Slijepo slijedjenje prohtjeva i strasti

Hvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti!
O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Alu ‘Imran, 102).
O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allah se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vam bdi! (en-Nisa’, 1).
O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu! (el-Ahzab, 70).
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana.
Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik!

Poštovani dzema’ate, draga braćo ,
Danas je zadnja džuma i hutba u kalendarskoj 2011.god. Razlog je to da progovrimo o jednoj bolesti značajnog dijela današnjih muslimana, a to je slijepo slijedjenje prohtijeva, strasti i oponašanje drugih naroda i njihovih obicaja, kada je rijec o ‘slavlju’ Nove godine. Ova bolest je posebno izražena u ovo doba godine.

Slobodno možemo kazati da jedna od bolesti koja pogadja ljudsku narav i odvodi čovjeka u širk jesu njegovi prohtjevi i strasti. Allahova, dž.š., objavljena vjera sadrži Božije odredbe kojih su se ljudi dužni pridržavati kako bi njihov život na Zemlji bio ispravan. “Mi smo izaslanike naše s jasnim dokazima slali i po njima knjige i terazije objavljivali, da bi ljudi pravedno postupali.” (El-Hadid, 25.)

Kada je ljudska narav ispravna ona sa zadovoljstvom prihvata Allahove, dž.š., naredbe i nastoji da ih u praksi primijeni, želeci tako postici Allahovo, dž.š., zadovoljstvo i naklonost. Medjutim, kada njome zavladaju strasti i prohtjevi ona s tegobom prihvata ono što je Allah, dž.š., objavio i nastoji da udovolji svojim prohtjevima i strastima. O tome Allah, dž.š., kaže: „A kad im se govori: “Slijedite ono što vam Allah objavljuje!” – odgovaraju: “Ne, mi slijedimo ono što smo zapamtili od predaka naših.” (Lukman, 21.)
„Pa ako ti se ne odazovu, onda znaj da se oni povode jedino za strastima svojim. A zar je iko gore zalutao od onoga koji slijedi strast svoju, a ne Allahovu uputu? Allah, doista, nece ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu cini.” (El-Kasas, 50.)
„Ljudima se cini da je lijepo samo ono za cim žude: žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovom svijetu; a najljepše mjesto povratka je u Allaha.” (Alu-‘Imran, 14.)
„…zato što više vole život na ovom nego na onom svijetu, a Allah nece ukazati na pravi put onima koji nece da vjeruju. To su oni cija je srca i sluh i vid Allah zapecatio, i oni su zaista nemarni.” (En-Nahl, 107-108.)
„…koji život na ovome svijetu više vole od onoga svijeta i koji od Allahova puta odvracaju i nastoje da ga prikažu krivim! Oni su u velikoj zabludi.” (Ibrahim, 3.)
„A njih smijeniše zli potomci, koji namaz napustiše i za požudama podjoše; oni ce sigurno zlo proci.” (Merjem, 59.)
Oni odbijaju prihvatiti Allahovu, dž.š., uputu i Objavu, iako su svjesni da je istinita. Oni ne žele da slijede ono što je Allah, dž.š., objavio, zato što ih strasti njihove pritišcu i zasljepljuju njihova osjetila. Iz tog razloga oni poricu istinu koja je došla od Allaha i na nekorektan nacin o njoj raspravljaju. Oni postavljaju druga pravila i mjerila za život i rad mimo onih koja je Allah dž.š., odredio, zatim tvrde da oni slijede istinu i da su u pravu. Oni tvrde da su njihova pravila i mjerila preca za slijedenje od Allahovih, dž.š., pravila i na taj nacin ćine širk – širk slijedjenja (neceg drugog mimo Allahovih propisa).

Oponašanje drugih naroda je i jedan od predznaka Sudnjeg dana, kao što kaže Poslanik a.s., u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu: „Neće nastupiti Sudnji dan, sve dok moj ummet ne bude slijedio ranije narode, pedalj po pedalj, aršin po aršin.” – „Poslaniče, je li to misliš na Rimljane i Perzijance?” – upitaše prisutni. – „Pa ko drugi nego oni.”- odgovori Poslanik sallallahu alejhi ve sellem.” (Buhari)
U drugom hadisu se kaže: „Slijedićete ranije narode pedalj po pedalj, aršin po aršin, pa čak i kad bi ušli u gušterovu rupu, vi biste ih slijedili.” (Buhari i Muslim)
Danas vidimo muslimane (one koji sebe tako nazivaju) i vidimo koliko su se obistinile riječi Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Danas su se muslimani u skoro svemu izjednačili s njima, pa čak ima onih koji “dokazuju” nekom kako i nisu neki muslimani, pa javno jedu svinjetinu, piju alkohol, dozvoljavaju sinovima i kcerima da zive sambo (slobodni) zivot, pustili su djucu na ulicu da ih ulica i ulicari odgajaju, psuju ono što je sveto kod muslimana.
Mnogi su odbacili vjeru da bi bili napredni, slijedeći u tome Jevreje i kršćane. Ovi jadnici ne znaju da ih je u nazadak dovelo ostavljanje vjere i njenih načela, tako da danas ti isti jadnici kaskaju za Jevrejima i kršćanima.
Danas su muslimani nazadni, nerazvijeni i poniženi, jer su ostavili ono što je bio njihov izvor ponosa, prosperiteta i napretka – ostavili su islam. A rekao je Omer ibn Hattab radijallahu anhu: “Kad god smo tražili ponos mimo islama Allah nas je ponizio.”
Danas muslimani traže ponos u slijeđenju drugih naroda, pa ih je Allah dž.š., zaista ponizio. Danas je najjeftinija krv muslimana koja se proljeva na svakom kutku zemlje. Danas je najjeftinija čast muslimana koju gaze nevjernici na svakom koraku. Juče (i danas) u Palestini, Kašmiru, Filipinima, Bosni, a danas… Toliko ih oponašamo da se nekima čak i divimo ili ne daj Bože obožavamo ih. Danas je mladima uzor taj koji nema trunke vjere i koji je pun droge, alkohola, čiji je život pun razvrata i nemorala.

Nesreća je u slijeđenju drugih naroda i pravaca koji su u suprotnosti sa programom Allaha i Njegova Poslanika. Kaže Uzvišeni: “A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s pravog puta.” (El-Ahzab 36.)
Sreća je u pokornosti Uzvišenom Allahu i u slijeđenju sunneta Muhameda, a.s., Kaže Allah Uzvišeni: “On će vas za vaša dobra dijela nagraditi i grijehe vam vaše oprostiti. A onaj ko se Allahu i Poslaniku Njegovu bude pokoravao-postići će ono što bude želio.” (El-Ahzab 71.)

Rekao je Poslanik, s.a.w.s.: “Požurite s dobrim dijelima, prije smutnji poput tamne mrkle noći. U njima će čovjek osvanuti vjernik, a omrknut kao nevjernik, i omrknut će kao vjernik a osvanuti kao nevjernik. Prodat će vjeru za dunjaluk.”
Požuri dragi brate u islamu, prije nego li bude kasno. Požuri! Allah Uzvišeni kaže: “Kada nekom od njih smrt dođe, on uzvikne: Gospodaru moj, povrati me, da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio – nikada To su riječi koje će on uzalud govoriti, pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti.” ( El-Mu’minun 90,100.)

Draga braco, opce je poznato, pravi put je jasan kao Sunce, vidljiv kao Mjesec u uštapu. Jedan je, nema drugog ispravnog puta. To je put povratka tvom Gospodaru, put spasa, put uspjeha, put koji je ispred tebe otvoren u svakom trenutku. Na tebi je da zakoračiš na taj put na kome ćeš naći sve odgovore. Kaže Allah Uzvišeni: “Ja ću, sigurno, oprostiti onome ko se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini, koji zatim na pravom putu istraje.”
I ne samo to, i onda kada pogrijese, Allah poziva sva ljudska stvorenja na pokajanje, i vjernike i nevjernike. Obavještava nas da On prašta grijehe svakome ko se iskreno pokaje, ma koliki grijesi bili. Makar bili kao morska pijena – On će ih oprostiti. “Reci: O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost Allah, će sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.” ( Ez-Zumer 53.)
Dragi brate u islamu, povrati se Allahu prije nego što bude kasno. Povrati se! Kreni stazama srece i blagostanja. Kaže Allah: “Na dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreći: Kamo sreće da sam se uz Poslanika pravog puta držao, kamo sreće, teško meni…” (El-Furkan 27)

Draga braćo,
Proslava Nove godine je jedan od najstarijih i najuniverzalnijih paganskih obicaja i tradicije! Proslava Nove godine ne pripada nama i nasim obicajima i tradiciji. Svi pametni, svijesni, ponosni, dostojanstveni, kulturni, obrazovani muslimani i muslimanke nece ‘slaviti’ i slijediti pagansku tradiciju, kao sto nece oponasati druge i drugacije obicaje, obicaje koji su strani element i koji ne pripadaju tvome/mome bicu, identitetu. Kazah ovo sebi i vama i…

Molim Uzvisenog Allah da nas sacuva od oponasanja nemuslimana, da nas zastiti od negativnog utjecaja sredine i drustva, da nam osnazi iman, omili vjeru islam i omrazi kufr. Amin!

IKZB Braunau, 30.12.2011 god. Hatib: Abdulah-ef. Čajlaković

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …