Hutba glavnog Imama IZBA – e Hfz. Adil ef. Makic

Allahova milost je uz Zajednicu i one koji dobra djela čine
Neka je hvala Uzvišenom Allahu, našem Stvoritelju, Kojem ćemo se vratiti na
polaganje računa za život naš dunjalučki. Neka je salavat i selam na časnog poslanika
Muhammeda, s.a.v.s., na čijem primjeru se mjere i vagaju djela drugih ljudi, na njegovu
časnu porodicu, te sve one koji jasno slijede put islama do dana Sudnjeg.

hutbaA potom,

Draga i poštovana braćo, budimo neizmjerno zahvalni Allahu dž.š., što nas je
učinio pripadnicima islama i što nas je kao takve počastio mnogobrojnim blagodatima od
kojih je mubarek mjesec Ramazan. Poznate su vijesti o njegovom dobru a njegove
neprekidne fadilete trebali bi i morali iskoristiti u svrhu približavanja Allahu i Njegovoj
neizmjernoj milosti. Uistinu je primjer mjeseca Ramazana u poređenju s ostalim
mjesecima u godini kao primjer poslanika Jusufa, a.s., i njegove jedanaestoro braće.
Naime, sljepilo njihovog oca Jakuba, a.s., nije nestalo posredstvom dodira komada odjeće
nijednog od njih jedanaest, ali je nestalo nakon što je Jusufova košulja dotakla njegovo
plemenito lice.
Svi smo mi čuli da je Allah Uzvišeni milostiv prema ljudima, za šta uopće ne
manjka dokaza u tradicionalnim izvorima islama. Tako, u suri Beqara, na kraju 143.
ajeta, stoji:
إنِ
ٱَّللهََّ
ٱبلِ انسَّ
لَِرَءُوفٌ۬
رَّحِيمٌ۬
“A Allah je prema ljudima zaista vrlo blag i milostiv.”
Božija milost ljudima posebno je izražena u mjesecu Ramazanu, zbog izuzetnog
bereketa i neizmjerno mnogo prilika koje nam se u njemu nude. Ukoliko izdvojimo post,
koji spada u najspecifičniji oblik ibadeta u mjesecu Ramazanu, vidjećemo da se za njega
nude takve nagrade koje su ljudskim rezonima i shvatanjima maltene nedokučive. Njega
je Allah izuzeo iz svih dobrih djela za koje nagrađuje od deset do sedam stotina puta, pa
za njega tj., za post, veli da je Njegov i za njega nudi još posebniju nagradu. Ali, uprkos
tome, budimo svjesni draga braćo, da, ukoliko naspram ukazanih prilika budemo nemarni
i neodgovorni, vrlo lahko ovu nevjerovatnu korist i prednost možemo pretvoriti u naš
gubitak i poraz. Pa tako, umjesto da iza sofre rahmeta i milosti nakon Ramazana ustajemo
kao oni kojima se Allah dž.š., smilovao, oprostio i od Džehennema udaljio, a mi ustajemo
kao oni na koje se On rasrdio ili ne daj Bože prokleo. Pitamo se, zar je moguće da se u
mjesecu Ramazanu-simbolu Allahove milosti, može zaraditi njegovo prokletstvo?
U kontekstu toga je sljedeći hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s., a kojeg bilježi
imam Buharija u svome Sahihu, a u kojem stoji: Ka’b b. ‘Udžre, r.a., prenosi: “Resulullah,
s.a.v.s., je rekao: “Primaknite se mimberu!”, i mi smo se primakli. Kada se popeo na prvu
stepenicu mimbera rekao je: “Amin!” Kada se popeo na drugu stepenicu kazao je:
“Amin!” I na trećoj stepenici je rekao: “Amin!” Kada je sišao sa mimbera rekli smo:
“Allahov Poslaniče, danas smo od tebe čuli nešto što nikada prije nismo čuli!” On je
rekao: “Kada sam se popeo na prvu stepenicu mimbera Džibril, a.s., pojavio se preda
mnom i rekao: “Proklet neka je onaj ko dočeka mjesec ramazan i dozvoli da mu on
prođe a da ne zaradi oprost!” Ja sam tada rekao: „Amin!” „Kada sam se popeo na
drugu stepenicu, rekao je: ‘Proklet neka je onaj pred kojim se spomene tvoje ime a on ne
donese salavat na tebe!’ Ja sam kazao: ‘Amin!’ Kada sam se popeo na treću stepenicu,
rekao je: ‘Proklet neka je onaj ko doživi da njegovi roditelji ili jedan od njih ostare, pa ga
njegovo služenje i briga o njima ne uvede u Džennet.’ Ja sam rekao: ‘Amin!'”
U ovom hadisu se navodi da je melek Džibril izrekao tri kletve, nakon čega se
Poslanik s.a.v.s., s riječju “Amin” usaglasio s melekom Džibrilom. Ovom hutbom želimo
dokučiti mudrost ovog postupka od strane meleka Džibrila i Poslanika, s.a.v.s.
Draga braćo, niko od ljudi nije kadar da vam pobroji sve blagodati s kojima nam
je došao mjesec Ramazan. To nije ni nužno. Važno je da se iz predaja shvati njegova
skupocjenost i vrijednost, te da se tim vrijednostima, u želji da ih steknemo, u potpunosti
posvetimo. A prije toga podsjećamo da Kur’an jasno ukazuje na činjenicu da je cilj
čovjekovog stvaranja ibadet: “A džine i ljude stvorio sam samo zato da Mi ibadet
čine !” (Ez-Zarijat, 56)
Šta je cilj ovog ibadeta kad je Allah Uzvišeni neovisan od njega, Njemu ne trebaju
naši namazi, naš post, zekat, učenje Kur’ana i svi ostali vidovi ibadeta. Zašto nas
Uzvišeni Allah jednostavno ne poštedi muke gladovanja i žeđi u ovim vrelim ljetnim
danima. Gdje je ta milost o kojoj se toliko govori? Uzviženi Allah dž.š., odgovara na ovo
pitanje u suri El-E’araf, gdje stoji :
إنِ
رَّحَمۡتَ
ٱَللهَِّ
قَرِيبٌ۬
منِّ
ٱَلمُۡحۡسِنِينَ
“Milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine.” (El-E’araf, 56)
Draga braćo, milost Allahova je svuda oko nas, pa gdje god vidiš priliku da uradiš
hairli korisno djelo, ona je tu. Nemoj biti od onih koji svaku granu ili kamen na putu vide
kao prepreku, nego budimo od onih koji u tome vide svoju šansu i priliku. Allah, dž.š.,
nas podsjeća da je Njegova milost uz dobročinitelje i trudbenike (amilus-salihat-koji
dobra djela čine), što je drugi dio uspostavljenog Allahovog principa na zemlji, za sve
one koji Njemu Uzvišenom žude. Naš se iman djelima svjedoči a ne ispraznim
deklarisanjem i tvrdnjama o navodnom dobrom srcu. Allah voli da ga tražimo, da mu
žudimo, dove upućujemo, korisno djelujemo i radimo, i tada milost nije problem. To je
ono što se želi postići ibadetom. Ibadet nije i ne smije biti sam sebi cilj. Već se njime
trebamo Allahu umiljavati i približavati.
Dvije stvari želimo ovdje posebno naglasiti a na koje nas je došao podsjetiti
mjesec Ramazan. One su ujedno i naši orijentiri gdje se nalazi Allahova milost. Prva je :
1. NADMETANJE U ČINJENJU DOBRA
U hadisu kojeg bilježi imam Taberani, stoji:
Ubade b. Samit, r.a., prenosi da je Allahov poslanik, s.a.v.s., rekao jednog dana
kada je Ramazan već bio nastupio: “Došao vam je ramazan, mjesec blagoslova. U tom
mjesecu Allah se usmjerava prema vama i spušta Svoju posebnu milost, oprašta grijehe i
prima dove. U ramazanu Allah gleda vaše nadmetanje u činjenju dobra i hvali se vama
pred Svojim melekima. Stoga, pokažite Allahu ispravnost s vaše strane! Uistinu, jadan i
nesretan je onaj ko bude lišen Allahove milosti u ovom mjesecu.”
Ebu Hurejra, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je jednog dana
upitao: “Ko je od vas danas osvanuo kao postač?” Ebu Bekr, r.a., reče: “Ja!” “Ko je od
vas danas ispratio dženazu?”, opet upita Poslanik, s.a.v.s. Ebu Bekr, r.a., reče: “Ja!” “Ko
je od vas danas nahranio siromaha?”, ponovo upita Poslanik, s.a.v.s. Ebu Bekr, r.a., opet
reče: “Ja!” Allahov Poslanik, s.a.v.s., zatim reče: “Ove stvari, doista, nisu se našle pri
jednom čovjeku a da nije ušao u džennet.” (Muslim)
Zašto Poslanik, s.a.v.s., nije upitao ko je od vas jutros osvanuo dobra ili kako mi
kažemo čista srca? Zato, jer se od nas traži angažman, kretanje prema Allahu Milostivom,
odnosno prema Njegovoj milosti. To se od nas posebno traži u mjesecu Ramazanu, kada
se djela mnogostruko nagrađuju, u mjesecu u kojem se čak i spavanje ubraja u ibadet.
Draga i poštovana braćo, ne treba biti nešto posebno razborit i pametan pa da se
uoči kauzalitet, uzročno-posljedična veza između onog što se u svim ovim hadisima nudi
i onog što se traži i na šta se podstiče. Od nas se traži da budemo revnosni u ispunjavanju
naših svakodnevnih ramazanskih obaveza jer, u suprotnom, sva ova milost može nas, ne
daj Bože, u širokom luku zaobići ako se naspram pobrojanih blagodati ponesemo
neodgovorno i nemarno.
Druga stvar na koju nas podsjeća mubarek mjesec Ramazan a u kojoj je Allahova
milost jeste:
1. JEDINSTVO ZAJEDNICE
Draga braćo, naša nas vjera uči da nema bereketa bez zajednice. Ona traži od nas
da ne živimo samo za sebe, nego da vodimo računa o problemima i interesima drugih.
Ona nas mobilizira u jedan savršeno organiziran front koji ima svoj cilj i definiran put.
Mjesec Ramazan je došao da uguši u nama strast za isključivošću i nadvlađivanjem
drugoga, da odmrzne zahlađenost odnosa među muslimanima, da smanji stepen
netrpeljivosti, da nivelira međusobnu mržnju te da u potpunosti afirmira istinsko
muslimansko bratstvo kroz neophodnu blagost, solidarnost i razumijevanje. On je došao
da nas upozori da su ideje nesloge, disharmonije, frakcionaštva i drugih oblika
nejedinststva opasne po zajednicu i pojedinca i da imaju nesagledive implikacije. U tom
smislu trebamo razumjeti i sljedeće Poslanikove (s.a.v.s.) riječi:
“Zajednica (jedinstvo) je rahmet (Allahova milost), a razjedinjenost je azab
(Allahova kazna).” (Ahmed)
“Allahova pomoć je uz zajednicu, onaj ko se izdvoji, izdvojio se u
vatru.” (Tirmizi)
Naša nas historija uči, da svaki put kada su se muslimani zaokupirali parcijalnim i
nebitnim pitanjima i stvarima, s kojima se vrlo često i danas susrećemo, da je to dovodilo
do gloženja zajednice, kao i duhovnog i moralnog osiromašenja i iscrpljenosti. Zato je
znameniti Hasan el-Bena na pitanje parničara koji su se žučno posvađali, u jednoj džamiji
oko pitanja da li je ispravniji teravih namaz od 8 ili 20 rekata, odgovorio
protupitanjem:”Je li teravija farz ili sunnet?” Svi odgovoriše: “Sunnet!” Onda im on reče:
Pa hoćemo li rušiti farz da bismo utemeljili sunnet. Mnogo je bolje da klanjamo kod
kuće, a sačuvamo jedinstvo i bratsku ljubav.” Muhammed, s.a.v.s., nas podsjeća i
upozorava na teške posljedice razilaženja:
“Nemojte se razilaziti, jer oni koji su bili prije vas su se razišli i doživjeli
propast.”(Muttefekun alejhi)
Pa hoćemo li se draga braćo u korist zadobijanja Allahove milosti u ovom
mubarek mjesecu:
⁃ Odreći lažnog govora i rada po njemu, čuvati se gibeta-ogovaranja i prenošenja
tuđih riječi,
⁃ Prestati da zbrajamo mahane drugih ljudi i posvetiti se svojima i njihovoj
eliminaciji,
⁃ Prestati omalovažavati post drugih ljudi nalazeći im mnoge zamjerke, a posvetiti
se svome postu, spuštajući svoje poglede od svega što je zabranjeno i čuvajući
svoj jezik i ostale organe od grijeha,
⁃ Hoćemo li se pored brige o punjenju naših frižidera raznovrsnim kaloričnim
namirnicama i voćem, sjetiti naše bošnjačke fukare-sirotinje, kojem je uskraćena
mogućnost na rad i dostojanstven život, njega i njegove djece.
⁃ Hoćemo li se oglušiti o pozive i vapaje mnogih koji su čekali Ramazan kao svoju
priliku da lakše dođu, uz pomoć vaših priloga, do ostvarenja strateški veoma
važnih projekata, kao što su kupovina zemljišta za izgradnju džamija i slično.
⁃ Hoćemo li dopustiti da nas ovi skupocjeni ramazanski dani i noći umjesto u
učenju Kur’ana i drugom ibadetu, prolaze, ne daj Bože, u zaokupiranosti
punjenjem naših facebook profila, selfi-slikanja, danonoćnog surfanja po internetu
i slično.
⁃ Hoćemo li se u ovim vrelim ljetnim danima sjetiti vreline Džehennema pred
kojim ćemo svi stajati kako stoji u suri Merjem.
⁃ Hoćemo li se pred iftare u svojim dovama skoncentrisati isključivo na svoje
sebične potrebe ili ćemo se sjetiti svih napaćenih vjerničkih duša u cijelom
muslimanskom ummetu čije su potrebe iste kao i naše, pa im barem, ako ništa,
dovu proučiti.
⁃ Hoćemo li dopustiti da nas trivijalne i beznačajne prepreke odvoje od zajednice i
ne daj bože Allahove milosti…
Draga braćo, dijelim strepnju sa svima vama koji žudite da se islamska zajednica
bošnjaka ovdje u Austriji održi i ostane cjelovita i kompaktna. U to ime, molim
Uzvišenog Allaha, u ovom mubarek mjesecu da nas podrži da istrajemo da ovu našu stvar
oko ujedinjenja naših džemata, u korist svih nas, dovedemo do kraja. Molimo te o
Gospodaru upiši nas u one koji rade za Zajednicu, a tvoj Poslanik, s.a.v.s., je rekao da je
u Zajednici Tvoja milost i spas!
Allahu dragi blagoslovi nam Ramazan! Pomozi nam da ti u njemu budemo
što pokorniji a ne daj da ti budemo asije i neposlušni! I učini da na njegovom kraju
budemo u skupini onih koje si oslobodio od džehennemske vatre! Amin ja rabbil
alemin!
Glavni imam IZBA
Mag. hfz. Adil Makić

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …