Kurban bajramska skola zrtvovanja

Hvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti!
O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Alu ‘Imran, 102).
O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allah se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vam bdi! (en-Nisa’, 1).
O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu! (el-Ahzab, 70).
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana.
Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik!
Poštovani džema’ate, draga braćo,
Tema današnje hutbe je Kurban-bajramska škola žrtvovanja
U nedelju su milijoni i milijarde muslimana na kugli zemaljskoj prinosili kurban, žrtvu u Ime Allaha, Gospodara svjetova isto onako kako su, svojevremeno, radili sinovi Adema a.s., Ibrahim i njegov sin Ismail a.s., Muhamed a.s., hulefa-i-rašidini, ashabi, tabiini i tabe-i tabini, onako kako su radili naši vrijedni preci.
Vjernik ima pet drugih bajrama
Svaki naš uspjeh u životu je za nas Bajram, a najveci uspjeh je kada nam Allah oprosti naše grijehe. U jednom hadisu navodi se da je Poslanik a.s., rekao: „Vjernik ima pet Bajrama, i to su: svaki dan koji provede bez grijeha, dan smrti ako preseli sa imanom, dan prelaska preko Sirat cuprije, dan kada udje u dzennet, i dan susreta i vidjenja sa Allahom.”
Sjetimo se arapse izreke koja kaže: ”Lejsel-‘idu limen lebisel-džedid innemal-‘idu limen ta’atuhu tezid.”, što znači: ”Nije bajram ili slavlje onome ko obuče novo odjelo za bajram, nego je slavlje za onoga čija se pokornost Allahu povećala.” Taj treba da se raduje uz bajram, a ostali treba da grizu prste iz žaljenja za propuštenim.
Svjedoci smo da su mnoge međuljudske veze razbijene i pokidane; bračne, porodične, rodbinske, prijateljske, poslovne, pa i državne. Ovim bajramom, ovim kurbanom, čvrsto zanijetimo da ćemo te veze uspostavljati i jačati. Jos nije kasno.
Podijelimo bajramsku radost među sobom sa svima, pa i sa umrlima, jer oni traže da ih obiđemo, kako bi sa nama istu radost podijelili, oni stvarno znaju šta oprost grijeha za vjernika znači i šta sve kurbanom dobija vjernik i društvo.
Pokažimo i poslije bajrama spremnost na žrtvu, time što ćemo svoju sposobnost i svoje slobodno vrijeme žrtvovati tako što ćemo činiti dobro drugim ljudima, isticati njihove dobre strane, a pokrivati loše. Izbacimo iz našeg govora stalne i nepotrebne kritike i zamjerke jer svaki čovjek, na ovaj ili onaj način, čini dobro drugom.
Na kraju, dani Bajrama su dani radosti, veselja i sreće. Dani Bajrama su dani učenja tekbira s kojima zahvaljujemo Allahu na blagodatima kojima nas je obdario, a ne prilike za otvoreni nemoral, bestidnost, raskalašenost, pijanstvo i bludničenje. Da Allah sačuva i zakloni. Amin!
Bajram i žrtva kurbana, nagrada za kurban
U Kur’anu jasno nam se kaže: ”Nije meso ni krv kurbana ono što do Allaha Uzvišenog dospijeva, već je vaša dobra volja ono što vas čini bližim Bogu i jedan drugom i to je ono zbog čega su vam kurbani potčinjeni ne bi li ste Allaha veličali i ne bi li Mu bili zahvalni na Njegovoj uputi…” (El-Hadždž, 37)
– Bajram je prilika da riječima i djelima vratimo smisao, te da u njima nađemo nadu i prepoznamo vjeru i povjerenje među sobom kao muslimani i da tu vjeru i to povjerenje prenosimo i na druge, jer jedino tako žrtva kurbana, tj. naše približavanje Bogu i ljudima, ima smisla.
Za svaki iskren i hairli posao, izvršenu obavezu Allah Dragi nagradzuje od 10 do 70 puta. Poslanik a.s. obecaje: ”Vlasnik kurbana ima dobro djelo za svaku dlaku kurbana.” (Tirmizi),
”O ljudi koljite kurban i racunajte na nagradu za njegovu krv, jer zaista kurbanska krv, iako pada na zemlju, cuva se kod Mocnog i Uzvisenog Allaha.” (Taberi),
”Najbolji posao koji covjek moze za vrijeme Kurban-bajrama uradit – veci i Allahu najdrazi posao – jeste puštanje krvi svome kurbanu. On ce mu (kurban) pristupiti sa svim svojim znakovima na Sudnjem danu. Zaista, taj posao stigne Allahu prije nego što padne prva kap krvi na zemlji. Pa uljepšavajte svoje poslove kurbanom.” (Buhari, Muslim)
Uistinu, u kurban-bajramskoj školi žrtvovanja možemo naučiti mnogo toga, posebno kako da sebe i svoje dragocjenosti žrtvujemo za sebe i porodicu, islam i muslimane, za opće dobro.
Na tom putu brojnog životnog žrtvovanja su bili i svi Božiji Poslanici, dobri ljudi – evlije i posebno hrabri i požrtvovani ljudi – šehidi koji su tu životnu školu, ispit i iskušenje uspješno završili.
Među njima su bili i dva velika Poslanika; Ibrahim i Ismail a.s, koji nas, posebno u ovim danima uče kako i koliko se treba žrtvovati na Allahovu putu, a radi viših ovosvjetskih i onosvjetskih ciljeva.
Naime, samim izvršenjem vjerskih dužnosti, koje su vezane uz Kurban-bajram, neće biti postignuta svrha ako muslimani ne budu izvukli i pouku koja će ih voditi dalje kroz život. A ta je pouka: Ništa se na ovome svijetu nemože postići bez žrtve, bez prijekora, bez truda i nastojanja.
Svaki naš uspjeh, svaki naš – pa makar bio i najmanji posao ne može se ni zamisliti bez žrtve. Rezultati su, najčešče, spram uloženog truda, rada, žrtvovanja.
Prilika je, draga braćo i sestre, da iz kurban-bajramnske škole žrtvovanja naučimo:
1. Da žrtvujemo škrtosti i pohlepu,
2. Da žrtvujemo oholost (kibur) i uobraženosti (samodopadanja),
– Da ovo dvoje žrtvujemo za korist darežljivosti i lijepa karaktera (ćudi, naravi)
1. Da žrtvujemo škrtosti i pohlepu:
Allah, džellešanuhu, kaže: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ “Onaj ko se sačuva pohlepe i gramzljivosti, bit će od spašenih.” (Et-Teqabun, 16)
Džabir, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, a.s.,, rekao: “Čuvajte se zuluma (nasilja, nepravde) jer je zulum (na ovom svijetu) tmina na Sudnjem danu. Čuvajte se pohlepe jer je pohlepa upropastila one koji su bili prije vas; pohlep je navela na međusobno prolijevanje krvi i učinila ih da smatraju dopuštenim (halalom) ono što je zabranjeno (haram).” (Muslim)
2. Da žrtvujemo oholost (kibur) i uobraženosti (samodopadanja):
تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
“Tu vječnu kuću Mi ćemo učiniti (stanom) onima koji ne žele niti siju smutnju na zemlji. A (dobar) kraj je bogobojaznima.” (El-Kasas, 83)
Ebu Seid El-Hudri, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Prepirali se Džennet i Džehennem, pa Džehennem reče: ’U mene će ući svi oholi i uobraženi (silnici)’ a Džennet reče: ’U mene će ući slabići i siromasi!’ Pa Allah, džellešanuhu presudi među njim; ’Ti si Džennete, Moja milost, tobom ću se smilovati kome Ja hoću, a ti si, Džehenneme Moja kazna kojom ću Ja mučiti koga Ja hoću, i oboje ću vas naputiti.”
– Darežljivosti i lijep karakter (ćud, narav):
Allah, džellešanuhu, kaže: مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ „Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.“ (El-Beqare, 261)
Prenosi se od hazreti Alije r.a., da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: „Kad sadaka izađe iz ruke, iz nje petoro progovori prije nego što dođe do ruke onog sto prima; bila sam malobrojna – pa ti si me umnožio, bila sam malena – a ti si me uvečao, bila sam ti neprijatelj – sada sam ti prijatelj, bila sam prolazna – a sada sam ti vječna, dosad si čuvao/la ti mene a sad ja čuvam tebe.“
Prenosi se, dalje, da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: ”Darežljiv čovjek je blizak Allahu i ljudima i blizu je Džennetu a daleko od vatre (Džehennema); a škrt covjek daleko od Allaha i ljudi i daleko od Dženneta, a prikučen vatri džehenemskoj. Darežljivi neznalica bliži je Allahu od pobožnog tvrdice.”
”Darežljivost je jedno od džennetskih drveta čije se grane spuštaju i na ovaj svijet, pa ko se uhvati za jednu od njegovih grana one če ga uvesti u Džennet; a škrtost je jedno od džehennemskih drveta čije se grane spuštaju i na na ovaj svijet, pa ko se uhvati za jednu njegovu granu ona če ga uvesti u Džehennem.“
Džabir, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Zaista su mi od vas najdraži i sjedit će najbliže meni na Sudnjem danu oni koji su najljepše ćudi. A zaist su mi najmrži od vas i bit će najudaljeniji od mene na Sudnjem danu, nametljivi govornici i oni ko se samodopadno prenemažu u svom govoru, oholo pokušavajući da istaknu svoju stručnost i govorljivost i oni koji pričaju ispunjenih i razvučenih usta, diveći se svome govoru i uzdižući se nad drugima. Ashabi rekoše: Allahov Poslaniče, znamo da su sersari i muteseddici (nametljivi govornici i oni koji se prenemažu u govoru), ali ko su mutefejhici? On im reče: To su uobraženjaci koji sebe uzdižu nad ostalim.” (Tirmizi, hasen, sahih)
Zaključak
U današnje hutbi smo spomenuli kurban-bajramsku školu iz koje, među drugim lekcijama, možemo naučiti kako da žrtvujemo škrtost, pohlepu, oholost i uobraženost za dobrobit darežljivosti i lijepe naravi. Ovo je lijep povod i odlična prilika, pa shodno svojim potrebama, uradimo to.
Molimo Uzvišenog Allaha, dželle šanuhu, da nam u tome pruži svoju pomoć i olakšanje. Amin!
Mesdzid BIKC Braunau; 11.11.2011. god.; Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …