Stanje dunjaluka i ispraćaj hidžretske godine_2

Islamska zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –

– 09. Muharrem 1434.H. / 23. Novembar  2012.g. – Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic –

Stanje dunjaluka i ispraćaj hidžretske godine_2

Hvala Allahu na Njegovom dobročinstvu i zahvala Mu pripada na Njegovoj uputi i ukazanim blagodatima. Svjedočim da nema drugog istinskog boga osim Allaha Jedinoga, koji sudruga nema, izražavajući tako veličanje Njegovo i svjedočim da je Muhammed Allahov rob i poslanik, koji je pozivao u Allahovo zadovoljstvo, neka su Allahov mir i blagoslov na njega, njegovu porodicu, ashabe i braću i njihove sljedbenike do Sudnjeg dana.

Postovani dzemate,

Danas nastavljamo ono o cemu smo i prosle hutbe govorili, a to je „Stanje dunjaluka i ispracaj hidzretske godine“.

Bojte se Allaha, Allahovi robovi, i znajte, da dunjaluk sa svojim pokuđenim osobinama ima i vrijedne prilike, te da je on njiva na kojoj se privređuje za budući svijet. Dunjaluk predstavlja sezonu pokornosti i vrijeme za ibadete. Dunjaluk je poprište za takmičenje u dobrim djelima. Na njemu se musliman opskrbljuje za budući svijet i čini djela radi vječnosti. Oni koji će uspjeti na budućem svijetu uspijevaju samo zbog uloženog truda u prethodnim danima na ovom prolaznom dunjaluku. Dunjaluk je kuća iskrenosti za onoga ko ga istinski prihvati i kuća spasa za onoga ko ga shvata, i kuća bogatstva za onoga ko se na njemu opskrbi. Postoje mnogi ljudi koji kude dunjaluk i tvrde da je on razlog za nepravdu i udaljavanje od svake vrste pozitivnog djelovanja, a nisu shvatili da je dunjaluk kuća za opskrbljivanje na putu ka Džennetu i na njemu se čine djela koja će čovjeka dovesti do najvećih ahiretskih stepena.

O ljudi, u ispraćaju ove godine i dočeku sljedeće povećava se odgovornost muslimana i njegov samoobračun. Iza nas je vec 9 dana ove prosle hidžretske godine čiji su dani i noći prošli. Kao da je jučer došla ova godina, a evo već se završila, kao da je nije ni bilo. Takav je dunjaluk.

Allahovi robovi, u ovome je opomena i podsjećanje da će doći smrtni časovi i životi se završiti i preseliti se ka vječnoj kući radi nagrade, kazne i obračuna. Onaj ko sa njega odlazi, ide u Džennet ili u Džehennem.

Koliko se čovjek samo raduje zbog prolazaka dana i noći radi ostvarenja kakve želje ili ambicije, ali i pored toga ne smije zaboraviti da mu se tako skraćuje život i da se približava svom smrtnom času. Sve su to samo etape koje on prevaljuje na svom putovanju i koraci kojima ide ka svome kaburu. Da li će se tome radovati iko drugi osim onaj ko se spremio za dolazak pred Allaha sa dobrim djelima s kojim je Allah zadovoljan?

Neka nas, prolazak ove godine podsjeti na dolazak smrtnih časova, brzina prolaska dana na blizinu smrtnih časova i dolazak smrti koja dokrajći sve naslade. Neka vas podsjeti na promjenu stanja na ovome svijetu, nestanak ovoga svijeta i dolazak budućeg.

Omer b. Abdulaziz, Allah mu se smilovao, držao je govor ljudima, pa je rekao: ”O ljudi, svako putovanje ima opskrbu, pa se vi opskrbite bogobojaznošću za vaše putovanje sa dunjaluka na ahiret. Budite poput onih kojima je Allah pripremio patnju, pa ćete imati želju za dobrom i bojati se. Nemojte da vam se vrijeme na ovome svijetu učini dugim, pa da vaša srca postanu okrutna, da se potčinite vašem neprijatelju, jer tako mi Allaha, nada ništa ne znači, jer čovjek ne zna da li će omrknuti nakon dolaska zore, ili će osvanuti nakon dolaska noći. Možda mu smrtni čas dođe između tih dijelova dana.”

Razmislite o smrti i uzaludnim nadanjima. Bit će siguran i smiren ko bude imao pouzdanja da će biti spašen od Allahove kazne i strahota na Sudnjem danu. Onaj ko ne liječi ovodunjalučke rane, bit će ranjen i s druge strane, pa kako onda da bude smiren?

Draga braco! Vidjeli smo one koji posjeduju ovaj prolazni svijet, a otputovali su sa njega u kefinima, a vidjeli smo i one koji od njega ništa nemaju i otputovali su sa njega u istim kefinima. Svi su, bez sumnje, jednaki u kaburima, bilo da se radi o velikanima ili beznačajnim ljudima. Međutim, unutrašnjost kabura je različita: ili je to jedna od džennetskih bašči, ili jedna od džehennemskih provalija, a Allahu se utječemo od toga. Ko na ovom svijetu bude radio dobro i bude se pripremio za susret sa Allahom, te vrijeme na ovom svijetu bude koristio za ono što će mu poslije donijeti korist, sigurno će se obradovati u danu kada ne budu od koristi ni imetak ni sinovi, osim onoga ko Allahu dođe čista srca, srca cista od zavisti,oholosti,podmuklosti itd. To je dan u kome će se razdijeliti listovi sa djelima, u kome će srca biti potresena i uzdrmana. Vidjet ćeš ljude pijane, a ustvari nisu pijani, nego je Allahova kazna žestoka.

Kaze jedna predaja:„U ljubavi budi kao sunce, u prijateljstvu i bratstvu budi kao voda koja tece, u skrivanju gresaka budi kao noc, u skromnosti budi kao zemlja, u ljutnji i bijesu budi kao pokajnik, ali sta god da si…ili izgledaj kao ono sto si…ili budi onakav kao sto izgledas.“

Draga braco! Zar nije došlo vrijeme da nemarni i nesmotreni na ovome svijetu shvate njegovu suštinu? Da shvate da je život na njemu patnja, a blagodati iskušenje? Sve što je novo, na njemu će se istrošiti, vlast na njemu nestati, a mi smo uz to još nemarni kao da je smrt propisana nekim drugima mimo nas, kao da se istina odnosi na druge mimo nas, kao da su oni mrtvi koje smo ispratili do kabura otišli na putovanje sa kojeg će se uskoro vratiti.

Stavljamo ih u njihove kabure, jedemo njihovu zaostavštinu kao da ćemo vječno poslije njih živjeti. Zaboravljamo na svaku opomenu i sigurnim se osjećamo od svake nedaće.

El-Hasan el-Basri, Allah mu se smilovao, kaže: ”Susreo sam ljude koji se nisu veselili ničemu što bi im došlo od dunjaluka, niti bi se žalostili i za čim što bi ih od njega mimoišlo. Dunjaluk im je bio prezreniji od zemlje po kojoj su hodali.”

Uzor u tome bio im je Poslanik, s.a.v.s., koji je jasno izrekao svoj stav prema dunjaluku, kako se prenosi u vjerodostojnom hadisu: ”Šta ja imam sa ovim svijetom? Moj primjer i primjer ovoga svijeta je poput konjanika koji u ljetnom danu putuje pa se u jednom dijelu dana skloni pod hlad drveta, a zatim krene i napusti ga.” Svoje ashabe je upućivao, kao što kaže Abdullah b. Omer, r.a., riječima: ”Budi na ovome svijetu kao da si stranac ili putnik.” Ibn Omer bi govorio: ”Kada omrkneš, ne očekuj zoru, a kada osvaneš, ne očekuj noć. Iskoristi svoje zdravlje prije bolesti i svoj život prije smrti.”

Kada bi neko od ispravnih prethodnika, doživio četrdeset godina, smotao bi svoju postelju i noću ne bi nikako spavao. Klanjali bi, slavili Allaha, tražili oprosta nastojeći da dostignu ono što im je u životu prošlo pripremajući se za ono što ih očekuje.

Draga braco, Ebu ed-Derda došao je u Šam i rekao: ”O stanovnici Šama, slušajte riječi brata koji vas savjetuje”, pa su se okupili oko njega. ”Šta vam je pa vidim da gradite građevine u kojima nećete stanovati, skupljate imetak koji nećete pojesti. Oni koji su bili prije vas gradili su čvrste građevine, dugotrajno su se nadali i mnogo imetka su sakupljali, pa se njihova nada pretvorila u obmanu, njihovo skupljanje imetka u propast, a njihove kuće u njihove grobove.”

Bojte se Allaha, i sami sebe obračunavajte prije nego što vam obračun bude sveden. Činite dobro sve dok imate priliku, pa ćete iskoristiti dvije velike blagodati kojima su obmanjeni mnogi ljudi: zdravlje i slobodno vrijeme.

Zatim, molite Allaha za blagoslov i mir za onoga kojim vas je Allah počastio, jer Uzvišeni kaže:

“Allah i meleki Njegovi blagosiljaju Vjerovjesnika. O vjernici, blagosiljajte ga i vi i šaljite mu pozdrav!

Poslanik, s.a.v.s., kaže: ”Ko na mene donese jedan salavat (blagoslov), Allah na njega donese deset blagoslova, pobriše mu se deset grijeha i podigne mu se deset stepena.”

Allahu, blagoslovi Muhammeda i Muhammedovu porodicu kao što si blagoslovio Ibrahima i Ibrahimovu porodicu, i daj blagodati Muhammedu i Muhammedovoj porodici kao što si ih dao Ibrahimu i Ibrahimovoj porodici, između ostalih svjetova, jer Ti si uistinu dostojan hvale i ponosa.

Allahu, oprosti muslimanima i muslimankama, živima i mrtvima od njih.

Allahu, pokrij nam naše sramote i propuste.

Allahu, pomozi našu braću muslimane na svakom mjestu, Allahu, daj im Svoju pomoć.

Allahu, Ti si naš jedini istinski Bog, osim kojeg drugog istinskog boga nema.

Allahu, Ti nam na ovom mjestu ne ostavi nijednog grijeha a da nam ga ne oprostiš, nijednu brigu da nam je ne riješiš, niti duga a da nam ne pomogneš da ga vratimo, niti bilo kakvu tešku stvar a da nam je ne olakšaš.

Allahu, učini naša prsa i srca prostranim, olakšaj nam sve stvari i uputi nas na ispravno ponašanje, jer na njega upućuješ samo Ti. Amin

 

 

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …