Islamski/Hidzretski Kalendar

Hvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti!
O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Alu ‘Imran, 102).

O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a o njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allah se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vam bdi! (en-Nisa’, 1).

O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu! (el-Ahzab, 70).

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, na nimetima i blagodatma kojima nas daruje. Salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve sljedbenike do Sudnjeg dana.
Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik!

Poštovani džema’ate, draga braćo,

Mislim da mi Muslimani treba bolje da poznajemo i da se upoznajemo sa Islamskim ili Hidzretskim kalendarom. Da znamo kad je koji sveti mjesec, kad je koji odabrani dan i kad je koja odabrana noc i da znamo njihove vrijednosti i prednosti. Jer, moramo znati da je jedan mjesec odabraniji od ostalih, da je jedna noc odabranija od ostalih, da je Allah ucinio petak odabranijim danom od ostalih itd.

Uzviseni Allah je od svega stvorenog izabirao cetvoro, a medzu cetvero jedno.
Medzu melecima je izabrao
-Dzibrila
-Mikaila
-Israfila i
-Izraila
A od njih je odabrao Dzibrila
Medzu Poslanicima:
-Ibrahima
-Musaa
-Isaa i
-Muhammeda
A od njih Muhammeda s.a.v.
Medzu Ashabima cetvoricu
-Ebu Bekra
-Omera
-Osmana i
-Aliju
A od njih Ebu Bekra r.a.
Medzu Dzamijama cetri
-Mesdzidul Haram
-Mesdzidul Aksa
-Medinsku Dzamiju i
-Mesdzid na Sinajskoj gori
A od njih Mesdzidul Haram
Medzu danima cetri
-Ramazanski Bajram
-Kurbanski Bajram
-Dan Arefata i
-Dan Asure
A od njih dan Arefata
Medzu nocima cetri
-Lejle-i-Berat
-Lejletul-Kadr
-Noc uoci petka i
-Noc uoci bajrama
A od njih je odabrao Noc Lejletul-Kadr
Medzu mjestima cetri
-Meku
-Medinu
-Bejt M’Kades i
-Mesdzidul Asai
A od njih Meku
Medzu planinama cetri
-Uhud
-Sinajsku goru
-Lekam i
-Lubnan
A od njih Sinajsku goru
Medzu rijekama cetri
-Amudariu
-Sirdariu
-Eufrat i
-Nil
A od njih Eufrat
I medzu mjesecima cetri
-Redzep
-Saban
-Ramazan i
-Muharem
A od njih Ramazan a mjesec Saban i ucinio mjesecom Vjerovjesnika s.a.v.

Osmi mjesec po hidžretskom kalendaru je Ša’ban u kome je velika prilika za osvajanje Allahove dž.š. ljubavi, milosti i oprosta. Ovaj mjesec neki nazivaju još i el-šehru-l-mu’azam, veličanstveni mjesec zato što je u njemu noć oprosta, el-berat ili šab-i-berat.
Muhammed s.a.v. kaze:
Redzep je Allahov mjesec, Saban je moj mjesec, a Ramazan je mjesec moga ummeta.
Mjesec ša’ban je jedan od najodabranijih mjeseci – mjesec svakog dobra i bereketa. Od Usame ibn Zejda se prenosi da je rekao: Rekao sam: “O Allahov Poslaniče, nisam vidio da postiš ijedan drugi mjesec kao što postiš mjesec ša’ban.’ Pa reče Poslanik s.a.v.s.: ‘To je mjesec čije su blagodati ljudi zanemarili. On je prije mjeseca ramazana. To je mjesec u kojem se djela dižu ka Gospodaru svih svjetova i ja volim da se moja djela dižu dok postim.” (Nesai i Ahmed).
Znaći, mjesec ša’ban dolazi prije najodabranijeg mjeseca ramazana. U njemu treba da se pripremamo za ramazan tako što ćemo postiti veći broj njegovih dana, a u noći klanjati nafilu. Aiša r.a. kaže: „Nisam vidjela Poslanika da je upotpunio mjesec dana posta osim ramazan, a nisam ga vidjela da je više postio u mjesecu od ša’bana.” (Buhari, Muslim Tirmizi, Nesāi)
Ovo su sve razlozi više da u današnjoj hutbi govorimo o tri vazne stvari vezane za danas i ovaj mjesec a to su: Mjesec Ša’ban, lejle-l-berat i promjena kible.
Poslanik Muhammed a.s., reče: „To je mjesec čije su blagodati ljudi zanemarili…”. Uistinu, brojne su blagodati ovoga mjeseca. Kada bismo ih brojali, nebismo ih mogli prebrojati. Allahova Milost je neizmjerna. Dio te Božanske milosti je i u ovom vremenu. tj. mjesecu. Tim više, što je ovaj mjesec ispred najodabranijeg mjeseca ramazana i njegove prve desetine koja je označena kao rahmet – milost Allahova. Blagodati ovog mjeseca, kao i drugog vremena ljudi zanemaruju, posebnu danas, u ovom vremenu trke za dunjalukom, brojnim stresovima, kako kažu neki, ‘brzo se živi’. Današnji čovjek nema vremena, sve više zaboravlja, pa i na krupne stvari – blagodati, termin kakav je ovdje upotrebljen. „To je mjesec u kojem se djela dižu ka Gospodaru svih svjetova i ja volim da se moja djela dižu dok postim.” – Razumije se da je ovim riječima Resula a.s., naglašen post kao ibadetska odlika ovoga mjeseca, osnova, put približavanja Allahovoj milosti. Neki bi to razumjeli, da ‘s obrazom, obrazli’ dostavim svoja djela Gospodaru svih svjetova. Zato je Poslanik a.s., učio ovu čuvenu dovu: “Allahumme barik lena firedžebe ve ša’abane vebelligna ramadane” – “Bože, blagoslovi nas u redžebu i šabanu i daj nam da dočekamo ramazan.”. Vidite naš dragi Poslanik Muhammed a.s. kaže; ‘blagoslovi nas i daj nam’, a nekaže blagoslovi mene, daj meni, on nas nikada ne zaboravlja, a mi, zaboravljamo li mi njega, zaboravljamo li blagodati Gospodaru svih svjetova?
U ovom mjesecu susrecemo jednu blagoslovljenu noc, a to je 15-ta noć mjeseca ša’bana je lejletul-berat – noc oprosta. Ova noc, lejletul-berat nazvana je blagoslovljenom (mubarekun), jer u njoj se spušta milost, bereket, svako dobro, razrješenje briga i nevolja te oprost stanovnicima Zemlje.
Hazreti Ibni Abas r.a. prenosi da je Poslanik s.a.v. ovako rekao:“Allah, dz.s. daje odredbe nocu polovice mjeseca Sabana. Nocu Lejletul-Kadr zaduzenim melekima daje zaduzenje”
“U ovih 5 noci dove vjernika se ne odbijaju: prva noc mijeseca Redzepa, 15. noc mjeseca ša’bana noc uoci petka, noc uoci ramazan-bajrama i noc uoci kurban-bajrama.” (Bejheki)
I jos Poslanik s.a.v. veli:
Allah se obznani petnaeste noci mjeseca Sabana i oprosti svemu stvorenom osim musriku i musahinu (osoba puna mrznje, zakleti neprijatelj) (Ibn Madze)
Prema hadisu kojeg biljezi Ebu Muajim El-Isbahani kaze se:
Cetri noci su kao i dani njihovi, a cetri dana su kao i noci njihove.
U njima Allah ispunjava ono sto neko od Njega nesto trazi, oslobadza robove dajuci veliko dobro.
-Lejletul-Kadr i njeno jutro
-Srednja noc Sabana i njeno jutro
-Noc Arefata i njeno jutro i
-Noc uoci petka i njeno jutro
Noć oprosta jeste i podsjetnik na sigurno dolazeću smrt. Stoga, ona je i vid duhovne pripreme za nju. Misli o smrti trebaju biti usmjeravane s dva elementa: spoznajom da se sigurno izbjeći ne može, budući je svakome živome biću smrt propisana: “Svaka duša smrt će okusiti…” (Ali ‘Imran,185.); te spoznajom neupitnosti hićenja ka Božijemu oprostu, jer sve što treba doći – blizu je: “I hitajte ka oprostu svoga Gospodara…” (Ali ‘Imran,133.)
O ova dva elementa slušamo u Poslanikovoj, alejhisselam, hutbi (zabilježenoj u zbirci Ebu Davuda), a prenesenoj od Zuhrija: „Sve što će doći blizu je. Ono što treba doći nije daleko. Allah neće ništa požuriti zato što to neko požuruje, niti će nešto usporiti zato što to neko usporava. Sve se odvija onako kako to Allah hoće, a ne onako kako to ljudi žele. Allah hoće jedno, a ljudi drugo, a biva onako kako to Allah hoće, makar se to ljudima i ne svidjelo.Ono što Allah približi niko ne može udaljiti, a ono što On udalji niko ne može približiti. Ništa se ne događa bez Allahova dopuštenja.”1
Nista nesmijemo i nebi trebali odlagati, ostavljati za sutra, jer samo su tri dana:
-Jucer koji je Edzel
-Danas koji je Amel i
-Sutra koji je nada za kojeg neznas dali ces docekati ili ne.
-Jucer je Savjet
-Danas je Zarada a
-Sutra je Opasnost
Tako imaju i 3 Mjeseca
-Redzep koji je prosao i otisai nece se vratiti
-Ramazan koji se ocekuje, a neznas hoces li zivjeti do njegovog dolaska ili ne i
-Saban koji je izmedzu ova 2 mjeseca i kojeg treba iskoristiti za pokornost i poslusnost Allahu Gospodaru svjetova.
Vjerovjesnik s.a.v. kaze:
Iskoristi petoro prije petero
-Mladost prije starosti
-Zdravlje prije bolesti
-Bogatstvo prije siromastva
-Slobodno vrijeme prije zauzetosti i
-Zivot prije smrti
Promjena kible
Promjena kible muslimana bila je viliki dogadžaj kako za Poslanika i njegovu misiju tako i za historiju islama i muslimana. Ovaj veliki događaj promjene kible se desio, po volji i odredbi Allaha dž.š., u mjesecu ša’banu, druge godine po hidžri.Muhamed Husejn Hejkel u svom djelu: “Život Muhammeda a.s.” (The life of Muhammad) kaže: Tada, sedamnaest mjeseci nakon iseljenja iz Meke, Allah je naredio da se u namazu okreče prema Svetoj džamiji, kući Ibrahima i Ismaila u Meki. Tada je objavljen ajet: “Mi vidimo kako okrećeš lice svoje prema nebu i Mi ćemo ti sigurno dati da se okrećeš prema kibli koju ti želiš; pa, okreni lice svoje prema Časnom hramu! I gdje god bili, lice svoje okrenite prema njemu.” (El-Beqare, 144)
Jevreji su pokušali još jednom postaviti zamku Poslaniku. Otišli su Poslaniku govorei da će oni svi prihvatiti islam ako se vrati Jerusalimu, ranijem pravcu okretanja u namazu. U vezi s ovim, Allah dž.š. je objavio sljedeće ajete: “Reći će neki ljudi kratke pameti “Što ih je odvratilo od kible njihove, prema kojoj su se okretali?” Reci: “Allahu pripadaju i istok i zapad; On upućuje na Pravi put onoga koga On hoće.” – “Tako smo vas učinili zajednicom sredine, kako biste bili svjedoći drugim ljudima, i kako bi Poslanik vama bio svjedok. I Mi smo promijenili kiblu prema kojoj si se okretao samo zato da bismo istakli one koji slijede Poslanika od onih koji ne vjeruju, jer to je doista teško bilo svima, izuzev onih kojima je Allah ukazao na Pravi put. Allah neće dozvoliti da propadne vjerovanje vaše – a Allah je prema ljudima doista blag i milostiv.” (El-Beqare, 143)2
Hfz Ibn Kesir u svom Tefsiru tumači: Pod riječju “maloumnici, ljudi kratke pameti” misli se na idolopoklonike Arape, te židovske svećenike i licemjere, odnosno sve njih, jer ajet ima općenito značenje.
Kada se ovo desilo, neki idolopoklonici, licemjeri, te Sljedbenici Knjige došli su u sumnju i ostali zbunjeni napustivši Pravi put, govoreći: “Što ih je odvratilo od kible njihove, prema kojoj su se okretali?”, tj. šta je ovima, pa se jednom okreću prema Svetom hramu, a drugi put prema Kabi? Nakon toga, Allah Uzvišeni je objavio: “Reci, Allahu pripadaju i istok i zapad!”, tj. Njemu pripada sve, “pa, kud god se okrenete, tamo je Allahovo lice.” (2:115)
Imam Ahmed donosi predanje s lancem od Aiše da je ona rekla: – Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je misleći na pripadnike Knjige: “Ni na čemu nam oni ne zavide kao na petku na koji nas je Allah uputio, a koji su oni izgubili, na kibli na koju nas je Allah uputio, a koju su oni izgubili, te na riječima koje mi izgovaramo za imamom: ‘Amin!”3
U prethodna dva i danasnji dan su bijeli dani, a Poslanik s.a.v.s. je postio bijele dane (13., 14. i 15. dan hidžretskog mjeseca)! Oživimo i na taj način sunnet Poslanika s.a.v.s. i ujedno se pripremajmo za mubarek ramazan! Preispitajmo se u kom pravcu se zaista okrećemo i je li naša kibla uistinu Kaba ili nešto drugo!!!
Bože naš, kada ožednimo, Ti nas napoj! Kada onemognemo, Ti nas ojačaj! Kada skrenemo, Ti nas vrati na pravi put! Kada obolimo, Ti nas izlijeći! Kada te zaboravimo, Ti nas podsjeti! Kada nas neznanje o Tebi zadesi, Ti nas poući! Kada nam se oteža put ka Tebi, Ti nam olakšaj! Kada osiromašimo, Ti nas učini imučnima! A kada se udaljimo od Tebe, Ti nas približi Sebi, o, Najmilostiviji. Podari nam znanje koje je korisno, opskrbu koja je halal i djelo koje će primljeno biti. Olakšaj nam, nemoj nam otežavati i podari nam svoj oprost, jer Tebi se mi vračamo!
Mesdžid BIKC Braunau, 15.07.2011 g.Hatib: Abdulah-ef. Čajlaković

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …