Znacenje nase Hidzre i potreba za Liderima

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
20 Muharrem– 1438 .H. / 21. Oktobar 2016. g. –Imam/Hatib: Abdulah Cajlakovic

hutbaZnacenje nase Hidzre i potreba za Liderima

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, Njega hvalimo, od Njega pomoć tražimo i za oprost Ga molimo. Utječemo Mu se od zla duša naših i posljedica loših djela koja smo učinili. Koga Allah dž.š. uputi niko ga u zabludu ne može odvesti a koga u zabludi ostavi niko mu na Pravi put ne može ukazati. Svjedočimo da nema drugog boga osim Allaha dž.š. i svjedočimo da je Muhammed a.s. Allahov rob i poslanik. Neka je salavat i selam na njega, njegov ehlul-bejt i ashabe.

Postovani dzemate, draga omladino;

“Oni koji vjeruju, i koji se iseljavaju i koji se imecima i životima svojim bore na Putu Allahovu, kod Allaha su na većoj razini! A takvi će uspjeti.” (Kur’an, 9:20)
”Muhadžir je svako ko napusti sve što je Allah dž š. zabranio, a prihvati sve što je On naredio.” (Hadis)

Cetvrtu hutbu zaredom na neki nacin govorimo o Hidri koja obiljezava novu Islamsku – Hidzretsku godinu. U nedjelju, 02. oktobra 2016. godine, nastupila je Nova 1438. hidžretska godina, a intersantno je da su na isti dan odrzani izbori u nasoj domovini. Danas ćemo navesti jos nekoliko činjenica vezanih za Hidžru, ili seobu Poslanika a.s. i ashaba iz Mekke u Medinu, kao i potrebu za pravim i pravednim liderima, vladarima i vodjama, krenuvsi od glave porodice, preko dzemata, pa do same drzave i islamskog Ummeta, kao sjecanje na naseg prvog rahmetli predsjednika Aliju Izetbegovica, cija je 13-ta godisnjica preseljenja bila u srijedu, 19.10. ove godine.
Prije svega sta znaci Hidzra.?

1. Hidžra znači POKAJANJE. Svi koji obiljezavaju Hidžretsku godinu trebaju razmisliti o životu prvih muslimana i životu današnjih muslimana. A naše stanje uveliko se razlikuje od stanja prvih muslimana. Stoga je Nova hidžretska godina prilika da se pokajemo i popravimo. A Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Hidžra neće prestati sve dok pokajanje ne prestane.”
2. Hidžra je NAPUŠTANJE ONOGA ŠTO JE ALLAH ZABRANIO. Muhammed a.s. kaže: „Najbolji musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku mirni i sigurni drugi muslimani, a najbolji vjernik je onaj koji je najljepšeg odgoja. Najbolji muhadžir je onaj koji napusti ono što je Allah zabranio, a najhrabriji borac je onaj koji ukroti svoje strasti u ime Allaha, dž.š.“ (Taberani)
3. Hidžra znači i APSOLUTNI MONOTEIZAM, a monoteizam je totalna pokornost volji našega Stvoritelja Allaha dž.š.
4. Hidžra znači permanentno UČENJE, RAD, RED, DISCIPLINU, PLANIRANJE i aktivno OSLANJANJE na Gospodara svih svjetova.
5. Hidžra je ISKRENO SLUŽENJE Uzvišenom Bogu i Njegovim stvorenjima zarad Njega.
6. Hidžra je SUOČAVANJE SA SVIM IZAZOVIMA, POZIVANJE NA DOBRO A ODVRAĆANJE OD ZLA.
7. Hidžra je i OPRAŠTANJE u ime Allaha dž.š. bez obaziranja na to šta nam je neko uradio. Opraštanje onima koji nama ne opraštaju. I pored svih vrsta zuluma koji su im nanijele Kurejšije, muslimani su im velikodušno oprostili, a Poslanik s.a.v.s. im je rekao: “Idite svojim kućama, slobodni ste. Opraštam vam kao što je i Jusuf oprostio svojoj braći!” Subhanellah. Ja divnog li islama i divnog li Poslanika s.a.v.s.! Pa, zar ima još onih koji se ljute jedni na druge? Subhanallah!
8. Hidžra je i INTEGRACIJA. Kur’an nas uči da su svi mu’mini/muslimani braća i da je naša obaveza da zavađenu braću mirimo.
Među njima ne smije biti podjela, svađa, a granice su samo imaginarne linije. Islam naređuje svim muslimanima da budu kao jedna porodica, jedno tijelo, jedna duša, kao braća i sestre od jedne majke. A majka nam je islam.
Pošto je samo Jedan i Jedini Bog za sve ljude i cijeli kosmos, i ljudi cijelog svijeta bi se trebali ponašati kao braća i sestre bez obzira na vjeru, posebno pripadnici mozemo reci objavljenih vjera a to su Muslimani, Hrscani I Jevreji i svi zajednički raditi na uspostavljanju mira, pravde, jednakosti i dobrobiti za sve ljude. Jer, Uzvišeni Bog nije stvorio ljude da se mrze i ubijaju.

9. Hidzra je BOLJE PONAŠANJE. Kada je Poslanik s.a.v.s. upitan za pravo značenje hidžre, on je rekao da hidžra nije uzimanje oružja da se boriš. Nije ni odlazak iz jednog mjesta u drugo da tamo živiš. Hidžra ustvari znači DA SE KLONIŠ GRIJEHA, NASILJA, KRIMINALA, NEPRAVDE i svega što je Allah dž.š. zabranio, a da izvršavaš sve što je On naredio.
10. CIJELOKUPNI ŽIVOT se može smatrati hidžrom ako čovjek živi po Božijim kodeksima i uputama Poslanika Muhammeda s.a.v.s. makar nikuda ne otišao iz svoga mjesta. A ako smo takvi onda smo cijeli zivot u Hidzri a znamo koja je nagrada Muhadzira.

Draga braco, Hidžra iz Meke u Medinu odslikava istinsku čvrstoću vjere Poslanika a.s. i njegovih ashaba/drugova u najtežim i najsurovijim momentima i okolnostima. U Meki su ostavili sve što su imali i sa nepokolebljivom vjerom se zaputili ka Medini. Mi Bosnjaci smo na neki nacin to isto morali uraditi.
Migracija ili hidžra označava početak islamskog kalendara, poznatog kao Hidžretski kalendar. Hidžra, ili seoba iz Meke u Medinu, je najvažniji ključ za praćenje i razumijevanje najvažnijih događaja u historiji islama za vrijeme i poslije života Poslanika Muhammeda s.a.v.s.

Hidžra dovodi pravdu i uspostavila je mir u regionu za dugi period. Hidzra je muslimane različitih kultura ujedinila pod zastavom bratstva. Muhadžiri, ili doseljenici, i ensarije, stanovnici Medine, koji su dočekali muhadžire kao svoju braću i sestre otvorenog srca, postali su kao jedna porodica. Ovo je najbolji praktični pokazatelj da se istinsko bratstvo i jedinstvo mogu doista ostvariti u islamu i na Zemlji.

Hidžra označava i početak Islamske države, koja je postojala preko hiljadu godina i u isto vrijeme smatrana svjetskom silom. Hidžra je značila i oslobađanje ljudi, istinskih vjernika i ashaba od nepravde, zuluma, nejednakosti i rasizma sa kojim su bili suočeni tada u Meki i drugdje u svijetu.

Nije brate sitnica lijepa riječ, nije sitnica uklonuti smetnju s puta, nije sitnica priteći u pomoć bratu, komšiji. Ne postoji malo, beznačajno dobro djelo. Poslanik nam je govorio o ženi koja je berući trunje po džamiji zaradila Džennet. Govorio nam je o griješnici – bludnici koja je spašavajući žednoga psa, spasila sebe. Govorio nam je da je u Džennetu vidio čovjeka koji je tamo stigao jer je uklanjao smetnje s puta.

Musliman se čuva tuđeg haka. Vrlo mu je stalo da ne uzurpira ničije pravo i ne ugrozi nikoga. Poslanik nas upozorava: „Ko prisvoji tuđe pravo, pripada mu vatra a zabranjen mu je Džennet. Ashabi upitaše:’Ako je prisvojeno neznatno, malehno? Poslanik kaže: „Tamam bila grančica gorkog drveta erak“. Poslanik se na Akabi, pod stablom sastao s ljudima s kojima će ubrzo trebati kad u Medinu stigne praviti državu. Niko je nije sagradio, ustabilio i stanovnike njene sretnim učinio, ako je u njoj bilo obespravljenih, unesrećenih, ako je u njoj bilo privilegovanih i onih koji su iznad zakona bili. Zato se od njih traži da se zakunu da neće ničije pravo ugroziti, nikoga oštetiti. Hidzra od nas trazi da nicije pravo ne ugrozimo niti ikoga svjesno i namjerno ostetimo.

Musliman svugdje i uvijek govori istinu. Allah dž.š. to od nas zahtijeva i onda kad to nije u interesu nas i naših najbližih. „Laž, to su vrata licemjerstva“, opominje Poslanik. Ko može graditi normalno, zdravo, stabilno društvo sa licemjerima i neiskrenim ljudima? Zato Poslanik traži od skupine pod stablom na Akabi da se zakunu da će iskrenost i istinoljubivost biti njihovo opredjeljenje i njihov put. I bilo je. I zato su mogli biti tako jaki da koračaju iz pobjede u pobjedu i da budu cijenjeni i poštovani i od prijatelja i neprijatelja.
Hidzra od nas trazi da govorimo istinu i samo istinu, jer to je jedini nacin da ovdje sretno zivimo, a na Ahiretu budemo spaseni.

Da ne biješe hidžre, ne bi bilo Poslanikove države. Ako se nama ne desi hidžra, ako nam se ne desi promjena u nama, pitanje je šta će biti s naše države.

Podsjećam sebe i vas na 26. ajet Sure Alu Imran, u kojem se Allah dž. š. obraća Poslaniku a.s.: Reci: “O Allahu, Koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro – Ti, uistinu, sve možeš!

Snaga jedne zemlje su ljudi. Neki je ashab zažalio što nema punu kuću zlata i srebra pa da to bogatstvo dijeli na Božijem putu. Omer r.a. slušajući njegovu želju a znajući šta je istinska i prava vrijednost i koji je način da se čvrsto stoji na pravom putu reče: „Da je meni punu kuću sposobnih ljudi pa da s njima gradim jaku i bogatu državu“.

Rekao je Amr ibn El-As r.a.: „Pravedan vladar je bolji od obilne rodne kiše, a odlučni lav je bolji od plašljivog vladara, dok je plašljiv vladar bolji od fitneluka koji mogu potrajati!“

Kaže Ka’b El-Ahbar: „Primjer islama i vladara je kao primjer stuba i krova, krov je islam, a nosivi stub je vladar, dok su ljudi stubovi i beskorisni su osim zajedno!“
Muslimani su općenito dobri i u njima ima mnogo hajra, ali je problem što je slabo njihovo vođstvo, koje im uskraćuje prava i koje se ne bori za njihove interese.

Rahmetli predsjednik Alija Izetbegović je kroz SDA u politiku uveo moral, za što mu trebamo posebno biti zahvalni. Poslije njegovog povlačenja sa političke scene, moral se iz politike protjerivao i gotovo da je išezao.
Rahmetli predsjednik je govorio da ovaj narod u političkom smislu mora da ima “rijeku, koja će biti višefunkcionalna, a kao takva se može koristiti u razne svrhe, sem za piće, jer u takvim rijekama se može i svašta naći, što može da bude štetno”!
Mi smo opstali. BiH je opstala. To je bitna stvar. Da li cemo se vise i vidjeti nije ni vazno. Bitno je da BiH ostane. Da Bosnjaci budu bosnjaci, Srbi srbi i Hrvati hrvati ali da svi budu Bosanci, dakle da drzavu osjecaju svojom domovinom.
Porucujem vladi da su politicki problemi uveliko prevazidjeni, socijalni nas problemi cekaju, neka pripaze penzionere i radnike, neka uvedu neke poreze na visoke plate jer nije posteno da neko zaradjuje za dan jednu penziju, to je neposteno i tako samo nemozemo opstati

Porucuje sa smrtne postelje da nema osvete, da ima pravde. Trazite pravdu, borite se za pravdu a ne trazite osvetu, jer osveta pokrece lanac zla kojem nema kraja. Ne zaboravljajte proslost ali i ne zivite u proslosti, budite okrenuti buducnosti, govorio je rahmetli predsjednik.
‘Ukbe ibn Ebi-s-Sahba’ kaže: “Nakon što je Ibn Muldžem sabljom udario Aliju, r.a. kod njega je plačući ušao Hasan, pa mu je Alija rekao: “Sinčiću moj, dobro od mene zapamti četiri stvari i još druge četiri.”
“Koje su to stvari, oče moj?”
“Najveće bogatstvo je pamet, najveće siromaštvo je glupost, najveća usamljenost je samozadivljenost, a najveća čast lijep ahlak”, odgovori on.
“A koje su druge četiri?”, upita Hasan.
“Čuvaj se druženja sa glupom osobom, jer on može željeti da ti učini nešto korisno, pa ti štetu nanese. Čuvaj se od prijateljstva sa čovjekom koji laže, jer ti on daleke stvari čini bliskim, a bliske dalekim. Čuvaj se od prijateljstva sa škrtim čovjekom, jer će te on napustiti kad ti bude najpotrebniji. Čuvaj se od prijataljstva sa lošim čovjekom, jer će te on prodati (iznevjeriti) budizašto.”
El-Asbe’ El-Hanzali kaže: “U toku noći, u kojoj je napadnut Alija r.a. došao mu je Ibnu-n-Nebbah u svitanje zore da prouči ezan za sabah, a on je ležao na postelji ne mogavši se odvojiti od nje. On ga je ponovio po drugi put, a Alija je bio u istom stanju. Zatim ga je ponovio po treći put, pa je on ustao i krenuo govoreći:
“Pripremi opskrbu za smrt,
jer smrt će te uistinu stići
i zbog smrti nemoj očajavati
kada se ona u tvoju dolinu počne spuštati. ”

Uzvišeni Allahu,učini nas dostojnim sljedbenicima našeg dragog Poslanika Muhammeda s.a.v.s. i ucini nas onima čiji cjelokupni život će biti permanentna hidžra srcem, riječima i djelima. Amin!

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …