UZNEMIRAVANJE DRUGIH

Islamska zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
– 05. Rebiu-l-ahir 1434.H. / 15 Februar 2013.g.–Imam/Hatib:Abdulah ef. Cajlakovic
UZNEMIRAVANJE DRUGIH
Hvala Allahu Milostivom na milosti ljubavi i bratstva u vjeri i moralu. Neka je slavljen i hvaljen Allah Svemogući koji je poslao vjerovjesnika da nam donese radosnu vijest Dženneta i da nas upozori na opasnost Džehennema, da nam približi brata kao prijatelja i da nas udalji od šejtana kao neprijatelja.
Hvala Allahu Sveznajućem koji nas je poučio da se svi zajedno, kao braća, držimo za jedno uže koje nam donosi sreću, radost i slobodu.
Svjedočimo da je samo Allah Bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, koga je On uistinu poslao da radosnu vijest donese i da opomene, prije nego što nastupi Sudnji čas!
Postovane dzematlije,
Danas, 15. Februara 2013. god. ili 05. Rebiu-l-ahira 1434 god. po Hidzri, o uznemiravanju drugih, komsija, vjernika.
Ezijjet ili uznemiravanje prema vjernicima na pocetku samom, mozemo podjeliti u dvije kategorije: 1. Uznemiravanje vjernika – muslimana od strane nemuslimana; 2. Uznemiravanje medjusobno izmedju vjernika – brace – muslimana sto je jos opasnije, dakle ako se mi sami uznemiravamo medjusobno – ogovarajuci ili cak potvarajuci jedni druge.
Razlog, zasto sam se za ovu temu i inace razlog zasto se opredjeljujem da govorim o nekim konkretnim temema, je taj sto vidim i uocavam i uocim neke stvari, osobine i djela koja se desavaju tu oko nas, izmedju nas, u nasem dzematu, u nasem komsiluku. Allah mi je svjedok da uistinu zelim, na kraju krajeva to mi je duznost, i za to cu ja biti pitan, uistinu zelim da vam prenesem i podjelim sa vama i upozorim i sebe i vas na neka pogubna djela koja nas neuzubillah mogu odvesti u pakao – vatru – dzehennem.
Takodjer, za pomenutu temu sam se opredijelio u vremenu u kojem veliki broj nemuslimana, ali i jedan dio muslimana sebi uzimaju za pravo i obavezu da uznemiravaju vjernike, iskrene Allahove dž.š. robove i da na tom putu ne štede svoje intelektualne i materijalne potencijale. Naprotiv, u tome mnogi nalaze pravi užitak i satisfakciju, jer se potpuno uklapaju u opću anti-muslimansku kampanju i svjesno ili nesvjesno učestvuju u rasplamsavanju opće islamofobije.
Primjer is svakodnevnog zivota. Neki dan, jednu zenu, koja se Islamski nosi, a nema prava da radi ovdje, kao i sveukupno Bosnische Leute, naziva mudzahedinima i Talibanima. Koja je to diskriminacija i uznemiravanje i kategorisanje lijepih bosasnkih muslimana naspram terorista koji koriste Islam za njihova nehumana djela terora i samoubistava, tako krivo predstavljajuci Islam, ljudi koji svojim postupcima samo stete Islamu i muslimanima cijelog svijeta, pa onda budu ovako uznemirivani, stvarajuci i rasplamsavajuci tako islamofobiju, strah i odbojnost spram ciste vjere Islama.
Medjutim ovo je samo jedan izolovan slucaj i svakako ja vjerujem rijedak. I mi moramo i trebamo postovati ovu zemlju kao svoju vlastitu i imati respekt prema njoj. Cuvati je i njegovati kao svoju. Jer ljudi i drzava su nam dali pravo ili u mnogo cemu pravo na sve.
Kaže Allah dž.š. u 57. i 58. Sure Al-Ahzab: “One koji Allaha i Poslanika Njegova budu vrijeđali Allah će i na ovom i na onom svijetu prokleti i sramnu im patnju pripremiti.»(57) “A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh.”(58) (Suretu Al-Ahzab: 57 – 58)
Teško onima koji vrijeđaju Allaha dž.š. i Njegova Poslanika s.a.v.s.! I teško onima koji vrijeđaju i uznemiravaju vjernike!
Allah dž.š. uistinu voli bogobojazne i dobročinitelje i On je uz njih, kao što stoji u 128. ajetu Sure En-Nahl: “Allah je zaista na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela čine.” (Suretu En-Nahl: 128)
Ezijećenje bilo koga, a posebno vjernika po islamu je neprihvatljivo i strogo zabranjeno. Islam zabranjuje i ezijećenje hajvana, a kamoli ljudi. Poznata je predaja Poslanika s.a.v.s. da će žena koja je mučila i izgladnjivala mačku, biti od stanovnika vatre.
Onaj koga Uzvišeni Allah zavoli, on je uistinu pravi sretnik, jer će ga zavoljeti cijeli kosmos, kao što stoji u slijedećoj predaji: Prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Kada Allah zavoli nekog svog roba, pozove Džibrila i kaže mu: “Ja sam zavolio tog i tog pa ga zavoli i ti!” I Džibril ga zavoli. Zatim (Džibril) doziva stanovnike nebesa govoreći: «Doista je Allah zavolio tog i tog, pa ga zavolite i vi!” Nakon toga zavole ga stanovnici nebesa i omogući mu se da bude prihvaćen na Zemlji.” (Malik)
A sada druga kategorija, dakle zabrana i prokletstvo medjusobnog uznemiravanja, izmedju nas dzematlija, komsija, vjernika, i brace u Islamu. Uznemiravanje ljudi može biti na razne načine, a najčešće je jezikom. U hadisima Allahovog Poslanika s.a.v.s. se posebno naglašava opasnost uznemiravanja komšija, a svi smo mi komsije ovdje, kao što stoji u predaji koju bilježi imam Muslim:
Prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka ne uznemirava svoga komšiju! Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka ugosti gosta! Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka govori što je dobro ili neka šuti!” (Muslim)
Citirani hadis ne zabranjuje samo uznemiravanje komšije muslimana, već uznemiravanje svakog komšije, bio on musliman ili nemusliman.
A u slijedećoj predaji stoji: Prenosi Enes ibn Malik da je Poslanik s.a.v.s. rekao: «Neće biti ispravan iman roba dok mu ne bude ispravno srce, a neće mu biti ispravno srce dok mu ne bude ispravan jezik. U džennet neće ući čovjek od čijih zala nije spašen njegov komšija.» (Ahmed)
Poslušajmo i prostudirajmo slijedeći hadis:
Prenosi Abdullah ibn Mes’ud r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: «Uistinu je Allah među vama podijelio ahlak (lijepo ponašanje), kao što je među vama podijelio rizk (nafaku). Allah uistinu daje dunjaluk onome koga voli i koga ne voli, a vjeru ne daje osim onome koga voli. Onaj kome Allah da vjeru, On ga je zavolio. Tako mi Onoga u Čijoj Ruci je moj život, čovjek neće biti spašen, dok mu ne bude spašeno srce i jezik. Neće čovjek biti vjernikom dok od njegovih zala ne bude siguran njegov komšija.» Rekoše: «Šta je njegovo uznemiravanje, Poslaniče?» Reče: «Maltretiranje i nasilje – ogovaranje – potvaranje. Čovjek ne stekne imetak na haram način i ne potroši ga, a da u tome nema bereketa, ne da kao sadaku, a da mu se primi ili ga ne ostavi iza sebe, a da ga neće uvesti u vatru. Allah uistinu ne briše loše sa lošim, već loše briše dobrim. Razvrat ne briše razvrat.» (Ahmed)
Nije dozvoljeno da se muslimani međusobno sašaptavaju, u prisustvu drugih muslimana, kao što bilježi imam Tirmizija:
Prenosi Ebu Hurejre r.a.a da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Neka se ne sašaptavaju dvojica u društvu trećeg, jer to uznemirava mu’mina, a Uzvišeni Allah mrzi uznemiravanje vjernika.” (Tirmizija)
Uznemiravanje vjernika je težak grijeh, kojeg se treba čuvati svaki musliman, koji želi postići Allahovo dž.š. zadovoljstvo. Islam uostalom ne dozvoljava uznemiravanje nikoga bez opravdanog razloga, a posebno vjernika.
Kada bi oni koji uznemiravaju vjernike imali ovo na umu, kao i to da smo braća i da je obaveza muslimana izmirenja zavađenih muslimana, naše međusobne relacije bi zasigurno bile drugačije. Zato i sebe i vas podsjećam na 10. ajet Sure El-Hudžurat:
«Uistinu su mu’mini braća; pa izmirite braću svoju i bojte se Allaha, da bi vam se smilovao!» (Suretu El-Hudžurat: 10)
Ako smo istinska braća, onda ne smijemio sebi dozvoliti da se međusobno uznemiravamo i bezrazložno napadamo, te smo se dužni izmiriti u Allahovo dž.š. ime, radi postizanja općeg dobra.
Poslanik s.a.v.s. savjetuje one muslimane koji su tek primili islam, a u njihovim srcima nije ojačao iman, da ne uznemiravaju druge muslimane, pa u hadisu koji bilježi imam Ebu Davud stoji: Prenosi Ebu Burze El-Eslemi da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “O skupino onih čiji jezici su uzvjerovali, a iman nije ušao u njihova srca, ne ogovarajte muslimane, niti istražujte njihove sramote, jer ko istražuje njihove sramote, Allah će pratiti njegove sramote, a čije sramote Allah prati, osramotiće ga u njegovoj kući!” (Ebu Davud)
Kako je samo opasno ogovarati vjernike i pratiti njihove grijehe i sramote, a zaboravljati na mnogobrojne svoje mahane? Zato braćo, kada god nas prokleti šejtan na to nagovori, sjetimo se da će takvi biti osramoćeni od strane Uzvišenog Allaha i to u vlastitim kućama. Dakle, Allah ce im dati haos u vlastitim kucama, djeca ce ih svojim postupcima sramotiti itd.
Muslimani su dužni da se trude da u svakom trenutku imaju na umu da su samo obični smrtnici i da nastoje da ih smrt zadesi sa čvrstim imanom, te da se u međusobnim relacijama ponašaju kao istinski muslimani, na način što će svakom čovjeku željeti isto što žele sami sebi. U prilog tome je i hadis koji bilježi imam Ahmed u Sahihu:
Prenosi Abdullah ibn Amr r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Koželi da bude udaljen od vatre i uđe u džennet, neka mu dođe smrt, a on vjeruje u Allaha i Sudnji dan i neka ljudima čini ono što želi da oni čine njemu!”(Ahmed)
Citirani hadis nas podsjeća na obavezu kontinuiranog vjerovanja i činjenja dobra svim ljudima, pa budimo od onih koji to čine!
Poslanik s.a.v.s. za onoga koji uznemirava druge ljude, kaže da je pravi gubitnik, pa u hadisu koji bilježi imam Tirmizija stoji:
Prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Znate li ko je gubitnik?” Rekoše: “Gubitnik je onaj ko nema dirhema i potrepština.” Reče: “Gubitnik od moga ummeta je onaj koji dođe na Sudnji dan sa: namazom, nafilama i zekatom, a grdio je ovoga, potvorio ovoga, ogovorio ovoga, prolio krv ovoga i udario ovoga, pa će mu se oduzimati od dobrih djela ovome i onome, pa ako mu nestane dobrih djela, uzimaće se od njihovih grijeha i na njega natovariti i biće bačen u vatru.” (Tirmizija)
Ne dozvolimo draga braćo, da budemo gubitnici na Sudnjem danu, a to je uistinu pravi gubitak! Ne dozvolimo da nam jezici budu brži od naših srca i ne tovarimo na sebe grijehe koje nećemo moći ponijeti!
Poslanik s.a.v.s. ide dotle da preporučuje onima koji jedu bijeli luk, da ne uznemiravaju klanjače, njegovim mirisom, kao što stoji u slijedećoj predaji:
Prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: «Ko bude jeo od ove biljke (bijeli luk), neka se ne približava našoj džamiji i neka nas ne uznemirava sa mirisom bijelog luka!» (Muslim)
Uklanjanje predmeta sa puta, može da bude uzrokom ulaska u džennet, što potvrđuje slijedeća predaja:Prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: «Prošao je čovjek (musliman) pored drveta na putu, pa je rekao: «Skloniću ovo da ne uznemirava muslimane.»Pa će biti uveden u džennet.» (Muslim)
Kaže Seid ibn Musejjeb r.a.: “Nema tog uglednika, alima ili čestitog, a da nema mahane, ali ljudske mahane ne treba spominjati. Onaj čije su vrline veće od njegovih mahana, te se mahane zanemaruju pred vrlinama.”
Draga braćo! Budimo od onih koji vole i poštuju druge muslimane i od onih koji paze svoje komšije i dzematlije prema njima lijepo postupaju! Ne budimo od onih koji ezijete bilo koga, bio musliman, brat dzematlija, komsija ili pak nemusliman. Razmišljajmo o smrti i pripremajmo se za polaganje računa na Sudnjem danu!
Gospodaru, pomozi ugroženim muslimanima i svim ugroženim ljudima, ma gdje bili, učini nas od onih koji čuvaju svoju i čast drugih muslimana i ljudi, ne učini nas od onih koji ezijete Tvoje iskrene robove, ne iskušavaj nas sa onim što nećemo moći podnijeti, učini nas u našim očima malim, a u očima ljudi i kod Tebe velikim, oprosti nam grijehe i počasti nas u džennetu, društvom sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …