Srebrenica – dan genocida

Hvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti!
O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Alu ‘Imran, 102).

O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a o njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allah se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vam bdi! (en-Nisa’, 1).

O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu! (el-Ahzab, 70).

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, na nimetima i blagodatma kojima nas daruje. Salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve sljedbenike do Sudnjeg dana.

Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik!

Postovani dzema´ate, draga braco,

U ponedeljak je 11.Juli, dan Srebrenice. Ima jedna poslovica koja kaze: “Kada neznas sta da kazes, ti nemoj nista reci”. Kada nesta nisi dozivio I iskusio na djelu I licno onda je tesko o tome govoriti. O Srebrenici je tesko govoriti, tesko sve te muke, tegobe, nasilje, ubistva, mrcvarenje, silovanje, opisati. Ovo mi je bila za pripremiti najteza hutba, sta reci, kako sve to uokviriti u 10 ili 15 minuta govora.

Ali, ovo je dan kada se trebamo i moramo prisjetiti 11-og Jula I Srebrenice, dana kada je sve u vodu palo, dana kada su munafici na vidjelo izasli, dana kada smo uvidjeli da netrebamo i nesmijemo kako se to u Islamu kaze da prijateljujemo sa nevjernicim, dana kada su naivni Bosnjaci ocekivajuci pomoc sa Zapada, od istih onih koji su to dozvolili, uvidjeli da im oni nisu istinski prijatelji I da svoje prijateljstvo treba da traze medju muslimanima i Islamskim zemljama.

I ne samo na ovaj dan, nego citavu godinu i citave nase zivote treba da se sjecamo genocida u Bosni, podrinju a pogotovu u Srebrenici, jer uvidjet cete da par dana prije 11-og se digne sve, medijska paznja, price o Srebrenici a vec sutradan sve se da zaboravu.

Ako je 11. jula 1995. najviše iznenadilo masovno pristajanje na Zlo, onda danas, 16 godina nakon genocida, najviše iznenađuje masovno pristajanje na ćutanje. Pristajanje na drugu realnost Srebrenice, ne više u suzama, kostima i kricima, nego u samoći, sirotinji, i opet kricima. Onaj koji misli da je ova rana otvorena svih dana u godini, da je Srebrenica uistinu «javna briga», neka u Srebrenici ostane 12. jula.
Uzvišeni Allah dž.š. nas je učinio svjedocima vremena u kojem se ono što je nenormalno predstavlja kao nešto najnormalnije na ovom svijetu, u kojem se za lažova govori da je najiskreniji, za kradljivca da je najpošteniji, za zločinca da je najmilostiviji. Međutim, pogrešno bi bilo kriviti vrijeme za to. Jer Allah dž.š. u jednom hadisi kudsijju kaže: «Ne grdite vrijeme! Jer Ja sam vrijeme!» Kao da nam Allah dž.š. kaže da krivimo samo ljude, jer vrijeme je isto od vremena kada ga je Allah dž.š. stvorio, zajedno sa prostorom tj. cijelim ovim kosmosom. Godina je godina, bila i ostaće dok je svijeta i vijeka. Dan je dan, sat je sat. Vrijeme je isto i jučer i danas ali i sutra. Sve do Sudnjeg dana.
Međutim, svjedoci smo jednog doba pokvarenosti ljudskog roda, moralne izopačenosti i gubljenja svih vrijednosti čovjeka. Posebno smo svjedoci dvostrukih, trostrukih i stostrukih standarda i shvatanja pravde i istine u vaktu u kome živimo.
Tako nas je Allah dž.š. učinio svjedocima genocida, agresije, istrebljivanja, urbicida i svih vrsta barbarstva nad muslimanima-Bošnjacima. Svi smo mi svjedoci tome ko je pobio 200.000 naše braće i sestara, ko je silovao preko 50.000 naših sestara, srušio više od 1.000 naših džamija, mesdžida i drugih vakufskih objekata. Svi smo mi svjedoci zločina na Makralama. Zar nismo prije agresije na Bosnu i Hercegovinu imali većinsko muslimansko stanovništvo u brojnim gradovima Istočne Bosne? Sada u tim istim gradovima jedva da imamo po stotinjak Bosnjačkih porodica. Sjetimo se, braćo, Bratunca, Foče, Visegrada, Zvornika i brojnih drugih gradova. Nikada ne smijemo zaboraviti te nečuvene zločine, barbarstva i genocid nad našom braćom i sestrama!
Ipak, vidite braćo, da Evropa i ostali svijet ne priznaju da je nad nama izvršen genocid, da je ubijeno koliko je ubijeno, niti da je silovano onoliko koliko je silovano! Oni ne znaju ko je bacio granatu na Markale! Oni ne znaju ko je srušio Stari most! Oni ne znaju ko je ubijao imame i njihove porodice po džamijama! Ali zato oni znaju da nagrade ordenjem holandski bataljon koji je (in)direktno kriv za genocid u Srebrenici!
Vidite ih kako donose presudu u takozvanom SUDU PRAVDE u Hagu da je Srbija kriva zato što nije a ne zato što jeste! Ko sto onaj jedan nedavno reče: «Kao da hoće da im kažu da su krivi zato što nisu završili posao sa nama muslimanima ovdje u Evropi a proglašeni su nevinim nad svim onim što su na tom polju uspjeli da urade!» A zapitajmo se zbog čega su nas uopšte uništavali i istrebljivali. Allah Uzvišeni nam o tome govori u cijeloj jednoj suri:
SURA 85 – Sazviježđa – el-Burudž Mekka – 22 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
1.Tako mi neba sazvijezđima okićenog
2.i Dana već određenog,
3.i prisutnih, i onoga što će biti prisutno, –
4.prokleti neka su oni koji su rovove iskopali,
5i vatrom i gorivom ih napunili,
6.kada su oko nje sjedili
7.i bili svjedoci onoga što su vjernicima radili!
8.A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnog, vjerovali,
9.čija je vlast i na nebesima i na Zemlji, – a Allah je svemu Svjedok.
10.One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali – čeka patnja u džehennemu i isto tako prženje u ognju,
11.a one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje će
rijeke teći, – a to veliki uspjeh biti.
12.Odmazda Gospodara tvoga će, zaista, užasna biti!
13.On iz ničega stvara, i ponovo će to učiniti;
14.I on prašta, i pun je ljubavi,
15.Gospodar svemira, Uzvišeni,
16.On radi šta je Njemu volja.
17.Da li je doprla do tebe vijest o vojskama,
18.faraonu i Semudu?
19.Ali, ovi koji neće da vjeruju stalno poriču,
20.a Allahu oni neće moći umaći:
21.a ovo je Kur’an veličanstveni,
22. na ploči pomno čuvanoj.

Žalosno je gledati mase Bošnjaka kako su zaboravile na genocid i agresiju! A nakon genocida i agresije sve svoje oči smo usmjerili prema svijetu koji je gledao kako nas kolju, ubijaju, pale, uništavaju, i očekivali smo da nas taj isti svijet proglasi žrtvama, iako mi dobro znamo da smo bili žrtve. I taj proces kvazisuđenja i kvaziodbrane se je rastegao više od deset godina. I nakon svega toga, kao grom iz vedra neba nas pogodi presuda da nisu krivi oni koji su krivi, nego samo oni koji su im pomagali, a ko su ti – ne zna se! Pa ako je zaista tako, zašto su onda predsjednika te države koja je izvršila agresiju na nas uopšte zatvorili u Hag? Ili još prije, zašto je taj predsjednik koji nije naredio sve što je naredio potpisivao primirje za rat u kome nije učestovao ni on ni njegova zemlja!? Zašto su toj državi koja nije počinila to što je počinila, nametane sankcije da ne čini to sto čini?! Dakle, istina je da je Slobodan Milošević ubijen i otrovan! Zasto? Pa da bi sve išlo ovim tokom kako ide! I sto reče jedan moj prijatelj: «Dobro smo prošli! Mogli su i nas proglasiti krivim!» Jer zaista, mi smo im krivi što smo živi, autohtoni evropski narod koji je primio islam i živi sa islamom već više od 500 godina!

Brate i sestro! Zapamti tužnu priču Džemile Delalić iz sela Dobrak, kod Srebrenice koja glasi: “Sjedim ja među onim narodom u Potočarima, kad vidim, mlada ženica, stisla se, znoj joj teče, grč na licu. Priđem, pitam je šta joj je, kaže: “Rađam!” “De sine”, velim ja njoj, “ufati se jednom rukom za me, a drugom za svoju svekrvu”… Tako i bi. Oduprije se žena na nas, muško dijete zaplaka. Zgrabih ja dijete, hoću da mu zavežem pupak, kad četnik predame: “Spusti to dijete dolje!”, veli. Ja ga popustih na dimije, fino dijete, duge kosice, kao da je okupano…Četnik priđe, nogom stade djetetu na vrat… Crijeva izletiše…” Zapamtimo: Tek rođeno dijete je, u Potočarima, 11. jula 1995. godine ubijeno, na oči njegove majke, koja ga nije uspjela ni zadojiti, pa ni ime mu dati!!! Neka je prokletstvo na izvršioca ovog zločina, na sve one koji su na bilo koji način učestvovali u zločinu u Srebrenici i na one koji su trebali i mogli, a nisu spriječili zločin! Molim Allaha dž.š. da zločince i njihove porodice zabavi: teškim i neizliječivim bolestima i neimaštinom i da ih učini ibretom (opomenom) za sve one koji ne vjeruju!!!

Jedna mudra hikaja govori o tome da je sultan Fatih uoči osvajanja Bosne sanjao čudan san. Sanjao je prelijepe rijeke i izvore, brda i ravnice. U svemu tome je vidjeo veliku vatru. Oko vatre je vidjeo tri najbliža prijatelja Allahova Poslanika a.s.: Ebu Bekra r.a., Osmana r.a. i Aliju r.a. Njegov šejh mu je ovako protumačio taj san: «Ta
prekrasna zemlja koju si vidio je Bosna. Vatra u njoj je Allahova vjera koja će biti do Sudnjeg dana. Ebu Bekr r.a. kraj vatre ti govori da će u Bosni uvijek biti istinoljubivih ljudi koji će biti spremni da ginu za istinu. Osman r.a. kojeg si vidio predstavlja one od Bošnjaka koji će biti stidni i čestiti kao hazreti Osman. A Alija kojeg si vidio kraj vatre predstavlja taj hrabri narod koji će uvijek biti spreman da se bori protiv svojih dušmana hrabro poput hazreti Alije! A to što pored vatre nisi vidio pravednog Hazreti Omera to znači da muslimani u toj zemlji nikada neće dobijati pravdu, nego će se sami morati da bore za nju! Pa koliko se budu borili za pravdu – toliko će je i imati!»
To su ti dvostruki aršini svijeta spram islama i muslimana. Ti isti aršini vrijede za Iran koji se trudi da iskoristi atomsku energiju u mirovne svrhe i razvoj svoje zemlje, ali ne vrijede za Sjevernu Koreju na čijem čelu se nalazi nenormalna osoba. Jedni aršini vrijede za Palestince i Kurde a potpuno drugi aršini za kršćane na Istočnom Timoru i Južnom Sudanu. Jedni aršini su za primanje u Evropsku uniju Grčke i drugih slabo razvijenih država, a potpuno drugi za primanje dobro razvijene Turske!
U šta se, dakle, možemo mi, muslimani pouzdati i na koga se možemo osloniti? Odgovor je samo jedan: na dragog Allaha dž.š.! On je onaj koji je Sebe nazvao Pravedni a to Njegovo svojstvo je u suprotnosti sa ovom nepravdom, neredom, nasiljem i tiranijom! Zbog toga, Allaha dž.š. ne može spoznati onaj ko ne zna šta je to pravda i šta ona zahjeva. Pogledajmo braćo naša tijela kako je u njima sve skladno i harmonično! To je u nama uredio Pravedni Allah! Pogledajmo braćo cijeli svemir kako je sastavljen od miliona i milijardi tijela ali «sve svojom putanjom plovi». I to je uspostavio Pravedni Allah. On nam je poslao vjeru i Knjigu u kojim se traži pravednost svake vrste.
Uzvišeni Allah dž.š. kaže: «O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan, ta Allahovo je da se brine o njima! Zato ne slijedite strasti – kako ne biste bili nepravedni. A ako budete krivo svjedočili ili svjedočenje izbjegavali, – pa, Allah zaista zna ono što radite.” (En-Nisa, 135.)
“O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono
što činite!” (El-Maida, 8)
Dakle, Uzvišeni Allah nam je naredio da budemo pravedni u svakoj situaciji, a vrhunac pravde je poštovati naredbe i propise Pravednog Vladara i Gospodara ljudi. Također, Allah dž.š. od nas traži da budemo pravedni prema samim sebi tako što se nećemo ogriješiti o Allahove zabrane; da budemo pravedni prema svojim suprugama i svojoj djeci, svojim roditeljima i rođacima, komšijama pa čak i neprijateljima!
Jedan mudra izreka prvih muslimana kaže: “Jedan sat pravednosti je bolji od 70 godina ibadeta!”
Zbog svega ovoga, braćo i sestre, budimo uvijek, i prema svakome – PRAVEDNI jer ćemo svi doći na dan Pravde kada će samo Pravedni Allah suditi i prema svima pravedno postupiti!

Haram bilo onima koji halale ili zaborave, da je za samo sedam dana jula 1995. godine palo 10.748 šehida Srebrenice, iza kojih je ostalo 10.000 jetima, koji su izgubili: očeve, majke, sestre, braću, dajidže, dajidžiće, amidže, amidžiće, tetkove i tetiće!!!
Braćo i sestre! Budimo budni i oprezni, jer nam se historija već stoljećima iznova ispisuje krvlju nevinih Bošnjaka!!!
Gospodaru, pomozi nam da sačuvamo svjetlo islama, upiši među šehide ubijene nedužne Bošnjake Srebrenice i Žepe i ostale nevino ubijene Boršnjake, kazni zločince još na ovome svijetu i ostavi ih bez poroda i pomena, sačuvaj nas iskušenja koja nećemo moći podnijeti, oprosti nam grijehe i počasti nas u džennetu, društvom sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!
Gospodaru, pomozi nam da sačuvamo svjetlo islama, upiši među šehide ubijene nedužne Bošnjake Srebrenice i Žepe i ostale nevino ubijene Boršnjake, kazni zločince još na ovome svijetu i ostavi ih bez poroda i pomena, sačuvaj nas iskušenja koja nećemo moći podnijeti, oprosti nam grijehe i počasti nas u džennetu, društvom sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!
Gospodaru, pomozi nam da sačuvamo svjetlo islama u kršovitoj Bosni i Hercegovini, a i da ga dosljedno cuvamo ma gdje god da smo, učini nas od onih koji uspostavljaju red na Zemlji, a ne učini nas od onih koji čine nered i nasilje, obraduj džennetom šehide i sve istinske borce koji su branili i oslobađali Bosnu i Hercegovinu, uputi naše potomke i učini ih dosljednijim nosiocima islama i bolji čuvarima od nas, budi nam Milostiv na Sudnjem danu i uvedi nas u džennete u društvu sa: poslanicima, šehidima i dobrim ljudima!
Gospodaru, nagradi najboljom nagradom naše šehide i sve istinske borce, oslobodi nasilja one kojima se ono nanosi, opomeni i uputi nasilnike, prije nego dođe konačni obračun, budi nam Milostiv na Sudnjem danu
Mesdzid BIKC Braunau, 08.07.2011. god. Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …