Asura i njene poruke_10 dan Muharrema

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
07 Muharrem – 1436.H./31 Oktobar 2014.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

hutbaASURA I NJENE PORUKE

Hvala Allahu Gospodaru svih svjetova. Hvala Allahu na nimetima i raznovrsnim blagodatima kojima nas svakodnevno obasipa. Hvala Allahu koji nas je uputio ka nuru Islama, i koji nas je učinio muslimanima. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog Poslanika Muhammeda a.s. na njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji ih slijede u dobru do kijametskog dana.

Postovane dzematlije, draga braco i omladino;

Ove godine Ašura pada u ponedeljak, 03. oktobar 2014. godine, odnosno 10. Muharrem 1436 hidžretske godine.
Nalazimo se u jednom od cetri sveta mjeseca, mjesecu Muharremu. Muharrem je prvi mjesec islamskog kalendara i obilježava početak Nove hidžretske godine. Riječ Muharrem je arapskog porijekla i može se prevesti kao: „svet”, „nepovrediv”, i „zabranjen.” Ujedno je jedan od mjeseci za koje se u časnome Kur’anu kaže da je sveti. Prema mnogim predajama, deseti dan muharrema ili jevmul-ašuru, mnogi narodi su, još prije islama, poštovali i obilježavali. Na primjer, predislamski Arapi su obilježavali Ašuru postom kojeg su naslijedili od svojih prethodnika i historija ovog posta, datira još od Ibrahima a.s
Nakon Hidžre, Muhammedovo a.s. preseljenje iz Mekke u Medinu, naš Resul s.a.v.s je primijetio da Židovi Medine također poste deseti dan Muharrema. Poslanik s.a.v.s ih je pitao za razlog njihovog posta na ovaj dan, na što su mu oni odgovorili: “Ovo je blagoslovljeni dan. Na ovaj dan je Allah spasio Benu Israelćane od njihovog neprijatelja (Faraona Egipta), i tako je Poslanik Musa a.s postio ovaj dan u znak zahvale Allahu dž.š.” Na to je Poslanik s.a.v.s uzvratio: “Nama je Musa bliži nego vama!” pa je Poslanik s.a.v.s postio taj dan i preporučio drugima da ga poste. (Al-Bukhari, hadis 1865).
Prenosi Ebu Hurejre, r.a. da je Poslanik, s.a.v.s. rekao: “Najbolji post poslije ramazana je post mjeseca muharrema, a najbolji namaz poslije fard namaza je noćni namaz!” (Muslim)
Prenosi se od Abdullaha ibn Abbasa, r.a. da je Poslaniku, s.a.v.s. nakon što je postio i naredio ashabima da poste Ašuru rečeno: “O Allahov Poslaniče, to je dan koji obilježavaju Židovi i Kršćani!” Rekao je Poslanik, s.a.v.s: “U narednoj godini ćemo, inša-Allah, postiti i deveti dan!” Medjutim Poslanik nije dočekao narednu godinu, jer je Poslanik, s.a.v.s. preselio te godine!” (Muslim)
Deseti dan Muharrema ili Jevmul-ašura je poznata jos i nazvan „Idul-enbija” – Bajramom Božijih poslanika, i iz tog razloga mi postujemo, praktikujemo i na buduce generacije prenosimo vaznost 10 dana Muharrema.
Naime, na dan Jevmu-ašure, 10 Muharrema, Allah dž.š. je kroz historiju čovječanstva spasio mnoge poslanike i njihove sljedbenike.
Prema hadisu koji se prenosi od Ibn Abbasa, r.a. a kojeg šejh Abdulkader el-Gejlani bilježi u svom djelu „El-Gun-je”, nekoliko značajnih događaja se desilo Božijim Poslanicima na ovaj dan.
Evo nekih od tih događaja: Musa a.s je uspio, sa Izraelićanima, prebaciti se preko Crvenog mora na Sinajsko poluostrvo i spasiti svoj narod od Faraonovog zuluma; Nuh a.s se sa vjernicima iskrcao na planinu Džudijj i tako se spasio od potopa; Junusa a.s je izbacio kit iz svojih čeljusti na obalu mora; Allah, dž.š. je stvorio Adema a.s. i oprostio mu grijeh počinjen u Džennetu; Trgovačka karavana putujući za Egipat izvadila je Jusufa a.s iz bunara u koji su ga bacila braća iz zavidnosti; Isa a.s je rođen i podignut sa ovog svijeta na taj dan; Ibrahim a.s. je toga dana spašen (od vatre u koju je bačen) takođe na taj dan mu je poklonjen ovan za kurban u zamjenu za sina mu Ismaila; Ocu Jusufa a.s, Jakubu a.s, povraćen je vid, izgubljen u plaču za sinom Jusufom; Ejjubu a.s je vraćeno zdravlje poslije dugogodišnje nepodnosljive bolesti; Sulejman a.s je preuzeo vladavinu nad Izraelićanima; Desetog dana Muharrema desilo se i stradanje h. Husejna i Poslanikove porodice na Kerbeli 61. godine po hidžri.
Ono sto je interesntno a sto smo mi zanemarili je Jelo Ašura i njegova Historija: Na dan Jevmi-ašure, 10 Muharrem, žudeći za Božijom milošću i zadovoljstvom, muslimani širom svijeta poste ovaj dan, a za iftare se sprema posebna hrana koja se naziva Ašura.
Šejh Ismail Hakki El-Bursevi u svom komentaru Kur’ana (Ruhul-bejan) navodi: “Znaj da su se Nuh, a.s. i oni koji su bili sa njim iz lađe iskrcali na ovaj dan, pa je Nuh, a.s. u znak zahvalnosti Uzvišenom, na taj dan postio, a i drugima je naredio da poste. Njima je na lađi, inače, bilo ponestalo hrane, pa su pojedinci među njima prikupili ono što im je ostalo: neko pregršt pšenice, neko leće…dok nisu sakupili sedam vrsta, pa ih je Nuh, a.s. na tlu, nakon što se potop povukao, skuhao, te su tim jelom iftarili i svi odreda se zaštitili. To je bilo prvo jelo koje je kuhano na zemlji nakon potopa. Ljudi su to prihvatili za običaj, za koji slijedi izuzetna nagrada ako se primjenjuje zato da bi se nahranili postaci, siromašni i gladni.
Prenosi Mes’ud r.a. da je Muhammed a.s. rekao: “Allah dž.š. je odabrao četiri dana, odabrao je četiri mubarek mjeseca, odabrao je četiri žene u islamu, odabrao je četiri prvaka od naroda – četiri čovjeka za kojima Džennet je zeljan i zeljno ih iscekuje:
Četiri odabrana dana su: Džuma je najodabraniji dan. Drugi dan je Jevmu-ašura. Treći dan je Jevmu-nahret-kurban i idil-fitr. Četiri odabrana mjeseca su: prvi je redžeb, pa zul-kade, zul-hidždže i muharrem. Četiri odabrane žene su: prva je Merjema (kći Imranova i majka Isaa a.s.), Hatidža r.a. (žena Allahovog Poslanika,), Asija kći Muzenama (žena Faraona), i četvrta je hazreti Fatima (kćerka Allahovog Poslanika). Četiri odabrana prvaka naroda su: Muhammed a.s. je prvak Arapa, Selman El-Farisi je prvak Perzijanaca, Suhejb je prvak od Vizantinaca i Bilal Habešija je prvak kod Abesinaca, i za njima Dzennet zudi i zeljno ih iscekuje.”
Naš Resul s.a.v.s je mnogo držao do ovog blagdana pa je između ostalog rekao i ovo povodom 10 dana mjeseca muharema,”Pet je vremena kada Allah dž.š. neće odbiti dovu roba” u tih pet vremena ubraja i noć Jevmi-ašure (deseta noć Muharrema).
Milostivi Allahu, molimo te, pomozi nam da uskladimo svoje rijeci i svoja djela sa Tvojim rijecima, uputom i savjetima, i sa djelima, praksom i sunnetom Tvoga Miljenika Muhameda a.s. Amin!

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …