Jedinstvo muslimana – dzemata

Hvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti!
O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Alu ‘Imran, 102).

O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a o njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allah se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vam bdi! (en-Nisa’, 1).

O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu! (el-Ahzab, 70).
Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik!

Jedinstvo muslimana, dzemata
Iako smatram da ovo nije mjesto za dnevno politicke teme, ipak moram izraziti duboko I neopisivo zadovoljstvo zbog hapsenja jednog od najvecih psihopatskih I genocidni umova koji ne zasluzuju ni pomen al zarad historije moram ovo spomenuti, nekome kome ni sam Hitler nije ravan. Naravno govorimo o zlocincu Ratku Mladicu.
Ovo spominjem zarad historije, zarad nas samih da nam se nikada ne ponovi, da ne dozvolimo da zaboravu damo nasu historiju I nesta sto se nikada vise nesmije ponoviti.
Ovo spominjem da vi, odnosno mi sami nikada ne zaboravimo Srebrenicu I cijelu Bosnu, da ne dozvolite a da svoju djecu ne poducite onome sto se desavalo od 1991 – 1995, to nebi smjeli nikada dozvoliti ukoliko ne zelite da vam se taj isti genocid, odnosno vasoj djeci desi po 12 put u nasoj historiji.
A danas govorimo o temi, koju bi svi trebali pomno saslusati, pouke izvuci, njome se voditi, pridrzavati I sve drugo po strani ostaviti kada je u pitanju JEDINSTVO MUSLIMANA – DZEMA´ATA, kada su u pitanju nasi medjuljudski odnosi, nasa svakodnevna komunikacija, zivotom se zalagati za istu I sve na jednu stranu a ovo pitanje I stvar na jednu.
Sve ovo, u ovom tonu govorim da bi vam naznacio vaznost ove teme, da bi ozbiljno pristupili ovoj temi I da bi se sukladno Islamskim smjernicama ponasali po ovom pitanju.
Neznam da li postoji ista svetije, ista vise vazno, od JEDINSTVA NAS MUSLIMANA; NAS OVDJE U DZEMA´ATU; NAS OVDJE U OVOM OKRUGU; BECIRKU;ZAJEDNICI.
Ja na pocetku svake hutbe, po uzoru na Poslanika, dakle onako kako je on pocinjao svaku hutbu naglasim tri ajeta iz casnog Kur´ana, u sazetku vaznost ne kidanja rodbinskih I dzema´atskih veza, vaznost govora samo istine u svakodnevnoj nasoj komunikaciji I vaznost umiranja kao muslimani. A Bosnjo, sigurno neces umrijeti kao musliman ukoliko izmedju ostalog kidas rodbinske I dzema´atske kao I veze jedne zajednice, poput nase recimo ovdje.
Najbitniji faktor jednog dzemata, zajednice jeste njeno jedinstvo, jeste sloga ljudi unutar te zajednice. To je prvi i osnovni temelj uspjeha i nadogradnje svake zajednice. Ako su ovi temelji slabi, zlaba je i zajednica. Allah dz.s. u mnogo navrata u Kur’anu, kao i Poslanik s.a.w.s. u svome govoru potencira zajednistvo muslimana, njihovu slogu i jedinstvo.
Allah, dželle šanuhu, u prijevodu značenja kaže: ”Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na pravom putu istrajali.” (Ali Imran, 103)
Poznati mufessir (tumač Kur’ana) Et-Taberi kaže : ”Svi se čvrsto Allahova užeta držite…, to znači: i držite se čvrsto Allahove vjere.” (Tefsir Et-Taberi, 3/34)
Allah, dž.š., kaže:
“Zato se bojte Allaha i izgladite medusobne razmirice. ” (El-Enfal, 1)
“Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata. ” (El-Hudžurat, 10)
Interesantno je kako Kur’an koristi riječi iz porodičnog života kako bi što snažnije odslikao jedinstvo koje traži od muslimana. Muslimani su braća – to znači da oni treba da se medjusobno uvažavaju, pomažu, brinu jedni o drugima u svim životnim situacijama kako to čine braća od iste majke i oca.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Primjer vjernika u medjusobnoj pažnji, milosrdu i saosjećanju je kao primjer jednog tijela. Kada oboli jedan njegov organ, svi ostali organi odazovu se i pridruže u bolu sa nesanicom i temperaturom.” (Prenosi Buharija)

Na vrlo slikovit način Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, opisuje saosjećajnost i upućenost muslimana jednih na druge. Kao što svi organi tijela sačinjavaju neraskidivi dio ljudskog bića, isto tako bi muslimanski narodi trebali da sačinjavaju neraskidivi dio islamskog ummeta.

Kao što svi dijelovi ljudskog organizma pružaju otpor kada čovjeka napadne bilo kakva bolest, na isti način bi svi pripadnici ummeta trebalo da pružaju otpor napadačima, ma kakvi oni bili.

Ebu Hurejre,radijallahu anhu,priča da je Poslanik,sallallahu alejhi ve
sellem,rekao:”Nemoj te zavist činiti, nemojte-naljutivši se-jedan drugom leđa okretati
; nemoj se jedan drugom u prodaji nadmetati i budite o Allahovi robovi, prava braća.
Musliman je brat muslimanu. Neće mu nasilja činiti, neće ga napustiti, neće mu lagati,
neće ga poniziti. Pobožnost je ovdje,tada je rakao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,
pokazujući na svoja prsa i to ponovio tri puta. Dosta je jednom čovjeku zla (i samo to)
da ponizi svoga brata. Jedan musliman je haram drugom muslimanu; i njegov imetak
i njegova čast.”
Enes sin Malikov veli da je Alejhisselam rekao: “Ni jedan od vas ne vjeruje (nije dobar, pravi musliman) sve dotle dok ne bude volio svom bratu (muslimanu) ono što voli sam sebi.”
Ebu Musa, r.a, prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Vjernik je s vjernikom povezan kao gradevina čiji su elementi jedni s drugima čvrsto spojeni.” (Prenosi Buharija)
O vim hadisom Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, uporedio je odnose meðu vjernicima sa odnosima cigli u jednoj zgradi. Kako god se cigla na ciglu naslanja i čini jednu zgradu stabilnom, tako se i vjernik oslanja na vjernika i čini stabilnom zajednicu kojoj pripada.

Takoder, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Psovanje muslimana je grijeh, a njegovo ubistvo je kufr – nevjerstvo.” (Prenose Buharija i Muslim)Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Neće biti pravi vjernik onaj ko ne bude želio svome bratu ono što želi i samome sebi. (Prenose Buharija i Muslim)
Allah dz.s. ukazuje i na negativne pojave koje mogu pogoditi jednu zajednicu:”One koji vole da se o vjrnicima šire bestidne glasine, čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu. ” (En-Nur, 19)
Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Čovjek (rob) neće sakriti mane čovjeka na dunjaluku, a da Allah neće sakriti njegove na Kijametskom danu.” – (Muslim)
Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Ko otkloni vjerniku jednu od njegovih dunjalučkih nevolja, Allah će otkloniti jednu od njegovih nedaća na Sudnjem danu. Ko olakša svome dužniku (time što će mu odgoditi rok, ili mu posve oprostiti), Allah će njemu olakšati i na dunjaluku i na ahiretu. Ko pokrije (nevaljalštine) jednog muslimana, Allah će njega pokriti na ovom i na budućem svijetu. Allah je u pomoći Svome robu, sve dok je on u pomoći svome…..(Muslim)
Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: “Čovjek je dužan svakoga dana podijeliti sadaku za svaki članak (dio) svoga tijela. Pravilno riješiti spor izmedu dvojice sadaka je, pomoći čovjeku da zajaše svoga konja, ili mu pomoći da ga natovari sadaka je, prijatna i lijepa riječ sadaka je, svaki korak prema džamiji radi namaza sadaka je, i uklanjanje sa puta onoga što smeta sadaka je.” – (Muttefekun alejhi)
Ummu Kulsum bint’ Ukbe ibn Ebi-Mu’ajt, r.a., veli: “Čula sam Allahovog Poslanika, sallallahu ‘alejhi ve selleme, kadaje rekao: ‘Nije lažac onaj koji nastoji izmiriti ljude, pa prenese dobro ili kaže dobro (lijepu riječ) od sebe, u cilju njihova izmirenja.”‘ – (Muttefekun alejhi)
U Muslimovom rivajetu navodi se da je još dodala: “I nisam čula da je dozvolio bilo šta od laži koje svijet praktikuje, izuzev u tri stvari: u ratu, u pomirenju izmedu ljudi i u priči čovjeka svojoj ženi i žene njemu (međusobno komplimentiranje).”
Gospodaru nas, molimo Te za nase jedinstvo, medusobno bratstvo, za Tvoju milost Te molimo i veliki dzennet. Allahumme amin!!!
Mesdžid BIKC Braunau, 27.05.2011 g.Hatib: Abdulah-ef. Čajlaković

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …