Rad, trud, zalaganje na Allahovu putu – za islam i muslimane.

Hvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti!
O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Alu ‘Imran, 102).

O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a o njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allah se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vam bdi! (en-Nisa’, 1).

O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu! (el-Ahzab, 70).

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, na nimetima i blagodatma kojima nas daruje. Salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve sljedbenike do Sudnjeg dana.

Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik!

Poštovani džema’ate, draga braćo,
Tema današnje hutbe je Rad, trud, zalaganje na Allahovu putu – za islam i muslimane.

Prije samog pocetka da cujemo zajedno mudru izreku koja vam stoji u pozivnicama koje smo danas podjelili vam.

Jedan mudrac je, pri samrti, sinovima uvasijjetio i rekao:”donesite mi nekoliko stapova.Potom ih je sabrao i rekao: Slomite ih ovako sabrane. Pa to nisu bili u stanju uciniti. Zatim je stapove razdvojio i rekao: Uzmite jedan po jedan stap, pa ih slomite. Kada su ih tako polomili, kazao im je: Ovako cete biti poslije mene; sve dok budete zajedno – u dzema´atu nece vas neprijatelj nikada moci savladati. A ako se razjedinite, neprijatelj ce vas se lahko docepati i onda vas unistiti.”

Islam traži žrtvovanje
Postavlja se pitanje; Koliko je od nas onih koji su se u potpunosti spremni žrtvovati na putu ostvarivanja viših islamskih ciljeva? Koliko je od nas onih koji su spremni, voljni da odvoje svoga vremena i od svoga komoditeta da bi radili za Allaha, za Njegovu vjeru – islam, da Njegova riječ bude gornja? Koliko je od nas spremno od 24 dnevna shata, odvojiti bar jedan za rad na Allahovu putu, tako odvojiti bar 7-8 sahata heftično za Allaha, za islam, za muslimane? Koliko je muslimana spremno da od svojih primanja, ma kolika ona bila, redovno odvajaju jedan dio i udjeljuju na Allahovu putu, za Allahovu vjeru, onima koji su potrebni? Koliko je onih koji su radi Allaha spremni ostaviti javno i tajno griješenje kao što su između ostalog zavist, ogovaranje, prenošenje tuđih riječi, te se odreći luksuza tzv. „malih“ grijeha koji polahko ali sigurno uništavaju ljudska srca?

Uzvišeni Allah, u suri El-Hadž, na kraju 40.ajeta, kaže: وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ …
„…Allah će sigurno pomoći one koji vjeru Njegovu pomažu, ta Allah je zaista Močan i Silan.” (El-hadz, 40) Ove riječi Uzvišenog Allaha istovjetne su, prema Ibn Kesiru r.h., rječima: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ „O vjernici, ako Allaha pomognete, i On će vama pomoći i korake vaše učvrstiti…“ (Muhamed, 7)

Koga Silni i Močni Allah pomogne – taj je pomognut. A kome htjedne napakostiti – taj će biti poražen. Uzvišeni veli: „Allah je zapisao: Ja i poslanici Moji sigurno čemo pobijediti. Allah je, zaista, silan i močan.” (El-Mudžadele, 21)

U posljednjem ajetu sure Saff, vjernicima je upučen otvoren poziv riječima: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوا أَنصَارَ اللَّهِ „O vjernici, pomozite Allahovu vjeru…“ (Es-Saff, 14) To je otvoreni poziv vjernicima ovoga ummeta, da budu prepoznatljivi po pomaganju Allaha, time što će pomoći Njegovu vjeru, Njegov šerijat, kao i Njegov ummet. Boriti se za to zalažući imetke svoje i živote svoje.
U istoj suri, pita Uzvišeni Allah: „O vjernici, hoćete li da vam ukažem na trgovinu, ona će vas spasiti patnje nesnosne.“ Pitamo, koje to trgovine? „u Allaha i Poslanika Njegova vjerujte i imecima svojim i životima svojim na Allahovu putu se borite – to vam je, da znate, bolje – Ako tako budemo postupali, kakva je nagrada? „On će vam grijehe vaše oprostiti i u džennetske bašče vas, kroz koje će rijeke teći, uvesti, i u divne dvorove u edenskim vrtovima; to će biti uspjeh veliki.“ (Es-Saff, 10-12)

U nastavku 14.ajetu sure Es-Saff Uzvišeni Allah podsjeća vjernike na riječi Isaa, alejhis-selam, koje je uputio svojim učenicima: „Hoćete li me pomoći Allaha radi?“, a tada su učenici rekli: „Mi ćemo pomoći Allahovu vjeru.“
Ovdje primjećujemo dva različita konteksta. Isa, alejhis-selam, pita: „Hoćete li me pomoći Allaha radi?“ , a to nije traženje pomoći za sebe, zbog toga što je on čovjek, nego zato jer on njih poziva k Allahu, pa mu je u tome potrebna njihova pomoć.
Isaove riječi odnose se na Benu Israil, odnosno na posebnu skupinu Israelćana, a to su učenici koji su se obavezali da će pomoći Allaha. Učenici svojim riječima: „Mi ćemo pomoći Allahovu vjeru“, iskazuju potpunu predanost i spremnost da pomognu Allahovu vjeru, dajući sve od sebe.
Tako su, eto, havarijjuni, Isaovi a.s, učenici postupili. A mi, kako čemo mi, mi Muhamed pejgamberovi sljedbenici? Hočemo li mi pomoći Allahovu vjeru? Možemo li mi šta uraditi za islam i muslimane? Vrlo često se žalimo, zašto ovo ovako, ono onako, a ništa nismo uradili da bi nam bilo bolje. Naime, nešto se mora dati, odvojiti, uložiti, da bi nešto kasnije mogao dobiti.

Naravno, Allah je kadar da je pomogne i zaštiti. Ali, Allah hoče da vidi šta i kako čemo mi postupiti!?? Koliko smo mi spremni na žrtvovanje i odricanje radi Allaha, u Ime Allah za dobrobit islama i muslimana. To, između ostalog, pokazuje i potvrđuje naš iman i naša djela koja činimo.
Dakako, neki će sada kazati, da su dobri radnici za dunjaluk, ali koliko smo, uistinu, dobri radnici za Ahiret. Da li smo graditelji dunjaluka, a rušitelji, ne dao Allah, Ahireta? Ako je dunjaluk ahiretska njiva, šta i koliko smo zasijali?
Muhammed a.s. je govorio ashabima: „Radite za ovaj svijet onoliko koliko će te živjeti na njemu; radite za onaj svijet onoliko koliko će te ostati tamo, radite za Allaha dz.s., koliko vam je potreban, i radite za dzehenemsku vatru onoliko koliko je možete trpjeti.“

Allah nije potreban naše pomoći, Allah hoče da mi sebi pomognemo time što čemo pomoći jedni drugima i jedinu i najispravniju vjeru. Kako mi malo razmišljamo!?? Pomozimo Allahovu vjeru!
Vjernik je dužan da svakom dobrom čovjeku pruži ruku pomoći. Pružati pomoć, pomagati, pomagati uporno, to je prava vjera. Ako mu’min vidi potrebe svoga komsije, brata muslimana, on mu pomaže. Ako mu’min vidi potrebe svoje Zajednice, on njoj pomaže. Ako mu’min vidi slijepca da ide na ulici on mu pruži ruku pomoći. Ako vidi granu na putu a koja bi mogla smetati drugima, da je podigne i ukloni.Ako vidi ranjenog goluba on mu pomogne. Ako vidi siromaha on ga nahrani itd. Opčenito, činiti dobra djela, sve je to pomoć Allahove vjere, njeno afirmisanje i napredak.

Allah je obavijestio generaciju ashaba da je zadovoljan sa njima i da su oni zadovoljni Njime, što nas upućuje da se ugledamo na njih koji su uspješno prošli ovosvjetski život.
Halifa hazreti Omer, r.a., prilikom pohoda radi preuzimanja ključeva Kudsa, rekao je poznatu rečenicu: “Mi smo narod koji je Allah uzdigao islamom. Kada god smo tražili veličinu mimo islama, Allah nas je ponizio.”
U njegovo doba, doba drugog halife, h. Omera, r.a., islamska država se brzo širila, rad, trud, žrtvovanje i Allahova vjera su došli do punog izražaja. Oglasio se poziv u džihad na Kadisijju protiv porodice Kisre i Rustema. Abdullah se prijavio, a ashabi su ga odgovarali zato što je imao opravdanje, bio slijep čovjek, ali on je bio ustrajan, rekavši: ”Ne, tako mi Allaha, jer kaže Uzvišeni: „Krećite u boj, bili slabi ili snažni, i borite se na Allahovu putu zalažući imetke svoje i živote svoje! To vam je, da znate, bolje!“ (Et-Tewbe, 41)
Muslimani ako žele povratiti staru slavu, ići putem uspjeha, oni moraju “zasukati rukave”, odvojiti dio svoga vremena, dio svoga komoditeta – ustati i raditi za Allaha, za islam, za muslimane. „U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je.” (Kaf, 37)

U današnje hutbi smo govorili o tome koliko, uistinu, radimo i žrtvujemo na Allahovom putu, za islam i muslimane. Obaveza mi je danas da najavim da ce se slijedeceg petka ako Bog da odrzati sergija u nasem dzema´atu za pomoc nasem bratu Babajic ef. Damiru. Uključite se, pomozite, dajte svoj doprinos, iskoristite ukazanu šansu za džennet, pomozite Allahovu vjeru i one koji su u potrebi!

Umjesto zaključka: Braćo! Podučimo svoju djecu da je Allah Tvorac i Gospodar svega, da jedino On zaslužuje da se obožava, da je Kur’an uputa koju treba učiti, proučavati, slijediti i po njoj se vladati, da je Muhammed, a.s., najbolji uzor koga treba slijediti, da se u ashabe treba ugledati a ne na pjevače, fudbalere i glumce. Čovjek promišlja o stvarima sa kojima se često susreće.
Naše doba karakteriše televizija, internet, radio, različite vrste novina i u većem dijelu negativno utiču na našu mladež. Posvetimo pažnju da se naša djeca što bolje upoznaju sa vrednotama dini islama kako bi ga voljeli, u srcu nosili i po njemu se vladali. Saljite svoju djecu u mekteb i savjetujte ih da uce. Pomozimo svi Allahovu vjeru!
Molimo Allaha da nam istinu pokaže istinom i pomogne nas da je slijedimo, a zabludu da
nam pokaže stranputicom i pomogne nas da je se klonimo. Amin!

Mesdžid BIKC Braunau, 06.05.2011 g.Hatib: Abdulah-ef. Čajlaković

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …