Intervju sa Abdullah ef. Čajlakovićem , imamom IKC Bošnjaka Braunau u Gornjoj Austriji

Intervju sa Abdullah ef. Čajlakovićem , imamom IKC Bošnjaka Braunau u Gornjoj Austriji

1. Abdullah efendija, koliko ste dugo u džematu Braunau?

Prije svega, hvala Allahu, dž.š., salavat i selam na Allahovog poslanika, Muhammeda, a.s., njegovu porodicu, njegove ashabe i sve koji ih slijede, do sudnjeg dana. Hvala i vama zbog interesovanju za naš džemat.
Kao stalni imam, hatib i muallim djelujem u džematu Braunau, evo već godinu i po dana.

2.Šta nam možete reći o džematu Braunau?
– Islamski Kulturni Centar Bošnjaka (Islamisches Kulturzentrum der Bosniaken) osnovan je 20.09.2003. godine sa sjedištem u Bahnhofstrasse 27 – a, 5270 Mauerkirchen, u Gornjoj Austriji.
Ovaj džemat ima dvije važne prednosti: djeluje u vlastitom objektu površine 2.500 m2, od toga 300 m2 korisnog prostora i ima stalnog imama, hatiba i muallima.
Broj članova u 2010. godini bio je 115. Kretanje članstva je u blagom porastu. U 2011. godini bilo je 19 novih članova. A u tekućoj, 2012. godini imamo već za prvih osam mjeseci 25 novih članova, što je sve skupa 157 članova.
U džematu klanjamo svih pet dnevnih namaza, džum’u, teraviju, bajrame i dženazu namaz.
Uz mjesec ramazan još učimo mukabelu, mevlude, tevhide, držimo predavanja, posjećuju nas gostujući seir vaizi.
Imamo jedan punkt mektebske nastave. Broj polaznika mektebske nastave u 2011/’12 godini bio je 102.
Broj polaznika koji su prisustvovali hatmama u 2011/2012.godini je 66, od čega ih je devet završilo hatmu.
U džematu distribuiramo Preporod i Nove Horizonte. U medjuvremenu je formirana biblioteka.
Džematski odbor sastoji se od šest članova:
1. Zehrudin Hodžić, predsjednik
2. Kismetović Ramo, zamjenik predsjednika
3. Jašarević Ahmo, blagajnik
4. Smajić Nisab, zamjenik blagajnika
5. Osmanović Fehim, sekretar
6. Jašsarević Adil, zamjenik sekretara.
Imam je po službenoj dužnosti član džematskog odbora.

S omladinom se povremeno družimo u džamiji i kroz sportske aktivnosti, zatim komuniciramo internet e-poštom i web stranicom džemata koja je pokrenuta 01.08.2011. god.
Kulturno umjetničko drustvo „BISER, radi i djeluje svake nedelje.
Kulturne aktivnosti su takođe zastupljene na način obilježavanja mubarek dana i noći iz historije islama ili značajnih državnih datuma.

3. Koje aktivnosti imate u džematu?

Uočivsi veliki potencijal prostora, vremena i samog džemata, mi smo, puni elana, krenuli u oživljavanje ovog džemata u raznim segmentima.
Prije svega stvorili smo jednu pozitivnu atmosferu u samom džematu, a i šire, među muslimanima koji rade i žive na prostorima, okruga Braunau. Trudili smo se da vratimo povjerenje ovdašnjih muslimana u džemat i Islamsku zajednicu.
Zajedno s predsjednikom džemata, Zehrudinom Hodžićem i džematskim odborom, uradili smo puno na boljoj organizaciji džemata.
Poboljšali smo komunikaciju sa sadašnjim, kao i potencijalnim članovima džemata. S tim u vezi i danas nastojimo da dođemo do svakog muslimana. Tako objašnjavamo značaj islama i džemata, kao i usluge i povlastice koje se stiču čanstvom u našem džematu. Džemat bi trebao biti servis muslimanima, koji se ovdje nerijetko otuđuju, naročito mlađi naraštaji, čije je rodno mjesto Austrija, a ne BiH.
Ipak, najviše truda ulažemo u mektebsku nastavu. S tim u vezi, ove godine, tačnije 19.05.2012. god. smo po prvi put, nakon deset godina od osnivanja ovog džemata uspjeli da organizujemo hatme. Od tridesetak polaznika, mi smo uspjeli da u prošloj mektebskoj godini imamo stotinu dva upisana polaznika, od kojih je šezdeset i šest prisustvovalo hatmama, a devetero naučilo arapsko pismo i prešlo u Kur’an.
Mekteb i rad sa omladinom je ogledalo jednog džemata.
Broj članova džemata se povećava: od nekadašnjih stotinu petnaest danas imamo više od stotinu pedeset članova. Ovo je rezultat dosadašnjeg djelovanja, koje i dalje trebamo unapređivati. Ukupno ispraćenih hadžija od 1999. do 2011 je 20 hadžija.

Ovdje bih dodao jedan poseban aspekt ovog džemata: odziv na razne humanitarne akcije koje su česte. Nedavno smo pokrenuli humanitarnu akciju nazvanu “Humanost na djelu” u sklopu koje sakupljamo dobrovoljne priloge od džematlija za emisiju “Ispuni mi zelju”, koja se emituje na TV Hayat u BiH. Ovdje bih, posebno istaka jednog skromnog ali velikog humanistu i dobrotvora iz našeg dzemata: Adila Jašarevića koji se uvijek odazove.
Pozivam važe čitaoce da posjete našu web stranicu: www.dzemat-braunau.at. koju smo uspostavili u avgustu prošle, 2011. godine, koja je prerasla u web portal koji je u avgustu ove godine imao preko 1.155 posjeta.

4. Džemat Vas cijeni, čime ste to zaslužili?
Lijep kućni odgoj i komunikacija s ljudima je put do ljudskih duša. Primjer Allahovog poslanika Muhammeda, a.s., koji je bio blag u pozivanju u islam. Takođe, primjer Ibrahima, a.s., za kojeg Allah, dž.š., kaže da je bio blag, sažaljiv i odan.
Hvala Allahu, dž.š., a zatim mojim roditeljima, mom ocu rahmetli hadži Ibrahimu, i majci hadži Rebiji, koji su se trudili da odgoje i obrazuju nas pet braće i četiri sestre. Pored toga, odgovor na ovo pitanje je u Allahovom riječima: „I reci: ”Trudite se! Allah će vidjeti vaš trud, a i Njegov poslanik i vjernici, a onda ćete se vratiti Onome koji zna i tajno i javno pa će vas o onome što ste radili obavjestiti“! (Et-Tawba, 105)
Svojim istinskim i iskrenim radom radi dobrobiti zajednice i džemata, zasigurno postižemo viši stepen, prije svega kod Allaha dž.š., a samim tim i kod ljudi.

5. Vaša poruka omladini?
U jednoj hikaji se navodi kako je jedan mudrac, na samrti, naredio svojim sinovima da donesu nekoliko štapova. Potom ih je sabrao i rekao: „Slomite ih ovako sabrane!“ Oni to nisu mogli. Zatim je štapove razdvojio govoreći: „Uzmite jedan po jedan štap, pa ih slomite!“ Kada su ih tako polomili, kazao im je: „Sve dok budete zajedno, to jest u džematu, neprijatelj vas neće moći savladati. A ako se razjedinite, postat ćete lahak plijen svojim neprijateljima!”
Poruka omladini je da se drži džemata, da u islamu traži spas, da se ne odaje ovosvjetskim prohtjevima, da ne zaborave svoje porijeklo, da se obrazuju, da se uključuju u pozitivne tokove života, da se u ovoj integrišu u austrijsko društvo ali ne i da se asimiliraju, i da u najboljem svijetlu predstavljaju islam i Bosnu i Hercegovinu.

Razgovarao:
Hrustan Noćić
(Novi Horizonti)

Check Also

Uspješni muallimi o mektebskoj nastavi

Objavljeno srijeda, 21 Oktobar 2015 12:45 Svaki mekteb preko 100 polaznika treba imati po dva …

Karen Armstrong: Nema ničeg u islamu što islam čini nasilnijim u odnosu na kršćanstvo

Karen Armstrong: Nema ničeg u islamu što islam čini nasilnijim u odnosu na kršćanstvo Objavljeno …