Docek Ramazana i smiraj duse u Ramazanskim ibadetima

Hvala Allahu! Pomoć i oprost od Njega tražimo! Kod Allaha zaštitu tražimo od vlastitog zla i zla naših djela! Onoga koga Allah na pravi put okrene, niko ne može u zabludu odvesti, a koga On u zabludi ostavi, niko ga ne može na pravi put uputiti!
O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Alu ‘Imran, 102).
O ljudi, bojte se Gospodara svoga, koji vas od jednog čovjeka stvara, a o njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allah se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vam bdi! (en-Nisa’, 1).
O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu! (el-Ahzab, 70).
Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, na nimetima i blagodatma kojima nas daruje. Salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve sljedbenike do Sudnjeg dana.
Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik!
Poštovani džema’ate, draga braćo u islamu,
U ponedeljak, ako Bog da, nastupa prvi dan Ramazana u 1432. hidžretskoj, odnosno 2011. godini po miladu. Dakle, za 3 dana, ovom najdražem gostu otvaramao vrata naših srca, domova i zadovoljni dočekujemo još jedan Ramazan u našem životu i našem džematu.
U današnjoj hutbi, cemo, ako Bog da, reci nešto o doceku ovog nam’ najdražeg gosta i smiraju duse u Ramazanskim ibadetima.
U suri El-Bekare 183 i 185. ajetu Allah dž.š. kaže: „O vjernici, propisan vam je post kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste bili bogobojazni.“ (El-Bekare,183) „…Ko od vas bude prisutan kod kuce tog mjeseca, neka ga posti…“ (El-Bekare,185)
Muhammed a.s., veli: ”Islam se temelji na pet stvari: šehadetu – svjedocenju da nema drugog boga osim Allaha dž.š., klanjanju propisanih namaza, davanju zekata, postu mjeseca ramazana i hadždždu.”
Muhammed a.s., pred sami dolazak ovoga mjeseca je molio Allaha ovom dovom: „Allahu, blagoslovi nas u redžepu i ša’banu i podari nam doček Ramazana!“
Kako dočekati najodabraniji mjesec
Poslanik Muhammed, a.s., je bodrio muslimane da veseli i srećni dočekuju ramazan, čestitao bi im ramazan i dobro koje podaruje Allah s njim, isticao im važnost natjecanja u vršenju svih vrsta pobožnosti u njemu kako bi cijeli ovaj mubarek mjesec proveli u atmosferi najdublje bogobojaznosti.
Selman El-Farisi, r.a., veliki ashab, prenio je hutbu Allahovog Poslanika, a.s., koji je on održao uoči ramazana, zadnji dan ša’bana: ”O ljudi! Stigao vam je veliki blagoslovljeni mjesec u kome ima jedna noć koja je bolja od hiljadu drugih mjeseci. Postiti ovaj mjesec je obavezna dužnost (farz), a klanjati preko obaveze u toku njegovih noći je dobrovoljni ibadet. Onaj ko se Allahu približi dobrim u toku ovog mjeseca isto je kao da je izvršio farz izvan ramazana, a onaj ko izvrši farz uz ramazan isti je kao onaj koji učini sedamdeset farzova u drugom mjesecu. Ramazan je mjesec strpljivosti, a nagrada za strpljivost je Džennet. To je mjesec kad se posjećuju siromašni, bolesni i potrebni s ciljem da se s njima podijeli njihova nevolja. To je mjesec u kome se hrana, opskrba i zarada iskrenog muslimana povećava. Muslimane u njemu prati veći bereket. Onaj ko druge pozove sebi na iftar biće mu oprošteni grijesi i biće spašen od Džehennema. Njegova nagrada jednaka je nagradi osobe koja je postila bez ikakvog umanjivanja njene vlastite nagrade.”
Ovako je Poslanik opisao ramazan jer je ovo blagoslovljeni mjesec. Njegova vrijednost premašuje vrijednost drugih vremenskih perioda, a njegov bereket je neizmjeran i neopisiv. Ibadeti u njemu su vrijedniji nego u drugim mjesecima. A smiraj duše je u ramazanskim ibadetima!
Naročita vrijednost ramazana je Lejletu’l-Kadr a ibadeti i sevapi u ovoj noći su bolji od ibadeta i sevapa od hiljadu drugih mjeseci.
Za Poslanika, Muhammeda a.s., ramazan je bio vrijeme najvećih doživljaja, u njemu je imao svakodnevne susrete sa Melekom Džibrilom sa kojim je učio Kur’an, još više je vremena provodio u ibadetu a posebno u njegovoj zadnjoj desetini.
A kad bi već nastupio ramazan govorio bi ashabima: „Došao vam je ramazan, mjesec bereketa. Allah vas pokriva svojom milošću a briše vam grijehe, i prima vam dovu, i gleda vaše natjecanje u dobru, i ponosi se sa vama pred Svojim melekima. Pa pokazujte Allahu od sebe ono što najbolje imate, jer nesretan je onaj koji bude u ramazanu ostao bez milosti Uzvišenog Allaha.“
Allahov Poslanik, Muahamed a.s. je kazivao: “Došao vam je mjesec ramazan – mubarek mjesec! Allah vas je obavezao da u njemu postite. U njemu se otvaraju vrata Dženneta, a zatvaraju vrata Džehennema, i šejtani se okivaju! U njemu se nalazi noć koja je bolja od hiljadu mjeseci, pa ko bude uskraćen njenog dobra, uskraćeno mu je (mnogo dobro)!“
Ibn Redžeb kaže: „Kako može postojati išta draže do radosna vijest vjerniku da čuje kako su vrata Dženneta otvorena? Kako može biti išta draže griješniku do vijest da su vrata Džehennema zatvorena? Kako može ijedan razuman čovjek ne prigrliti vijest da su šejtani okovima vezani? Kako se uopće ovaj period može porediti sa nekim drugim u godini?“
U hadisu koji prenosi ashab Sehl ibn – Sa’ad, r.a., stoji da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: ”Na Džennetu imaju jedna vrata koja se zovu Rejjan. Kroz njih će ulaziti postači na Sudnjemu danu. Niko osim postača neće proći kroz ta vrata, a kada uđu postači, ta vrata će se zatvoriti i niko više kroz njih neće proći.” (Muttefekun ‘alejhi)
Ugledajuci se na Allahova Poslanika i ashabe i nasi preci su bili radosni pri dolasku Ramazana. Oni bi jedni druge obveseljavali sa nastupanjem mjeseca Allahove milosti, a zbog svega što Ramazan u sebi sadrži.
Molili su Uzvišenog Allaha šest mjeseci prije ramazana da ih poživi da ga dočekaju, a nakon što bi ga iskoristili, šest mjeseci poslije njega bi molili da im Uzvišeni primi njihova dobra djela kojima su požrtvovano hrlili!
Naši dobri prethodnici su znali za vrijednost Ramazana te su bili kako ih jedan pjesnik opisuje: “Pobožnjaci po noći, konjanici po danu.”
Uputimo braćo draga dovu Allahu koju su naši dobri prethodnici upućivali Allahu kada bi se primakao mjesec ramazan govoreći:
“O Allahu, približio nam se mjesec Ramazan i daj da ga dočekamo. Predaj ga nama, a nas predaj njemu. Pokloni nam njegov post i kijam – noćni namaz. U njemu nam podari dobro, ustrajnost, trud i aktivnost. Sačuvaj nas u njemu od fitneluka!”
Postili bi i nadali se obećanju kojeg je Uzvišeni Allah dao postačima! Žudili bi za nagradama i visokim stepenima kod svoga Stvoritelja, shodno riječima Allahovog Poslanika, a.s.: „Svako dobro djelo koje učini sin Ademov mu se računa kao deset sličnih učinjenih, pa sve do sedam stotina puta. Uzvišeni kaže: ‘Osim posta, jer je on zbog Mene i Ja ga posebno nagrađujem! Postač je ostavio svoju strast, svoju hranu i piće samo zbog Mene!’ Postač ima dvije radosti: radost pri iftaru i radost kada se susretne sa svojim Gospodarom. Zadah iz usta postača je draži Allahu od mirisa miska!“
Kada je u pitanju doček Ramazana možemo reći da se on uglavnom u cijelom islamskom svijetu dočekuje sa neskrivenom radošću, ali nažalost konstatujemo da ima i da će uvijek biti onih koji Ramazanu neće iskreno pristupiti, na takve se odnose riječi Poslanika s.a.v.s., kada je na minberu tri puta rekao amin pa su ga ashabi upitali o tome a on im je odgovorio da je aminao na dovu meleka Džibrila koji mu je rekao sljedeće:
„Propao je i ponižen onaj koji, kada se u njegovom prisustvu moje ime spomene, ne donese salavat na mene. Propao je i ponižen onaj, koji dočeka Ramazan a ne zasluži oprost svojih grijeha. Propao je i ponižen onaj kod koga njegovi roditelji dožive starost a ne uvedu ga u Džennet”-, pa je Poslanik govorio amin.
Post mjeseca Ramazana ima ogroman značaj i vrijednost koja se naročito ističe u hadisima Allahova Poslanika s.a.v.s. Ebu Hurejre r.a., nam pripovijeda da je Allahov Poslanik s.a.v.s., jedne prilike rekao:“Zaista mejjit, kada bude stavljen u kabur, čuje klepet obuće onih koji su bili kod kabura dok se oni od njega udaljavaju.
Ukoliko dotični bude vjernik, njegov namaz će biti kod njegove glave, post će biti sa njegove desne strane, zekat sa lijeve, a dobra djela, poput sadake, održavanje rodbinskih veza, naređivanje i činjenje dobra ljudima kod njegovih nogu. Od glave će mu se prići pa će namaz reći: ‘S moje strane nema ulaza.’ Prići će mu se s desne strane, a zekat ce reći: ‘S moje strane nema ulaza.’ Također i s njegove lijeve strane, pa će post reći: ‘S moje strane nema ulaza.˘ Prići će mu se i s nogu, pa će učinjena dobra djela reći: ‘Ni s moje strane nema ulaza’, Tada će mu se otvoriti jedna džennetska vrata i bit će mu rečeno: „Ovo je tvoje mjesto u Džennetu!“ On će se razveseliti i obradovati. Zatim će mu se otvoriti jedna vrata Džehennema i bit će mu rečeno: „Ovo bi bilo tvoje mjesto u vatri i ono što je Allah za tebe pripremio da si griješnik bio.“
Što se kjafira tiče, kada mu se priđe od glave neće biti ničega od dobrih djela, ibadeta, zatim sa njegove lijeve strane neće biti ničega, kod njegovih nogu neće biti ničega, bit će mu rečeno: „Sjedi!“ Pa će on sjesti sav uplašen. Nakon toga će mu se otvoriti jedna džehennemska vrata i bit će mu rečeno: „Ovo je tvoje mjesto u vatri i ono što ti je Allah pripremio!“ Zbog ovoga će se ražalostiti, tugovati i razočarati. Poslije toga će mu se otvoriti jedna džennetska vrata i bit će mu rečeno: „Ovo bi bilo tvoje mjesto u Džennetu da si Allahu bio poslušan. Na ovo će se još više razočarati i rastužiti. Tada će ga kabur pritisnuti od čega će mu se njegovi dijelovi tijela raspadati.“
Post je propisan kao stroga obaveza 2-og. Sa’bana druge godine po Hidžri. Mjesec ramazan se računa po lunarskom kalendaru.
Post je potvrden i idžma’om – konsezusom islamskog ummeta. Svi islamski učenjaci i svi muslimani slažu se da je to jedan od ruknova islama – stubova, čijim nijekanjem se izlazi iz islama i postaje murtedom, otpadnikom od vjere.
Post je uzdržavanje (imsak) od svega što ga kvari (npr. jelo, piće, pušenje, spolno općenje i sl.) u vremenu od zore do zalaska Sunca.
Allah Uzvišeni je odredio da mjesec ramazan bude vrijeme, a post da bude način da čovjek savlada tjelesnu strast u korist duhovne strasti duše koja hoće da osjeti ljepotu istine, pravde, poštenja, samilosti, solidarnosti, bratske ljubavi i, nadasve, Allahovog raziluka.
Muhammed, a.s., je želio da se njegovi sljedbenici pomognu ovim mjesecom, da on bude zalog za Ahiret, da ih oplemeni i očisti, jer će samo čisti i očišćeni imati pristup u Džennet. Uticaj posta na čistoću vjernika je efikasan a pobjeda nad grijehom sigurna.
Srećan je onaj vjernik koji ovaj mjesec primi kao svoju šansu, kao Božiji dar, kao priliku za natjecanje u činjenju dobra, pokornosti Bogu i vlastiti napredak na duhovnom i moralnom planu. Ovo je mjesec najvećih stremljenja vjerničkih duša, smiraj duša u ramazanskib ibadetima.
Cijenjena braćo Čestitamo vam dolazak ramazana! Želimo da ga postite sa svojom porodicom u dobrom zdravlju, zadovoljstvu i duševnom miru. Redovno dolazite u džamiju, slušajte mukabele i vazove, učite Kur’an i klanjajte nafilu. Molite Allaha ponizno i svoju vjeru ispovjedajte ponosno. Takvima će Allah biti milostiv i grijehe oprostiti!
Molim Allaha da nam omogući da dočekamo i ovaj mjesec ramazan, da nam pomogne da ispostimo njegove dane, a noći u ibadetu da provodimo. Molim Allaha da nas počasti Lejletul-kadrom da je u ibadetu, čvrstom imanu i nadajući se Allahovoj nagradi i njegovom zadovoljstvu provedemo i time zaslužimo oprost naših grijeha kod Milostivog Allaha. Amin.
Molim Allaha dz.s, da nam pomogne da uptpunimo smiraj duse u ramazanskim ibadetima. Amin!!!
Mesdzid BIKC Braunau, 29.07.2011 g. Hatib: Abdulah-ef. Čajlaković

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …