Abdest; propisi i fadileti

Islamska zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
– 26. Rebiu-l-ahir 1434.H. / 08 Mart 2013.g.–Imam/Hatib:Abdulah ef. Cajlakovic
Abdest; propisi i fadileti

Hvala Allahu Milostivom na milosti ljubavi i bratstva u vjeri i moralu. Neka je slavljen i hvaljen Allah Svemogući koji je poslao vjerovjesnika da nam donese radosnu vijest Dženneta i da nas upozori na opasnost Džehennema, da nam približi brata kao prijatelja i da nas udalji od šejtana kao neprijatelja.
Hvala Allahu Sveznajućem koji nas je poučio da se svi zajedno, kao braća, držimo za jedno uže koje nam donosi sreću, radost i slobodu.
Svjedočimo da je samo Allah Bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, koga je On uistinu poslao da radosnu vijest donese i da opomene, prije nego što nastupi Sudnji čas!
Postovane dzematlije,
U prošloj hutbi smo govorili o prvom temelju Islama – Kelime i Sehadetu, kao i o čistoći u islamu, o cistoci mjesta, tijela i odjela kao jednom od sarti za pripreme obavljanja samog namaza.
Tema današnje hutbe je Abdest, farzovi, adabi, mekruhi, fadileti i okolnosti koje kvare abdest. Pojam abdest dolazi od arapske rijeći veda’etun – što znači ljepota.
U fikhskoj nauci abdest se definira kao „pranje i potiranje određenih dijelova tijela na propisan način.“ Nakon što se otkloni ono što se, po fikhu, smatra velikim hadesom, prije stupanja u namaz ili drugi ibadetski čin, za koji je propisan abdest, nužno je obaviti pranje određenih dijelova tijela. Radi se uglavnom o onim dijelovima tijela koja nisu zaštićena odjećom, pa su time izloženi onečišćenju više nego oni drugi, ili su zaštićeni, ali se i pored toga uprljaju vrio brzo, kao što su noge u obući, ako ne zbog vanjskog utjecaja onda zbog znojenja. Ova obaveza naređena je direktno Kur’anom. U šestom ajetu sure El-Maide se kaže: „O vjernici, kada hoćete da namaz obavite, lica svoja i ruke svoje da iza lakata operite – a dio glava svajih potarite i noge svoje do iza članaka. A ako ste džunupi, onda se okupajte…“ (El-Maide, 6)
U ovom kur’anskom ajetu, definirani su sami farzovi abdesta, to jest izostavljanjem bilo kojeg od ovih pranja, abdest je neispravan čime bi i namaz, drugi ibadet koji bi bio obavljen poslije ovako manjkavog abdesta, bio takodjer neispravan.
Kod abdesta su sljedeće radnje farzovi:
1. oprati lice od uha do uha i od vrha čela do pod bradu;
2. oprat ruke do iza taktova;
3. potrati se mokrom rukom po glavi;
4. oprati noge do iznad članaka.
Međutim abdest ima i svoju drugu komponentu, a to su sunneti abdesta. Oni su proizišli iz prakse Muhammeda, a.s., pa su time postaIi obaveza svakog muslimana. Božiji Poslanik je samo preciznije razradio kur’anski zahtjev za očišćenjem, spomenut u citiranom ajetu.
Odgovoran musliman sunnete abdesta ce izostavit samo u krajnjoj nuždi kada ih, iz zaista opravdanih raziloga, ne može propisno obaviti. U abdestu su sunnetske radnje sljedeći postupci:
1. proučiti nijet abdesta;
2. abdest početi učenjem bismille;
3. prvo oprati, po tri puta, ruke do iza šaka;
4. po tri puta izaprati unutrašnjost usta, i to usrkivanjem vode iz desne šake;
5. isprati, po tri puta, unutrašnjost nosa ušmrkivanjem vode iz desne šake;
6. potrati čitavu glavu vlažnom rukom;
7. dobro izaprati ušne školjke iznutra i izvana;
8. dobro oprati vrat, trljajući isti desnom, odnosno Iijevom rukom;
9. čitav abdest obaviti u jednom mahu, bez prekida.
Uz ove, u abdestu postoje još neke sunnetske obaveze, kao što je obaveza za one koji nose bradu da istu, i prilikom abdesta, na odgovarajući način učine urednom i čistom, shodno kur’anskom zahtjevu: …Fagsilu vudžuhekum… …Operite lica svoja…
Adabi abdesta
U abdestu također postoje neke radnje koje nisu ni farzovi niti sunneti abdesta, ali ih je ponekad radio Poslanik, a.s., te ih je lijepo prakticirati jer uljepsavaju sami abdest. U abdestu se sljedeci postupci tretiraju abdestnim adabima:
1. pri uzimanju abdesta, voditi računa da na tijelo ili odjeću ne kane već upotrijebljena voda koja se naziva ma’un musta’melun;
2. okrenuti se prema kibli, pri uzimanju abdesta, ako to prilike dopuštaju;
3. abdest uzimati samostalno, bez tudje pomoći, ako to zdravlje dopušta;
4. izgovoriti ili proučiti propisani nijet;
5. uzimajuči abdest, ućiti abdestne dove;
6. uvijek izgovoriti bismllu, pri pranju pojedinih dijelova tijela;
7. na kraju abdesta, izgovoriti kelimetu-š-šehadet;
8. po završetku uzimanja abdesta, usrknuti malo vode, okrenuvši se prema kibli.
Mekruhi abdesta
Osim onih postupaka koji su naređeni, kod abdesta se mogu dogoditi stvari koje su nepoželjne, te se tako i nazivaju – mekruhi abdesta. Pri uzimanju abdesta mekruh je činiti sljedeće stvari:
1. trošiti više vode nego što je objektivno potrebno;
2. pri uzimanju abdesta prskati se suviše vodom;
3. voditi bilo kakav razgovor dok se abdest uzima.
Kada je abdest farz, vadžib ili sunnet? Abdest je farz uzeti:
1. prije svakog namaza, svejedno je da ti je taj namaz sam po sebi farz, vadžib, sunnet ili nafila;
2. prije učenja Kur’ana;
3. prije svakog obrednog ibadeta.
Abdest je vadžib uzeti: – prije svakog propisanog obilaska Kabe-tavafa.
Abdest je mendub poželjno uzeti:
1. nakon svakog griješnog čina;
2. prije i nakon obrednog kupanja drugog umrlog lica;
3. prije bavljenja vjerskom literaturom;
4. prije spavanja;
5. u svim prilikama za koje pojedinac smatra da če se pod abdestom ljepše osječati.
I inace, to je tesko svakom od nas, ali po mogucnosti sto vise biti pod abdestom. Jer kad si pod abdestom onda si pod zastitom direktnom Allaha dz.s. od svih zala ovog svijeta, pocevsi od zlikovaca – licemjera, sejtana, zlih dzina itd.
Abdest je najveca zastita, a ne tamo kojekakve hamajlije, nosenje istih a ni sam pisac nezna sta je na i u njima napisano.
Šta će pokvariti abdest
Abdest će biti pokvaren ako se nakon njegovog uzimanja dogode slijedeće stvari:
1. obavljena velika i mala nužda, u bilo kojoj količini;
2. puštanje vjetra, i u najmanjoj količini;
3. isticanje iz tijela: krvi, gnoja, sukrvice, na bilo koji način i u bili kojoj kolićini;
4. povraćanje, iz bilo kojih razloga;
5. san, bez obzira koliko kratko trajao;
6. gubljenje svijesti, ma koliko trajalo i bez obzira iz kojih razloga,
7. zasmijavanje u namazu, ako se to može čuti i od najbližeg musalije-klanjaca, kvari i abdest i namaz;
8. nepristojan razgovor ili izgovor nepristojnih riječi, u bilo kojem obliku i iz bilo kojih razloga.
S ovim u vezi imamo još jedno pojašnjenje: Pravno, abdest će biti pokvaren spavanjem u potpunoj opustenosti…, na sto ukazuje ovaj hadis: „Ne mora onaj ko zaspi na sedždi da obnavlja abdest sve dok se ne ispruži, jer kada se ispruži, opuste mu se zglobovi.“ (Ahmed i Ebu Ja’la)
Fadileti (vrijednosti) abdesta
Mi se sada nalazimo jos uvijek u zimskom vremenu. Jaki, snažni i čvrsti su oni među nama koji uzimaju abdest hladnom vodom u hladnom zimskom vremenu ili u sličnim, otežanim okolnostima.
Od Ebu Seida el-Hudrija, r.a., prenosi se da je pripovjedao: Rekao je jedne prilike Resulullah, a.s.: „Šta mislite o tome da vas podučim onome što pokriva grijehe a povećava hasenate (dobra djela)“ Ashabi odgovoriše: – Svakako, ja Resulallah! – On nastavi: „Uzimanje abdesta; vasi koraci na putu do džamije, zatim poslije jednog namaza sačekati drugi namaz. Nejma ni jednog od vas koji iz kuće izadje pod abdestom pa dode u džamiju i klanja sa muslimanima, za imamom, pa onda sačeka slijedeći namaz, a da meleci za njega / nju neće moliti: Allahu, oprosti mu! Allahu, smiluj mu se! (Ibn Hibban, 127/2)
Od Ebu Hurejrea, r.a., se prenosi da je Resulullah, a.s., rekao: „Šta mislite o tome da vas podučim onome čime Allah brise grijehe i uzvisuje deredžu – stepene?“ – Ashabi odgovoriše: – Svakako, ja Resulallah! – On nastavi: “Uzeti abdest kako valja u otežanim prilikama, mnogo koraka na putu džamije uciniti, i čekanje namaza poslije namaza – to je ribat za vas.“ (Muslim, 578)
Šta je Ribat? Ribat su ova gore navedena tri djela. Allahov Poslanika a.s, nazvao ih je „ribatom“ zato što su ona zaštita od šejtanovih napada na ljudsku dušu. (Mirkat)
Muaz b. Džebel, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, a.s., koji je rekao da ga je jedne prilike Allah dž.š., zovnuo: „O Muhammede“ našto sam – veli Poslanik a.s., – odgovorio: „Odazivam ti se Gospodaru moj!“ Allah dž.š, me upita: „O čemu se prepiru najviše meleci?“ – „Ja rekoh: O kefaretu (iskupljivanju za grijehe).“ Uzvišeni Allah upita: „A šta su kefareti, dakle stvari koje najvise i najbolje brisu grijehe?“ „Rekao sam: To su: odlazak pješice u džemat, sjedenje (skrušeno) u džamijama (i mesdžidima) (prije i) poslije namaza i uzimanje potpunog abdesta u teškim prilikama.“ „I šta još?“ pitao je Allaha dž.š., „Rekoh: I ponuditi harnom drugoga, i nježan govor, i klanjanje noću dok drugi spavaju. – Poslije toga mi je Allah dž.š., rekao: „Trazi šta želiš!“ i ja zamolih: Allahu moj, od Tebe tražim da mi daš da činim dobro, a da se klonim ružnih djela i da volim siromahe, i od Tebe tražim da mi oprostiš i da mi se smiluješ, i da mi, kada u narod pošalješ fitnu (anarhiju-smutnju) ja ne budem od onih koji je čine, i tražim da me Ti voliš i da me voli onaj koji Tebe voli i da volim djela koja me približavaju Tvojoj ljubavi.“ I rekao je Resulullah a.s., „Zaista je ovo istinska dova. Naući je, a onda i druge podučavaj njoj!“ (Djeloi iz Tirmizijeva Džami’u’s-sunena, 3235)
Jednu posebnu hutbu bi mogli odrzati kada su u pitanju zdravstveni aspekti abdesta. Danas cemo samo ukratko spomenuti neke od njih. Naime, Allah dz.s. nista nije bez razloga odredio, naredio ili pak zabranio i ucinio haramom.
Nemojte se ustrucavati uzimati abdest hladnom vodom i cak tokom zime. Medicina je danas dokazala tek ono sto je nama naredjeno prije 1434 god. Poznato je da stručnjaci koji se bave brigom o zdravlju edukuju ljude o ličnoj higijeni i čistoći, jer je čistoća dokazani put do zdravlja. Hladna voda je veoma jaka draž za kožu. Polivanjem i trljanjem hladnom vodom sa dlanovima šake o lice i stopala, temperaturnom razlikom vode i tijela, dolazi do jake reakcije na krvne sudove – kapilare koji se skupe, koža poblijedi i dolazi do osjećaja hladnoće. Nakon toga dolazi proces širenja kapilara, te onda kroz kapilare protiče više krvi, pa je i cirkulacija bolja. Umjereno simulira tijelo, djeluje osvježavajuće, reducira zamor, djeluje nadražajno na centralni nervni sistem i psihu, izaziva osjećaj svježine za poduzimanje fizičke i mentalne radne sposobnosti.
Abdest i gusul imaju izuzetno pozitivan uticaj i na krvotok. Sprečavaju zgrušavanja i sve oblike zadebljanja u krvnim sudovima. Abdest je svojevrsna uzbuna. Jedan od centara limfnog sistema nalazi se u pozadini nosa i u krajnicima. Njihovim ispiranjem upozorava se kompletan organizam. Takođe, pranje usta ima istu ulogu. Uzimanjem abdesta i gusula, olakšava se protok limfocita ili borbenih ćelija u telu. Na taj način štiti se organizam od štetnih stvari i povećava se otpornost tela na njih.
U već nadenom ajetu u kojem Allah govori o abdestu, u nastavku se kaže:
… već (Allah) želi da vas učini čistim i da vam blagodat Svoju upotpuni, da biste bili zahvalni. (Al-Maide,6.)
I na kraju, dakle, Abdest je vjersko pranje koje se uzima radi obavljanja namaza, učenja Kur’ana, obilska Kabe i drugih propisanih ibadetskih radnji, dobrovoljnih (nafila) ibadeta i hajr djela. Razumjeli smo koje su radnje kod abdesta farz, sunnet, a koji su adabi, odnosno mekruhi i šta je to što kvari abdest.
Abdest je naša snaga i naše najbolje oružje i zaštita. Uzmimo i čuvajmo abdest sa svim njegovim farzovima, sunnetima i adabima. Čuvajmo abdest od ružnih i nevaljalih djela, od ružnih, nepristojnih i uvredljivih rijeći.
Molimo Allaha da nam pomogne da i s abdestom čuvamo i održavmo čistoću, tjela, odjela, stana, avlije, okoline, mesdžida i džamije, Amin!

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …