Znacaj Poslanika u nasim zivotima – Cime je Poslanik osvajao ljudska srca

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
23 Rebiu – l – Ahir – 1436.H. / 13 Februar 2015.g. – Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

Znacaj Poslanika u nasim zivotima – Cime je Poslanik osvajao ljudska srca

hutbaZaista sva zahvala pripada Allahu, samo Njega hvalimo i od njega pomoć tražimo. Allah je Onaj koji je poslao svog Poslanika sa uputom i sa jedinom pravom vjerom kako bi je predočio svim ljudima pa makar to i ne bilo drago bezbožnicima. Donosimo blagoslov i mir na najčasnijeg od svih poslanika, Muhammeda s.a.v.s. koji nas je uputio putevima dobra ostavivši nas na svijetloj stazi čije su noći svijetle kao i dani. Neka je Allahov blagoslov i mir na njegove ashabe, tabiine, naše šehide kao i na sve pripadnike ummeta Muhammeda a.s.

Draga braco, postovane dzematlije i omladino,

Ovo su mjeseci kada se najčešće prisjećamo Allahovog Poslanika Muhammeda a.s. mada mi nastojimo da svaki naš dan bude sa Poslanikom. Onaj koji redovno obavlja namaz ne prođe mu ni jedan dan a da se ne prisjeti onoga koga Allah naziva rahmetom svih svjetova. Dok smo u namazu mi donosimo salavate na njega govoreći, allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed – Bože moj, neka je salavat na Muhammeda i na Muhammedovu porodicu. Dok ustajemo iz postelje, dok pristupamo jelu, dok se abdestimo, dok klanjamo u svemu tome mi oponašamo našeg Poslanika.

Zašto je naš Poslanik dobio tako visoko mjesto kod Allaha, zašto za sebe kaže: „Ja sam poklonjena milost.”? Čime je to Poslanik osvajao ljudska srca? Zašto je bio voljen od strane muslimana, a poštovan od strane nemuslimana?
Našeg Poslanika su krasile najljepše moralne osobine, danas ćemo izdvojiti jednu od njih koja nam najbolje odslikava ličnost našeg Poslanika i pojašnjava čime i kako je Poslanik a.s. osvajao ljudska srca. Našeg Poslanika je krasila pravednost, iskrenost, strpljivost, suosjećajnost, ljubav, blagost ali prije svega milost. Milost je bila suština njegovog života.

Allah je dao da Muhammeda kolijevka zaljulja kao siroče. Dok su njegovi vršnjaci zaštitu nalazili u svojim očevima on nikada nije rekao „oče”, „babo”, jer nije imao oca da ga tako zove, ali je veoma često i gotovo stalno govorio: „Allahu moj”, „Bože moj”.
Iz ovog jetimluka se razvila neizmjerna ljubav prema Allahu, a iz te ljubavi proistekla je milost prema svim živim i neživim bićima. Milost koja nije imala granica koja je obuhvatala i ljude i džinne, i životinje i biljke, zato je Allah nazvao Poslanika milost svim svjetovima.

Njegovu milost će nam najbolje objasniti njegove riječi i djela. Božijem Poslaniku a.s. dolazi jedan čovjek užurbanim koracima, radostan da mu da prisegu da se bori na Allahovom putu pod njegovom zastavom. A Poslanik a.s. ga pita: “Je li ti ko od roditelja živ?” „Jesu oba”, odgovori. „Vrati se roditeljima, s njima budi i čini im dobro”, odgovori Poslanik.
Kada mu dođe jedan mladić govoreći:”Allahov Poslaniče, došao sam da ti dam vjernost na hidžru, a roditelje sam ostavio plačući.” Nato će Poslanik:”Njima se vrati pa ih nasmij kao što si ih i rasplakao”.

Poslanik ne želi da ikoga rasplače, da bude tužan i nesretan, on želi da unese radost u srca svih ljudi, želi da ih ta milost koju nosi u sebi prekrije kako bi i oni našli svoje duše mir, zato vraća mladića njegovim roditeljima, jer zna kako su teške i bolne suze koje roditelji liju za svojom djecom.
Svi mi smo u stanju uraditi i raditi neka dobra djela. Ako nisi u stanju da dijeliš drugima, možeš da naređuješ dobro a odvraćaš od zla. Ako nisi u stanju da pomogneš onome kome je nepravda učinjena onda možeš izbjegavati da vrijeđaš druge. Bilo šta da učiniš od navedenog moze biti tvoja viza za dzennet, bićeš uveden u džennet.
Pogledajmo jedan slučaj vezan za jednog beduina koji dolazi Poslaniku i pita o radnji koja će ga približiti džennetu a udaljiti od džehennema pa mu Resulullah kaže: „Govori istinu i čini dobro”. „Boga mi nisam u stanju da svakog časa govorim istinu niti da činim dobro “. „Onda hrani one koji su potrebni pomoći i širi selam”. “I to je teško.” “A imaš li deve?” “Da”. “Onda tovari svoje deve mješinama vode i poji one porodice koje rijetko piju vodu, jer tvoje deve neće propasti niti se mješine poderati, a tebi će biti obezbijeđen džennet.”

Sve ovo navedeno podstiče čovjeka da preispita svoj ahlak, svoje ponašanje da vidi da li u njegovom srcu ima milosti za druge, ili je tu milost zamijenila grubost i oholost.
Jedne prilike Poslanik a.s. se obraća ashabima te kaže: “Hoćete li da vas obavijestim kome će biti zabranjena vatra”?…Svakom mirnom, blagom i dobroćudnom…” Ovako naš Poslanik govori svojim ashabima te im dalje kaže: Kada Allah sakupi stvorenja, telal (glasnik) će viknuti: – Gdje su zaslužni? Ustaće manja grupa i brzo se uputiti prema džennetu. Srešće ih meleki i pitati: -Vidimo da žurite u džennet, ko ste vi? -Mi smo zaslužni, odgovoriće. – A u čemu je vaša zasluga? – ponovo će ih upitati? – Bili smo strpljivi kad nam je nanošena nepravda, bili smo blagi kad smo vrijeđani. Biće im rečeno: Uđite u džennet, divna li je nagrada radinih.

Iz svoje neograničene milosti koju nosi u svome srcu Poslanik želi da ta milost zavlada i među nama pa da budemo milosni jedni prema drugima bez obzira na vjeru, rasu, pol i naciju.
Da bi ovo postigli moramo se povinovati savjetima i uputama našeg Poslanika i sprovoditi ih u praksi. Dovoljno bi bilo kada bi samo ovaj hadis praktikovali i našli bi milosti za sve. Kaže Allahov Poslanik a.s: “Nemojte jedan drugom zavidjeti…nemojte jedan drugom leđa okretati, nemojte jedan drugog mrziti i budite Božji robovi, budite braća…”
Jednom riječju se opisuje stanje Arabije prije dolaska Islama. Džahilijjet, ova riječ ne označava nepismenost, ona znači da tadašnji i tamošnji ljudi živješe u društvu porušenih društvenih vrijednosti. U tom društvu, jači je tlačio slabijeg. Obespravljenih je bilo mnogo a posebno je to bila žena. Njena potlačenost je bila do te mjere došla da je bilo sramotno dobiti žensko dijete pa se ono u zemlju živo sahranjivalo. Kipovima se klanjalo, njih se štovalo, a Kaba, ta kuća Božija, Ibrahimovim i Ismailovim a.s. rukama sagrađena, bijaše širkom i idolima onečišćena.
I danas, i lokalno i globalno, jači tlači slabijeg, obespravljenih je mnogo. Međuljudski odnosi su i sada u ozbiljnoj krizi. Međurodbinski odnosi također. Ni današnji čovjek nije imun na širk, i veliki i mali. Čovjek se ovaj sadašnji okrenuo profitu i užitku, to mu je idol i božanstvo i tim kumirom je onečistio svoj život, ugrozio porodicu i društvo a čovječanstvo u cjelini, što uzrokujući klimatske promjene što ratovima i nemirima, doveo na rub propasti.
„Vi u Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu i koji često Allaha spominje“./Ahzab,21./. U Muhammedu dječaci vide Muhammeda, odgovornog pastira, poslušnog majci sina i dobrog posinka.Vide dječaka koji im uzor treba biti kako bi i oni sve svoje obaveze na vrijeme i tačno ispunjavali. Poslanik želi da budete sretni djeco, a sreću vam donosi škola i mekteb, sreća je vaša u skladnoj porodici, roditeljima.
Poslanika nam kazuje omladino da musliman živi čedno i čisto. Uzor sam vam, zato pravi put birajte a na njemu je brak osnovna i vrhunska zaštita od šejtana. Kroz vedru noć Poslanikovoga rođenja, riječi njegove odjekuju: „O omladino, ko ima uslove neka se ženi“. Šta su uslovi? Nije uslov kupljen i namješten stan. Nije uslov imati auto niti je uslov imati obezbijeđen novac za bračno putovanje. Poslanik kaže: „Ko se probudi zdrav i ima taj dan šta da jede, on je sretan“. U čemu mi danas tražimo sreću? Omladino i mladići, u Poslaniku uzora tražite. On se u dvadeset petoj oženio. Ne odgađajte život i ne bježite od problema.
Životu se radujte i problemima u susret idite, jer ko Allaha ima sa sobom, zna da nema nerješivog problema. Kome će ostati ove silne džamije, škole i vrtići, ovi gradovi i sela ako od braka bježite i iza granice Božijeg zadovoljstva živite. Naš Poslanik ima značaj za svakog od nas, bilo da smo male bebe, bilo da smo djeca, bilo da smo omladina, bilo da smo zreli ljudi, bilo da smo stari. Allah je rekao da je Poslanik milost svima i kada bolje razmotrimo vidjećemo da je doista tako. Nekada su se male tek rođene bebe ubijale i u zemlju zakopavale. Danas ih ubijaju još prije nego se rode putem abortusa, uskraćujući im pravo na život.
Ko je zabranio da se nedužne djevojčice u zemlju zakopavaju? Ko je zabranio da se djeca ubijaju još kao nerođene bebe? Ko je zabranio da se djeca ubijaju iz straha od neimaštine? Allah i Njegov Poslanik. Svoje živote mnogi danas duguju upravo Allahovoj milosti i milosti našeg Poslanika s.a.v.s. Za djecu je Poslanik značajan jer je zabranio da se nad njima nasilje čini, da ih se iskorištava, da budu izrabljivana. Poslanik je često govorio: Nije naš onaj ko nema milosti prema djeci niti onaj ko ne poštuje starije.

Poslanik je značajan i za omladinu, jer je obećao svakom momku i djevojci ako proživi svoje mladalaštvo u pokornosti Allahu da će biti smješten na Sudnjem danu u Allahov hlad zajedno sa pravednim vladarom, kao i sa onim čije je srce vezano za džamiju, sa onima koji se u ime Allaha vole, sa onim koji se u samoći sjeti Allaha pa mu tako suze poteku, sa onim kome se ponudi ugledna i lijepa žena pa joj kaže – NE, ja se bojim Uzvišenog Allaha! I sa čovjekom koji podijeli sadaku, krijući to toliko da mu lijeva ruka ne zna šta daje desna”

Poslanik je značajan i za svaku odraslu osobu. Muškarcima je pokazao kakvi oni trebaju biti kao braća, kao očevi, kao najbliža rodbina, kao djedovi.
Slijedi Poslanika i bićeš zdrav, slijedi Poslanika i bićeš pametan, slijedi Poslanika i bićeš jak, slijedi Poslanika i bićeš voljen i svima drag, slijedi Poslanika i bićeš spašen i sačuvan na oba svijeta.
Poslanik je takođe značajan i za svaku ženu, jer ju je počastio kao majku, kao sestru kao ljudsko biće. Prvi je zaštitio njeno pravo na život, njenu čast i poštenje. Savjetovao je žene kakve trebaju da budu kao kćerke, kao majke kao supruge, kao sestre. Svaka žena koja bude slijedila upute Poslanika a.s. će živjeti časnim i dostojanstvenim životom. Njen brak će voditi sreći, biće ispunjen ljubavlju i zadovoljstvom.

Poslanik je počastio i naše stare nene i dede, davši im pravo uvažavanja i respektiranja naglasivši da ne pripada nama onaj ko ne poštuje starije. Ovdje se misli na njihov iman, na njihov život proveden u pokornosti Allahu, na njihovo bogato životno iskustvo koje se ne bi smjelo zanemariti. Poslanik u jednom trenutku iduci ulicom ne zeli da predje starog i iznemoglog covjeka bojeci se da njegova dusa ne uzdahne za mladoscu i time uvrijedi njegovo staro srce.
Dakle Poslanik u životima svakog od nas ima značaj i zato ga volimo. Vallahi Poslanik je najpreča osoba koju vrijedi da upoznamo. Zato čitajmo i slušajmo o našem Poslaniku kako bi ga upoznali. A kada ga upoznamo zasigurno da će nam Poslanik postati draži i od oca i majke i od svega drugog na Dunjaluku.
Nas upozorava Knjiga. Doći će dan kada ćete biti pitani, je li vam Poslanikov put bio životni izbor? Jeste li se opredijelili za odgoj djece u duhu vjere naše ili ste ih prepustili djeda mrazu, i modi potrošačkog vremena koje pred sobom sve uništava? Jeste li se opredijelili za rad, red, discipline i sklad ili vam je najvažnije doći do dobiti i profita bez brige o haramu i halalu?
Molim Allaha da obaspe našeg Poslanika svojom negraničenom milošću, da mu podari naujzvišenije mjesto u Džennetu a nas da učini da budemo ako Bog da u njegovom časnom društvu na onom svijetu. Molim Allaha Uzvišenog, Milostivog, Samilosnog, da nas prekrije svojom milošću i da se volimo bratskom ljubavlju bez mržnje, zavisti i oholosti. Amin.

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …