Dvije su skupine – koja je tvoja

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
25 Rebiu – l – ahir – 1439.H. / 12 Januar 2018.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic


Dvije su skupine – koja je tvoja

Neka je hvala Allahu Milostivom Samilosnom, koji nam je islam darovao, koji je naša srca u bratskoj ljubavi ujedinio. Donosimo blagoslov i mir Njegovom miljeniku, Muhammedu, poslaniku koji nas je uputio na dobro a opomenuo nas da se klonimo zla. Neka je Allahov mir i blagoslov na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i tabiine kao i na naše šehide.

Postovane dzematlije, draga braco i omladino;

Danasnju hutbu pocinjem sa konstatacijom i pitanjem: Dvije su skupine – a koja je moja ili tvoja.?? “Ko se osloni na Allaha, On mu je dosta!” (Kur’an)
Jeste li opterećeni, napregnuti, pod pritiskom ili pod stresom? Jeste li zabrinuti, muče li vas razne neugodnosti i jeste li uznemireni životnim nedaćama, problemima i kušnjama? Jeste li nedavno izgubili nekoga od rodbine ili neku dragu osobu i prijatelja? Da niste, možda, izgubili posao ili ga nemate nikako već godinama, a završili ste fakultet, magistrat ili doktorat? Treba li vam neka pomoć? Da li osjećate potrebu da se na nečije rame naslonite i plačete? Dok se drugi vesele i smiju, osjećate li da vama nije do smijeha i da poželite da ste na njihovom mjestu? Dok prolazite kroz razne kušnje, poteškoće i životne nedaće, osjećate li kao da se nad vama nadvio veliki crni oblak, koji je zakrio sunce nade pa vam se roje zle misli o svemu oko vas? Možda ne vidite izlaza pa pomišljate na najgore?!
Ako je tako, razmišljate li o izlazu iz takve situacije? A izlaz i rješenje postoji. Nakon teškoća dolaze olakšanja. Vjerujete li u to? Možda mislite da je situacija bezizlazna pa ne vjerujete da za vas postoji adekvatan lijek. A postoji, dakako! Ovo što ćete čuti i pročitati je baš za vas i sve koji su pod opterećenjem a traže rasterećenje i izlaz iz poteškoća. Pa, ako tražiš lijek, evo ti ga na raspolaganje, i još besplatno.
Taj lijek je koristio Muhammed a.s. koriste ga svi čedni ljudi, a koristit će ga i svi oni koji slijede Pravi put sve do Sudnjeg dana. Naziv toga lijeka je “tevekkul ‘ala Allah”, oslanjanje na Allaha. To je aktivno pouzdanje i potpuno oslanjanje na Allaha, dželle šanuhu.
To je potčinjavanje svega Uzvišenom Allahu, nakon što uradimo i poduzmemo sve što je u našoj limitiranoj moći, tako da nismo opterećeni brigama šta će se desiti. Naravno da nećemo biti indiferentni prema zbivanjima i onome šta se može dogoditi, ali nećemo dozvoliti da nas brige preokupiraju i poteškoće obeshrabre i skrhaju. Nećemo biti pod stresom, niti ćemo tijelom malaksati a duhom klonuti.
Ovaj lijek će nam pomoći da budemo spokojni, opušteni, jer smo svjesni da nam je to Allah dž.š. odredio s razlogom. Uz to smo svjesni da Allah dž.š. nikada neće zaboraviti i napustiti onoga ko se Njega sjeća, na Njeg’ oslanja i samo od Njega pomoć traži. Mu’mini su svjesni da će ishod, makar i potrajalo, biti dobar i u njihovu korist, dunjalučku i ahiretsku. Kako? Pa, otuda što nas Allah dž.š. naš Stvoritelj, iskušava i želi da vidi kako ćemo se ponijeti i da li ćemo strpljivi biti. A u dobru se ne treba siliti, niti u poteškoći poniziti. Vjernik uvijek sve dostojanstveno podnosi, nikada ne očajava i nadu ne gubi. Sve udarce sudbine strpljivo podnosi.
Oslanjati se na Allaha znači sve Allahu prepustiti, ma šta bilo. Prije toga, sve učiniti da se realizuje ono što je dobro i korisno za nas, zajednicu i društvo. A kada se slučaj prepusti Allahu dž.š. ne treba se time opterećivati i o tome puno razmišljati. Briga se treba osloboditi, ne paničiti i sa smirenjem sve prihvatiti. Mi smo muslimani i ne smijemo očajavati.
Naš lijek je pouzdanje u Allaha dž.š. Koji je obećao uspjeh i pobjedu mu’minima. “A ko se Allaha boji – izvršava propisane dužnosti, On će mu naći izlaz neki i odakle se i ne nada On će ga opskrbiti! I ko se osloni na Allaha, On mu je dosta! Allah je zbilja izvršitelj odredbe Svoje! On je svakoj stvari određenje već odredio!” (Et-Talak, 2-3)
Eto, to je naša medicina i naš lijek. Mi smo ubijeđeni da će Uzvišeni Allah pomoći mu’minima koji se trude i na Allaha oslanjaju. Pomoć Uzvišenog Allaha neće izostati i problemi, nedaće i kušnje će se, ako Bog da, riješiti. Allah će nas osloboditi poteškoća i stanje olakšati. Allahova pomoć i pobjeda je nama bliska onoliko koliko smo mi blizu Allahu dž.š. Dakle, i do nas je. Pa, trudimo se! Isplati se, dunjalučki i ahiretski.
Put ka Džennetu je ovdje svima otvoren. Svima je po Božijoj odredbi i mjeri data opskrba. Svi hodajući dunjalukom usmjeravamo se onim putevima koje sami biramo. Blagodati su na raspolaganju i onima koji vole Allaha i onima koji Ga ne vole. Kada dođe smrt svako će ugledati svoj put i vidjeti svoje vječno boravište.
U Berzahu, životu zagrobnom, svako će ostati sa svojim djelima. A kada čujemo glas zaglušujući, a bit će to glas koji poziva da se iz mezara ustane, ustat ćemo i prema Onome Koji poziva požuriti. Jedni će ići na rasnim konjima, jedni na devama, treći pješke a četvrti puzajući na svojim licima. Katade bilježi od Enesa r.a. da je neki čovjek upitao Poslanika: „Allahov Poslaniče, kako će nevjernik na Sudnjem danu ići licem okrenut prema zemlji“? Poslanik mu reče: „Zar Onaj Koji mu je dao da na ovom svijetu ide na nogama, nije kadar dati da na Sudnjem danu ide na licu okrenutom prema zemlji“? Katade je komentarisao ovaj razgovor: „Jeste, moguće je, tako mi moći našeg Gospodara, u tom smislu je i ajet: „Mi ćemo ih na Sudnjem danu sakupiti licem zemlji okrenute, slijepe, nijeme i gluhe. Boravište njihovo bit će Džehennem, kad god mu plamen jenja, pojačat ćemo mu oganj“/Isra, 97./.
Jedni će na svjetlu gledati, a drugi u mraku slijepi biti. Jedni će Milostivom hitati, a drugi će u vatru ulaziti. Jedni će srebrene narukvice nositi i piti čisto piće od svoga Gospodara, a druge će u okove stavljati. Jedni će haljine od svile i kadife i drugih skupocjenih materijala nositi, a drugi košulje od vatre i katrena. Jednima će Gospodar reći: „Mir vama, zato što ste strpljivi bili, čeka vas najljepše prebivalište“,/R’ad,24/, a drugima: „Ostanite u vatri prezreni i ništa ne govorite“. Tada će istina izaći na vidjelo. Razići će se njihovi putevi i razdijelit će se u dvije skupine. Tada će ono što je bilo sakriveno biti viđeno, ono što je bilo tajno, postat će javno, sve će postat očevidno.
Allah dž.š. kaže: „Zar ćemo postupati s onima koji vjeruju i čine dobra djela kao sa onima koji prave nered na zemlji ili, zar ćemo postupati s onima koji se grijeha klone isto kao i s griješnicima“./Sad, 28./. „Misle li oni koji čine zla djela da ćemo s njima postupati jednako kao s onima koji vjeruju i dobra djela čine, da će im život i smrt biti isti, kako loše rasuđuju“./Džasije, 21./.
Koliko će onih koji su na ovom svijetu svakojaku skupocjenu odjeću nosili toga dana, toliko dugo ostati goli? Koliko će onih koji su na ovom svijetu najrazličitija jela jeli, toga dana, toliko dugo glad trpjeti? Koliko je onih koji su na ovom svijetu što god su htjeli pili, toga dana toliku žeđ trpjeti? Koliko je onih koji su na ovom svijetu u svemu uživali, a toga dana će bijednici postati? Uzvišeni kaže: „Taj drugi svijet ćemo dati onima koji ne žele da se na zemlji ohole i da nered čine, a oni koji se Allaha boje čeka sretan kraj“/Kasas, 83/.
Kolike li razlike između ove dvije skupine, kolike li razlike između njihova dva puta. Jedni će na Ahiretu pred Gospodara dolaziti jašući i ulaziti u džennetske vrtove a drugi će biti vučeni licima okrenuti prema zemlji i bacani u Džehennem, gdje će biti u stalnoj muci i patnji. Allah dž.š. kaže: „Onoga dana kada čestite kao uzvanike pred Milostivim sakupimo i kada u Džehennem žedne griješnike potjeramo“./Merjem, 85-86./. Alija ibn Ebu Talib komentarišući ove ajete kaže: „Tako mi Allaha, dobri robovi Božiji neće se okupljati pješke idući, već jašući na kamilama sa zlatnim sedlima i na rasnim konjima sa sedlima od dragog kamenja, koji će kada zažele ići kasom, a kada zažele letjeti. A riječi Uzvišenog: „A kada u Džehennem žedne griješnike potjeramo“, to znači, toliko žedne da će im od žeđi grla pucati, ali opet neće do izvora doći nego će u Džehennemu ključalu vodu piti“.
U svih šest zbirki hadisa se bilježi od Poslanika da će nevjernici i griješnici biti upitani: „Šta ste poželjeli“? Uzviknut će: „Vode, pocrkasmo od žeđi“! Na to će im se pokazati na Džehennem kao varku, učinit će im se da je to voda, a zapravo će biti vatra koja se jedna na drugu obrušava i reći će im se: „Zar se nećete napiti“?
Neće biti vode za one koji se na Dunjaluku ohole i nered čine. Vode, hrane, tople odjeće, sigurnoga doma žele hiljade naše braće i sestara koji bježeći od rata, od nepravde i tiranije, od neimaštine sjede pred vratima sada bogate Evrope. Prvo su ih mocnici bogati u borbi za svoje interese iz kuća i domovine istjerali, a potom ih bez pomoći ostavili. Otvorite srca i kuće, otvorite granice pred tim ljudima, nevoljnicima, pred tom uplakanom djecom i iscrpljenim ženama, i muslimanske zemlje takodjer otvorite granice pred ocima Rohinja Muslimana. I vaša knjiga iz koje o vjeri učite i svaka druga sveta knjiga poziva vas i nas na dobročinstvo, na ljubav prema čovjeku.
Neće biti vode za one koji se na Dunjaluku ohole i nered čine. Kome oholost ne da na sedždu panuti, čime će on žeđ na Ahiretu utažiti? Kome tvrdoglavost ne da da se pokaje i spašenu skupinu izabere, gdje će on na Ahiretu žeđ utažiti? Šejtan ti, o čovječe, grijeh uljepšava. To je varka. Kad ništa osim vode ne poželi čovjek, oni koji su se oholili i nered činili pomislit će da vodu vide. Ne, to će biti varka, vidjet će samo vatru.
Uzvišeni Bože, u skupinu nas onih koji za vodom neće vapiti uvrsti. Amin!

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …