Zahvalnost na nimetima i blagodatima

Hvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti!

O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Alu ‘Imran, 102).

O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a o njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allah se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vam bdi! (En-Nisa’, 1).

O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu! (El-Ahzab, 70).

Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik!
Postovani dzema´ate, draga braco,
Danas cemo kroz par Kur´anskih ajeta i Hadisa Poslanika s.a.w.s. kazati nesta vise o tome kako i da li uopste nam ikada ili bar ponekad padne na pamet da se zahvalimo Bogu – Allahu dz.s. na nimetima i blagodatima kojima nas daruje kako u nasem okruzenju – prirodi, tako i pojedinacno svako od nas na svojoj nafaki i zaradi.
Poznato nam je, kao sto se navodi u hadisima da je imucan covjek – vjernik Bogu drazi od onoga koji to nije, dakle od siromaha iz razloga sto je imucniji vjernik uvijek spreman da vise pomogne zajednici i drugima kojima je pomoc potrebna.
Isto tako znamo da nam je rad i trud farz kako bi obezbjedili sebi i svojoj porodici egzistenciju a ujedno i pomogli sa strane one kojima je to potrebno.
Takodjer, znamo da nam u hadisu Boziji Poslanik kaze da radimo za ovaj svijet kao da cemo vjecno tu biti a za buduci da radimo kao da cemo sutra umrjeti.
I svako ko shvati ove rijeci ispravno vjerujem da ce se ispravno pridrzavati i same vjere Islama. Iz navedenog vidimo da nam je i sam nas rad u firmi farz i zasto to ne iskoristiti i svaki radni dan zapoceti u ime Allaha i sa euzu i bismilom kako bi nam Allah taj rad ukabulio i u dobra djela upisao, tako da sticemo dvije plate: ovozemaljsku platu za nas i porodicu, za egistenciju a isto tako i drugu platu – platu kod Boga u vidu dobrih djela.
Mnogi to neznaju i neshvacaju pa moram reci ko hajvani idu na posao zaradjujuci samo ovozemaljsku platu a Allah im pruza vidite da time ujedno zarade i platu za onaj svijet.
Nekada ljudima treba samo malo razmisljanja, malo dubljeg razmisljanja da bi shvatili sustinu i da bi imali koristi i na ovom i na buducem svijetu.
A)Zahvalnost na blagodatima
Nema sumnje da je Uzvišeni Allah čovjeka obasuo mnogobrojnim blagodatima što naglašava i kur’anski ajet: «A ako bi Allahove blagodati brojali, ne bi ih mogli pobrojati.» Zauzvrat Uzvišeni Allah od nas traži da te blagodati koristimo kako treba i što je najvažnije – traži da Mu na njima budemo zahvalni.

Važno je znati da je zahvalnost Allahu suština pokornosti, jer bit i osnova zahvalnosti je apsolutna pokornost Allahu u Njegovim zapovijedima. Onaj ko je spoznao vjeru, zna da je najveći vid zahvalnosti pokornost i odanost Blagodaritelju, a da je griješenje prema Njemu najveći vid nezahvalnosti. Koliko je zahvalnost bitna, najbolje govori činjenica da Allah zahvalnost stavlja u istu ravan sa imanom, pa kaže: «Allah vas neće kažnjavati, ako budete zahvalni i ako budete vjerovali.» (En-Nisa’, 147.) Uvidjevši koliko je zahvalnost bitna i kod Allaha cijenjena, čovjekov neprijatelj Iblis stavio je sebi za cilj da ljude učini nezahvalnim. O tome Uzvišeni Allah kaže: «…pa ću im sprijeda, i straga, i zdesna, i slijeva prilaziti, i Ti ćeš vidjeti da većina njih neće biti zahvalna.»

U tome je i uspio, jer Uzvišeni Allah u drugome ajetu kaže: «A malo je zahvalnih medju robovima Mojim.»

B) Zahvalnost je osobina pravih vjernika

Kazujući o Ibrahimu, alejhis-selam, Svevišnji ga hvali i ističe njegovu zahvalnost na Allahovim blagodatima, pa kaže: «Ibrahim je bio primjer čestitosti, pokoran Allahu, pravi vjernik, nije druge smatrao Allahu ravnim. I bio je zahvalan na blagodatima Njegovim. On ga je odabrao i na Pravi put ga uputio.» (En-Nahl, 120.-121).

Uzvišeni Allah je rekao: «Allah vas iz trbuha vaših majki izvodi, i vi ništa ne znate, i daje vam sluh i vid i razum, da biste bili zahvalni.» (En-Nahl, 78.) Bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, toliko dugo stajao na kijamu u noćnom namazu da bi mu noge znale oteći. Pa kada je upitan zašto to čini kad su mu oprošteni i raniji i kasniji grijesi, on je odgovorio: «A zar da ne budem rob zahvalni!»

U drugom hadisu stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Muazu: «Tako mi Allaha, ja te u Njegovo ime volim, pa nemoj zaboraviti da poslije svakoga namaza proučiš: Allahumme e’inni ‘ala zikrike ve šukrike ve husni ‘ibadetik.»
( اللهمّ أعنّي على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك)

(Allahu moj, pomozi mi da Te se sjećam, da Ti zahvaljujem, i da Ti, kako je najbolje, robujem.»
Omer ibn Abdul-Aziz rekao je: «čuvajte Allahove blagodati tako što ćete na njima zahvaljivati.» Ibn Ebi Dunja prenosi da je Alija ibn Ebi Talib jednom čovjeku iz Hemedana rekao: «Blagodat se produžava zahvalnošću. Što se više zahvaljuje, blagodat je veća. Blagodat i zahvalnost idu jedna s drugom. Allah neće prestati da povećava blagodat sve dok rob ne prestane zahvaljivati.» Uzvišeni Allah je rekao: ”A kada je Gospodar tvoj objavio: ‘Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati.”’

C) Nagrade za zahvalnost:

– a)Allah neće kazniti one koji su zahvalni i koji vjeruju: «Allah vas neće kažnjavati, ako budete zahvalni i ako budete vjerovali.» (En-Nisa’, 147.)

-b) Allah je zadovoljan sa onima koji su zahvalni: «…a ako budete zahvalni, On će vama biti zadovoljan.» Bilježi Muslim u svome Sahihu da je Poslanik, sallallalhu alejhi ve sellem, rekao: «Allah je zadovoljan sa Svojim robom koji zahvali Allahu na zalogaju koji pojede, i koji zahvali Allahu na gutljaju koji popije.»

– c) Zahvaljivanje povećava blagodati. «A kada je Gospodar tvoj objavio: ‘Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati.»

D) Zahvalnost ljudima?
Od Nu’man b. Bešira se prenosi da je rekao:”Vjerovjesnik, s.a.v.s, jednom prilikom na minberu je rekao:”Ko nije zahvalan za malo, nije ni za mnogo. Ko nije zahvalan ljudima, nije ni Allahu. Pričanje o Allahovim blagodatima je šukr (zahvalnost), a ostavljanje toga kufr. Zajednica je milost, a podijeljenost kazna (patnja).”

E) Koliko smo zahvalni

Allah, dž.š., je rekao: “Zar ne vidiš one koji su umjesto zahvalnosti Allahu na blagodati, nezahvalnošću uzvratili i narod svoj u Kuću propasti doveli, u Džehennem u kome će gorjeti, a užasno je on prebivalište.’’ (Ibrahim, 28-29)

Allah, dž.š., kaže: “A čovjek, kada ga Gospodar njegov iskuša pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe, rekne: ‘Gospodar moj mene je počastvovao! A kad ga iskuša i opskrbu njegovu oskudnom učini, onda kaze: ‘Gospodar moj me je ponizio!’’’
(El-Fedzr, 15-16.)

Pripovjeda se da je neki Izraelćanin ibadetio na jednom ostrvu i kad je nakon petsto godina ibadeta umro Allah, dž.š., upitao ga je: “Želiš li ući u Džennet na osnovu svojih dobrih djela ili na osnovu Moje milosti?” Pobožnjak odgovori: “Želim ući u Džennet na osnovu mojih dobrih djela.” Mislio je da će petsto godina ibadeta biti dovoljno za vječiti Džennet.

Allah, dž.š., reče: “Meleki moji, prebrojte njegova dobra djela i Moje blagodati koje sam mu podario.” Kada su ih prebrojali i usporedili vidjeli su da je njegovih petsto godina ibadeta dovoljno samo da se oduži za blagodat vida. Allah, dž.š., reče: “Vodite ga u vatru”

Čovjek povika: “Gospodaru, uvedi me u Džennet na osnovu Tvoje milosti. Allah, dž.š., mu se smilovao i uveo ga je u Džennet!

Dakle, ma koliko radili i trudili se na Allahovom putu opet nemozemo biti sigurni da li cemo zaraditi dzennet na onom svijetu, opet se trebamo i moramo Bogu obracati, zahvaljivati i moliti za Njegovo milost.

F) I na kraju

Prenosi se da je Ebu Hurejre, radijallahu anhu rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: “Gledajte u onoga ko je ispod vas, a ne gledajte u onoga ko je iznad vas, to je najbolji način da ne omalovažavate Allahovu blagodat prema vama.”

Gospodaru moj ucini nas od zahvalni robova, time nam povecaj blagodati, obilje i nafaku nasu kao i individualni i zajednicki prosperitet, i uvedi nas u dzennet Svojom miloscu. Allahumme Amin

Mesdzid Braunau, 03.06.2011.god. Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …