Oslanjanje na Allaha dz.s. i skupine koje je Allah dz.s. zavolio

Islamska zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
10 Redzeb – 1435.H. / 09 Mai 2014.g.–Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

hutbaOslanjanje na Allaha dz.s. i skupine koje je Allah dz.s. zavolio

Neizmjerna hvala pripada Allahu koji nas je stvorio, dušu u nas udahnuo i koji dobro voli i za njega obilno nagrađuje. Salavat i selam neka su na Poslanika milosti koji voli svoj ummet i koji će se za njega zauzimati na Sudnjem danu. Salavat i selam neka je na njegovu porodicu, na ashabe, tabiine, šehide i sve Allahove dobre robove.

Postovani dzemate, draga braco, draga omladino;

Jedno od Allahovih lijepih imena je i ime El-Veddud, Onaj koji je pun ljubavi i koji puno voli. Kod Allaha ima robova koji Njega vole i koji On voli, ali ima i onih na koje se Allah srdi i na koje je ljut. Gdje se mi nalazimo? Kojoj grupi pripadamo?
Svi bi mi voljeli da budemo od onih koje Allah voli, a da li je to doista tako? Da li smo zaslužili Allahovi ljubav, i šta su znakovi Allahove ljubavi prema nama saznaćemo ako Bog da iz današnje hutbe.
Kur’an je prepun kazivanja o ranijim narodima, njihovim Poslanicima, iskušenjima kroz koja su prolazili sljedbenici istine te kaznama koje su snalazile nasilnike i one koji su se oglušili na pozive ka Allahovoj vjeri. Jedna od sura u kojoj se dosta govori o čovjeku i njegovim različitim odnosima spram Allahove riječi je i sura Junus. U njenom 103. ajetu nailazimo na vrlo zanimljivu poruku u kojoj stoji:”Zatim smo spašavali naše Poslanike i one koji su vjerovali, jer, naša obaveza je da spasimo vjernike”.
Dakle, naš Gospodar je Sebi uzeo u obavezu da pomogne i spasi vjernike. Znači li to da je dovoljno biti vjernik i pouzdati se u obećanu Allahovu pomoć? Naravno da ne znači. Ko su, onda, ti vjernici kojima Allah pomaže?
Kur’an nas često podsjeća da put do Dženneta nije nimalo lahak i jednostavan. ”Zar zaista mislite da ćete u Džennet ući a da vas neće zadesiti ono što je zadesilo i one prije vas?” pita nas naš Gospodar pa potom navodi brojna iskušenja, nedaće i zemljotrese sa kojima su se suočavali raniji narodi i koji su znali biti toliko teški i učestali da bi ljudi, zajedno sa svojim Poslanicima uzvikivali: ”Kad će ta Allahova pomoć?”. ”Allahova pomoć je uistinu blizu”, pojašnjava Kur’an ali i ostavlja nama da shvatimo šta to zapravo znači. Odgovor ćemo, opet, naći u Kur’anu
Ako pažljivo proučimo i razmotrimo situacije u kojima je Allah dž.š., pomagao Svojim robovima, dolazimo do jasnog zaključka: Allah nikada neće ostaviti Svoga roba na cjedilo ali uz uslov da taj rob prethodno učini sve što je u njegovoj moći da pomogne sebi. Dakle, ko god iskreno i predano traga za nafakom-bori se sto mi kazemo u zivotu, ko traga za naukom, hairli brakom itd., taj zasigurno može računati i na Allahovu pomoć da ce isto naci. Međutim, onaj ko zalegne pa čeka da mu hljeb padne s neba, da mu nauka u glavu dođe nekim čudom ili da mu buduća supruga sama od sebe bahne na vrata, a pri tom stalno uzvikuje ”daće Bog”, e taj se opasno prešao u računu. Može on biti i primjeran vjernik, ali ako mu je parola ”biće kako je propisano” i ako vjeruje da će ta parola riješiti sve njegove probleme i životna pitanja, taj lijepi i čestiti vjernik se, braćo, teško može pouzdati u Allahovo proviđenje i pomoć.
Konačno, zar se često ne sjetimo i ne spomenemo onog beduina koji je ušao Poslaniku a.s., a nije svezao svoju devu rekavši: ”Ja se uzdam u Allaha, On će je čuvati!”. Naravno, u Allaha se treba uzdati jer je upravo On najbolji čuvar i oslonac, ali prije toga se valja malo i pokrenuti i učiniti ono što je do nas. Muhammed a.s., je želio da nas baš tome poduči pa je ovom brzopletom čovjeku kazao: ”Ti svoju devu prvo sveži pa se onda pouzdaj u Allaha da će je On čuvati!” (Kajjid we tevekkel).
Tako je bilo i sa prijašnjim naraštajima. Allah im jeste pomagao i Allah ih jeste čuvao ali tek onda kada su iscrpili sve svoje mogućnosti i uradili sve što mogu da se sami sačuvaju. Tek kad to ne bi bilo dovoljno, slijedila je Allahova pomoć.
Uostalom, i mi smo na svojoj koži najbolje osjetili značenje Allahove pomoći. Ona je i nama dolazila tek nakon naše žrtve, znoja, krvi, poginulih, ranjenih, uplakanih majki sestara i šehida…itd.
Kad već govorimo o Allahovoj pomoći, valja imati na umu i jedan hadis koga često citiramo i slušamo. ”Musliman je muslimanu brat, ne čini mu nasilje, ne izdaje ga. Ko pomogne svome bratu muslimanu – Allah će njemu pomoći, ko otkloni nevolju od brata muslimana – Allah će otkloniti njegovu nevolju na Sudnjem dana, ko pokrije sramotu brata muslimana – Allah će pokriti njegovu sramotu na ovom i onom svijetu. Allah će pomagati svome robu sve dok on pomaže svome bratu muslimanu”, veli Muhammed a.s.
Ko od nas nema svojih briga i nedaća i ko od nas nema nešto čega bi se postidio? Nema takvog! Ali, ko je od nas voljan da otkloni ili barem ublaži nečiju brigu; ko se od nas cijelim svojim bićem trudi da sakrije nečiju sramotu; ko je od nas spreman pregristi svoj jezik i prešutjeti nešto što njegov brat u vjeri ne bi volio da se pročuje i sazna? Ko se istinski raduje danas uspjehu brata muslimana. Draga braco, ne dozvolite nikada da ovlada i prevlada ona nasa izreka koja se ustalila medju nama. Bosnjo ce sve oprostiti drugom Bosnji – muslimanu, ali ne i uspjeh. Pravi musliman – mumin – vjernik treba i mora biti sretan kada vidi svoga brata muslimana – Bosnju naprednog i skolovanog. Rekli bismo da je danas malo takvih ali bi to, opet, značilo da ih ima. Znajte da ih ima jer su to oni koji su u potpunosti shvatili ovaj hadis, posebno njegov zadnji dio – Allah će uistinu pomagati Svog roba sve dok on bude pomagao svoga brata u vjeri. Ja uvidjam, ja hocu da vjerujem, da hvala Allahu bar ovdje medju nama, u nasoj dzamiji, u nasem dzematu takvih ima, da su vecina takvih, rekao bih 99% cestitih i iskrenih vjernika – koji zele svom drugom bratu isto sto i sebi.
Zato, kao vjernici koji slijede Allahovu vjeru i padaju Mu na sedždu, budimo svjesni svoje uloge i zadaće na ovome svijetu, znajmo da Allahova pomoć neće izostati ali samo onda kada i sami uložimo svoj dio truda i znajmo da će nas naš Gospodar pomagati sve dok i mi budemo pomagali jedni druge, a pomagati se možemo i na ovaj način: ”Pomozite svoga brata kome se čini nepravda ali i onoga ko čini nepravdu!”, rekao je Muhammed a.s., svojim ashabima. Rekli su da im je jasno kako će pomoći obespravljenog ali su upitali kako da pomognu onome ko čini nepravdu. ”Spriječite ga u tome!”, rekao je Muhammed a.s. Allah dz.s. u Kur’anu spominje skupine ljudi koji su zadobili svojim djelima i svojom vjerom u Njega, Njegovu ljubav. I najljepse, i najbolje sto insan, i rob na dunjaluku moze postici jeste da ga Allah voli.
Time Allahov rob, uziva Allahovu paznju, Njegovo zadovoljstvo i Njegovu milost. Ko su ti ljudi koje Allah voli, koja su to djela zbog kojih Allah zavoli te ljude, i kako zadobiti Allahovu ljubav. Kako mozemo prepoznati da li i mi spadamu u skupinu onih koje je Allah dz.s. zavolio?
Za vrijeme vladavine Omera b. Abdul-Aziza rhm., jedno dijete od tabi’ina reče svome ocu: „Allah dž.š., voli Omera b. Abdul-Aziza. Otac ga upita: Sinčiću, odakle ti to? On reče: Ljudi vole Omer b. Abdul-Aziza, pa mora da ga je Allah dž.š., zavolio prije nego su ga zavoljeli ljudi. Otac mu reče: Istinu si rekao sine moj – pa mu citira hadis u kojem je Poslanik s.a.w.s., rekao: „Kada Allah zavoli nekog čovjeka, pozove Džibrila i kaže mu: Ja sam zavolio tog i tog, pa ga zavoli i ti – te ga i melek Džibril zavoli, koji, nakon toga, doziva stanovnike nebesa, govoreći im: Allah je zavolio tog i tog, pa ga zavolite i vi – te ga stanovnici nebesa zavole – nakon čega taj čovjek biva opšte prihvaćen na zemlji!“ (Muslim)
Takodjer, od znakova Allahove ljubavi prema Svome robu jeste da takav rob uziva Allahovu zastitu, kako to objasnjava i slijedeci hadis: A kada ga zavolim njegov sam sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegove ruke kojima radi i njegove noge kojima hoda. Ako zatraži nešto od Mene, zasigurno ću mu dati, a ako zatraži Moju zaštitu, zaštit ću ga.” (Buhari)
Slijedeci od znakova Allahove ljubavi prema Svome robu je i blagost kojom vladaju takvi Allahovi robovi. Rekao je Allahov Poslanik a.s.: „Kada Allah dž.š., zavoli ukućane – među njih ubaci blagost!“ – pa im sve stvari idu glatko i bez problema; muž je blag prema svojoj ženi, žena je blaga prema svome mužu, oboje su blagi prema svojoj djeci, djeca su blaga prema njima. Allah dž.š., im olakšava puteve nafake i opskrbe, i ona im dolazi odakle se i ne nadaju!
Zatim, od znakova Allahove ljubavi prema Svome robu jeste i da ga zastiti od pozude za dunjalukom. Katade b. Nu’man r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Kada Allah dž.š., zavoli nekog čovjeka – zaštiti ga od dunjaluka (Tirmizi)
Onoga koga Allah voli on ga štiti od propasti ovog svijeta, štiti ga od slijepe ljubavi prema dunjaluku i pretjerane vezanosti za njega. Allahov Poslanik a.s., kaže: „Allah štiti Svoga roba, vjernika od dunjaluka, Svojom ljubavlju kao što i vi brinete za svoga bolesnika braneći ga i bojeći se za njega.“ (Hakim i Bejheki)
Velika je opasnost kome se dunjaluk otvara uprkos njegovom griješenju kao što ima ljudi koji se čak i hvališu govoreći: „Eto ja i ne klanjam, ne idem u džamiju, ne postim a vidi kako mi poso ide.“
Za takve Allah kaže: „I kada bi zaboravili ono čime su opominjani, Mi bismo im kapije svega otvorili; a kad bi se onome što im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili.“ (El-Enam, 44)
Od znakova Allahove ljubavi prema nama jeste da nas Allah učini pobožnim da nam osladi iman, da nam omili islam i njegovo prakticiranje.
Naš Poslanik a.s. je govorio: „Allah daje ovaj svijet i onima koje voli kao i onima koje ne voli, a vjeru daje samo onima koje voli, pa onoga kome je data vjera njega je Allah zavolio.“ (Ahmed i Ebu Neim)
A naš Poslanik neka je na Njega mir i spas je rekao: „Onome kome Allah želi dobro pouči ga razumijevanju vjere.“
Braćo draga, nije dovoljno samo vjeru naučiti, bitno je vjeru razumiti. Nije dovoljno samo citirati ajete i hadise a ne znati ih objasniti i rastumačiti. Ima ljudi koji kada začuju glas ezana kažu: Uh zar opet da se klanja. Ili kada se bliži ramazan bude mu u srcu teško jer se mora po čitav dan postiti. Ima ljudi kojima smeta poziv na udjeljivanje na Allahovom putu, ili poziv na davanje zekata. Šta to znači?
On posti, ali mu Allah nije omilio post, on klanja ali mu namaz i dalje predstavlja samo obavezu a ne i odmor i olakšanje, on ponekad i daje ali samom sebi prigovara. Ovako biva kada nema istinske ljubavi prema Allahu pa tako ni prema ibadetu.

Dalje kaze Allah dz.s. u Kur’anu:” Allah, zaista, voli one koji dobra djela čine. (I-195).
U drugom ajetu Allah dz.s. spominje dobrocinitelje: “Ko bude cinio dobra djela, od muska i zenska, a usto bude vjernik, pozivit cemo ga lijepim zivotom…”
Poslanik a.s. donosi cinjenicu, da su na velikom stepenu kod Allaha dobrocinitelji, a potvrduje hadisom kada kaze da je najbolji medu ljudima onaj ko im koristi, ko pomaze ljudima i cini im dobro.
Dalje, skupina ljudi koji su zasluzili Allahovu ljubav su oni koji se mnogo kaju, i oni koji se mnogo ciste. Kaze Allah dz.s.:”Zaista Allah dz.s. voli one koji se mnogo kaju, i one koji se mnogo ciste” “O vi koji vjerujete, učinite Allahu pokajanje iskreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u-džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći uveo, na Dan u kojem Allah, dž.š., neće osramotiti Vjerovjesnika i one koji su zajedno s njim vjerovali…” (Et-Tahrim, 8)
Govoreci o cistoci, i onima koje Allah dz.s. voli zbog cistoca, i njihovog cestog ciscenja, rekao je Poslanik s.a.w.s. zaista je cistoca pola vjere. On, a.s. je takoder rekao: “Bez cistoce namaz nece biti primljen“
Muslim u svom Sahīhu od h.Aiše bilježe da je Pejgamber,s.a.v.s.,rekao:Deset stvari je od fitreta (iskonske prirode) medju kojima…1) rezanje noktiju, 2) pranje ruku među prstima i zglobovima, 3) uklanjanje dlaka ispod pazuha , 4) brijanje oko stidnih mjesta,5) pranje nakon obavljene nužde (i velike i male), 6) ispiranje usta i grla vodom.

I za kraj da spomenemo još dva znaka onih koje Allah voli. Onoga koga Allah zavoli olakša mu da pred smrt učini još više dobrih djela i učini da njegova okolina bude sa njim zadovoljna. Poslanik a.s., je govorio da će se i vjernici i nevjernici kajati kada budu na Ahiretu.
Nevjernici će se kajati kada vide kolika je Allahova milost i kakve je nagrade Allah pripremio svojim dobrim robovima i kakve ih ljepote i uživanja očekuju, a vjernici kada vide koliko Allah obilno nagrađuje za dobra djela će zažaliti što nisu još više dobrih djela uradili.
I još jedan od znakova Allahove ljubavi jeste da onoga kog Allah zavoli doživi lijep završetak svog ovodunjalučkog života. Allah mu omogući da umre potpuno priseban, da umre u lijepom društvu, na mubarek mjestu, da mu posljednje riječi budu ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne muhammede abduhu ve resuluhu.

Braćo draga, onaj koji iskreno Allaha voli i njega Allah voli i zbog te ljubavi Allah mu daje svako dobro. Vjernik iako nekada prolazi kroz teške momente kroz razne musibete to ne znači da ga Allah ne voli, naprotiv, time Allah želi ponekad da iskuša njegovu ljubav, da iskuša njegov iman, a ponekad i da ga očisti od grijeha kako bi kada dođe na Sudnji dan ušao u Džennet bez polaganja računa, jer ga je Allah obračunao još na ovom svijetu.

Molim Allaha da budemo od onih koji vole Allaha i koje Allaha voli. Molim Allaha da budemo od onih koji Muhammeda Resulullaha vole i koji nas voli. Molim Allaha da budemo od onih koji vole sve vjernike i vjernice, sve Allahove dobre robove i da nas Allah učini da budemo na Ahiretu u društvu onih koje smo na Dunjaluku voljeli. Amin.

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …