Šejtansko neprijateljsko djelovanje

Islamska zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
– 02. Dzumade-l-uhra 1434.H. / 12 April 2013.g.–Imam/Hatib:Abdulah ef. Cajlakovic
Šejtansko neprijateljsko djelovanje
Hvala Allahu Milostivom na milosti ljubavi i bratstva u vjeri i moralu. Neka je slavljen i hvaljen Allah Svemogući koji je poslao vjerovjesnika da nam donese radosnu vijest Dženneta i da nas upozori na opasnost Džehennema, da nam približi brata kao prijatelja i da nas udalji od šejtana kao neprijatelja.
Hvala Allahu Sveznajućem koji nas je poučio da se svi zajedno, kao braća, držimo za jedno uže koje nam donosi sreću, radost i slobodu.
Svjedočimo da je samo Allah Bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, koga je On uistinu poslao da radosnu vijest donese i da opomene, prije nego što nastupi Sudnji čas!

Postovane dzematlije,
Tema današnje hutbe je Šejtansko neprijateljsko djelovanje. Povod je naša svakodnevna borba s šejtanskim šerrom. Cilj je podsjetiti i napomenuti vjernicima na šejtanske vesvese i to da je, kako kaže Allah dž.š.: „…šejtan vam je, zbilja, otvoreni neprijatelj.“

Usuđujem se reći da, među največe prepreke na putu „siratul mustekima“, na Pravom putu, putu općeg dobra, svakako spada upravo šejtan i njegove vojske i neprijateljsko djelovanje. Šejtan ne po sustaje. Šejtan ne odustaje. Šejtan je uporan. Šejtan je veoma inteligentan. Šejtan neumorno traži ljudske slabosti i udara tamo gdje je čovjek, insan najslabiji, a u zajednici, džematu, šejtan djeluje preko, razumije se, najslabijih pripadnika u nastojanju da unese slabost, razdor i nejedinstvo.

Kaže Allah dž.š.: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ”Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! on poziva pristaše svoje da budu stanovnici u vatri.” (Fatir, 6)
Ovdje Uzvišeni objašnjava iblisovo neprijateljstvo prema sinu/sinovima Ademovim, pa veli: „šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte“, tj. vi budite njegovi još žešći neprijatelji, suprotstavite mu se i utjerajte ga u laž u vezi sa onim cime vas zavodi. „On poziva pristaše svoje da budu stanovnici u Vatri“. on nastoji da vas zavede kako biste sa njim ušli u džehenemsku Vatru.1
U kur’anskom kazivanju o uzrocima šejtanskog neprijateljstva u suri El-A’raf, od 11. do 27. ajeta, ovo kazivanje Uzvišeni Allah završava upozorenjem:”O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz dženneta izveo, skinuvši s njih odjeću njihovu da bi im stidna mjesta njihova pokazao! On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo učinili šejtane zaštitnicima onih koji ne vjeruju.” (El-A’raf, 11-27)

Allah, dž.š., upozorava ljude od Iblisa i njegovih saradnika, objašnjavajuci im njegovo staro neprijateljstvo prema praocu svih ljudi, Ademu, a.s. Kako je nastojao i uspio izvesti ga iz Dženneta, koji je mjesto uživanja, na ovaj svijet, koji je mjesto napora i umora i kako je on bio uzrok otkrivanja njegovog sramotnog dijela, nakon što je bilo pokriveno i od njega samog. Sve je to on uradio iz velikog neprijateljstva. Kao što Allah, dž.š., kaže: „Pa zar ćete njega i porod njegov, pored Mene, kao prijatelje prihvatiti, kad su vam oni neprijatelji? Kako je šejtan loša zamjena nevjernicima!” (El-Kehf, 50)
Iblis i njegovi saveznici vide čovjeka u svakom momentu, dok on njih ne vidi, što od ljudi zahtijeva posebno veliki oprez. Jer, onaj koji te vidi, a ti njega ne vidiš, daleko će više spletkariti i nastojati da te zavede odakle se ni ne nadaš. Sve to od ljudi zahtijeva da od šejtana pribjegnu Allahu tako što će izvršavati Njegova naređenja i kloniti se onoga što je zabranio. Tada Allah, dž..š., neće omogućiti šejtanu da zavede pokornog vjernika.2
”Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti.” (El-Maide, 91)
Ovdje Uzvišeni Allah upozorava da, šejtan putem grijeha, velikih grijeha, kao što je upotreba vina, alkohola, kocke, i tako, ne dao Allah, unese među vas neprijateljstvo i mržnju i od sjećanja na Allaha i od obavljanja namaza odvrati.
Dakle, šejtan mnogo puta bira šer – zlo, grijeh da nas navede na to isto, šer i grijeh. Kao što ponekad i moze upotrijebit i hajr – dobro, da nas putem toga navede na zlo, grijeh.
Npr., pišem ja ovu hutbu, dolazi i prolazi vrijeme jacije, radim hajr, dobro djelo, a šejtan nagovara…i nekada i uspjeva da nagovori pa propustim namaz u njegovom recimo vremenu.
U 168 i 169 ajetu sure El-Beqare, kazuje Uzviseni Allah: „O ljudi, jedite od onoga što ima na Zemlji, što je dozvoljeno i lijepo, i ne slijedite šejta¬nove stope, jer vam je on neprijatelj očevidni.“ – ”On vas navraća na grijeh i razvrat i na to da o Allahu govorite ono što ne znate.”

Nakon što je Allah Uzvišeni istaknuo da nema drugog boga osim Njega i naveo da je On Skrbnik svih stvorenja, ukazuje im na Svoju milost prema njima dozvoljavajuči im da jedu sve dopušteno i pri¬jatno, a zabranjujuči sve vjerom nedopušteno.
U Sa¬hihu Muslimovom navodi se od Allahovog Poslanika, a.s., da je rekao: – Allah Uzvišeni kaže: „Svaki imetak koji sam podario Svojim robovima, njima je dopušten.“ A zatim: „Svoje robo¬ve sam stvorio čednim, pa su im poslije toga došli šejtani zavodeči ih i udaljujuči ih od njihove vjere, da im je sada zabranjeno ono što sam im bio dozvolio.“ Hafiz Ebu-Bekr ibn Mirdevejh prenosi od Ibn-Abbasa da je rekao: – Pred Vjerovjesnikom, a.s., proučio sam ovaj ajet: „O ljudi, jedite od onoga što ima na Zemlji, što je dozvoljeno i lijepo.” Tada je ustao Sa’d ibn ebi-Vekkas i rekao Allahovom Poslaniku: „Allahov Poslaniče, zamoli Allaha da udovolji mojoj molbi.“ Poslanik mu odgovori: „Sa’de, učini da tvoja hrana bude poštena, bit če udovoljeno tvojoj molbi. Tako mi Onoga u Čijoj je ruci život Muhammedov, četrdeset dana neče biti primljena dova čovjeku koji u svoju utrobu unese haram zalogaj ili gutljaj. Onaj rob koji bude hranio svoje tijelo nedozvoljenom hranom i kama-tom, od onih je koji su najbliži Vatri.“

Riječi Allaha Uzvišenog: وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ „jer vam je on neprijatelj očevidni.“ predstavljaju vid izazivanja nezadovoljstva i odvračanja od šejtana, kao što Allah, dž.š., kaže: ”Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte! (Fatir, 6)
Riječi Uzvišenog: „i ne slijedite šejtanove stope.“ znače da je svaki grijeh – prema Allahu, i svaka svojevoljna težnja i svaka greška korak šejtanov. Isto je i sa zavjetom na grijeh. Eš-Ša’bi kaže: – Neki čovjek se bio zavjetovao da zakolje svoga sina, pa mu je Mesruk dao šerijatsko mišljenje da zakolje ovna i rekao: „To spada u šejtanske korake.“ Abd ibn Hu¬mejd, s lancem od Ibn-Abbasa kaže: „Zakletva ili zavjet u srdžbi šejtanski su korak i za to je potreban keffaret (otkup).“ Riječi Uzvišenog: ”On vas navraća na grijeh i razvrat i na to da o Allahu govorite ono što ne znate.” (El-Beqare, 169) znače: vaš neprijatelj, šejtan, doista vas navrača na loša i gnusna djela, kao što je prostitucija i gnusnije od toga, a to je pripisivanje Allahu nečega bez znanja. U to ulazi svaki nevjernik kao i svako ko uvodi novotarije u vjeru.3

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ”Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve.” (El-Beqare, 268)

Ibn Ebi-Hatim navodi predanje od Abdullaha ibn Mesuda, koji kaže: – Allahov Poslanik, a.s., rekao je: “Šejtan ima interes prema čovjeku, a melek ima interes, također. Interes šejtana je da ga navede na zlo i negaciju istine, a želja meleka je da ga navede na dobro i potvrdu istine. Ko to nađe, neka zna da je to od Allaha i neka Mu zahvali, a ko nađe šta drugo, neka traži zaštitu od šejtana!” Zatim je proučio: ”Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; To prenose Tirmizi, En-Nesa’i, a uvrštava i Ibn-Habban u svoj Sahih.

Značenje riječi: ”Šejtan vas plaši neimaštinom.” jeste: šejtan vas zastrašuje siromaštvom kako biste čvrsto držali ono što vam je u rukama, kako bi bili stisnute ruke, kako bi bili skrtice, kako nebi bili dzometni i kako ne biste to trošili za Allahovo zadovoljstvo “i navodi vas na zlo”, tj. usto, navodi vas da činite pogreške, grijehe, kršite zabrane (harame) i suprotstavljate se Tvorcu. Allah Uzvišeni kaže: “A Allah vam obečava oprost od Sebe”, za razliku od šejtana, koji vas navodi na zlo; “i dobro”, za razliku od šejtana, koji vam prijeti siromaštvom.4
Zato, kaže Uzvišeni Allah:“O vjernici, ne idite šejtanovim stopama! Onoga ko bude išao šejtanovim stopama on če na razvrat i odvratna djela navoditi.” (En-Nur, 21)

Kada znamo svrhu i ciljeve šejtana, potrebno je da imamo i kod sebe razvijamo tzv. ’Anti šejtan sistem’, – kako bismo se zaštitili od prokletog šejtana. Ovaj Anti Sejtan sistem se sastoji od 9 tacki ili nacina na koji se mozete sacuvati i zastititi od Sejtana, a gledao sam da uvrstim one najlakse i nama svima dostupne i znane korake. Dakle, stvari koje svi mi odprilike znamo, a vidite i koji su:

1. Zaštita od prokletog šejtana učenjem isti’aze – e’uzubille:
Najbolji način zaštite od šejtana i njegove vojske je traženje utocišta i pomoči od Allaha. Allah dž.š., kaže: وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ”… A ako šejtan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište u Allaha, On uistinu sve čuje i zna.” (E-A’raf, 200)
وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ – وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ”…i reci: „Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šejtanskih, i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš!“ (El-Mu’minun, 97-98)
Pojam ”isti’aza”–traženje utočišta, po Ibn Kesiru, označava stavljanje pod zaštitu i okrilje Allaha dž.š., od zala svih onih koji zlo mogu nanjeti, dakle ne samo od sejtana, nego i od sejtana u ljudskom obliku.

2. Zaštita od prokletog šejtana pri ucenju Kur’an-i-kerima ili svakod drugog dobrog djela:
Allah dž.š., zahtjeva da se utočište kod Njega, od Sejtana, traži i prije učenja Kur’ana. Allah dž.š., kaže: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ – إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ „Kada hoćeš da učiš Kur’an, zatraži od Allaha zaštitu od prokletog šejtana! On doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svoga uzdaju!“ (En-Nahl, 98-99)
Prema riječima Kurtubija ovaj imperativ je na nivou poželjnosti, što je takođe misljenje večine islamskih učenjaka. Nukas od Ata’a prenosi da je učenje E’uze obavezno prije svakog učenja Kur’ana, sem u namazu. Inače, traženje zaštite kod Allaha dž.š., od šejtana pri učenju Kur’ana ima mnogobrojne vrijednosti koje ovom prilikom nemožemo stici nabrojati.

3. Zaštita od prokletog šejtana učenjem cjele sure el-Beqare i završnih ajeta sure el-Beqare
Od kuca vjernika i njih samih, šejtana udaljava, između ostalog, učenje sure el-Beqare: ”Nemojte svoje domove činiti grobovima! Zaista, u kucu u kojoj se uči sure el-Beqare, šejtan ne ulazi.”
Tirmizi citira hadis od Ebu Mes’uda el-Ensarije da je Poslanik a.s. rekao: ”Ko proući dva završna ajeta sure Beqare u jednoj noći biče mu dovoljno.” Tirmizi prenosi od Nu’man b. Besira, a ovaj od Vjerovjesnika a.s. da je rekao: ”Allah je sačinio Knjigu prije na dvije hiljade godina, nego je svijet stvorio. Objavio je iz nje dva ajeta kojima je završio suru el-Beqare. Ako bude učena u kući u nju šejtan neče dolaziti tri noći.”
Ovdje zelim vas upozoriti na stvari koje mi cinimo i tako stalno prizivajuci Sejtane u svoj vlastiti dom, a ujedno tjerajuci meleke iz vastitog doma, a to je drzanje slika zivih ili mrtvih ljudskih bica.
Prenosi se od Poslanika a.s. da mu je melek Džibril rekao: “Zaista meleki ne ulaze u kuće u kojima se nalaze slike ili pas!” (hadis bilježi Muslim), i“Meleki ne ulaze u kuće u kojima se nalaze kipovi.”
Fotografija čije je držanje na vidnom mjestu zabranjeno i koja je uzrok ne ulaska meleka u kuću jeste ona sa ljudskim likom ili likom bilo kojeg živog ili mrtvog bića. Tako da oni na čijim zidovima se nalaze portreti ili slike njihovih voljenih osoba, političkih lidera, sportskih ili drugih uzora i sl. moraju iste skloniti sa vidnih mjesta jer im iste samo odmazu, jer su one razlog ne ulasku meleka koji donose berićet i dobit. Fotografije prirodnih pojava, mora, planina, kuća, koliba i sličnih stvari nisu zabranjene i one se mogu držati na vidnim mjestima, to jest, njima se može ukrašavati životni i radni prostor.
Neka svako razmisli i neka procijeni da li je vrjednije držanje nečije slike (ma ko on bio) na zidu ili otvaranje vrata melecima koji donose milost i traže oprost od Allaha dž.š..

4. Zaštita od prokletog šejtana učenjem pva tri ajeta sure El-Mu’min uz ajetul-kursijju
Tirmizi biljezi od Ebu Hurejre da je Poslanik a.s. rekao: ”Ko proući Ha-mim, tj. od početka sure Mu’min do –ilejhil mesir-, i ajetul-kursijju kada osvane, biće njima čuvan dok ne omrkne, a ko ih proući kad omrkne, biće čuvan sve dok ne osvane.”

5. Zaštita od prokletog šejtana učenjem sura Nas i Felek
Najbolje čime neko može zatražiti utočište kod Allaha dž.š., jesu sure el-Fele i en-Nas. Od ’Ukbe b. ’Amira se prenosi da je Božiji Poslanik a.s., rekao: ”Nikada niko neče zatraziti utočiste nećim boljim nego surama Kul e’uzu birabbi-l-felek i Kul e’uzu bi rabbi-nnas.” (Nesai) O vrijednostima ovih sura govore mnogi hadisi. Muslim prenosi od ’Ukbe b. ’Amira koji prenosi da je Božiji Poslanik a.s., rekao: ”Zar nisi vidio ajete koji su objavljeni ove noci, takvi nisu do sada vidjeni, a to su; Kul e’uzu birabbi-l-felek i Kul e’uzu bi rabbi-n-nas.” Ahmed prenosi da mu je Božiji Poslanik a.s., rekao: ”Hočes li da ti kažem čime se najbolje može zatražiti utočiste kod Allaha dž.š.? – Svakako, rekoh. – Kul e’uzu birabbi-l-felek i Kul e’uzu bi rabbi-n-nas.” – reče Poslanik.

6. Zaštita od prokletog šejtana uzimanjem abdesta i obavljanjem namaza
Jedno od najjačih sredstava kojima se čovjek štiti od šejtana su abdest i namaz. Ahmed, od ’Atijje b. Urve es-Sa’dija, citira hadis u kome Poslanik a.s. kaže: ”Srđba, ljutnja je šejtanska, šejtan je stvoren od vatre, vatra se gasi vodom, zato kada se neko od vas naljuti, neka uzme abdest.”

7. Zaštita od prokletog šejtana stalnim spominjanjem Allaha dž.š.
Spominjanje (zikrullah) Allaha dž.š., je jedan od najdjelotvornijih načina da se čovjek spasi od šejtana. Početak slijedečeg podužeg hadisa, a koji smo citirali proslu hutbu, nam to potvrđuje: ”Abdur-Rahman b.Semre kaže: – Izašao je, jednog dana, Božiji Poslanik a.s., pred nas dok smo bili na sofi u Medini, i rekao nam: – Juće sam sanjao neobične stvari. Vidjeh čovjeka od mog umeta kako mu dolazi melek smrti – melek-ul-mevt – da mu uzme dusu, pa se tada ukaza njegovo dobročinstvo roditeljima, te se melek smrti vrati. Vidjeh čovjeka kome bi predočena kaburska kazna, pa se pojavi njegov abdest i spasi ga od toga. Vidjeh jednog mog sljedbenika kako ga šejtani tjeraju, pa mu dodje spominjanje Allaha dž.š. (zikrullah) i otjera šejtane…”

8. Zaštita od prokletog šejtana pokajanjem i traženjem oprosta
Jedan od najboljih načina kojima se vjernik suprostavlja šejtanskom spletkarenju jeste da pozuri sa pokajanjem kada ga šejtan zavede. Uzvišeni Allah dž.š., kaže: ”Oni koji se Allaha boje, čim ih sablazan šejtanska dodirne, sjete se, i odjednom dođu sebi.” (E-A’raf, 201) Hakim i Ahmed biljeze da je Poslanik a.s. pripovjedao: ”Šejtan je rekao Allahu dž.š.: -Tako mi tvoje veličine, Gospodaru moj, stalno ču zavoditi tvoje robove, sve dok su im duše u tjelima. Allah dž.š., tada reče: – Tako mi moje Uzvisenosti i velicine, Ja dž.š. cu im oprastati sve dok budu od mene oprosta tražili.”

9. Zaštita od prokletog šejtana držanjem uz džema’at
Poznato je da je šejtan s onim koji se izdvoje iz džema’ata. Stoga je neophodno da se svaki musliman drži džema’ata i bude aktivan član zajednice muslimana, jer ga to udaljava od šejtanskih zabluda i zamki. Tirmizi i Ahmed navode da je Poslanik a.s. rekao: ”Ko od vas želi da uđe u džennet, neka se drži džema’ata, jer je šejtan s pojedincem a dalje od dvojice.” (Tirmizi za ovaj hadis kaže da je hasen i sahih) Ibn-Sa’id prenose da je Poslanik a.s., rekao: ”Allahova ruka je nad džema’atom, a šejtan je s onim koji se izdvoji iz džema’ata.” 1

Zaključak: Šejtani, ne čelu sa Iblisom su za ljude otvoreni i dokazani neprijatelji, nevidljiva duhovna i razumna biča, koji stalno ljude prate i navračaju na nevaljala i zabranjena djela. Pokušali smo, po onoj narodnoj: ”Upoznaj svoga neprijatelja, da bi se mogao boriti protiv njega.”, u ovoj hutbi se upoznati sa našim neprijateljem – šejtanom da bismo se lakše suprostavljali njemu. U današnjoj hutbi smo spomenuli upravo, nekoliko mjera i sredstava zaštite protiv šejtana, koji se ogledaju kroz ibadet učenja Kur’ana, namaza, zikrullaha, istigfara, abdesta i važnost džemata. Postoje i druga sredstva, putem svih dobrih djela itd.!
”Reci: „Utječem se Gospodaru svitanja, od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noći kada razastre tmine, i od zla smutljivca kad smutnje sije, i od zla zavidljivca kad zavist ne krije!“ (El-Felek, 1-5)
”i reci: ”Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šejtanskih, i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš!” (El-Mu’minun, 97-98)
_______________________________________________________________________________________________________

1 – 4 Tefsir Ibn Kesir, prijevod na Bosanski jezik, Sarajevo, 2002/1423 h.g.
1 ”Svijet Dzina i njegove tajne”, M.Ašur, prevod na bosanski Avdija Hasanovic, IKC Mostar, 1998.
2. Tefsir Ibn Kesir, prijevod na Bosanski jezik, Sarajevo, 2002/1423 h.g.
3. Zbirke hadisa: Jakub Memic, Salih Indzic, Muslimova i Tirmizijina zbirka hadisa, prijevod na bosanski jezik.
4. Prijevod Kur’ana, Besim Korkut

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …