da Njemu Svemogućem, niko i ništa ravno nije, niti Mu je išta slično.

Ova iskrena vjera u Allaha Jednoga naziva se tewhidom, a potvrđuje se riječima,   „Nema Boga osim Allaha Jednoga i Jedinoga“. Iskrena vjera garantira čovjeku da će, ako Bog da, biti od stanovnika Dženneta, sukladno riječima Allahovoga Poslanika, Muhammeda s.a.v.s. koji je rekao: „Ko iskreno posvjedoči da nema drugog Boga osim Allaha uči će u Džennet.“ (El-Bezzar, a al-Albani u “Sahihul-Džami`” kaže hadis sahih)

Iskreno svjedočenje vjere u Allaha Jednoga i Jedinoga podrazumjeva dvije stvari; podrazumjeva povratak Allahu i podrazumjeva činjenje dobrih djela.

Povratak Allahu znači TEWBA, ili pokajanje i to ono iskreno, kojim ćemo zamoliti Onoga koji grijehe oprašta, da ih i nama oprosti uz obećanje da ih više nečemo činiti. A naš Gospodar, Allah nam kazuje u plemenitome Kur’anu o Svojoj želji da oprosti istinskim pokajnicima kada kaže: „Allah želi i žudi da vam oprosti“, i pojašnjava nam Gospodar svemira tu Svoju želju u hadis i kudsiji u kojem kaže: „O sine Ademov, dok god Me budeš molio i od Mene se nadao, Ja ću ti praštati šta god budeš radio i na to se neću obazirati. O sine Ademov, kada bi tvoji grijesi dosegli do neba, pa Me zamolio za oprost, oprostio bih ti! O sine Ademov, kad bi mi pristupio s grijesima velikim poput Zemlje, zatim Me sreo ne smatrajući drugog ravnim Meni – ne čineći mi širka, živeći sa tewhidom, Ja bih ti pristupio s isto toliko oprosta!” (Et-Tirmizi)

Kajanje je temelj vjere i u njemu se ogleda zdrava ljudska priroda. U kajanju je spas duše nakon njena posrnuća. Tamo gdje nema kajanja – TEWBE nastupa šejtanovo carstvo oholosti, poricanja, nesreće i ništavila. Zemaljski grijeh može izbrisati samo kajanje i mnoga dobra djela, a duša koja samu sebe kori je ona koja se obraća svome Gospodaru za pomoć, tražeći kod Njega zaštitu i utočište. Allah dž.š. kaže: I svi se Allahu pokajte, o pravovjerni, da biste bili spašeni. (Al-Nur, 31)

Iskrena vjera u Allaha dz.s. i Njegovu Jednoču podrazumjeva i činjenje dobrih djela. Dobra djela su mnogobrojna i raznovrsna, i ona su stvarni kapital, imetak i bogatstvo svjeta budućega. Za njih nikada kasno nije, sve dok je duša u našem tjelu. Dobra djela su prijatelj iskreni, kao što to Hatemul Esam slikovito pojašnjava: „Vidio sam da ljudi u svome životu imaju mnogo prijatelja. Neki se druže s njim dok je mlad i bogat, neki dok ne oboli, a neki ga prate čak i do kabura, ali ni jedan ne ide s njim u mezar. Razmišljajući o tome, došao sam do zaključka da je čovjekov najbolji prijatelj onaj koji ide s njim u mezar, ostajući mu i tamo prijatelj. Takav drug i prijatelj su jedino dobra djela. Zato sam ih ja uzeo za svoga prijatelja, jer će mi oni biti svjetlo u mračnome kaburu i razgovor kada me svi drugi napuste i ostave.”

S toga dragi brate, priliku svaku, da dobro učinimo, iskoristimo, jer Allah Vječni nam kazuje mudrost koja stoji iza dobročinitelja i djela njegova u Riječima plemenitim: „Zaista dobra djela poništavaju i brišu loša djela…“ (Hud, 114)

Izgovaranje La ilahe illellah je dobro djelo. Namaz, post, zekat i hadž su dobra djela. Dobročinstvo prema roditeljima je dobro djelo. Ljubav prema bratu je dobro djelo i pomoći nevoljnika je dobro djelo. Govoriti istinu, pošteno imetak sticati i njime svoju porodicu izdržavati je dobro djelo. Grijeh ne činiti je dobro djelo.

Draga braco, linija života kojom hodimo je tanka nit koja se svakoga momenta može prekinuti. Ne dopustimo sebi, da se to desi a mi nismo spremni za taj neizbježni momemnat. Allah Uzvišeni nas savjetuje i oporučuje nam: “I svi se Allahu pokajte, o vjernici da biste postigli ono što želite.” (En-Nur, 31)  „A oni koji budu vjerovali i dobra djela činili – oni će stanovnici Dženneta biti i u njemu će vječno boraviti.“ (Al-Bekare, 82)

Draga Braćo, Živimo u vremenu u kojem su dobro i zlo izmiješani. Naš svijet karakteriziraju ekstremna borba za preživljavanje, pohota i pohlepa kojima nema kraja.

U manjini su oni koji uspijevaju postići mjeru i ravnotežu na svom životnom putu, onako kako često u Kur’anskoj dovi molimo: Gospodaru naš, daj nam dobro na dunjaluku i dobro na Ahiretu i sačuvaj nas džehenemske vatre. (Al-Baqarah, 201)

Ovakvo duhovno putovanje, kakvo smo upravo iskusili u Ramazanu, potrebo nam je i poslije ovoga mjeseca. Ramazanski putnici mogli su izgraditi utvrdu u kojoj će ih istinske vrijednosti vjere sačuvati od posrnuća, a uz njih i njihove najbliže.

Allah dž.š. kaže: Nema nikakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada traže da se milostinja udjeljuje, ili da se dobra djela čine, ili da se uspostavlja sloga među ljudima. A ko to učini iz želje da Allahovu naklonost stekne, Mi ćemo mu sigurno veliku nagradu dati. (Al-Nisa, 114)

Draga Braćo, Jutros smo ozareni Bajramskom radošću. Ona ispunjava naše domove, naše avlije i ovu lijepu dzamiju i dzemat.

I u ovoj svečanoj prilici, valja nam misliti o biću našeg naroda i njegovoj budućnosti.

Život ima svoje zahtjeve; on hoće da raste i da se razvija. Isto je i sa zajednicom i narodom. Svaka generacija je održavala svoj duhovni hod, ostavljala svoj biljeg na tlu i svoj zapis u vremenu.

Zajednicu određuje duh koji je stasao u vjeri u Boga i jeziku predaka, kojim su se prenosile tajne i vrijednosti prošlih vremena. Na tim vrijednostima smo i mi gradili naše zajedništvo.

Ponekad čujemo kritike na račun naših vjersko-tradicijskih formi i običaja. Niko pametan se ne odriče blaga koje su mu ostavili njegovi roditelji. Nije razumno svoje nuditi budizašto, a tuđe plaćati po visokoj cijeni.

Ko ne zna izgraditi most iznad provalije neka ne ruši ono što je prije njega izgrađeno da bi ljudi prelazili na drugu stranu, kretali se i napredovali.

Zato pozivam naše mladiće i djevojke da se posvete izučavanju islamske Bosnjacke tradicije i da svoje vrijeme ispune radom, naukovanjem i istraživanjima.

Neka znaju da mi nismo primili Islam na ledini. Neka znaju da mi nismo REPA bez korijena, niti zajednica neukih i neodgovornih koji su olahko usvajali ono što nam se danas često osporava. Naša tradicija ima svoje temelje u Kur’ani Kerimu i Vjerovjesnikovom sunnetu. Iz tih korijena je naša Ulema izvela i definirala Imanske i Islamske šarte, našu etiku i edeb, načela našeg odnosa prema drugim ljudima.

Islam je lahko razumljiva vjera. Jedan od njegovih temeljnih učenja je poziv da se čini dobro, a izbjegava zlo.

Moral naše zajednice izgrađen je na Kur’anskim zapovijedima: Vaš je Gospodar naredio da se ne klanjate nikome osim Njemu, i da lijepo postupate sa svojim roditeljima…Daj svojim bližnjima ono što im pripada, a tako i siromahu i putniku, ali ne budi rasipnik… Ako ne budeš mogao pomoći onima koji su u nevolji, govori im s blagošću. Ne drži svoju ruku stisnutu, niti je potpuno drži otvorenom… Ne, ni blizu bluda, jer je to razvrat i hrđav put! Nemojte ubijati čovjeka čije vam je ubistvo Allah zabranio…Ne dirajte u imetak siročeta osim za njegovo dobro… Ispunjavajte svoje obaveze, jer ćete za njih polagati račun…Kada mjerite, ispunite mjeru kako treba, i vagajte bez zakidanja… Ne miješaj se u ono što ne poznaješ…  Nemoj po zemlji oholo hoditi…Eto, šta je tebi Allah otkrio od mudrosti. I još pored Allaha ne stavljaj druge Bogove, jer ćeš biti bačen u Džehenem, proklet i ponižen. (17: 23-39)

Draga Braćo, Živite u miru i budite od onih koji donose ljudima mir i dobro. Musliman je samo onaj od čijeg su jezika i ruku sigurni drugi ljudi, govorio je Vjerovjesnik a.s. Musliman ne može ogovarati druge, govoriti neistinu o ljudima i širiti je. To potkopava zajednicu i unosi slabost.

Čuvajte se tuđeg haka. Nemojte nikada uzurpirati pravo drugoga i ne ugrožavajte ljude i njihovu imovinu.

Pobrinite se za svoju čeljad! Ona su plod ljubavi koju nam je Allah podario na čuvanje. Roditelj je prvi i najbolji učitelj i odgajatelj. Nemojte zanemariti kućni odgoj, jer ga ništa ne može zamijeniti.

Vjerovjesnik je roditelje uporedio s dobrim pastirom, koji čuva i brine o emanetu. Naša je obaveza da u našoj čeljadi probudimo osjećaj za zajedničko dobro i ljubav za druge ljude. Osposobimo ih za dane kada će spoznati da život nije igra i zabava, već odgovornost pred Stvoriteljem za svoj život i život svog bližnjeg.

Poučimo ih dovi koju je Vjerovjesnik a.s. često učio: Allahu moj, od Tebe tražim zaštitu od brige i žalosti, od slabosti i lijenosti, od kukavičluka i škrtosti, da me dug ne savlada i da me ljudi ne nadvladaju. Amin

Živite u miru sa svojim komšilukom. Kur’an nas poziva: Roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i siročadi, i siromasima, i komšijama bližnjim i komšijama daljim, i drugu koji je uz tebe i putnicima namjernicima. (Al-Nisa, 36) Znajte da komšija, ma ko on bio, ima pravo na našu pomoć, posebno kada je zatraži. Kod muslimana, komšiluk je najvažnija zajednica ljudi. O tome je Vjerovjesnik a.s. rekao: Džibril mi je toliko govorio o lijepom odnosu prema komšiji da sam pomislio da će on biti nasljednik mog imetka. Bajram je prilika da podijelimo svoju radost kako s rodbinom tako i s komšijama.

Draga braco, nasa briga smo MI sami sebi. Nase zajednistvo se ogleda u svim onim, ove godine sigurno najposjecenijim TERAVIH NAMAZIMA. Nase zajednistvo se ogleda u do sada najmnogobrojnijim SOFRAMA IFTARSKIM. Nase zajednistvo se ogleda u onoj dzumi Ramazanskoj koja je preplavila sve moguce prostorije koje imamo na raspolaganju.

Nase zajednistvo se ogleda u onih 254 CLANA NASE ZAJEDNICE. Nase zajednistvo se ogleda u ovih 23 NOVA CLANA SAMO OVE GODINE. A Allahova ruka i milost je nad dzematom, i sloznom zajednicom.

Draga braco, ove godine, 29. JUNA poslije podne namaza oraganizujemo nase OSME TRADICIONALNE HATME, te VAS pozivamo da prisustvujemo i vidimo kako i kakve buduce generacije mi to odgajamo kroz OKO STOTINU DJECE KOJI POHADZAJU MEKTEB SVAKE GODINE. Gost predavac na HATMAMA je, ako Bog da, hfz. SULEJMAN EF. BUGARI.

Ne zaboravimo ni humanitarni fond naseg dzemata koji u prosjeku mjesecno udjeli po jednu-dvije pomoci ljudima u potrebi, jetimima, invalidima, borcima itd.  

Ibn Abbas r.a. kaže da je cuo Allahovog Poslanika s.a.v.s. kako govori: “Kada nastupi bajramska noc koja se naziva Lejletu-l-dža’izeh – Noc dodjeljivanja nagrada, Allah dž.š. na kraju te noci, na Bajram ujutro, šalje meleke u sve dijelove zemlje.

Oni zauzmu položaje na prilazima i uzvikuju glasom koji mogu cuti sva stvorenja osim ljudi i džina: ‘O Ummete Muhammedov, izadjite ka plemenitom Gospodaru, Koji mnogo daje i Koji oprašta velike grijehe!’ I kada se oni pojave na mjestima gdje se klanja bajram-namaz, Allah dž.š. kaže melekima: ‘Šta treba da dobije uposlenik kada uradi svoj posao?’ Meleki odgovaraju: ‘Gospodaru naš, on treba da u potpunosti dobije svoju placu.’ Allah dž.š. potom kaže: ‘O Moji meleki, pozivam vas da svjedocite da sam Ja, zbog toga što su postili mjesec Ramazan i što su nocu stajali preda Mnom u namazima, dao im kao nagradu Svoje zadovoljstvo i oprost! O robovi Moji, sada tražite od Mene! Tako mi Moje Moci i Moje Uzvišenosti, dat cu vam sve što budete tražili od Mene danas na ovome skupu, a bude se ticalo vašeg buduceg svijeta – ahireta. Dat cu vam i ono što budete od Mene tražili od dunjaluckih potreba. Tako mi Moje Moci, Ja cu pokrivati vaše pogreške sve dok vi budete pazili na Moje odredbe! Tako mi Moje Casti i Moje Uzvišenosti, Ja vas necu poniziti niti osramotiti medju griješnicima i nevjernicima! Sada se razidjite, vama je oprošteno! Ja sam s vama zadovoljan…”  

Braco, Upućujmo dove Allahu, jer primljena dova može promijeniti ljudsku sudbinu.

Uzvišeni Allahu, polij grijehe naše Tvojim oprostom, pokri nase sramote te pouči nas da ispravljamo naše mahane, osnaži nas u našoj vjeri, moralu i zajedništvu, Amin.

Milostivi Gospodaru, učvrsti nas na Pravome putu, spasi nas od grijeha zbog kojeg ćemo se kajati na Sudnjem danu, olakšaj nam dunjalučke terete, opskrbi nas životom časnih i poštenih ljudi, oslobodi nas i udalji nas od zla zlih ljudi, Tvojom milošću udalji naše očeve, i naše majke, i našu braću, i naše sestre od vatre, Amin.

Hurmetom šehida Te molimo, Bože, da nam zajedništvo u vjeri bude omiljeno, da nam nas dzemat bude bericetli i uvijek na pravome putu u zajednistvu i jedinstvu. Uzvišeni Allahu, ukabuli post i sva naša dobra djela, Amin. Molimo Te, Bože, da tuga bude nada, da majčina suza bude molitva, da se više nikada i nikome ne ponovi Srebrenica! Amin.

Svima vam od srca želim sretan Bajram mubarek, moleći dragog Allaha dž.š. za vaše zdravlje i uspjeh u životu i radu. Amin!!!

BAJRAM SERIF MUBAREK OLSUN!                                                            EID MUBAREK!

ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام، كلام الله الملك العزيز العلاّم. كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}.

أعوذ بالله من الشيطان، الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

بارك الله لنا ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. برحمتك يا أرحم الراحمين.

الحمد لله حمد الكاملين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تعظيما لنبيه، وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه. فقال عزّ وجلّ من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد.

(اللهم أصلح أحوالنا. وأحسِن أعمالنا. وبلِّغنا مما يُرضيكَ آمالَنا. وَوَلِّ أمورَنا خِيارَنا. ولا تُوَلِّ أمورَنا شِرارَنا. ولا تُؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وكُنْ لنا ولا تكُن علينا. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مُطْمَئِنَّاً وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين).

{وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …