Da li primamo pouku

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
7Dhu l-Kada– 1436.H. / 21 Avgust 2015.g.–Imam/Hatib: Fahir Alimujkic

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova. Hvala Allahu na nimetima kojima nas svakodnevno oba sipa. Hvala Allahu koji nas je uputio ka nuru Islama, i koji nas je učinio muslimanima. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog Poslanika Muhammeda a.s., na njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji ih slijede u dobru do kijametskog dana.

hutbaDraga braćo i sestre, draga djeco i omladino;
Kaže Allah Uzvišeni:„A Ti opominji, zaista će opominjanje koristiti muminima.”
Na mnogo mjesta u Kur’ani Kerimu Allah govori o nužnosti savjetovanja među vjernicima, nužnosti naređivanja dobra a sprečavanja zla, nužnosti opominjanja, te o nužnosti primanja pouke. Jesmo li mi od onih koji primaju pouku, koji vole da slušaju Allahove riječi, koji vole da razgovaraju o Allahovim ajetima, o hadisima Allahovog Poslanika s.a.v.s., o mudrostima skrivenim u njima, koji tim razgovorom žele da povećaju svoje znanje, i da se približe Allahu subhanehu ve teala.
Upravo nepoznavanje Kur’ani Kerima, kao i nepoznavanje hadisa Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i nerazmišljanje o božanskim uputama i događajima je razlog razjedinjenja i izgubljenosti islamskog ummeta kao i razlog njegovog nazatka u vjerskom a isto tako i svim drugim pogledima.
Ljude je veoma teško natjerati da razmišljaju, jer čovjek se često vodi nagonima a ne razumom. Čovjek kada se rodi prvo počne nagonski jesti pa tek onda nauči razmišljati. Žalosno je što neki ostanu čitav život pri ovom dječjem nagonu pa misle samo o svom stomaku i udovoljavanju svojih nagona ne razmišljajući uopšte o sebi, o Allahu, zašto je stvoren i koje su njegove dužnosti na ovome svijetu.
A Allah Uzvišeni na toliko mjesta u Kur’an Kerimu poziva na razmišljanje. Tako između ostalog Allah kaže:
„Zašto ne razmišljate o Kur’anu jesu li to katanci na vašim srcima?” (Muhammed, 24)
A kada govori o onima koji pouku primaju onda kaže za njih:
„A poukusamorazumomobdareniprimaju.” (Er-Rad, 19)
„U tome je zaistapoukazaonogakosrceima, kosluša i ko je priseban.” (SuraKaf 37)
Iznevedenihajetavidimo da nas Allah poziva da razmišljamokako bi došli do spoznaje, kako bi saznaliodgovore na pitanjakojanasmuče, kako bi spoznaliAllaha, kako bi popravilinašestanje, kako bi se prošligriješenja i shvatili da nam je mjestopovratkakodAllaha.
Izovihajetaistotakomožemovidjeti da ima i onihkojiuopšte ne razmišljaju o Kur’anu. U tokudanastigne o svemu da razmisliali ne stignenijednesekunde da razmisli o Allahu. Mjestospoznajeiliboljerečenoimana je srce i onajkoimaživosrce on ćepouku da primi.
Naime, što se tičeljudimožemoreći da njihimatrivrste:
1.Oničije je srcemrtvo. Tosuonikojikažu: Ja imamdobrosrce, boljeodmnogihonihkojiklanjaju. Ali kakvo je tosrcekome je svjednoštomu se kćiili sin drogiranivraćajukući? Kakvo je tosrcekojeAllahu na sedždu ne pada? Kakvo je tosrcekoje se odajesvakoraznimgrijesima? Je li todobrosrce? Je li toonosrcekojećepouku da primi???
2.Oni čije je srceživo, alinijeuvijekspremnoprimatisveobavezekojemu Allah daje. TakvimabrzodosadislušanjeAllahovihajeta, predavanja i vazovapaizlazeizdžamijejersrcenijedovoljnoživo da bi saslašćuupijaloAllahoveriječi i riječiNjegovogPoslanika.
3.Oni čije je srceživo i spremnouvijekslušatiajete i ponjimapostupati. Oni se trude da što je mogućeviševremenaprovedusaAllahom, saKur’anom, sadobrimljudima, da budu u halkamazikra i predavanjima.
Što se tičeprvegrupeonisuslijepiiakoimajuoči, jer ne vide istinu. Drugi vide, ali im je pogledusmjeren u pogrešnompravcu, dokjedinotrećioštro vide svojcilj i kanjemuputuju.
Pitamo se ponajviše mi kojivazimoljudima, kao i mnogidrugičijasusrcaistinskiživazaštomnogiljudinemajusnageprovesti u praksuonoštočuju na vazovima i hutbama i zaštovaz na jednouhouniđe a na drugoizađe?
Razlogzbogčega je totakojeste:
-štosvojuvjerugledajukaosekundarnutj. sporednustvar, a ne kaoprimarnupotrebu i kaoosnovusvogživota.
-štouzimajuzauzorilikaoopravdanjeonekojigovoreistinu a neradeponjojtako da nekikažukadmožehodža i hadžijazašto ne mogu i ja, kao da neznaju da ćesvakozasebeodgovarati.
-što ne razmišljaju o kaznamazbogsvojihpostupaka, kao da nećebitipozvani na odgovornost, kao da nećebitiproživljenjakao da nećebitiSudnjegdana, kao da nemaniDžennetaniDžehennema.
PoukeizKurana, hadisa, dersova, predavanja i knjiga trebauzimati na trinajbitnijanačina:
1.Živim srcem i čistimrazumom. A srce se oživljavadruženjemesaonimakojisuiskreni. Učenjak Ibn Tejmijje je rekao:”Ko želiočistitirazum i srceprobuditinekaizmeđusabahskogsunneta i farzastalnopo 41 putuči: Ja Hajju ja Kajjum, La ilaheilla Ente bi rahmetikeestegisu. (O Živi, o Vječni, nemadrugog Boga osimTebe, i TvojommilošćuodTebepomoćtražim.)
2.Razmišljanje o „danimaAllahovim” tj. vremenuAllahovogsuda i konačnogobračuna, uzpotpunusvjesnostsvojeprolaznosti.
3.Dijeljenjem imetka, jerimetakudjeljujusamoonikojivjeruju da ihzatočekanagradaodAllaha i onikojinisurobovisvogimetka.
A da bi našesrcebiloživomoramoizbjegavationoštogaumrtvljuje. A to je:
-druženjesaljudimakojistalnogriješe.
-živjetioddugihnada i planova.
-vezivanjesrcazamaterijalizam i prolaznestvari.
-prejedanje.
-pretjeranospavanjekao i pretjeranosmijanje.
Što se tičedruženjadovoljnanam je našanarodnaposlovicakojakaže: „S kimsitakisi.” Zatogledajmoakoželimo da imamoživosrce da se družimosadobrimljudima, da sjedimonaonimsijelimagdje se Allah spominje i gdje se podsjećamonaprolaznostovogasvijeta.
Imaljudikojiživeod nada i maštanja, alisve to umrtvljujesrce. Čim se rodinekaidejaako je hajrpretoči je u praksu, ne čekajovoiliono. Samo to uradi (Just do it).
Odstvarikoječinesrcebolesnim i umrtvljujuga je i vezivanjezamaterijalizamtako da čovjekzaokupljenovodunjalučkimljepotamanerazmišljauošte o džennetskimljepotama pa se stogazanjih i ne bori.
Odstvarikojih se moramokloniti je i pretjerivanje u jelu i piću, spavanju pa čak i smijanju.
Ibrahim IbnEdhem je prošaopokrajjednogmladićakoji se pretjeranosmijao, tegaupita: „O mladiću, jesi li prešaosiratćupriju, jesi li ušao u Džennet?” Rečene. Pa čemuondasmijeh- upitaga Ibrahim.
MolimAllaha da učininašasrcaživim, da primajupouke, da razmišljaju o Allahu, da ga se boje, i da gasvakodnevnozamilost mole.Amin.

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …