Voljet Poslanika znaci voljeti Allaha

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
16 Rebiu-l-evvel – 1438 .H. / 16. Decembar 2016. g. –Imam/Hatib: Abdulah Cajlakovic

Voljet Poslanika znaci voljeti Allaha

hutbaNeizmjerna hvala pripada Allahu koji nas je stvorio, dušu u nas udahnuo i koji dobro voli i za njega obilno nagrađuje. Salavat i selam neka su na Poslanika milosti koji voli svoj ummet i koji će se za njega zauzimati na Sudnjem danu. Salavat i selam neka je na njegovu porodicu, na ashabe, tabiine, ucene, šehide i sve Allahove bogobojazne robove.

Postovani dzemate, draga omladino;

U ponedjeljak je bio 12. Rebiu-l-evvel. Toga dana i datuma toga a godine 571. rodio se poslanik Muhammed a.s. Rebiu-l-evvel je prava prilika da analiziramo, jesmo li ostvarili dunjalučku sreću i koračamo li putem ka Allahovom zadovoljstvu. Sreća je kad čovjek ostvari unutarnji mir. Tog mira bez vjere u srcu i namaza u praksi nema. Poslanik čiji dan rođenja u ovom mjesecu obilježavamo, kaže nam: „Ko čuva namaz, na Dunjaluku će imati nur a na Ahiretu spas, a ko ne čuva namaz niti će na Dunjaluku imati nur niti na Ahiretu spas“./Ahmed/.

Sreća je kad čovjek ima skladan brak i sretnu porodicu. I skladan brak, i sretnu porodicu naći ćemo na onoj stazi kojom nas Poslanik vodi. Omladino naša draga, ako želite biti Poslaniku dragi i blizu njega, požurite u brak jer je on pola vjere a i zato što Poslanik opominje: „Brak je moj sunnet, a ko ne slijedi moj sunnet ne pripada meni“.
Sreća je kad čovjek ima hairli, odgojenu djecu. Na tome voljeni Poslanik insistira posebno. Na tu žrtvu, da djecu odgojimo, nas podstiče snažno. Kazuje nam o djeci kao o trajnom dobru i savjetuje: „Ništa vi, o roditelji, ne možete djeci ostaviti bolje od lijepog odgoja“. Neka nas rođenje Poslanikovo podstakne da se borimo da nam djeca budu i dunjalučki i ahiretski ponos. Neka svjetlo koje je tog davnog Rebiu-l-evvela obasjalo krajeve daleke, preko porodice, preko mekteba, preko džamije, preko škole i obrazovanja obasja put našoj djeci u sigurnu budućnost i ka bezbijednom boravištu.

Sreća je kad živiš u uređenom društvu – zajednici ili dzematu. To je ono društvo u kojem nakon preuzimanja dužnosti halife, Ebu Bekr govori: „Najslabiji među vama je najjači kod mene“. To je ono društvo kojem iz mihraba govori Omer r.a.: „I mazga da slomi nogu na neuređenim putevima Šama, i zato bi Omer bio kriv“. A ko je danas kriv sto se prolijeva nevina krv sokacima i ulicama tog istog Sama – dakle Sirije. To je ono društvo kojem je vladar tako častan i pobožan da ga se meleki stide. To je društvo u kojem se ljudi natječu u dobru i dobročinstvu. U kojem žude da budu po dobru prepoznati i svjesni su da nije Dunjaluk cilj, cilj je Džennet.
To društvo čine ljudi koji poruku ovog hadisi kudsija potpuno razumiju i žive. Poslanik prenosi od Gospodara svjetova: „Ljudima i džinima vijest veliku šaljem. Ja ih stvaram a oni obožavaju drugog. Ja im dajem opskrbu a oni zahvalni drugom. Najbolji rob je onaj koji je ponizan, a najlošiji kod Mene je onaj koji je ohol. Ja im nudim Svoju milost a neovisan Sam od njih. Oni izazivaju Moju srdžbu grijesima a ovisni su o Meni. Okupljeni u zikru su Moga sijela učesnici, pa ko želi u to sijelo neka Me se sjeća. Pokorni su Mi dragi, a griješnima nisam uskratio Moju milost. Ako Mi se pokaju, Ja sam njihov Voljeni. Ako odbiju pokornost, Ja ću im slati iskušenja da odstranim mahane od njih. Jedno dobro djelo kod Mene vrijedi koliko deset i više, a jedno loše se računa samo kao jedno, a Ja i opraštam. Tako Mi Moje veličine i dostojanstva, ako Me zamole za oprost, oprostit ću im. Ko Mi krene kajući se, požurit ću prema njemu, a ko se od Mene okrene pozvat ću ga i reći: „Kuda ideš, zar imaš Gospodara poput Mene“?
Činiti loše ljudima, vrijeđati, ogovarati, ponižavati, tuđe bespravno prisvajati ili čovjeka fizički ugrožavati, to vjera ne dozvoljava.
Onaj ko to čini neće se moći grijeha osloboditi obraćajući se Allahu. Ljudi jedni drugima trebaju oprostiti da bi se tih, jedni prema drugima, učinjenih grijeha oslobodili. Ako oprost ne zatražiš, ako s tim grijehom učinjenim prema čovjeku pred Gospodara svjetova odeš, morat ćeš to u Danu konačnoga suda platiti. Platiti čime? Svojim dobrim djelima ili preuzimanjem grijeha od oštećenog. Tako se gubi, odnosno proda Ahiret za Dunaluk drugog čovjeka.

Poslanika imamo za uzor. I u ovom segmentu življenja vjere, uzor nam je. Ebu Seid el Hudri r.a. kazuje: “Neki je muhadžir imao potrebu Poslanika nešto pitati i želio se s njim s.a.v.s. nasamo naći. Poslanik je tada boravio u logoru Batha. Noću je izlazio do Kabe da tavafi a ujutro bi se vraćao da s ashabima klanja sabah. Jednom se duže zadržao u tavafu te požuri nazad kako bi prije izlaska sunca stigao u logor i s ashabima klanjao namaz. Pred njega izađe spomenuti čovjek, uze za uzde njegove deve, zaustavi Poslanika i reče: “Allahov Poslaniče imam potrebu kod tebe. “Poslanik mu reče: “Pusti me žurim, tvoja potreba će biti zadovoljena. “Čovjek nije htio da ga pusti a pošto se Poslanik pobojao da će zakasniti na sabah malo ga je bičem udario i odgurnuo te pored njega prošao. Kada je sklanjao sabah, Poslanik se okrenuo prema ljudima i rekao: “Gdje je onaj kojeg sam maloprije udario bičem? Neka mi vrati udarac. “Čovjek je odgovorio: “Utječem se Allahu i Njegovom poslaniku. “Poslanik ga pozva da se primakne. Kad se primakao, Poslanik mu dade bič i reče; “Uzmi svoje pravo za primljeni udarac i vrati mi istom mjerom. “Čovjek odgovori: “Utječem se Allahu od toga da udarim Njegova Poslanika. Oprostio sam ti Allahov Poslaniče. “Poslanik tada reče: “Ljudi, bojte se svoga Gospodara. Niko od vas neće nanijeti nepravdu vjerniku, a da mu se Allah neće osvetiti na Kijametskom danu.“
Život, čast i imetak, to su nepovredive vrijednosti, po učenju naše vjere. Allah dž.š. nas jasno, nedvosmisleno upozorava da je ubistvo grijeh za koji se sigurno ide u Džehenem. Vjera nas jasno uči da je čast drugog čovjeka svetost i da ničim, nikad ne treba na tu čast udariti. Ljudski je život svetiji od Kabe, a Poslanik kaže: “Čovjek je djelo Božije i neka je proklet onaj koji to djelo ruši“. U izvorima vjere nam uzvišene, naći ćemo jasne poruke da ništa, ni jedan zalogaj tuđega ne uzimamo jer time ugrožavamo sebe i svoj put ka spasu i uspjehu.

Enes r.a. prenosi da je Poslanik rekao: “Često se prisjećaj smrti, to će te odvratiti od grijeha. Budi zahvalan, to će ti povećati blagodati. Često čini dovu, jer ne znaš kad će je Allah uslišati. Nipošto nemoj prekoračiti granicu niti pomagati da se ona prekorači. Dobro se čuvaj razvrata i nepravde, jer onome kome se nepravda nanese Allah bude pomagač. Dobro se čuvaj spletkarenja jer se plod spletkarenja vraća spletkarošu.“
Imamo braćo svi mnogo posla na sebi. Taj posao discipliniranja sebe trebali bi uraditi kako ne bi bili od onih koji svoj Ahiret daju za Dunjaluk drugog čovjeka. Olahko mi, bez razmišljanja o posljedicama, kvalificiramo ljude. Nije nikakva rijetkost da o ljudima bez ikakvih argumenata govorimo da su kriminalci, da su nečasni i nepošteni… Ako nemamo nikakve dokaze, i to materijalne, ako to što iznosimo nemamo čime pred sudom dokazati, tada bismo i radi našeg Dunjaluka i radi naše vječnosti takvih se kvalifikacija trebali kloniti, jer istim širimo smutnju u društvu a sebe vodimo u vatru. Ne dozvolimo da budemo od onih koji prodaju svoj Ahiret za Dunjluk drugog čovjeka.
Omer r.a. je rekao: “Vjerniku je dovoljno nesreće, ako ljude kudi zbog mahana koje i sam ima, ako kod drugih primjećuje svaku mahanu a svoje ne vidi i ako sugovornika uznemirava nečim što se sugovornika ne tiče“.
Evo zašto, Poslanik kaže: “Glasnik ispod Arša će povikati na Kijametskom danu: “Muhamedov umete, ono što ste griješili prema Meni, oprostio sam vam. Ostale su nesuglasice i nepravde među vama, oprostite ih jedni drugima i uđite u Džennet Mojom milošću.“
Ovaj mjesec je zbog ljubavi prema Poslaniku, ispunjen brojnim i raznovrsnim manifestacijama njemu s.a.v.s. u čast. Voljeti Poslanika znači i svjetova Gospodara voljeti, a ta ljubav se iskazuje slijeđenjem. Evo potvrde tome: „Reci: „Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti“, a Allah prašta i samilostan je“. /Ali Imran,31./ Svakom muslimanu je obaveza Poslanika upoznati. Obaveza je svakom od nas upoznati čovjeka koji kaže: „Svaki je vjerovjesnik imao po jednu uslišanu dovu. Drugi vjerovjesnici požurili su s dovama na ovom svijetu, a ja moju sam odložio za Sudnji dan kao zauzimanje za moj ummet“. /Muslim/ Zar ne treba upoznati čovjeka koji se ovoliko žrtvuje za čovjeka? Na tim manifestacijama, mevludima i sličnim, donosimo salavate, a ko na Poslanika donese jedan, Allah dž.š. na njega deset salavata donese. Prisustvujući mevludima povećava se naša želja za Resulom i postajemo spremniji čuti Poslanikovu riječ upućenu nama.

Samo dobro djelo nas može spasiti. Seid ibn Musejjib prenosi od Abdurrahmana ibn Semure r.a.: „Sjedili smo jednog dana u Medini s Poslanikom pa nam on reče: „Sinoć sam usnio čudan san“, a snovi poslanički su istiniti. Poslanik kaže: „U nas poslanika oči spavaju a srca ne spavaju“. „U tom snu sam vidio čovjeka od mog Ummeta kojem je došao Azrail da mu uzme dušu, pa dođe njegova poslušnost roditeljima i udalji Azraila i čovjeku produži život. Vidio sam čovjeka od mog Ummeta koji je izložen patnji u kaburu, pa dođe njegov abdest i spasi ga. Vidio sam čovjeka kojeg su opkolili šejtani pa ga iz tog okruženja zikr spasi. Vidio sam čovjeka kojeg su opkolili meleki kazne, pa ga iz ruku njihovih namaz iščupa. Vidio sam čovjeka koji skapava od žeđi i kad god bi se izvoru približio bio je otjeran, pa dođe njegov post, napoji ga i žeđ mu ugasi. Vidio sam čovjeka koji je tminom i mrakom sa svih strana okružen, pa dođe njegov hadždž, te ga izvede iz mraka na svjetlo. Vidio sam čovjeka koji se rukama štiti i zaklanja od plamena vatre, pa dođe njegova sadaka i napravi pregradu između njega i vatre i načini hlad nad njegovom glavom. Vidio sam čovjeka koji se obraća vjernicima a oni od njega glavu okreću, tad se pomoli njegovo održavanje rodbinskih veza i reče:’ O vjernici, on je čuvao rodbinske veze, pa pričajte i kontaktirajte s njim, te oni počeše s njim pričati i rukovati se’. Vidio sam čovjeka kojeg su uhvatili meleki, čuvari Džehennema, pa dođe njegovo naređivanje dobra i odvraćanje od zla, ote ga iz njihovih ruku i predade melekima milosti. Vidio sam čovjeka kako kleči a između njega i Allaha dž.š. je zastor, pa dođe njegovo lijepo ponašanje, uze ga za ruku i uvede kod Allaha dž.š. Vidio sam čovjeka kojem se knjiga njegovih djela približava njegovoj lijevoj ruci, pomoli se njegov strah od Allaha, uze tu knjigu i dade mu je u desnu ruku. Vidio sam čovjeka čija je vaga dobrih djela lahka, pomoliše se njegova umrla i poginula djeca i uvećaše njegova dobra djela. Vidio sam čovjeka koji na ivici Džehennema stoji pa dođe njegova dova puna nade upućena Allahu dž.š. i spasi ga s te ivice. Vidio sam čovjeka kako pužući ide preko Sirat ćuprije pa dođe njegov salavat donesen na Poslanika, uspravi ga, učvrsti mu noge i spasi ga. I vidio sam čovjeka od mog Ummeta kako dolazi pred vrata džennetska koja se pred njim zatvoriše pa dođe njegovo iskreno izgovoreno Kelime i šehadet, otvori mu vrata i uvede ga u Džennet“. /Taberani/ Poslanik Muhammed a.s. je prvi kojem će se vrata džennetska otvoriti. Ostavio je svoju dovu za Dan sudnji, brinući se za nas. Zauzimat će se za sljedbenike svoje pa učini sve da budeš dostojan Poslanikove dove u danu u kojem ništa drugo osim nje neće nam moći pomoći.

Uzvišeni Bože, pomozi nas da slijedeći Poslanika, put sreće i spasa pronađemo. Uzvišeni Bože, molimo Te, učini nas od onih koji će izvršavajući Allahove i Poslanikove naredbe i klonući se svega što zabranjuju biti od onih koji će u okrilje Tvoje ljubavi nastaniti se. Uzvišeni Bože,uputi nas da se pomažemo u bogobojaznosti i dobročinstvu a ne u grijehu i neprijateljstvu. Amin!

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …