Safovi, popunjavanje, poravnavanje i njihov značaj

Islamska zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
– 10. Dzumade-l-ula 1434.H. / 22 Mart 2013.g.–Imam/Hatib:Abdulah ef. Cajlakovic
Safovi, popunjavanje, poravnavanje i njihov značaj
Hvala Allahu Milostivom na milosti ljubavi i bratstva u vjeri i moralu. Neka je slavljen i hvaljen Allah Svemogući koji je poslao vjerovjesnika da nam donese radosnu vijest Dženneta i da nas upozori na opasnost Džehennema, da nam približi brata kao prijatelja i da nas udalji od šejtana kao neprijatelja.
Hvala Allahu Sveznajućem koji nas je poučio da se svi zajedno, kao braća, držimo za jedno uže koje nam donosi sreću, radost i slobodu.
Svjedočimo da je samo Allah Bog i da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik, koga je On uistinu poslao da radosnu vijest donese i da opomene, prije nego što nastupi Sudnji čas!
Postovane dzematlije,
U pred-prosle dvije hutbe smo govorili o Kelime i Sehadetu, cistoci tijela odjela i mjesta gdje klanjamo, kao i o abdestu, znacaju istog, fadiletima i adabima abdesta. Tema današnje hutbe su Saffovi, ravnanje, popunjavanje i njihov značaj u životu vjernika.
Koliku važnost imaju safovi (redovi u namazu) dovoljno je da spomenemo da čak dva poglavlja iz Kur’ana nose taj naziv: Suretu-s-Saffat i Suretu-s-Saff. U suri Saffat Uzvišeni Allah se čak kune:
„Tako mi onih u safove poredanih.“ (Es-Saffat,1)
Prenosi Muslim od Huzejfe da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik, a.s.: ”Odlikujemo se nad drugima u tri stvari: Naši safovi su kao safovi meleka; učinjena nam je sva Zemlja mesdžidom (mjestom za obavljanje namaza); učinjena nam je njena prašina čistom (za tejemum), ukoliko ne nađemo vode.“ Isto tako prenosi Muslim, Ebu-Davud, Nesaija i Ibn-Mad`e od D`abira ibn Semure, r.a., koji kaže da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: „Zar se nečete ravnati kao što se ravnaju meleki, kod Njihova Gospodara?“ Rekli smo: „A kako se ravnaju meleki kod Njihova Gospodara?“ Poslanik, a.s., odgovorio je: „Upotpunjavaju prednje safove i zbijaju se međusobno u safovima.“[1] U suri Es-Saff, Allah govori kakvi trebaju biti safovi: „Allah voli one koji se na Njegovu putu bore u safovima (redovima) kao da su bedemi čvrsti.” (Es-Saff, 4)
Imam Ahmed prenosi od Ebu – Seida el-Hudrija, r.a., da je rekao: „Allahov Poslanik, a.s., kazao je: ‘Allah se trojici osmjehuje: – čovjeku koji noću bdije; ljudima koji formiraju safove za obavljanje namaza; borcima koji se u redovima bore.“ [2] U suri Saffat, takođe, Uzvišeni Allah kaže: „Svakome od nas mjesto je određeno“, /164/ „mi smo u redove poredani“, /165/ „i samo Njega slavimo!“ /166/ (Es-saffat, 164-166)
Ibn-Džurejdž prenosi od El-Velida ibn Ebi-Abdullaha ibn Ebi-Mugisa, koji kaže: „Nisu se redali u safovima u namazu dok nije objavljeno: وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ – „Mi smo u redove poredani“, (Es-Saffat, 165) tj. poredani smo u safove iz pokornosti, sto je prethodilo kod tumačenja ajeta: وَالصَّافَّاتِ صَفًّا „I tako mi onih u redove poredanih.“ (Es-Saffat,1)
Ebu-Nadire kaže: „Omer ibn el-Hattab, r.a., imao je običaj, kada bi se proučio ikamet za namaz, okrenuti se prema džematu svojim licem, a zatim bi rekao: ‘Ispravite i poravnajte vaše safove, Allah želi da oponašate (u tome) meleke’, a zatim bi proučio: وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ – I mi smo u redove poredani.“ ‘Taj i taj neka prođe naprijed, a taj neka se povuće’, a zatim bi se okrenuo i izgovorio bi tekbir.“ Ibn-Abbas, r.a., i Mudžahid rekli su komentarišući ajet:”…svakome od nas mjesto je određeno”, odnosi se na meleke, “mi smo u redove poredani”, to su meleki “i samo Njega slavimo!”, tj. meleki veličaju samo Uzvišenog. [3] Treba, po mogučnosti, doći blagovremeno u džamiju na namaz
Muhammed a..s. se pohvalno izrazavao o onim ljudima koji ranije dođu u džamiju i zauzmu mjesto u saffu. „Dokle god čovjek iščekuje namaz (u džamiji), to mu se računa u namaz, a meleki mole Allaha (dž.š.) za dotičnog: „Ja Rabbi, oprosti mu, ja Rabbi, smiluj mu se!“ (Buharija)
Od Ibn Abasa prenosi se da je Allahov Poslanik a.s., rekao: ”Ko ne prođe u prvi saf iz bojazni da nekoga ne uznemiri, Allah će mu dati dvostruku nagradu prvog safa.” (Taberani u Evsatu). Dakle, ako niste dosli rano u dzamiju i time vec niste u prvom ili prvim safovima, nemojte letiti u prvi saff, da nebi uznemirli druge ili gurali ih vasim prolaskom. Ako to ne budete radili iz ove bojazni onda cete imati cak dvostruku nagradu prvog saffa ma gdje klanjali.
Kada se uspostavi džema’at, ravnanje safova i popunjavnjae praznina
Mustehab – dakle lijepo, ali nije obaveza (posto bi svako od nas trebao znati to) Imama da naredi da se safovi izravnaju i praznine popune prije stupanja u namaz. Tako je radio i Muhamed a.s.: Enes prenosi da se Poslanik a.s., okrenuo džematlijama licem, prije tekbira i govorio: „Tera saw we’atedilu“ – „Zbijte se i ispravite (poravnajte) safove.“ (Ahmed, Ibn Madže i El-Bejheki)
Enes, također, prenosi da je Poslanik a.s. rekao: ”Sevvu sufufekum fe inne tesvijetessufufi min ikametissalah / min temamissalah – „Poravnajte svoje safove, jer, zaista, (po)ravnanje safova jeste jedan od uvjeta potpunosti namaza.“ (Buharija i Muslim)
Ebu Umama prenosi da je Poslanik a.s., rekao: „Ispravite safove. Izjednačite ramena (tako da se dodiruju), ali blagi budite pod i pored ruku svoje braće. Popunite praznine, jer šejtan ulazi među vas ako je ostalo imalo mjesta.“ (Ahmed i Et-Taberani)
Enes kaže da je Poslanik a.s., rekao: „Popunite (prvo) prednji saf, zatim onaj iza njega. Neka nepopunjeni saf bude zadnji.“ (Ebu Davud, En-Nesai i El-Bejheki)
Od Ibn Omera se prenosi da je Poslanik a.s., rekao: „Ko spoji (popuni) saf, Allah ce ga podržati. Ko prekine saf, Allah ce ga naupstiti.“ (En-Nesai, El-Hakim i Ibn Huzejme)[4] Aiša, r.a., veli da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ”Innellahe te’ala we melaiketehu jusallune ’alellezine jesilunessufufe – Allah i njegovi meleki donose blagoslov na one koji spajaju safove.” (Ahmed i Ibn Madže)
Iz navednih hadisa, koji govore o opcoj važnosti popunjavanja i poravnavanja safova, razumijemo koliku pažnju i značaj je pridavao Allahov Poslanik Muhamed a.s. ovome.

Odnosi među safovima
Numan b. Bešir, r.a., veli: ”Čuo sam Allahova Poslanika , a.s., da je rekao: ’Innellahe we melaiketehu jussalune ’alessaffil evveli evissufufil ûli – Allah i Njegovi meleki donose blagoslov na prve saffove.” (Ahmed)
Muaz b. Džebel, r.a, veli da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: ”Postoje dva koraka: jedan od njih je najdraži, a drugi najmrži Allahu. Onaj koji je najdraži Allahu jeste korak koji čovjek zakoraći kad ugleda prazninu u safu…” (Hakim)
O prvom saffu Poslanik a.s., je rekao: „Kada bi ljudi znali šta se krije (tj.kakva nagrada) je u ezanu (tj.u njegovom ucenju) i prvom safu, te kada nebi našli drugog načina (da odrede kome će to pripasti) osim izvlačenjem slamki, to bi učinili.“[5] Jer, u tome je velika vrijednost!
“Najbolji saff za muškarce je prvi saff a najslabiji posljednji, dok je najbolji saff za žene posljednji, a najslabiji prvi.” (Muslim)
U djelu „Fikhus-sunne“ komentar na ovaj zadnji hadis stoji: Najbolji ženski safovi jesu zadnji zato što su udaljeniji od ljudi, za razliku od prvih safova u kojima može doći do miješanja s ljudima.
Položaj imama i muktedija
Džabir veli: „Božiji Poslanik a.s., započeo je namaz. Ja sam mu se priključio s lijeve strane, a on me je uhvatio za ruku i stavio na desu stranu. Zatim je došao Džabir ibn Sahr i stade lijevo od Božijeg Poslanika a.s. On nas obojicu pomjeri tako da smo stali iza njega.“ (Ibn Madže)
Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik a.s. rekao: „Postavite imama na sredini safa i popunite praznine.“ (Ebu Davud)
Ibn Mesud prenosi da je Poslanik a.s., rekao: „Neka iza mene (kao imama) stanu punoljetni i razboriti ljudi, zatim oni koji ih slijede, zatim oni koji dolaze nakon njih…“
Smisao ovoga propisa jeste u tome da muktedije, odnosno džematlije nauče od imama, da ga (učeni) isprave kada pogriješi i (eventualno) zamjene kada bude potrebno.[6] Dakle, kao svako ljudsko bice, desavalo se i Poslaniku, Imam moze i predpostavlja se da ce nekada pogrijesiti i drugo jednostavno posto je i Imam ljudsko bice, moze da mu pozli, moze i meni. Iz tog razloga iz gore navedenog propisa, iza Imam logicki u prvi i prve safove se ravnaju ljudi i to ovim redom: 1. Uceni (dakle oni koji poznaju vise i najvise – pa pri eventualnoj pogresci u ucenju da mogu Imama da isprave): 2. Stajriji ljudi (iz postovanja prema istima); 3. Hadzije ( isto iz postovanja prema istima); 4. Zatim stariji iza njih i tako redom. Sto automatski znaci da djecu ne vodite u prvi ili prve saffove. Djeci je mjesto od pozada. Time pokazujemo onu ljudskost, odgoj, postovanje. Jedan od izvora Islama je analogija – dakle logicnost. Neke stvari u Islamu se izvode logicnim putem. Ako Boziji Poslanik kada bi susreo starijeg covjeka (kako se spominje u jednom hadisu) iz postovanja nebi htjeo da prodje pored i ispred njega iz bojazni da se ovaj stajri nebi uvredio ili ono kako mi kazemo uzdahnuo za mladim danima, onda logicno tomu redanje u prve Saffove je prioritet stajrijih. Ali danas nazalost cesto vidimo da ne vodimo racuna o tome.
Guramo svoju djecu naprijed i time pokazujemo prije svega neznanje, pa onda ne postovanje a na kraju i ne disciplinu same dzamije, dzemata itd.
Postupak Ashaba Allahova Poslanika a.s.
Ibn Omer je rekao: „Nijedan korak nije vredniji od onoga koji čovjek (vjernik) napravi kako bi popunio prazninu u safu.“ (El-Bezzar s dobrim senedom) [7] Ebu Malik el-Eš’ari kaže: „Hočete li da vas obavjestim o namazu Poslanika a.s.? Proući se ikamet, pa se u safove poredaju odrasli ljudi, a za njima i dječaci, a onda im Poslanik a.s., klanja.“ (Ebu Davud)
Ibn Abbas r.a., kaže: „Klanjao sam pored Allahova Poslanika a.s., a Aiša je bila iza nas, klanjala s nama.“ (En-Nesai)
Aisa prenosi kao merfu-hadis: „Onoga ko popuni prazninu u safu, Allah dž.š., uzdičice za jedan stepene i sagradit čemu kuću u Džennetu.“ (Taberani u Evsatu)
Ibn Abbas kaze: „Držite se prvog reda (safa) i drzite se njegove desne strane! (tj.dajte prednost desnoj strani u popunjavanju safova) (Hadis je naveden u Evsat i Kebiru s nepouzdanoscu)[8] Ashabi su u potpunosti shvatili ove Poslanikove a.s. riječi i istog momenta ih primjenjivali u svakodnevnom zivotu. Ashabi su u svemu slijedili Poslanika a.s. i striktno se pridrzavali svih njegovih savjeta, uputa i preporuka. Isto tako trebamo i mi postupati!
U djelu „Multeqa’l-ebhur“, autora Ibrahima el-Halebia, stoji: „Ko klanja samo sa jednim čovjekom stavit će ga sebi s desnu stranu, a ako budu dvojica ili više od dvojice muktedija, imam će stati ispred njih. U safove će se prvo poredati odrasli muškarci, zatim djeca, pa žene.“
Autor napominje da zenski saf(ovi) trebaju biti odvojeni: „Ako se uporedi s njima (muškim safovima) zena u namazu, taj namaz će biti pokvaren – jednostavnije receno uporedo klanjanje muskih i zenskih osoba kvari namaz.“ [9] Kako mi (ne)postupamo?
Na žalost, izgleda, kod nas se ovoj islamskoj odredbi nedovoljno ili malo poklanja pažnje. Generalno posmatrano, ako malo bolje pogledamo safove u našim džematima, uočićemo da mnogi nisu izravnani i da ima praznine između pojedinih klanjača. Kada su nam čvrsto zbijani safove, lijepo poravnani, bez da ometamo jedni druge, tada se povečava ljubav i sloga među vjernicima, klanjačima, a koje je ujedno i izraz vanjske ljepote, odnosno harmonije, dicipline i sloge u dzematu, a Allah voli ono djelo što je ispravno, propisno i k tomu još lijepo i skladno.

Kao zakljucak, na kraju:
Po mišljenju Ebu Hanife ravnanje i popunjavanje safova je sunnet, što je stanovište i Malika i Imami Šafije. No, ima šeriatskih pravnika koji smatraju da je ravnanje i popunjavanje safova farz, odnosno vadžib.[10] Dakle, nemojmo od sunneta praviti farzove. Ravnanje – poravnanje i popunjavanje Saffova je Sunnet, po misljenju vidjeli smo gore trojce od cetri priznata mezheba u Islamu. Isto tako ako nesta nije farz a Sunnet je kao ovaj cin prije namaza i utoliko jos kad vidimo, kao sto smo culi kroz hadise vrijednost popunjavanja i ravnjanja saffova onda svakako da trebamo i moramo voditi brigu o tome, jer kako spomenusmo, to pored svih vrijednosti odrazava nasu slogu, ljubav, ljepotu kada vidis lijepo poredane ljude kao jedan, a ponajvise sto odslikava disciplinu, jer inace nama muslimanima nedostaje discipline.
Pravilo je da se saff ravna sa desne strane – dakle prema covjeku-muktediji-klanjacu sa tvoje desne strane, a formira se od sredine, a ne počevši od desne strane. Dakle, prva osoba koja pristiže staje u sredinu, slijedeća s njegove desne strane, naredna s njegove lijeve strane i tako redom.
Safovi u namazu moraju biti popunjeni i poravnati. Popunjen saff znaći red klanjača u kome nema praznog mjesta, tako da se međusobno dodiruju ramenima, a poravnat saff znači red klanjača u kome vrhovi njihovih nožnih prstiju stoje u jednoj liniji.
Ukoliko se, nakon donošenja tekbira i vezivanja ruku, ukaže prazno mjesto u safu koji se nalazi ispred, klanjač koji stoji iza tog mjesta napravit će korak naprijed i popuniti prazno mjesto bez odvezivanja ruku i prekidanja namaza.
Molimo Allaha da s nasim popunjenim i poravnanim safovima upotpuni nas iman, namaz, slogu, sklad i ljepotu u dzematu, porodici i srcu, amin!

________________________________________
[1] Tefsir Ibn Kesir, Muhammed Nesib er-Rifa’i, Grupa prevodioca, 2.izdanje, Sarajevo, 2002 g., str.1125.
[2] Isto, str.1377.
[3] Isto, str.1138.
[4] Fikhus-sunne, Es-Sejjid Sabik, prijevod: Fahrudin Smajlovic i Muharem Hrvacic, Bokline, Sarajevo, 2007, 1 sv., str.389-391
[5] Isto, str.391.
[6] Isto, str.386-387.
[7] Fikhus-sunne, Es-Sejjid Sabik, prijevod: Fahrudin Smajlovic i Muharem Hrvacic, Bokline, Sarajevo, 2007, 1 sv., str.391.
[8] Enciklopedija hadisa, Muhamed El-Fasi Er-Rudani, grupa prevodioca, Sarajevo, Libris, 2011, 2.knjiga, str.280-283.
[9] Ibrahim el-Halebi, ”Multeqa’l-ebhur, Fikhu’l-ibadat, prijevod: Omer Nakicevic, Enes Ljevakovic, Dzemaludin Latic, Sarajevo, FIN, 2002 god., str.129-130.
[10] Halil Mehtic, ”Vazovi”, Zenica, Selam 2004., str.300.

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …