Sabahski bereket i tezina muslimanskog nemara prema istom

Hvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti!
O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Alu ‘Imran, 102).

O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a o njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allah se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vam bdi! (en-Nisa’, 1).

O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu! (el-Ahzab, 70).
Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, na nimetima i blagodatma kojima nas daruje. Salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve sljedbenike do Sudnjeg dana.
Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik!

Postovani dzemate, draga braco,

Iako se Allah, s. v, t, zaklinje sabahskim vremenom i posebno naglašava vrijednost tog vremenskog perioda (“Tako mi zore i deset noći’; Obavljaj namaz kad Sunce s polovine neba krene, pa do noćne tmine i namaz u zoru, jer namazu u zoru mnogi prisustvuju” (Al-Isra 78.ajet), muslimanska nemarnost i učmalost iz dana u dan sve više raste, a stanje je sve teže i teže. Koliko vrijednosti i koristi insan gubi zanemarujući sabah namaz vidjećemo iz slijedećih nekoliko napomena.

1. Vrijednost sabah namaza ravna je noćnom namazu čitave noći. Prvo budnost, zatim odziv na poziv ezana i namaz sa vjernicima = nagrada noćnog namaza. Poslanik, s.a.v.s, je rekao:’ Ko obavi jaciju u džematu, kao da je pola noći proveo na kijamu, a ko obavi sabah namaz u džematu, kao da je čitavu noć proveo na kijamu’. (Muslim).

2. Za obavljeni sabah namaz insan dobija Allahovu zaštitu i sigurno utočište. Ebu Zerr, r.a, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:’Ko obavi sabah namaz, on je u Allahovoj zaštiti i okrilju’. (Muslim). Ne radi se o zaštiti nekog dunjalučkog autoriteta, već o zaštiti od strane Stvoritelja svih autoriteta, gospodara Zemlje i nebesa i onog što je na njima i između njih, onoga koji je opisujući sebe rekao:’… i Zemlja će na kijametskom danu biti u Njegovoj vlasti, a nebesa će u Njegovoj desnici biti smotana. Hvaljen je i daleko iznad onoga što Mu pripisuju’. (az-Zumar, 67. Ajet).

Dakle, radi se o zaštiti samog insana, njegove čeljadi, njegova dina i ukupnog njegovog stanja, tako da insan osjeća psihološku stabilnost, mir i sigurnost kako na dunjaluku tako i na akhiretu. Zato budi jedan od sabahskih ljudi, koji čuvaju sabahski namaz kao najvažniji termin, koji kad začuju riječi ezana Allahu ekber ili bolje je klanjati nego spavati, skoče iz kreveta makar san bio tako ugodan i lijep, makar postelja bila tako topla i udobna.
Svi znamo kako nam je san i spavanje bas ugodno i lijepo u sabahsko vrijeme a nevjerujem da se cesto ili ikada upitamo a zasto je to tako, zasto nam je tada najsladje spavati, sto nam sejtan to tako sve lijepo predosci i ucini lijepim. Zato ja cesto potenciram da muslimani moraju i trebaju vise i vise i jos vise razmisljati, donositi zakljucke, izvlaciti pouke umjesto sto svoje dragocjeno vrijeme koriste i trose u kojekakve rasprave a koje opet ne vode nicemu drugom nego raskolu, mrznji, nejedinstvu itd. I sam Poslanik s.a.w.s. Je zabranio rasprave svom umetu, rasprave o kojima neznamo nista ili smo skroz plitki.
Onaj sto nezna ili malo zna konta da sve zna, a onaj sto vise I puno zna sve vise uvidja da nista nezna jer uceci on vidi da se taj djelokrug I krug sve vise siri I da ustvari ljudski razum ponekad I nemoze da dokuci sferu koja je van ljudskog razuma.

Ustani i kreni učeći dovu tvoga Poslanika, s.a.v.s: ‘Allahumme-dž’al fi kalbi nuren, we fi lisani nuren, we fi sem’i nuren, wedž’al fi besari nuren, we min emami nuren, we min khalfi nuren, we an jemini nuren, we an šimali nuren, we min fawki nuren, we min tahti nuren’.
(Allahu podari mi svjetlo u moje srce, podari mi svjetlo na moj jezik, na moj sluh, na moj vid, podari mi svjetlo ispred mene i iza mene, podari mi svjetlo s moje desne i s moje lijeve strane, podari mi svjetlo iznad mene i svjetlo ispod mene).
Tad pomisli: u vrijeme kad svi spavaju ti ustaješ i izlaziš isključivo radi Allaha želeći steći Njegov zadovoljstvo. Zamisli u kakvom nuru i u kakvom društvu boraviš!

3. Sabah namaz u džematu znači svjetlo na kijametskom danu! Allahov poslanik kaže:’Obraduj potpunim svjetlom na kijametskom danu one koji pješače po mraku do mesdžida’. (at-Tirmizij i Ibnu Madždže). Jačina svjetla biće prema gustini tame, pa koliko insan bude više prelazio po tami do mjesta obavljanja namaza, svjetlo će na kijametskom danu biti jače i intenzivnije.

Poslanik, s.a.v.s, kaže:’Imaće svjetla prema svojim djelima, neko će biti prekriven nurom poput brda, neko još više od toga, neko će imati svjetla poput palme, a neko poput nožnog prsta pa će mu na tren svjetliti, a na tren će nestajati’! Allah kaže:’Taj dan ćeš vidjeti kako ispred i s desne strane vjernicima i vjernicama teče njihovo svjetlo. Blago vama danas’! (al-Hadid, 12. Ajet).

4.Ko redovno obavlja sabah u džematu, sigurno ga čeka ulazak u džennet. To kaže Poslanik, s.a.v.s:’Ko obavlja dva hladna namaza, uci će u džennet’! A dva hladna namaza su sabah i ikindija. Poslanik kaže takođe:’Neće ući u vatru ko bude obavljao namaz prije izlaska i prije zalaska Sunca’.

5. Častan izvještaj koji se šalje Gospodaru o tebi koji klanjaš sabah u džematu. Poslanik, s.a.v.s, kaže:’Među vama se smjenjuju meleki noću i danju, a u vrijeme sabaha i ikindije se sastaju, zatim se oni koji su bili mešu vama uzdižu Gospodaru, a On ih pita:Sta rade moji robovi’? Meleki tada odgovaraju:’Našli smo ih u namazu i ostavili u namazu’. O Allahov robe, ti koji čuvaš sabah u džematu (a ko je sve u džematu?), tvoje se ime spominje pred Gospodarem svjetova! Zar to nije čast i ponos?!

6. Dva rek’ata sabah namaza vrijednija od dunjaluka i svega što je na njemu. Ako je to slučaj sa dva rek’ata sunneta sabaha, kakva je onda vrijednost farda?!

7. Ko obavlja sabah namaz u džematu, postiže bereket i povećava mu se rizk. Vrijeme sabah namaza je mubarek vrijeme, s toga je Poslanik, s.a.v.s, molio Allaha za svoj ummet:’Allahu, podari bereket mome ummetu u ranim jutarnjim satima’! A ummet spava i ljenčari!

Kako je god pohvalno i vrijedno i pozitivno čuvati sabah namaz, tako je ružno i negativno biti nemaran prema njemu.

1.Ko je nemaran prema sabah namazu, taj ima svojstva munafika! Allah kaže:’A kad ustaju na namaz, ustaju lijeno samo da bi se prikazali ljudima, a Allaha gotovo nikako ne spominju’!

Poslanik, s.a.v.s, kaže:’Nema težeg namaza za munafike od jacije i sabaha! A da znaju kakve vrijednosti imaju ova dva namaza, išli bi na njih makar puzeći’! (Bilježe ga oba šejkha od Ebu Hurejreta). Ibn Mes’du, r.a, kaže:’U naše vrijeme nisi mogao vidjeti da sabah izostavlja iko osim munafika, za koga se znalo da je munafik’! Ibn Omer kaže:’Kad bi smo vidjeli da neko ne dolazi na sabah, odmah smo loše pomišljali’!

2. Ko ostavlja sabah namaz, čeka ga teška kazna u vatri. Allah kaže:’Teško klanjačima koji su nemarni prema, i u namazu’! Ističući ružne osobine i nemarnost posljednjih generacija prema namazu, Allah kaže:’… i iza njih dođoše generacije koje upropastiše namaz, a počeše slijediti strasti i nagone, a sigurno ih čeka dolina užasa u džehennemu’! (Merjem, 59. Ajet). Upropastili su namaz odgađanjem namaskog vakta do isteka, iz lijenosti, nemara i spavanja. Izraz gajjun koji se spominje u ajetu označava dolinu užasa u džehennemu, od koje vatra traži zaštitu Allaha sedamdeset puta na dan!

3.Nemarno uho je prema riječima Poslanika mjesto šejtanske mokraće. To nam prenosi Ibn Mes’ud, r.a, za čovjeka koji je spomenut kako mu je običaj prespavati sabah, a Poslanik, s.a.v.s, reče:’To je čovjek u čije uši mokri šejtan’! Ovo ukazuje na to da insan može toliko okorjeti u nemarnosti da šejtan potpuno ovlada njime i toliko ga ponizi da ga smatra svojim zahodom!

4. Neaktivnost, lijenost i bezvrijednost prema sabahu covjeka prate čitav dan. Na to Poslanik, s.a.v.s, upozorava riječima:’Sejtan čovjeku koji nepravilno legne u krevet na glavi zaveže tri uzla. Ako se probudi i spomene Allaha, jedan od uzlova se odriješi, ako uzme abdest, razdriješi se drugi, a ako obavi namaz, razdriješi se i treći, pa insan osvane raspoložen, aktivan i spreman, a ako uzlovi ostanu zavezani, insan osvane neraspoložen, mrzovoljan, lijen i nespreman za bilo šta.

Kako ummet može očekivati Allahovu pomoć, Allahov rizk, poraz dušmana, kako može očekivati bilo kakav uticaj i napredak na Zemlji, kad njegovi pripadnici jedu, piju, uživaju u nagonima i strastima. Kad ne odgovaraju na ezan, kad ga ustvari negdje i ne uče?! Jesmo li to sigurni od Allahove kazne, jesmo li to zanemarili i zaboravili stajanje pred Allahom?!

5.Zanemarivanje sabaha umanjuje rizk i berekt. Ibnul Kajjim kaže:’ Prespavati sabah znači ostati bez rizka, jer se rizk baš u to vrijeme dijeli’! Ibnu Abbas bi govorio svome sinu:’Ustaj, ne spavaj u vrijeme kad se rizk razdijeljuje’!

Mjere koje potstiču na čuvanje sabaha u džematu

1.Rani odlazak u krevet na spavanje. Poslanik nas je upozorio da naše tijelo ima kod nas svoje hakkove i da sijeljenje do kasno ima štetan uticaj po zdravlje. Ranije spavanje utiče pozitivno na insana i čini ga sposobnim za svakodnevne aktivnosti. Poslije jacije je budnost dozvoljena samo mužu i ženi, domaćinu zbog musafira i izučavanje nauke, međutim, ukoliko će to insana spriječiti da obavi sabah, onda mu nije dozvoljeno bilo kakvo sijelo ponoći.

2. Pravilan odlazak u krevet je vrlo značajan za odnos vjernika prema sabah namazu. U krevet treba ići čist i sa abdestom, prije spavanja obaviti dva rek’ata, proučiti poznate zikrove, leći na desni bok, postaviti desnu šaku pod lice, proučiti el-felek i en-nas. San će biti miran, lijep i sa išaretom. U protivnom, insan ustaje nenaspavan, ružnog osjećaja i nemirnih snova sa lošim porukama.

3. Posij hajr – niknuće hajr! Onaj ko poslije obavljenog ibadeta učini dobročinstvo roditeljima, osvježi i ojača rodbinsku vezu, postupi lijepo prema komšiji, tajno podijeli sadaku, potstakne na neko dobro, odvrati od zla ili izađe bratu u susret pri nevolji, Allah će mu pomoći da zavoli i ustraje u obavljanju sabah namaza.

4.Biti umjeren u konzumiranju jela i napitaka. Pretjerivanje u jelu uzrok je teškom snu i neaktivnosti, a posebno umanjuje skrušenost i prisutnost u izvšenju ibadeta, jer ko puno jede, puno pije, brzo i lahko se umara, puno spava, puno je nemaran i neminovno na velikom je gubitku.

5.Čuvati se griješenja u toku dana. Ako insan svoj dan ispuni ibadetom, biće sretan i zadovoljan i poželjeti da nastavi uživanje i noću. Njegov svaki novi dan započeti će u slasti ibadeta. Dovoljno je samo jedan pogled u haram tokom dana pa da nastupi nemarnost prema dužnostima. Molimo Allaha da nam omili pokornost, a odalji i zaštiti od griješenja.

6. Sabur uvijek donosi khajr! Ko shvati i razumije vrijednost nagrade, njemu gorčina sabura
postaje lahka. Sabur pri uzimanju abdesta, sabur u namazu, sabur od činjenja grijeha, sabur u učenju kur’ana je sabur koji donosi svaki hajr.
I na kraju molim Uzvisenog Boga da nam oprosti nase grijehe, predje preko hrdjavi postupaka nasih, ucini da poslije smrti budemo sa onima dobrim, da usadi ljubav u nasim srcima prema namazu, da isti, da skruseno molitvu obavljamo, da nam podari snage da klanjamo rani sabah I da time ucini nasu nafaku vecom, da nas sacuva razmirica I nepotrebnih rasprava, da ujedini nasa srca u dini Islamu I da ucini da vise razmisljamo o svemu.Amin.

Mesdzid Braunau, 01.07.2011.god. Hatib Abdulah ef. Cajlakovic

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …