KAKO NAJBOLJE ISKORISTITI BLAGOSLOVLJENE DANE ZUL-HIDŽDŽETA

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
03 Zul Hidzdze – 1438.H. / 25 August 2017.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

KAKO NAJBOLJE ISKORISTITI BLAGOSLOVLJENE DANE ZUL-HIDŽDŽETA


Neka je hvala Allahu, Gospodaru svjetova, sveopćem dobročinitelju, Milostivom. Vladaru Sudnjega dana. Donosim salavat i selam Allahovom Poslaniku Muhammedu a.s. njegovom časnom ehli bejtu, časnim ashabima, nasim sehidima i svima koji slijede njegovu uputu do Sudnjega dana.

Postovane dzematlije, draga braco i omladino;

“Allah njih kazniti neće sve dok među njima ima i onih koji oprost mole!” (El-Enfal, 33)
Prvi dan mjeseca Zul-hidždžeta je bio 23. augusta, u srijedu. Dan Arefata je u cetvrtak, 31. augusta, a prvi dan Kurban-bajrama je, ako Bog da, u petak, 01. septembra. Sabah-namaz će se klanjati u 6:00, a bajram-namaz tačno u 7 sati i 10 minuta. Potrudite se da dođete na sabah-namaz, jer je sabah-namaz farz, a bajram-namaz vadžib. I jedan i drugi su, dakle, obavezni, ali je sabah-namaz jednu deredžu iznad bajram-namaza.
Danas ću vam usmeno, a i u pismenoj formi svakako, predložiti kako najbolje iskoristiti prvih deset blagoslovljenih dana Zul-hidždžeta. Sve prijedloge možete implementirati tokom preostalih nekoliko dana, a moći ćete ih sačuvati i za preostale bajrame vašega preostaloga života.
Naša srca, misli i dove su sa milionima mu’mina iz svakog kutka zemaljske kugle, koji ove godine tokom ovih blagoslovljenih dana obavljaju hadž. Iako nas je zaobišla sreća da se i mi ove godine nađemo među milionima sretnika, postoji ipak mnogo načina da požanjemo blagoslove ovoga mjeseca. Navest ćemo samo neke od načina, koje s lahkoćom svako može implementirati u okrilju svoje porodice i džemata.
Da prvih deset dana Zul-hidždžeta ima izuzetnu vrijednost, dokaz je što se njima Allah dž.š. zaklinje u Suri El-fedžr: “Tako Mi zore, i deset noći.” (El-Fedžr, 1-2) Allah dž. š. se kune zorom, tj. svitanjem, a posebno se misli na zoru prvog dana Kurban-bajrama, kao što se navodi u tefsiru Ibn Kesira. Zatim se Uzvišeni Allah kune sa „deset noći“, misleći na prvih deset noći i dana mjeseca zul-hidždžeta, a da bi ukazao vjernicima na vrijednost ovih noći u odnosu na druge noći.
A da su ovo najbolji dani, svjedoče riječi Muhammeda s.a.v.s. koji kaže: “Ne postoje dani u kojima je činjenje dobrih djela draže Allahu od ovih deset dana.” (Buhari) Pošto smo svakim udisajem i izdisajem bliži smrti, a da bismo se što bolje pripremili za vječni život, predlažem i savjetujem da tokom ovih blagoslovljenih dana naš intenzivirani ibadet krasi:
UČENJE KUR’ANA: Uzvišeni Allah će te nagraditi za svaki proučeni harf od 10 do 700 puta. Zamisli koliko je harfova/slova samo na jednoj stranici, a da ne govorimo o cijelom Kur’anu. Pa, to su milioni nagrada. Doista je Allah dž.š. milostiv i neograničeno darežljiv. On voli one koji čine dobra djela u ime Njega.
A veličanstveno djelo je kada čovjek uči Kur’an svakodnevno, naročito razgovjetno i s razmišljanjem. Pa, trudimo se a Allah će vidjeti, primiti i mnogostruko nas nagraditi za svako naše dobro djelo.
POVEĆAN BROJ NAFILA-NAMAZA: Ovo se odnosi na one koji svakodnevno redovno klanjaju pet obaveznih namaza. Naravno, apsurd je govoriti o nafila-namazima onima koji ne klanjaju obligatne/obavezne namaze. Oni, pak, koji znaju da je namaz stub/temelj vjere, koji znaju šta je svrha života i da poslije kratkotrajnog dunjalučkog života dolazi vječni život, sigurno će klanjati svakodnevne namaze, a nafile će im doći kao šlag na tortu. Namazi i dove se primaju i uslišavaju posebno u posljednjoj trećini noći, pred zoru, pa potrudimo se. Ne dozvolimo da pijetlovi budu pametniji od nas. Allah dž.š. nas nije stvorio da budemo gubitnici, već uspješni i pobjednici na oba svijeta. Umjesto da budemo zahvalni na dunjalučkim blagodatima, dozvoljavamo si da im robujemo i da nas one udaljavaju od našeg Stvoritelja. Za sve imamo vremena a najmanje za Allaha dž.š. Evo, ovo su dani da se temeljito promijenimo. Budimo Allahove sluge, a ne sluge svojih strasti, materije i onih koji su kao i mi.
OBILJE ZIKRA: Zikr je izgovaranje jezikom, uz osjećanje u srcu, riječi koje upućuju na slavljenje Uzvišenog Allaha, Njegovo veličanje i zahvalu Njemu. Zikr treba intenzivirati naročito tokom ovih deset dana i noći, jer Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: ”Ne postoje veličanstveniji dani kod Allaha, niti dani u kojima su dobra djela draža Allahu od ovih deset dana, mnogo u njima Allaha spominjite et-tehlilom (izgovarajući riječi la ilahe illellah), et-tekbirom (veličanjem Allaha izgovarajući riječi Allahu ekber), et-tahmidom (zahvalom Allahu riječima elhamdulillahi).”
Dakle, čim nastupi mjesec Zul-hidždže treba učiti što više tehlile, tekbire i tahmide. Mnogi pogrešno misle da tekbire treba samo izgovarati dan prije i tokom Kurban-bajrama. Buharija prenosi hadis u kojem se kaže da su muslimani išli ulicama i naglas učili tekbire. Taj sunnet je danas, nažalost, zaboravljen i treba ga oživljavati. Žene bi trebale učiti tekbire glasno da ih čuju njihova djeca, muževi, braća i ostali, i da bi to postala navika. Ne stidimo se da činimo zikr hodajući, ležeći, sjedeći, radeći, jedući, uvijek. Puno učimo salavate na Poslanika s.a.v.s. jer, kako stoji u hadisu, Allahov Poslanik uzvraća na svaki naš salavat.
ISTIGFAR: Ovi blagoslovljeni dani su sjajna prilika za traženje oprosta za sve grijehe i naše nedostatke. Oprost treba tražiti za sebe, svoje bližnje i sve muslimane, a uputu za sve ljude zemaljske kugle. Musliman je svjestan svojih grijeha, vidljivih i nevidljivih. A koliko ih imamo, svjedoči najbolje Muhammed ibn Vasi, koji divno kaže: ”Kada bi grijesi imali miris – zadah, nikada niko ne bi sjedio sa mnom.” Allahu ekber! Baš tako! Estagfirullah!
A El-Dževzi je jednom upitan: “Da li je bolje izgovarati tesbih – subhanallah ili istigfar – estagfirullah?” On je odgovorio: “Prljavoj odjeći je potrebniji sapun nego miris.” Jasno je da je ovdje istigfar sapun, a tesbih miris. I jedno i drugo su korisni, potrebni i lijepi. Na Sudnjem danu ćemo primiti knjigu naših djela, u kojoj će biti obilje naših grijeha, za što ćemo se gorko kajati, no sa grijesima će biti pomiješane riječi istigfara, pa će nam Uzvišeni Allah oprostiti grijehe gdje god je bio zapisan istigfar. Donosimo uporno istigfar, jer Uzvišeni Allah kaže: “Allah njih kazniti neće sve dok među njima ima i onih koji oprost mole!” (El-Enfal, 33) Sa istigfarom Allah dž.š. rješava naše probleme i štiti nas od nedaća i nesreća. A kad bi nas i smrt zadesila u momentu istigfara, bio bi nam Džennet zagarantovan.
POST: Sunnet je da musliman posti prvih devet dana zul-hidždžeta, jer je post jedan od najboljih ibadeta. Muhammed s.a.v.s. prenosi nam od Uzvišenog Allaha koji u hadisi-kudsiji kaže: „Svako djelo sina Ademovog pripada njemu, osim posta. On je Moj i Ja za njega naročito nagrađujem!“ (Buhari) Posebno je važno postiti Dan Arefata, koji ove godine pada u cetvrtak, 31. augusta. Za post toga dana Poslanik s.a.v.s. kaže: “Post na Dan Arefata briše grijehe iz prethodne i naredne/tekuće godine.” (Muslim) Ovaj hadis je radost za mu’mina, ali ako ovaj dan postimo ne znači da tokom godine možemo raditi šta hoćemo. Nipošto! Ovo je, ustvari, nagovještaj da će nam Allah dž.š. pomoći da se sustegnemo od grijeha, pa ako greškom počinimo grijeh, On će nam oprostiti zahvaljujući Svome obećanju.
SADAKA: Davanje u ime Allaha dž.š. čisti naš imetak i štiti nas od raznih kušnji i nedaća, kao i naše najmilije i najbliže. Ispružene ruke ne treba odbijati i dijeliti treba od onoga što čovjek voli a ne od onoga čega želi da se otarasi. U poređenju sa Allahovim dž.š. zadovoljstvom, sve dunjalučko je poput prašine, makar i suho zlato bilo. Sadaka je lijek za dunjalučke nedaće, a investicija za Ahiret. Oni, pak, koji nemaju ništa od dunjaluka, sadaku mogu dati osmijehom, selamom ili uklanjanjem s puta nečega što smeta čovjeku i drugim živim bićima.
ODRŽAVANJE RODBINSKIH VEZA: Prijeka potreba je da se održavaju rodbinske veze, a za one koji ih kidaju, Poslanik s.a.v.s. kaže: “Niko ko kida rodbinske veze neće unići u Džennet.” (Muslim) Sadaka povezuje ljude, rodbinu i povećava ljubav. Sadaka je vid iskazivanja zahvalnosti Allahu dž.š. za blagodati kojima nas je počastio i ona povećava nafaku i život produžava. Allahov Poslanik s.a.v.s. kaže: “Ko god želi da mu se nafaka poveća a život produži, neka održava rodbinske veze.” (Buhari,Muslim) Ovih nekoliko divnih prijedloga možemo implementirati tokom ovih blagoslovljenih dana, ali i tokom cijelog života. Često ljudi ne mogu činiti dobra djela zbog mnoštva grijeha, pa je ovo sjajna prilika da se iskreno pokajemo, istigfar činimo, pa će nam i Allah dž.š. olakšati izvršavanje navedenih vrsta ibadeta.
Uzvišeni Allahu, ukabuli našu hutbu, naš ibadet, oprosti nama, našima i svim mu’minima, a na Pravi put uputi sve ljude koji čeznu za Istinom. Oprosti nam grijehe, popravi naše stanje i nastani nas u perivojima Firdevsa sa Tvojim miljenicima i odabranicima. Amin!

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …