Istina, istinoljubivost, pravda i pravičnost

Hvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti! Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Poslanik!

O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Alu ‘Imran, 102).

O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a o njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vam bdi! (en-Nisa’, 1).

O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu! (el-Ahzab, 70).

Istina, istinoljubivost, pravda i pravičnost

Hvala Allahu, dž.š., na svim ni’metima i blagodatima kojima nas je obdario i počastio, i neka je salavat i selam Poslaniku Muhammedu, a.s., njegovoj casnoj porodici, ashabima i na sve oni koji su Allahu pokorni i koji su za covjecanstvo plodotvorni.

Poštovani džema’ate, draga braćo,
Tema današnje hutbe je istina i pravda. Na ovu temu sam sam se odlucio u vrijeme kada se šire velike neistine i cini velika nepravda mu’minima – vjernicima i kada se sije razdor medju ljudima. Cilj je, svakako, podsjetiti vjernike na ove dvije pozitivne osobine i podstaknuti vjernike na istrajno drzanje istih, a sprijecavanje širenja lazi i nepravde.

Iskrenost i pravda se ogledaju kako u riječima tako i u djelima, a odnose se prema Allahu, sebi i ljudima. Iskrenost Es-sidk i pravda El-adl su dvije pozitivne osobine koje bi trebao da ima, razvija i stalno poboljsava svaki musliman i muslimanka. To su plemenite osobine kojima su bili odlikovani svi Allahovi poslanici i dobri ljudi.

Iskrenost vodi sreći na oba svijeta, a uspostavlja slogu, povjerenje i harmoniju medju ljudima. Uzvišeni Allah je Istina. On je Izvor i Objavitelj Apsolutne Istine, Apsolutne Volje – Vjerozakonja, Apsolutnih vrijednosti – Etike, On Jedini i Apsolutni Stvoritelj svih svjetova i stvorenja, sve je stvorio i zasnovao na temelju istine i pravde, islam je istina, Kur’an je s Istinom spusten, Poslanici su istinu govorili i za istinu se borili. Sve to Uzvišeni spominje u svojoj Objavi te nas poziva da budemo iskreni, da se borimo za istinu, pravdu i one od ljudi koji su iskreni i pravedni. „Istina je od Gospodara tvoga, i zato sumnjičav ne budi.“ (Āli Imran, 60) „Nebesa i Zemlju sa Istinom je stvorio.“ (Ez- Zummer, 5) „Mi smo ti zaista, Knjigu sa Istinom spustili – zato samo Allaha obožavaj, odan i iskren Njegovoj Vjeri budi!“ (Ez-Zummer, 2) „A onaj koji donosi Istinu i onaj koji vjeruje u nju – upravo su bogobojazni.“ (Ez-Zummer, 33) إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ „Spustismo ti Knjigu radi ljudi, s Istinom, pa onaj ko bude išao Pravim putem po Uputi – sebi će koristiti, a onaj ko bude išao stranputicom – sebi će nauditi, ti nisi njima čuvar i tutor.“ (Ez-Zummer, 41)

Ako te budu izazivali, ogovarali, napadali, Uzvišeni Allah kaže: „A ti se strpi – sigurno je Allahovo obećanje Istina, i čini dovu i traži oprost za svoje grijehe i Gospodara svoga krajem i početkom dana veličaj i hvali.“ (El- Mu’ min, 55) „Allah će na temelju Istine po Pravdi suditi.“ (El- Mu’ min, 20)

Kada Allah govori o Poslanicima najčešće ih opisuje da su pored svega ostalog bili iskreni. Tako Allah kaže: „Spomeni, u Knjizi, Ibrahima! On je bio istinoljubiv, vjerovjesnik”. Ili govoreći o Idrisu a.s., kaže: „I spomeni u Knjizi Idrisa! On je bio istinoljubiv, i vjerovjesnik”.
Naš Poslanik Muhamed a.s., bio je poznat još prije poslanstva po iskrenosti zbog čega je bio i prozvan Essadikul Emin – Onaj koji istinu govori i koji je pouzdan i povjerljiv.

Znamo li, draga braćo, da nas naša iskrenost i pravda vode u džennet, a laž i nepravda u džehenem? Poslanik a.s., je rekao: ”Budite uvijek iskreni jer iskrenost vodi ka pravednosti, a pravednost vodi ka džennetu. Kada je jedan čovjek uvijek iskren i teži ka tome bude upisan kod Allaha kao iskren. Nemojte lagati, jer laž vodi ka grijehu, a grijeh vodi ka džehennemu. Onaj ko stalno laže i ko vara biva upisan kod Allaha kao lažac.” (Buharija, Muslim, Ebu Davud)
Abdullah ibn Omer r.a., prenosu da je Allahov Poslanik a.s., rekao: „Ako budeš imao pri sebi četiri svojstva ne moraš se brinuti šta će ti doći od ovoga svijeta. Da čuvaš ono što ti je povjereno, da uvijek istinu govoriš, da imaš dobar karakter i da se hraniš poštenom zaradom.”

I, rekao je: „Hoćete li da vas obavijestim o djelu koje je bolje od posta, milostinje i namaza? Pravite mir jedni među drugima: neprijateljstvo i zlonamjernost iskidaju nebeske nagrade iz korijena.” (Hadis)
Poslanik a.s., je još rekao: ”Onaj ko mi bude garantovao za ono što se nalazi između njegovih usana i između nogu ja mu garantujem dženet.” Jer jezik je sredstvo putem kojeg mi izražavamo svoju iskrenost ili neiskrenost. Jezikom ili se istina ili neistina govori. Jezik je izaslanik našeg srca i on najbolje govori o nama.

”O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni! (Et-Tevbe, 119)

Znajuci da istina vodi ka pravdi Uzvišeni Allah kaže: ”Allah, zaista, naredjuje pravednost i dobrocinstvo…” (En-Nahl, 90) I kaze: ”… Allah, zaista, voli pravedne.” (El-Maida, 42)

Mjesto pravednih u islamu veliko je i znacajno. A nagrada za nju je kod Allaha ogromna (velika). Prema Kur’anu i Sunnetu, imamo vise vrsta pravde i svako je duzan drzati se pravednosti u skladu sa svojom odgovornosti u zivotu. Vladar je duzan biti pravedan prema svojim podanicima. Uzvišeni Allah kaže: „Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate i kada ljudima sudite da pravično sudite. Uistinu je divan Allahov savjet! – A Allah doista sve čuje i vidi.” (En-Nisa, 58)

Musliman je duzan i biti pravedan i kada govori. Uzvišeni Allah kaže: ”I kada govorite, pravo govorite, pa makar se ticalo i srodnika…” (El-En’nam, 152) Hoce se, ovdje, reci, kada govorite o necemu, budite pravedni i ne grijesite. Naprotiv, recite istinu pa makar bila i gorka, bez obzira o kome se radi. Uzviseni Allah kaze: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ”O vjernici, dužnosti prema Allahu izvršavajte, i pravedno svjedočite! Neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite nikako ne navede da nepravedni budete! Pravedni budite, to je najbliže čestitosti, i bojte se Allaha, jer Allah dobro zna ono što činite!” (El- Ma`ida, 8) I, kaze: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا „O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka, bio on bogat ili siromašan…” (En-Nisa, 135)

Uzvišeni Allah naredzuje pravednost u djelima i rijecima i prema sebi i prema drugima, u svakom vremenu i situaciji. Musliman je duzan biti pravedan i prema svojim neprijateljima. Uzviseni kaže: ”…I neka vas mržnja koju prema nekim ljudima nosite, zato što su vam spriječili pristup Casnom hramu, nikako ne navede da ih napadnete! Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijaueljstvu; i bojte se Allaha, jer Allah strašno kažnjava…” (El-Ma`ida, 2) To jeste, neka vas mržnja prema nekome covjeku ili nekome narodu nikako ne navede da pravednost ostavite jer pravednost je obavezna svakome i u svakoj situaciji.

Pravednost, to je umjerenost u svim stvarima, a pravda je svojstvo koje zahtijeva cuvanje od svega sto narusava covjecnost, ljudskost, karakter, obraz. Poslanik, a.s., je rekao: ”Pravedni ce biti kod Allah a na mimberima od svjetlosti. To su oni koji su bili pravedni u svojim presudama, odlukama, prema svojim porodicama i u onome sto im je na upravu povjereno.” (Muslim)
Pa zar poslije ovoga treba sta vise reci!? ”Pravedni ce biti kod Allah a na mimberima od svjetlosti…”

Islam je vjera istine, pravde i mira! Istina i pravda su Allahovi principi odnosa medju ljudima. Zato, budimo od onih koji govore istinu i bore se za istinu, pravdu i pravicnost rjecima i djelima medju ljudima, pa i onda kada smo sami u pitanju i nasi najblizi. Govorimo istinu pa makar bila gorka i radimo za istinu i radimo samo ono od čega ćemo imati koristi na Sudnjem danu.

Da nam Allah bude u pomoci da uvjek govorimo istinu i da se svim srcem i bicem zalazemo za pravdu i pravicnost medju ljudima. Amin!

Mesdzid BIKC Braunau, 08.04.2011 g. Hatib: Abdulah -ef. Čajlaković

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …