Vrijednost Sadake

Hvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti!
O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Alu ‘Imran, 102).

O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a o njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allah se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vam bdi! (en-Nisa’, 1).

O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu! (el-Ahzab, 70).
Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, na nimetima i blagodatma kojima nas daruje. Salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve sljedbenike do Sudnjeg dana.

Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik!
Postovani dzemate, draga braco;
Naišao jedanput Isa sin Merjemin kroz neko selo u kojem je živio i jedan bjelilac platna – farbar. Stanovnici tog sela se obratiše Isau ovim riječim:
– O Isa! Ovaj farbar nam prilikom farbanja dere našu odjeću i dugo je zadržava kod sebe, pa de zamoli Allaha da nas oslobodi te napasti i da se više ne pojavi među nama sa onim zavežljajem u kojem nosi pribor za farbanje.
Isa stvarno uputi dovu Allahu u kojoj zatraži spas seljana od tog štetočine i lopova.
Toga dana farbar normalno pođe da boji odjeće i platna, a pored ostalog uza se je imao i tri pogačice. Idući tako sretne nekog pohožnjaka koji je živio sam u brdima i koji ga upita nakon što su izmjenjali selame: – Da nemaš možda kruha da me nahraniš, ili bar da ga vidim i osjetim njegov miris, jer ima mnogo dana kako nisam kruha vidio a kamo li okusio?
Farbar mu odmah dade onu jednu pogaču, a pobožni čovjek reče: – Neka ti Allah grijehe oprosti i srce tvoje očisti!
Farbar mu dade i drugu pogaču, a ovaj onda reče: – O farbaru! Neka ti Allah oprosti i minule i buduće grijehe!
On mu dade i treću pogaču našto pobožnjak reče: – Neka ti Allah sagradi dvorac u Džennetu!
Tu noć se po običaju farbar vrati živ i zdrav, pa se seljani opet potužiše Isau a.s. Isa im reče da pozovu tog farbara. a kada on dođe Isa ga upita: – O farbaru, ipričaj nam šta si sve danas radio?
Farbar mu sve ispriča a posebno naglasi svoj susret sa onim pobožnjakom i dove koje mu je pobožnjak učio. Onda Isa od njeg zatraži onaj njegov zavežljaj, a kada ga otvori unutra vidje veliku crnu zmiju koja bijaše zauzdana nekom vrstom uzde od željeza!
Isa uzviknu: – O crna uhojico! Zar nisi poslana da usmrtiš ovog farbara?
Zmija odgovori: – Da, ali kada je farbar nahranio pobožnjaka on mu je učio neke dove, a jedan Melek je svaki put vikao: “Amin”. Onda je Allah poslao drugog Meleka koji me je zauzdao i ništa nisam mogla da učinim.
Isa reče: – O farbaru! Od sada pošteno radi svoj posao, a one dosadašnje grijehe ti je Allah oprostio sa berićetom tvoje sadake!
Namazom i sadakom se treba pripremati za Dan polaganja računa, kao što stoji u 31. ajetu Sure Ibrahim: ”Reci vjernicima, robovima Mojim, da namaz obavljaju i da udjeljuju i tajno i javno, dio onoga što im Mi darujemo, prije nego što nastupi Dan u kojem neće biti trgovanja ni prijateljstva!”

Sadakom, braćo i sestre, Allah, subhanehu ve te’ala, otklanja iskušenja i otvara nam vrata dobra i sreće, kao što stoji u 60. ajetu Sure Er-Rahman: Zar je nagrada za dobro, osim dobro?
Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu sliče onome koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna. 261. ajet Sure El-Bekare:
Oni koji na islamski način trguju sa Allahom, subhanehu ve te’ala, tj. oni koji daju sadaku, koji čiste imetak kroz zekat i koji troše imetke na Allahovu putu, oni će imati dobit i više od sedam stotina puta, a na dunjaluku nema banke ili pojedinca koji mogu i žele dati toliku halal dobit!
Sadakom se, braćo i sestre, trebamo pripremati za Sudnji dan, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Buharija: Prenosi Adi ibn Hatim, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: Nema nikoga od vas, a da sa njim neće razgovarati Allah, a između njih neće biti posrednika, pa će pogledati na svoju desnu stranu i neće vidjeti ništa, osim ono što je pripremio, pa će pogledati na svoju lijevu stranu i neće vidjeti ništa, osim ono što je pripremio i pogledat će ispred sebe i vidjet će samo pred svojim licem vatru, pa se čuvajte vatre makar s pola hurme! (Buharija)

Kada čovjek umre, sva njegova djelovanja na ovom svijetu prestaju osim u tri slučaja: ako je dao sadaku č ija je vrijednost trajna, ako je ostavio naučno djelo koje će biti od koristi ljudima i ako je ostavio dobro odgojeno dijete koje će ga spominjati poslije njegove smrti. (Muslim)
Koristi sadake su:

1. Gasi srdžbu Allaha, subhanehu ve te’ala: Tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara i otklanja loš svršetak (smrt)! (Tirmizija
2. Briše grijehe i otklanja vatru: Sadaka briše grijehe, kao što voda gasi vatru! (Hadis)

3. Štiti od vatre: Čuvajte se vatre pa makar s pola hurme!(Hadis)

4. Onaj koji daje sadaku bit će na Sudnjem danu u hladu svoje sadake: Svaki čovjek će biti u hladu svoje sadake, dok se ne presudi ljudima! (Hadis) Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je spomenuo u drugom hadisu među sedam osoba, koje će biti u Allahovoj, hladovini kada druge hladovine ne bude bilo, i onoga koji daje sadaku tajno: i čovjek koji daje sadaku tajno tako da njegova ljevica ne zna šta daje desnica! (Hadis)

5. Ona je lijek za tjelesne bolesti: Liječite vaše bolesne sadakom! (Hadis) Prenosi Ibn Šekik: “Čuo sam čovjeka, koji se obratio Ibn Mubaraku sa pitanjem: ‘Može li mi pomoći, jer već sedam godina na koljenu ima otvorenu ranu, koja ne može da zamladi, a liječio sam je na razne načine i obišao sam mnoge doktore?’ Reče mu Ibn Mubarak: ‘Idi i iskopaj bunar, tamo gdje ima potreba za vodom, a ja se nadam da će tamo inša-Allah proključati voda i tvoja rana zamladiti!’ Tako čovjek uradi i ozdravi!”

6. Lijek za bolesti srca: Ako želiš da ti omekša srce, nahrani miskina (bijednika) i pomiluj glavu jetima! (Hadis – Ahmed)

7. Allah sadakom otklanja od ljudi razne vrste nevolja, pa makar oni bili nasilnici i grješnici.

8. Meleki za darežljivce mole Allaha, subhanehu ve te’ala: Nema niti jednog dana u kojem osvanu robovi, a da ne dođu dva meleka, pa je dan kaže: ‘Allahu, daj darežljivcu imetak!’ A drugi kaže: ‘Allahu, daj škrtici propast!’“(Hadis – Buharija)

9. Allah darežljivcu daje bereket u imetku: Sadaka ne umanjuje imetak! (Hadis)

10. Ljudima od imetka ostaje samo ono što podijele, kao što stoji u 272. ajetu Sure El-Bekare: Što date od dobra, to je vaše! Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pitao Aišu, radijallahu anha, šta je ostalo od zaklane ovce, ona je kazala: “Ostala je samo plećka!” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: Ostalo je sve osim plećke! (Muslim)

11. Allah darežljivcima uvećava nagradu, kao što stoji u 18. ajetu Sure El-Hadid: Onima koji sadaku budu udjeljivali i onima koje je budu udjeljivale, i koji drage volje Allahu budu zajam davali – mnogostruko će se vratiti i njih čeka nagrada plemenita.

12. Darežljivac će na Sudnjem danu biti prozvan s posebnih varata, koja se zovu Vrata sadake.

13. Sadakom se proširuju duša i srce – što potvrđuju hadisi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a Allah, subhanehu ve te’ala, u 9. ajetu Sure El-Hašr, kaže: A oni koji se učuvaju škrtosti, oni će sigurno uspjeti!

14. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izjednačava sadaku i učenje Kur’ana. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: Nema zavidnosti osim u dva slučaja: čovjeku kojem je Allah dao Kur’an, pa on noći i dane provodi s njim i čovjeku kojem je Allah dao imetak, pa ga on dijeli noću i danju! (Hadis)

15. Sadaka čisti imetak od laži, lažne zakletve i nemara: O trgovci, prodaju prate ružan govor i lažna zakletva, pa je čistite sadakom! (Hadis – Ahmed)
“O vjernici, ne kvarite svoju milostinju prigovaranjem i uvredama, kao što to čine oni koji troše imetak svoj da bi se ljudima pokazali, a ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet; oni su slični litici sa oskudnom zemljom kada se na nju sruči pljusak, pa je ogoli; oni neće dobiti nikakvu nagradu za ono što su uradili. – A onima koji neće da vjeruju Allah neće ukazati na Pravi put. Oni koji troše imetke svoje u želji da steknu naklonost Allahovu i da im to postane navika – sliče vrtu na visoravni na koji se izliva obilna kiša, pa daje dvostruk plod; ako ne bude kiše obilne, bude kiše rosulje. – A Allah dobro vidi ono što vi radite. Kome bi od vas bilo drago da posjeduje bašču punu palmi i vinove loze kroz koju teku rijeke i u kojoj ima svakojakih plodova, a da je ostario i da ima nejaku djecu, a da onda naiđe vatrena oluja preko nje i ona izgori? – Tako vam Allah objašnjava dokaze da biste razmislili.’’

Mesdzid Braunau, 29.04.2011.god. Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …