Jedinstvo Vjernika

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
29 Sa’aban – 1436.H. / 14 Avgust 2015.g.–Imam/Hatib: Fahir Alimujkic

hutbaHutba o jedinstvu vjernika

Svaka hvala i zahvala pripadaju Uzvišenom Allahu, Stvoritelju znanog i neznanog, dokučivog i nedokučivog, koji je Svjetlost nebesa i Zemlje i koji milošću Svojom sve obuhvata. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v.s., na njegovu porodicu i na njegove ashabe, neka je selam na sve bosanske šehide, kao i na sve šehide muslimanskog ummeta i neka je selam na sve ljude koji iskreno slijede upute Kur`ana i Sunneta do Sudnjeg dana.

Poštovana braćo, danas 28. Shawwal 1436. godine po Hidžri govoriti ću o muslimanskom jedinstvu, slozi i bratstvu, a upravo ovaj najodabraniji mjesec u kome se nalazimo je prilika da se preispitamo i da vidimo radimo li na slozi i jedinstvu muslimana od one najosnovnije razine kao što su porodica, komšiluk i džemat, pa sve do cjelokupnog muslimanskog ummeta, koji nažalost je danas u prilično velikim problemima kad je u pitanju ostvarenje i ispunjenje ovoga strogoga farza.
U 10. ajetu sure El-Hudžurat Uzvišeni Allah kaže: “Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala.” (El-Hudžurat:10)
Dakle, vjernici ili oni koji vjeruju da je Kur`an istina i koji slijede njegove upute i te upute primjenjuju u svojim životima, doista, oni su braća, i takvi znaju da je Allah dž.š. od jednog čovjeka i jedne žene stvorio čitavo čovječanstvo, pa tako nema među vjernicima razlike po porijeklu.
Vjernici znaju da su kod Allaha dž.š. najčasniji i najplemenitiji oni koji Ga se najviše boje pa tako među njima nema razlike po bogatstvu i položaju.
Vjernici znaju da ubiti nevinog čovjeka ili biti uzrokom njegovom smaknuću ima težinu kao ubistvo svih ljudi na ovom svijetu, pa je tako svaki nevin čovjek bez obzira na vjeru i položaj siguran od ruke vjernika.
Vjernici znaju da će jednog dana stati pred Uzvišenog Allaha i odgovarati za svoja djela pa tako vjernik izvršava preuzete obaveze, kloni se zavidnosti, ogovaranja, prevelike ljubavi za dunjalukom i mržnje.
Vjernici znaju da se trebaju pokoravati Allahu dž.š., slijediti Poslanika s.a.v.s. i slušati i biti lojalan predstavnicima svojim, pa ako dođe do sporova i nesuglasica opet se povratiti Allahu dž.š. i Njegovom Poslaniku s.a.v.s.
Kako ove stvari vjernici znaju?! Kako o njima imaju svijesti?!
Pa, znaju tako što su srcem prihvatili slijediti upute Kur`ana, tog veličansvenog Allahova govora, koji ih neće odvesti na stranputicu i u sukobe i u kojem je jedinstvo, snaga, slava, moć i ugled svih muslimana. Znaju da Kur`an vodi jednom ispravnom putu, putu u kojem je sreća za čitavo čovječanstvo i za sva živa bića. Uzvišeni Allah dž.š. kaže: “Ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika.” (Al-Isra`, 9)
Znajući sve ovo, vjernici ulažu krajnji napor u uspostavljanju i očuvanju jedinstva među muslimanima, kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini, jer nas vjernike u prethodnom ajetu Uzvišeni Allah poziva riječima: “zato pomirite vaša dva brata”, dakle, održavajmo to jedinstvo, ulažimo u njegovo očuvanje, čuvajmo se podjela i počnimo od najniže razine jedinstva, a to je da pomirimo dva brata muslimana pa ćemo inšallah stizati i na veće razine, a to je pomirenje porodica, raznih muslimanskih grupa pa čak i naroda.
Draga braćo, ovo je jedan imperativ kojeg trebamo krajnje ozbiljno da shvatimo i da ga budemo svjesni, jer bez jedinstva i sloge nema porodice, nema komšiluka, nema džemata niti džamije i na kraju nema muslimana uopšte.
Jedinstvo muslimana je Allahova dž.š. milost i znak Allahove dž.š. ljubavi prema muslimanima, prema vjernicima. Ta milost ima samo jedan uslov, jedan uslov koji je lahak ako čovjek srcem slijedi upute Kur`ana, ako čovjeku je vjera na djelu a ne samo na jeziku a to je da u sebi ima takvaluka ili bogobojaznosti, kako se kaže u ovom ajetu: “bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala.” tj. budite bogobojazni imat ćete stalno jedinstvo, neće biti svađe među vama, neće biti razlike među vama ili jednom riječju bojte se Allaha dž.š. i bit ćete braća. Opisom ko su bogobojazni počinje Kur`an, koji i jest uputa za bogobojazne, pa tako početak druge Kur`anske sure opisuje ih kao one koji vjeruju u gajb, a to je sve ono što čovjek ne zna i ne vidi a što je opisano Kur`anom i hadisom Poslanika s.a.v.s., pa zatim koji namaz klanjaju i od onoga čime ih Allah dž.š. opskrbljuje udjeljuju.
Cijenjena braćo, džamija u kojoj se nalazimo je jedan od simbola jedinstva nas muslimana u ovom gradu, ali ona sama nije dovoljna i ne ispunjava svoju zadaću ako nema onih koji namaz obavljaju, tj. ako nema nas na vaktovima, ako su nam druge stvari važnije od namaza, ako dolazimo samo od bajrama do bajrama, ako čujemo ezan a mislimo da je to poziv za nekog drugog a ne za nas i još mnogo tih ako, a posebno što je ovo džamija koja ima elhamdulillah i veliku kvadraturu i druge prateće objekte koji će inšallah biti u funkciji, pa je stoga i odgovornost veća, a istodobno i olakšanje jer je džamija na lijepom mjestu i kvalitetno napravljena.
Namaz jeste dio našeg takvaluka uz udjeljivanje dijela onoga čime smo opskrbljeni, zatim uz vjerovanje u Allahove knjige i stalnu svijest o budućem svijetu, a takvaluk čuva naše jedinstvo, čuva našu snagu, ponos, identitet i još puno toga.
U ovome mubarek mjesecu preispitajmo se koliko ulažemo u jedinstvo muslimana, zatim koliko smo bogobojazni i koliko želimo dobro jedni drugima, jer jedno bez drugoga nikako ne ide. O tome nas obavještava Vjerovjesnik s.a.v.s. riječima: ”Niko od vas neće vjerovati sve dok svome bratu ne bude želio ono što želi sam sebi.”(Hadis bilježe Buhari i Muslim)
Gospodaru naš, primi naša dobra djela, učvrsti naša srca u bratskoj ljubavi, sakrij naše mahane, učini nas od onih koji se natječu u činjenju dobrih djela, učini nam ovaj mubarek mjesec prilikom da nam sva loša djela budu oproštena, smiluj se roditeljima našim i uvedi nas milošću Svojom u džennetske bašče u društvu sa šehidima, iskrenima i onima koji su dobri. Amin!

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …