Zekat i Sadekatu-l-fitr

Islamska zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
– 29. ramazan 1433.H. / 17. avgust 2012.g. – Imam/Hatib: Abdulah Cajlakovic –
ZEKAT / SADEKATU-L-FITR
Hvala i zahvala pripada samo Uzvišenom Allahu, dž.š., koji u Kur’ani-Kerimu kaže:

“Oni koji svoj imetak troše na Božijem putu, sliče zrnu iz koga nikne sedam klasova, a u svakom klasu po stotinu zrna. Allah umnožava kome hoće. On je svemoćan i sveznajući.“ (El-Bekara, 261)

Salavat i selam donosimo na Muhammeda, a.s., Njegova odabranog poslanika i miljenika, na njegovu časnu porodicu i njegove ashabe koji je rekao:

„Sadekatu-l-fitr se daje kako bi se njime očistio postač od neprimjernog govora, nedostataka, i da bi se nahranili siromasi.“ (Ebu Davud i Ibn Madže)

Mi svjedočimo da nema drugog boga osim Allaha i svjedočimo da je Muhammed, a.s., Allahov rob i Allahov Poslanik!
Postovana braco, cijenjenje dzematlije,
Već smo u posljednjoj trećini mjeseca ramazana, u trećini koja je štit od džehennemske vatre, koja je selamet – spas, ako Bog da, za sve one koji dane ovog mubarek mjeseca provode u ibadetu Gospodaru svjetova.

Ovo su najvrjedniji i najodabraniji dani u kojima je i noć Lejletul-Kadr – noć početka objave Kur’an-i kerima – blagoslovljena noć – noć, za koju Allah, dž.š., kaže – da je vrijednija od hiljadu mjeseci.
S obzirom da nam je Muhammed, s.a.w.s., poručio u svojoj ramazanskoj hutbi: Vaš posao koji obavljate u ovom mjesecu, u mjesecu ramazanu, biće primljen kod Allaha dž.š…, ovo je prilika da se podsjetimo da Allah, dž.š., upravo u ovom mubarek mjesecu – naše ibadete, naša dobra djela i naše poslove – prima više i uvećava i nagrađuje bolje, nego u drugim mjesecima.
Izvršenju Allahove, dž.š., naredbe: … i zekat dijelite… (El-Muzzemmil, 20), to jest, izvršenju trećeg temelja vjere islama – zekata, najbolje je pristupiti u ovom mjesecu – što je već postalo uobičajeno u našoj praksi – mada se zekat može dati tokom cijele godine, ukoliko se ispune uvjeti propisani za njegovo davanje.
Stoga ćemo u današnjoj hutbi govoriti o zekatu – o čišćenju našeg imetka; o tuđem hakku – tuđem pravu unutar našeg imetka, kako nas Kur’an Časni uči; te ćemo se podsjetiti na ajete i hadise kojima nam se naređuje davanje zekata i koji nam objašnjavaju smisao i značaj ove vjerske obaveze.
Zekat je propisan Kur’anom i Sunnetom Božijeg Poslanika, a.s., kao stroga vjerska dužnost svim zdravim, pametnim i punoljetnim muslimanima i muslimankama koji posjeduju šeriatom određeni višak imovine – nisab.
Obaveza zekata proizlazi iz više kur’anskih ajeta kao npr.

„Uzmi od njihovih dobara zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš…“ (Et-Tevbe, 103)

„U njihovim imecima imaju pravo oni koji traže i oni koji su uskraćeni.“ (Ez-Zarijat, 19)

„Molitvu obavljajte i zekat dajite i zajedno s onima koji molitvu obavljaju i vi obavljajte.“ (El-Bekara, 43)
Predmet zekata je imovina koju vlasnik posjeduje godinu dana. Iz ovog se izuzima imovina koja služi potrebama kao što su: stan, hrana, pokućstvo, odjeća, radni alat te životne namirnice potrebne za egzistenciju porodice.

„Pitaju te šta će podijeliti. Reci: -Višak. Eto tako vam Allah objašnjava propise da biste razumjeli“. (El-Bekara, 219)

Ramazan je mjesec ibadeta, mjesec posta, mjesec namaza, mjesec Kur’ana, mjesec sadekatul-fitra i zekata.
U mjesecu ramazanu postom, naravno, uz namaz – čistimo naša tijela i naše duše; a zekatom – čistimo naše imetke, u kojima siromašni imaju svoje pravo; ali, u isto vrijeme, i zekatom čistimo i oplemenjujemo naše duše i naša srca.
Uzvišeni Allah naređuje Muhammedu, s.a.w.s.: Uzmi od imetaka njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš… (Et-Tewbe, 103)
Musliman davanjem zekata svoje srce liječi od škrtosti, od pohlepe i želje za gomilanjem imetka.
On ne škrtari kad su u pitanju prava drugih, imajući na umu činjenicu – da je imetak sebične osobe na ovom svijetu lišen blagoslova i bereketa, jer Allahov Poslanik, s.a.w.s., kaže: Nema dana u kome ljudi osvanu a da ne siđu dva meleka od kojih jedan govori: Bože, nadoknadi onome ko dijeli, a drugi govori – Bože, uništi onoga ko ne dijeli!
Uzvišeni Allah nas poziva: Dijeli, o čovječe, i Ja ću tebi udijeliti! (Ahmed b. Hanbel)

Imetke koje posjedujemo nisu naši – nego su Allahovi. Čovjek nije vlasnik imetka, vlasnik je Allah, dž.š., koji je Ganijj – Onaj koji je Bogat i Neovisan, a čovjeku je imetak darovan i dat na korištenje.
Čovjek je, dakle, nosilac, odnosno, čuvar tog emaneta. Ukoliko je čovjek svjestan darovanog mu emaneta od Uzvišenog Gospodara, on se, kada vidi da je postao jak i bogat, neće osiliti, imetak neće rasipati, ali neće ni škrtariti, nego će umjeren biti.

Uzvišeni Allah, iz hikmeta – mudrosti samo Njemu znane, nekoga učini siromašnim a nekoga bogatim.
Siromaštvo jeste iskušenje.Bogatstvo, pored toga što je blagodat, i ono je iskušenje. Njime Uzvišeni Stvoritelj iskušava bogate – obavezom – da pomognu siromašne.

Zato je Allah, dž.š., propisao i učinio zekat jednim od pet temelja vjere i objasnio nam da se – pomažući druge – Njegovi robovi, kao i njihovi imeci zekatom čiste.
Muhammed, s.a.w.s., nas poziva da udjeljujemo od imetaka naših propisani procenat zekata i zaklinje se – da nam se nikada, zbog onog što smo udijelili imetak neće umanjiti; odnosno – da izdvojeni zekat nikada neće umanjiti imovinu, jer Allah, dž.š., spušta blagoslov i bereket na imetke onih koji udjeljuju i Allah, dž.š., im udijeljeno iz Svoje opskrbe nadoknađuje: Što god udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje. (Sebe, 39)

Imetak očišćen i oplemenjen zekatom – na takvim halal osnovama – raste, uvećava se, voljom Gospodara svega, i do sedam stotina puta i više, kako se ističe u Kur’an-i kerimu; dok vrijednost onoga što udijelimo može dostići težinu medinskog brda Uhud kako nam Muhammed, s.a.w.s., napominje u hadisu.
I pored jasnih naredbi za izdvajanjem i davanjem zekata, među vjernicima je znatan broj onih koji ne izvršavaju ovu obavezu, nazalost.
Onima koji ne izdvajaju zekatom propisani dio imovine, Allah, dž.š., će takvima, još na ovom svijetu, uskratiti Svoje blagodati, što možemo dokučiti, iz Poslanikovih riječi:
Nijedan narod neće zanemariti obavezu davanja zekata a da Allah, dž.š., neće taj narod staviti na iskušenje glađu.
Ljudi nisu nikad zapostavili dijeljenje zekata od svoje imovine a da im Allah, dž.š., zbog toga nije uskratio kišu, i da nije životinja kiša im nikada ne bi bila spuštena.

Allah, dž.š., također, onima koji ne daju zekat navješćuje patnju i na budućem svijetu:… Onima koji zlato i srebro gomilaju i ne troše ga na Allahovom putu – navijesti bolnu patnju. (Et-Tevbe, 34)
U ajetu, spomenuto trošenje imetka na Allahovom putu, odnosi se na izdvajanje i davanje zekata.

Dakle, savjesnim i redovnim davanjem zekata vjernik čuva svoj iman, osigurava svoj imetak od propasti i štiti sebe od nesreće i od ahiretske kazne.
Davanjem zekata vjernik se zahvaljuje Milostivom na blagodatima kojima ga je darovao i učinio ga imućnim, dajući mu priliku da pomogne druge, koje Allah, dž.š., oskudicom i neimaštinom iskušava.
Zato je onaj koji daje zekat svjestan – da svojim zekatom direktno učestvuje u borbi protiv gladi i siromaštva, ali i u sprječavanju zavidnosti i razlika među bogatim i siromašnim; i da, na taj način, učestvuje i radi na širenju bratske ljubavi i solidarnosti – jer to što vjernik osjeća i pruža drugima – dajući zekat, njemu i njegovoj zajednici mnogo je značajnije, važnije i veće od samog dijela imovine koju je izdvojio i dao na ime zekata.
Zato je velika i značajna uloga zekata u formiranju i razvoju društvene svijesti i odgovornosti, samim tim, što institucijom zekata islam izgrađuje i pojedinca i zajednicu.

Zahvaljujući iskrenim i predanim vjernicima – u prošlim decenijama, smjelim i odvažnim muslimanima – zahvaljujući njihovim, često, izuzetno skromnim davanjima u vidu zekata i sadekatul-fitra, Islamska zajednica i njene odgojno-obrazovne institucije opstale su i egzistiraju na prostorima nase domovine.
Izdvajajući zekat i sadekatul-fitr u dzemat odnosno Bejtul-mal tj.jedinstveni fond Islamske zajednice njihova namjera i želja bila je da pomognu odgojno-obrazovne institucije Islamske zajednice: medrese, akademije, fakultete i tako doprinesu napretku svoje zajednice i svoga naroda, a samim tim, pomognu i unaprijede odgoj i obrazovanje svoje djece.
S druge strane i sadekatu-l-fitr je materijalna obaveza koja se izvršava isključivo u toku mjeseca ramazana. To je ibadet koji je striktno vezan za ramazan i ramazanski Bajram. Obračunava se po broju ukućana, odnosno broju onih za koje se stara jedan domaćin. Izvršavanje ove obaveze vadžib je imućnim muslimanima.

Muhammed, a.s., kaže: „Ramazanski post će biti zaustavljen između zemlje i neba, sve dok vjernik ne podijeli sadekatu-l-fitr“, što znači da post muslimana koji ne podijeli sadekatu-l-fitr neće biti primljen kod Allaha, dž.š.

Sadekatu-l-fitr su dužni podijeliti svi imućniji muslimani i muslimanke, bez obzira na starost. Musliman, koji iz bilo kojih razloga nije postio ramazan, dužan je, također, dati sadekatu-l-fitr, ukoliko ima sredstava.
Zato je na nama danas da – slijedeći njihov primjer –nasih predaka- i izdvajajući zekat i sadekatul-fitr, za budući rad i egzistiranje ovih institucija – trasiramo put svojoj djeci, isto tako, kako su naši djedovi i očevi trasirali put kojim smo mi prošli.
Nadam se da ćemo i ove godine, kao i proteklih godina, podržati akciju organiziranog prikupljanja zekata i sadekatul-fitra u Bejtul-mal Islamske zajednice.
Prema odluci Rijaseta Islamske Zajednice u BiH, Nisab za Ramazan 1433. h. godine iznosi 7.371,00KM ili 3.769,00€. I na ovaj iznos – ukoliko ga dakle posjedujete i imate duzni ste dati 2,5%. Sadekatu-l-fitr za ramazan 1433. h.g., odnosno 2012. godine za muslimane u Bošnjačkoj dijaspori za prvu kategoriju davalaca iznosi 20€, drugu 15€ i treću 10€ ili u protuvrijednosti drugih valuta.
Ovom prilikom pozivamo sve džematlije da izvrše svoje obaveze po pitanju zekata i sadekatu-l-fitra. Islamska zajednica i dzemat svaki ponaosob vodi prikupljanje zekata i sadekatu-l-fitra po ustaljenoj praksi.
Molimo Dragog Allaha, dž.š., da ukabuli svima nama naš post, zekat i sadekatu-l-fitr.
Molim Allaha, dž.š., da nas, u to ime, nagradi Svojom neizmjernom nagradom.
Milostivi Allahu, smiluj nam se u ovom mubarek mjesecu, oprosti nam grijehe i zaštiti nas od vatre džehennemske.
Podari nam imetak i bereket u njemu, učini nas od onih koji pomažu druge i koji koriste svojoj zajednici.
Pomozi nas u činjenju dobra i uvećaj naša dobra djela.
Oplemeni naše duše. Primi naše namaze, naš post, naš zekat i sadekatul-fitr i u uvedi nas u Džennet, tako ti Tvoje milosti. Amin!!!

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …