TRIBINA – A TEBE SMO POSLALI SAMO KAO MILOST SVJETOVIMA

Islamska zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
08/09 Rebiu-l-Ahir – 1435.H. / 08 Februar 2014.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

1TRIBINA – A TEBE SMO POSLALI SAMO KAO MILOST SVJETOVIMA

Draga braćo i sestre u islamu!

Nalazimo se vec u cetvrtom mjesecu nove hidzretske godine 1435, mjesecu Rebiu-l-Ahiru, tacnije danas je, odnosno veceras u aksamsko vrijeme vec nastupio 09. Rebiu-l-Ahir. Prosli mjesec, mjesec Poslanika, mjesec rodjenja posljednjeg Bozijeg Poslanika, mjesec zvani Rebiu-l-evvel je vec iza nas. Mi zbog raznih termina nismo bili u prilici da organizujemo vecerasnji mevlud, predavanje i druzenje ranije, ali evo hvala Allahu dz.s. pa nam je omogucio da se bar veceras, na ovaj nacin sjetimo naseg Poslanika, Allahovog Miljenika Muhameda a.s. i ujedno nesta kratko kazemo na temu “A tebe smo poslali samo kao milost svjetovima”. Danima i danima mozemo govoriti na temu Poslanik Muhamed a.s. sa raznih aspekata a da nam ne postane dosadno, da nam i dalje bude interesantno upijajuci svaki aspekt zivota Posljednjeg Bozijeg Poslanika Muhameda a.s.

Vecerasnja tema je braćo i sestre ujedno i prijevod 107. ajeta Sure El-Enbija, gdje Allah, dz.s, govoreći o Muhammedu, a.s, kaže:
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
A tebe smo poslali samo kao milost svjetovima.
Kroz ovo kratko predavaje cemo protefsiriti ovaj samo kratki ajet, koji toliko toga sadrzi i koji je u narodu ne toliko znano protumacen i razjasnjen.
Zapitajmo se, draga braco i sestre jesmo li svjesni ove kur’anske istine da je Muhammed, a.s, poslan kao milost svim svjetovima, a ne samo kao milost muslimanima, znamo li da je on, s.a.v.s, bio najmilostiviji čovjek, najskromniji, najpobožniji, najdarežljiviji, najhrabriji, najoštroumniji i najplemenitiji i je li nam on, s.a.v.s, istinski uzor?
Muhammed, a.s., posljednji Allahov, dz.s., poslanik, imam svih poslanika, poslan je ne samo Kurejšijama i Arapima, već cijelom čovječanstvu do Sudnjega dana, on je pečat svih poslanika i milost svjetovima, univerzalni poslanik – dakle poslanik za sva vremena, povjeren mu je častan zadatak da ljudima prenese Kur’an, Allahovu Objavu, koja je Uputa čovječanstvu, univerzana knjiga – dakle knjiga za sva vremna prikladna, za sve narode, ne samo muslimane, knjiga u koju nema sumnje, za koju se Allah, subhanehu ve te’ala, obavezao da će je čuvati, a Kur’an ljudski rod upućuje, raduje, upozorava, liječi, štiti i rasterećuje.

Poslanik, a.s, dolazi da potvrdi ranije objave i da im da pečat, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Buharija: Prenosi Ebu Hurejre, r.a, da je Poslanik, a.s, rekao: „Primjer mene i poslanika prije mene je kao primjer čovjeka koji gradi kuću, ukrašava je i uljepšava, izuzev ćoška gdje nedostaje cigla. Ljudi je obilaze i diveći se govore: “Kada bi samo bila još ova cigla, bila bi potpuna?!” Kaže: “Ja sam ta cigla i ja sam posljednji poslanik!” (Buharija)

Imam Et-Taberi kaže da islamski učenjaci imaju dva mišljenja u pogledu značenja ajeta: A tebe smo poslali samo kao milost svjetovima.: ali na kraju zaključuje riječima: „Tačnije mišljenje je ono prvo, tj. da je Muhammed, a.s., milost za sve ljude na Zemaljskoj kugli, kako vjernike tako cak i nevjernike. Što se vjernika tiče, zbog toga što ih je Allah, dz.s, putem Muhammeda, a.s., uputio pravome putu, uvodeći ih u džennet zbog imana i vjerovanja u ono s čime je Muhammed, a.s., došao kao i zbog rada i sprovođenja svega toga u djelo!

Što se tiče nevjernika, Allahova milost prema njima se ogleda u tome što je Allah, dz.s., otklonio od nevjernika, nakon pojave Muhammeda, a.s., kazne koje su inace snalazile prijašnje generacije onih naroda koji su poricali poslanstvo prijašnjih Allahovih poslanika.“

Imam El-Kurtubi u komentaru Allahovih, dz.s., riječi: A tebe smo poslali samo kao milost svjetovima., kaže: „Allah, dz.s, je poslanike stvarao radi ostvarenja milosti, dok je Muhammed, a.s, sam po sebi milost za ljude, jer je njegovo pojavljivanje postalo znak bezbjednosti i mira svih ljudi na Zemlji sve do Sudnjega Dana. Prijašnji Allahovi poslanici nisu bili na ovome stepenu.“

Kaže Poslanik, a.s, u hadisu koji bilježi imam Ed-Darimi: Prenosi Ebu Salih, r.a.: „Poslanik, a.s, ih je dozivao: „O ljudi, ja sam milost koja vam je poklonjena!“ (Ed-Darimi)

Kaže imam Ibnu-l-Kajjim El-Dževzi: „Ispravnije značenje Allahovih, dz.s., riječi: A tebe smo poslali samo kao milost svjetovima., je da su one općeg karaktera. Čitav svijet je imao koristi od poslanstva Muhammeda, a.s.; što se tiče sljedbenika Muhammeda, a.s, oni su postigli keramete i časti kako ovoga tako i budućeg svijeta, a što se tiče neprijatelja Muhammeda, a.s., oni koji su sabljom krenuli protiv njega, brza smrt koja ih je snašla bolja je za njih od življenja života na takav način, jer će im takav život samo povećati patnju i kaznu na Ahiretu… Što se tiče ostalih naroda koji nisu došli u kontakt s Muhammedom, a.s, Allah, dz.s., je Muhammedom, a.s., uzdigao kolektivno kažnjavanje sa stanovnika Zemlje, tako da se svako okoristio Muhammedovim, s.a.v.s, rođenjem i poslanstvom!“

Poslanik, a.s., u hadisu koji bilježi imam Muslim potvrđuje svoju poslaničku veličinu: Ebu Hurejre, r.a, prenosi hadis: “Bi rečeno Muhammedu, a.s.: “Uputi dovu Allahu protivu mušrika!” Poslanik, a.s., reče: “Ja nisam poslan kao onaj koji proklinje, već sam uistinu poslan kao milost!“ (Muslim)

Ljubav prema Muhammedu, a.s, braćo i sestre proizilazi iz ljubavi prema Allahu, dz.s., i ona je naša obaveza, jer je Poslanik, a.s, Njegov miljenik i dostavljač Kur’ana, koji je uputa cijelom čovječanstvu. Prema tome, ko voli Allaha, dz.s, on voli i Poslanika, a.s, i ono sa čime je on došao i slijedi njegov sunnet.
Allah, dz.s, je vjernike počastio time što je poslao Muhammeda, a.s, kao što stoji u 164. ajetu Sure Alu Imran: Allah je vjernike milošću Svojom obasuo kada im je jednog između njih kao Poslanika poslao, da im riječi Njegove kazuje, da ih očisti i da ih Knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi.
Velika je blagodat, na nas braćo i sestre što smo pripadnici ummeta Poslanika a.s, i što idemo jasnim putevima islama i što će se on, s.a.v.s, zauzimati za nas na Sudnjem danu. Zbog toga nam je Poslanik, a.s, preči i od nas samih sebi.
Čvrstina i iskrenost imana su uslovljeni ljubavlju Poslanika, a.s, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam Buharija: Prenosi Enes ibn Malik, r.a, da je Poslanik, a.s, rekao: „Niko od vas neće biti pravi mu’min, dok mu ne budem draži od djece, roditelja i svih ljudi!“ (Buharija)

Slast imana neće osjetiti oni koji ne budu posjedovali troje, o čemu govori hadis koji bilježi imam Buharija: Prenosi Enes ibn Malik, r.a, da je Poslanik, a.s, rekao: “Kod koga budu tri svojstva, osjetiće slast imana: Da mu Allah i Poslanik budu draži od svega mimo njih, da voli nekoga samo u Allahovo ime i da mrzi povratak u nevjerstvo, kao što mu je odvratno da bude bačen u vatru!” (Buharija)

Zapitajmo se braćo i sestre da li posjedujemo troje pomenuto u hadisu, te da li u nama ima slasti imana i islam. U predaji koju bilježi imam Muslim, stoji: Prenosi Ebu Hurejre, r.a, da je Poslanik, a.s, rekao: “Ko na mene donese salavat, Allah na njega donosi deset salavata!” (Muslim)
Zato donosimo što više salavat na Muhammeda, a.s, jer će svaki put na nas salavat deset puta donijeti Allah, dz.s, a velika je to blagodat i zaštita za iskrenog mu’mina!

Ljubav prema Poslaniku, a.s, se iskazuje sa: njegovim uvažavanjem, donošenjem salavata, slijeđenjem njegova sunneta i pomaganjem njegove vjere; jednom riječju da ga volimo i slijedimo, kao što su ga voljeli i slijedili njegovi plemeniti ashabi i dobre generacije muslimana poslije njih.

Na kraju nemogu a da se ne osvrnem na aktuelne dogadjaje u domovini nam BiH i ujedno sviju nas podsjetim na dogadjaje koje cini mi se tako olahko prolaze pored nas, cini mi se, mi ih cujemo ali ne primjecujemo, ne obracamo toliku paznju a tice nas se sviju.
Naime, prije nekoliko dana Komunalna služba Opstine Visegrad, uz asistenciju policije sa Šehidskog obilježja na mezarju Stražište, je u Višegradu uklonila riječ “genocid“.

Naravno da treba da budemo ljuti na odluku općinskog organa i provedbu odluke od strane Komunalne službe, ali još više treba da iskažemo svoje negodovanje po pitanju Presude Međunarodnog suda pravde u Hagu, od 26. februara 2007. godine, kojom se po Tužbi BiH protiv Srbije i Crne Gore, Srbija oslobađa optužbi za genocid u BiH. Sud je pomenutom presudom proglasio Srbiju odgovornom zbog propusta da spriječi genocid u Srebrenici kao i da kazni ili izruči Tribunalu počinioce tog zločina. Ova presuda je temelj za poricanje genocida od strane institucija i pojedinaca manjeg bh entiteta, tako da za takvo ponašanje odgovornost snose međunarodni faktori, koji su nam na početku oružane agresije vezali ruke uvođenjem embarga na uvoz naoružanja, a potom punih 45 mjeseci nijemo posmatrali naše stradanje i na kraju nam pokušali i još uvijek pokušavaju podmetnuti teoriju građanskog rata i samim time izjednačavanja žrtve i dželata. A mi nikada nismo bili isti, niti možemo biti.

Desetak dana ranije je braćo i sestre u Grančarevu, kod Trebinja klanjana dženaza rahmetli Hadžeri Ćatović – Bijedić, majci čija je životna sudbina postala simbol stradanja Bošnjaka u Hercegovini u XX stoljeću. Majka Hadžera je okružena tijelima nevino ubijene najbliže rodbine, komšija, bez hrane i vode, u jami Čavkarici 1941. godine provela 73 dana. O ovom slučaju se svjesno šutjelo punih četrdeset godina.
Sramno je takođe braćo i sestre ponašanje Generalnog konzula BiH u SAD-u Branka Pećanca i savjetnika ambasadora BiH u Washingtonu Milenka Avramovića, koji su u Chicagu 09. januara 2014. godine na proslavi Dana Republike Srpske veličali genocid i ratne zločince. Na objavljenom video snimku se između ostalog vidi kako konzul Pećanac pozdravlja svoje suborce koji su izgradili Republiku Srpsku.

Možda bi ovo ostalo neprimijećeno, da se Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike (KBSA) nije oglasio javnim saopćenjem i tražio od ministra Vanjskih poslova BiH i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH smjenu konzula Pećanca i savjetnika Avramovića. Mišljenja sam da bi imenovana dva četnika, presvučena u diplomatsko odijelo trebalo ne samo smijeniti, već otpustiti sa posla i poslati na biro, kako bi ako nekome zatreba mogli na Romaniji čuvati ovce ili ako se ukaže potreba zaposle u rudniku, što bi im od diplomatije mnogo bolje priličilo.
Ali još je veći problem, šta je sa Bošnjacima, uposlenim u Ambasadi BiH u Americi, koji nisu reagirali na pomenuti incident, već se ponašaju kao da se ništa i ne dešava. I njima bi bez sumnje bolje priličilo čuvanje ovaca na Vlašiću ili posao drvosječa na nekoj bosanskoj planini.

E ovakvima se daju poslovi od takve vaznosti a maldim obrazovnim ljudima u napacenoj nam domovini nedaju da dodju do izrazaja jer se boje svojih fotelja, da im mladi i obrazovni ljudi nebi preuzeli mjesta sa koji hapaju i kradu sve ove godinama.
Zasto sve ovo spominjem?. Iz razloga sto sve ovo skuplja ujedno sa najvecim procentom nezaposlenosti u Evropi kod ljudi i onda kulminira onim sto ovih dana gledamo na Televiziji, jedan revolt i bunt ljudi koji ovih dana ispoljavaju a koji im se sakuplja evo vec vise od 20 godina, jer Bosnjo po prirodi trpi i trpi dok ne pukne.

Braćo i sestre, izvršavajmo sve naše obaveze, a posebno vodimo računa o propisanim namazima, čuvajmo džemat, slijedimo sunnet Poslanika, a.s., volimo se u ime Allaha, čuvajmo se grijeha i budimo u svakom trenutku spremni za smrt i polaganje računa na Sudnjem danu!

Molim Allaha, dz.s, da nas učvrsti na putu islama, da obespravljene ljude, a posebno onu našu braću trenutno u Bosni spasi zuluma zulumćara i nepravedne vlasti, jer nema nista gore i nema veceg zla od korumpirane i tiranske vlasti koja od postenog i jadnog naroda uzima i sebi prisvaja. Molim Allaha da nas učini istinskim sljedbenicima sunneta, da našu djecu i potomke učini radostima naših očiju i srca i prvacima ummeta, da nam na Sudnjem danu oprosti grijehe, sakrije naše sramote, ukabuli dobra djela, sačuva džehennemske vatre i da nas u obećanim džennetima obraduje društvom poslanika, šehida i dobrih ljudi! AMIN

Check Also

HIDZRA 2019

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –14  Muharrem  –  1441.H. …

Lejletu-l-Kadr

Islamska zajednica u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirche – 26. RAMAZAN  1440.H. / 31. …