Tewbom, grijehe pretvori u dobra djela

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
10 Saffer – 1440.H. / 19 Oktobar 2018.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

Tewbom, grijehe pretvori u dobra djela

Neka je hvala Allahu Milostivom, koji nam je islam darovao, koji je naša srca u bratskoj ljubavi ujedinio. Donosimo blagoslov i mir, Muhammedu a.s. koji nas je uputio na dobro a opomenuo nas da se klonimo zla. Neka je Allahov mir i blagoslov na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i tabiine, kao i na naše šehide.

Postovane dzematlije,

Interesantan je danasnji naslov hutbe. Naime, Tewbom – tj. pokajanjem grijehe pretvori u svoja dobra djela.
Pravi put se jasno razlikuje od stranputice. Ko, putem pravim krene i ustrajno njime hodi stići će na sigurno mjesto (fi mekamin emin). Ko pak stranputicu izabere, ko umjesto osvijetljenim, tminom zaogrnutim putem krene i do kraja njime ide, neka posluša ove riječe Objave: „Tako mi Gore, i Knjige u redove napisane, na koži raširenoj i Kuće štovatelja pune, i uzdignutog Svoda i Mora prepunog, doista će se dogoditi kazna tvoga Gospodara“. /Tur, 1-7/.

U hadisi kudsijji Allah dž.š. kaže: „O čovječe! Vatru sam stvorio za svakog nevjernika, svakog ogovaratelja, svakog neposlušnika roditeljima, svakog licemjera, svakog onoga koji ne daje zekat, svakog bludnika, svakog onoga koji uzima kamatu, svakog alkoholičara, svakog uzurpatora jetimskog imetka, svakog trgovca prevaranta, svaku narikaču i svakog onoga koji komšiju uznemirava. ‘Osim onih koji se pokaju i uzvjeruju, i rade dobro, takvima će Allah zla djela njihova u dobra promijeniti, a Allah grijehe prašta i samilostan je”.
“ Smilujte se prema sebi, o Moji robovi! Doista su tijela slaba, a put dalek, tovar težak, a Sirat tanak. On vas neprestano motri, a sudac vam je Gospodar svjetova svih“. (Furkan, 70).

Čovjek može biti vjernik i nevjernik. Šta god da je, sam bira put. Vjernik, samom činjenicom da šehadet svjedoči ima nadu u spas. Njegova nada je makar u obećanju da neće vječno ostati u Džehennemu jer je Poslanik rekao: „Ko kaže LA ILAHE ILLELLAH, ući će u Džennet“. Nevjernik, nema nade. Allah dž.š. o ne postojanju nade u spas za nevjernike je posve jasan: „Allah neće oprostiti širk, a sve druge grijehe oprostit će kome hoće“. Da bi se nevjernik spasio, jasno je kako glase riječi njegove tewbe. To su riječi Kelime i šehadeta. Na te riječi je Poslanik amidžu podsticao ne bi li se spasio.
Ogovaranje je grijeh, i to velik i ozbiljan. Toliko ozbiljan da vjernika, dobročinitelja, klanjača i postača i darežljivca može učiniti gubitnikom, kako to Poslanik kaže, muflisom – bankrotom.

Roditeljima biti poslušan je izuzetno dobro. Takvo je to dobro da čak život poslušniku roditeljima, zbog tog djela, će biti produžen. Ako si roditeljima neposlušan, ti si tad u ozbiljan i težak grijeh zagazio. Ebu Talib el Meki je u kategorizaciji grijeha ovaj nazvao grijehom cijelog tijela.

Biti licemjer, munafik, e to znači sebi otvoriti put, kako to Svevišnji kaže: „u najdublje dubine Džehennema“. Licemjer ne šteti samo sebi, on je džematu, Zajednici, društvu štetan jer ga djelovanjem svojim rastače, pa nam Poslanik govori kako da ga prepoznamo i iz društva izolujemo. Osobine su mu, kazuje Poslanik, da laže, iznevjeri, svađa se i nepotrebno raspravlja.

Zekat je obaveza prema džematu i Zajednici, a sadaka prema čovjeku, pojedincu. Zekat je Božiji hakk u našem imetku a sadaka ljudski. Zekat je farz a sadaka dobrovoljno davanje. Ko ne daje zekat, grijeh veliki čini i neka zna da će Bog svemoćni pravo svoje iz imetka našeg uzeti. Kako? Zar treba pitati kako, kad znamo da su Allahu na raspolaganju svi načini, i vatra i voda i zemljotres i bolest i još bezbroj načina koji nama ni na um pasti ne mogu.

Allah dž.š. zapovijeda da se od bluda i svake radnje koja njemu vodi, držimo što dalje. Zapovijeda nam da se tom grijehu nikakao ne približavamo, a i kamatu je apsolutno zabranio i težinu tog grijeha, da bi nam njegovu pogubnost jasnijom učinio, izjednačio sa bludnom radnjom sina i majke.
Alkohol je Allah dž.š. zabranio i svakoga ko spasu teži pozvao da se tog poroka kloni. On je, tako Poslanik pojašnjava: „svakom zlu majka“, a ovisnika o ovom grijehu Poslanik je s mušrikom izjednačio.

I tuđe prisvajati, a jetimsko posebno, Allah dž.š. zabranjuje: „Imetku jetima se ne približavajte osim sa najljepšom namjerom“. Eto to su riječi Božije, i neka zna svako, ko tuđe u kuću unosi da u stomaku svom i u porodici svojoj vatru potpaljuje. Ima ljudi koji se izuzetno žrtvuju da djecu odgoje i čine sve da uspiju a onda sve ode krivom stazom. Ulema naša se slaže da uzrok neuspjehu, između ostalog, treba tražiti u haram zalogaju. Neka nas ova spoznaja zabrine.

Od muslimana se traži da šire selam, mir, slogu, da grade bratstvo među sobom i među ljudima svim. Grijeh je uznemiriti komšiju, jer znamo da je komšija u Poslanikovoj praksi i pravo njegovo, toliko naglašavani da je Aiša r.a. i ashabi, pomišljali da će Poslanik komšiju uključiti u red nasljednika.
Kad ove riječi hadisi kudsijje Poslaniku saopšti, Allah dž.š. citira ajet sedamdeseti iz sure Furkan, u kojem kaže: „Osim onih koji se pokaju i uzvjeruju i rade dobro, takvima će Allah zla djela njihova u dobra promijeniti, a Allah grijehe prašta i samilostan je“. Evo nade za svakog ko uzvjeruje, šehadet izrekne i pravom putu se okrene.
Imam Ahmed prenosi od Ebu Zerra r.a. da je Poslanik rekao: „Znam posljednjeg stanovnika vatre koji će iz nje izaći, a i posljednjeg stanovnika Dženneta koji će ući u njega. Dovest će se neki čovjek pa će mu se reći: ‘Otklonite od njega velike grijehe i pitajte ga samo o malim grijesima’, pa će biti upitan: ‘Toga dana si učinio tako i tako, a toga dana tako i tako’?, pa će reći: ‘Da’, i neće moći ništa negirati. Bit će mu rečeno: ‘Za svako loše djelo, tebi je upisano dobro djelo’, a on će reći: ‘O Gospodaru moj, učinio sam i stvari (grijehe) koje nisi nikako upisao’. Poslanik se nakon ovih riječi nasmijao da su mu se vidjeli kutnjaci“./Ahmed i Muslim/.
Sto znaci da je ovaj covjek svojom iskrenom i skrusenom tewbom u samoci ovodunjaluckog prostranstva iskreno se Gospodaru pokajao, pa je sve svoje grijehe u dobrotu pretvorio.

Poslusajte pokajanje za kraj mladica koji je zacudio pobozne. Vehb ibn Muenbeh pripovjeda: U vrijeme Musaa a.s. bio je mladić koji se neprestano svađao i griješio prema sebi. Zbog toga su ga mještani njegovog sela protjerali. Smrtni čas ga sustiže u ruševini pred ulazom u grad. Tom prilikom, Allah dž.š. objavi Musau a.s.: Jednog od mojih dobrih robova – evlija je sustigla smrt. Idi, donesi ga, pripremi za ukop i blagoslovi ga. Kaži onome kome se često događa da je neposlušan, neka dođe da prisustvuje njegovoj dženazi, kako bih im oprostio grijehe i podario lijepo mjesto. Musa a.s. pozva Benu Israil – Israelićane. Nakon što su se skupili, prepoznaše ovog mladića i rekoše: O, Allahov Vjerovjesniče! Ova osoba je bila griješnik kojeg smo protjerali. Musa a.s. se začudi na ove riječi. Allah dž.š. ga obavijesti: Israelićani govore istinu, oni su svjedoci. Ali, nakon što mu se primakao smrtni čas, pogledao je oko sebe i shvatio da nema rođaka i nekog sebi bliskog. Zatim pogleda sebe sa čuđenjem, vidje da je usamljen i prezren.
Podiže pogled prema Meni i reče: „Bože! Jedan tvoj rob je usamljen u Tvojoj zemlji. Kada bih znao da se moja kazna uvećava u Tvom vlasništvu i oprostu, to je ništavno u odnosu na Tvoju vlast. Nakon što sam te zamolio za oprost, za mene nema drugog utočišta niti onoga ko bi uslišio moje molbe osim Tebe. Čuo sam da si rekao: ‘Ja sam milostivi i Onaj koji puno prašta – „stoga, nemoj pogriješiti, o Musa! Meni nepriliči da mu ne udovoljim na molbu, a nastojao je da Mi se približi tako što me skrušeno i ponizno zamolio! Ko god me od svih griješnika na Zemlji upita daću mu i više nego treba zbog njegove sićušnosti i izgnanstva, o Musa! Ja sam prišaniste prognanog, njegov Liječnik, njegov Voljeni i onaj koji mu stalno pruža samilost!
Allah dž.š. robove svoje savjetuje, smilujte se prema sebi, tewbom, iskrenim pokajanjem, jer tijela su vam slaba, a putujete u vječnost i tovar koji nosite je težak, a ćuprija preko koje vam je ići je tanka. Ja vas motrim i Ja ću vam suditi, o robovi Moji.

Uzvišeni Bože, smiluj nam se i snage nam daj da se grijehu odupremo. Pomozi nam da iskrenim pokajanjem naše grijehe u dobra djela pretvorimo. Amin!

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …