Djeca kao iskusenje

Islamska zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
– 05. Zu-l-Ka’de 1433.H. / 21. septembar 2012.g. – Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic –
DJECA KAO ISKUŠENJE
Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova na blagodatma kojima nas daruje. Salavat i selam na Allahova Poslanika, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve sljedbenike vjere islama do Sudnjeg dana.
Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik!
Draga braćo u vjeri islamu, poštovani džem`ate!
Danas, nastavljamo ciklus hutbi koje smo poceli prosli put, a povodom pocetka nove skolske – mektebske godine. Tema danasnje hutbe je: ”Djeca kao Iskusenje”.
Allah, dž.š., kaže: ”Bogatsvo i sinovi su ukras u životu na ovome svijetu, a dobra djela, koja vječno ostaju, bit će od Gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u što se čovjek može pouzdati.” (Sure El-Kehf, 46)
Među ukrasima ovoga svijeta su i imetak i djeca, bez kojih ljudi ne mogu zamisliti život, a, istovremeno, neki nisu svjesni da su djeca iskušenje i odgovornost pred Allahom i društvom. Jesu li roditelji ispunili obaveze prema ova dva ukrasa i jesu li odgovorili njihovim pravima (hakovima)?
Čovjek voli imetak zato što je on sredstvo njegovog opstanka, a voli djecu, između ostalog, što je svjestan da ga djeca nasljeđuju. To je u pririodi čovječijoj i u tome nema ništa loše.

Allah, dž.š., dao nam je sve ukrase ovog svijeta kako bismo lakše uradili zadaću zbog koje smo stvoreni. A naša osnovna zadaća je “da obožavamo Allaha, dž.š, i da nam Allah i Poslanik budu preči od svega stvorenog”.(14.Buharija)

Zato vjernik ne smije dopustiti da mu imetak, djeca i bilo šta drugo budu uzrok zaborava osnovne zadaće: “O, vjernici, neka vas vaši imeci i vaša djeca ne odvraćaju od sjećanja na Allaha. Oni koji to učine, oni će biti pravi gubitnici.”(Munafikun,9).

Mu’mini moraju biti oprezni i ne smiju dozvoliti da im imetak i djeca budu tolika preokupacija da zbog toga napuštaju svoje vjerske obaveze. Nisu svjesni da na taj način sebi odgajaju one koji će ih optuživati na Sudnjem danu.
A oni čiji sinovi nisu takvi, a vezali su se za njih više nego za Allaha, imat će spomen i pomoć na ovom svijetu, a na ahiretu će bježati od svog sina, koji će ga teretiti što mu nije nadio muslimansko ime i što ga nije odgojio u islamu, kako treba i dolici.

Tamo neće moći pomoći imetak, prijatelji, komšije, pa ni vlastita djeca.
Uzvišeni Allah veli:“ Toga dana kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti. Samo će onaj koji Allahu srca čista dođe spašen biti“ (Šu’ara : 88-89).

Koliko mi vodimo računa o svojoj djeci, kako ih odgajamo i usmjeravamo i izvršavamo li obaveze koje imamo prema njima?

Znamo za hadis: “Svi ste vi pastiri i vi ćete biti odgovorni za svoje stado. Čovjek je pastir u svojoj porodici i bit će odgovoran za svoje stado”. (Buharija i Muslim)

Mnogi ljudi nemaju vlasti nad svojom djecom, a voljeli bi da budu upućeni kako da to postignu. Nemaju vlasti zato što su ih, bez imalo brige i osjećaja odgovornosti pred Allahom, dž.š., prepustili uticaju vremena i sredine u kojoj žive.

Mnogi, takođe, misle da oni upućuju svoju djecu i da ona moraju biti takva kakvi oni žele da budu. Nisu svjesni da Allah, dž.š., upućuje. Ne razmišljaju o sinu Nuha, a.s., ili ocu Ibrahima, a.s., koji su bili nevjernici.

Zato je sada doba kad djeca upućuju svoje roditelje u islam i elhamdulillah kad je to tako. Poslušajmo ovaj primjer uglednog roditelja, koji iskreno voli svoju djecu i pomaže im. To je Ebul Esved ed-Dueli: “Djeco moja, bio sam dobar prema vama prije nego što ste se rodili, a i nakon vašeg rođenja, i bit ću dobar, inšaallah, prema vama i kad preselim”.

Začuđena djeca ga upitaše: “Oče, znamo da nam pomažeš otkako smo se rodili. Nije nam jasno kako si nam pomogao prije našeg rođenja i kako ćeš nam pomagati poslije svog preseljenja?” Otac odgovori: “Prije rođenja sam vam izabrao majku zbog koje se nećete stidjeti, a poslije moga preseljenja pomagat ću vam time što se bojim i vjerujem u Allaha i što govorim istinu”.

Dakle, ko u svom životu bude svjestan Allaha i uvijek bude govorio istinu, neka ne strahuje za svoju “nejaku” djecu poslije svoga preseljenja. Upravo ovako tumači Kur’ana komentarišu kur’anski ajet koji o ovome govori: „I neka se pribojavaju, kao kad bi sami iza sebe ostavili nejaku djecu za koju strahuju, i neka se boje Allaha i neka govore istinu“ (Nisa : 9).
Djeca su iskušenje na ovom svijetu. Poslušajmo šta Uzvišeni Allah kaže o tome u Časnom Kur`anu:
“O vjernici, među ženama vašim i djecom vašom, doista, imate neprijatelja, pa ih se pričuvajte! A ako preko toga prijeđete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa i Allah prašta i Milostiv je.”Imanja vaša i djeca vaša samo su iskušenje, a u Allaha je nagrada velika.”(Et-Tegabun,14 i 15)
Allah, dž. š., ističe da musliman može imati među suprugama i djecom neprijatelja, u smislu da će ih oni zabaviti od dobrih djela, kao što Allah, dž.š., kaže:
“O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. A oni koji to učine, pa ti su, sigurno, gubitnici.” (El-Munafikun, 9)
Zbog toga Allah, dž.š., u spomenutom ajetu kaže: “Pa ih se pričuvajte!”, tj. zbog svoje vjere. Mudžahid u vezi s ajetom “…i među ženama vašim i djecom vašom, doista, imate neprijatelja”, kaže da je čovjek često primoran prekidati rodbinske odnose ili griješiti prema Allahu, dž.š., ali i pored velike ljubavi prema njima ne može a da Mu se ne pokorava. Ibn Ebi-Hatim prenosi da je neko pitao Ibn-Abbasa, r.a., o gornjem ajetu, a on mu rekao: “To su ljudi koji su prešli u islam još u Meki i zaželjeli doći Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., ali su ih njihove supruge i djeca odbili pustiti. Pa, kada su konačno došli do Allahovog Poslanika, s.a.v.s., vidjeli su ljude podučene vjeri i htjeli su kazniti žene i djecu, pa je Allah, dž.š., objavio: “A ako preko toga prijeđete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa – i Allah prašta i milostiv je.” (Hadis prenose Ibn-Džerir, Et-Taberani i Et-Tirmizi, koji ga smatra hasen sahihom.)
“Imanja vaša i djeca vaša samo su iskušenje, a u Allaha je nagrada velika”, tj. imovina i djeca su iskušenje, ispit i test Allahov, dž.š., Njegovih stvorenja da bi se saznalo ko će Mu biti pokoran, a ko će Mu se protiviti. ” A u Allaha je”, tj. na Sudnjem danu “nagrada je velika”.
Imam Ahmed prenosi da je Ebu-Burejde rekao: (449) “Allahov Poslanik, s.a.v.s., držao je hutbu kada su mu došli Hasan i Husejn, r.a., na kojima su bile crvene košulje. Išli su i posrtali, pa Allahov Poslanik, s.a.v.s., siđe sa minbera, uze ih i stavi ispred sebe, a potom reče: ‘Istinu je rekao Allah i Njegov Poslanik: ‘Imanja vaša i djeca vaša samo su iskušenje’; vidio sam ovu dvojicu dječaka kako idu i posrću i nisam se mogao strpjeti, pa sam prekinuo svoj govor i prihvatio ih.'” Et-Taberani prenosi od Ebu-Malika el-Eš’arija da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: (450) “Nije ti neprijatelj onaj koga ubiješ pa tako pobijediš, ili on tebe ubije, pa u Džennet uđeš; nego ti može biti neprijatelj dijete koje ti je iz kičme izišlo, a potom najžešći ti je neprijatelj tvoja imovina koju posjeduješ.” “Zato se Allaha bojte koliko god možete”, tj. svom svojom moći i trudom, kao što se navodi pouzdano predanje u oba Sahiha od Ebu – Hurejre, r.a., da je rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s.: (451) “Kada vam nešto naredim, to izvršite koliko možete, a ono što vam zabranim, toga se klonite.”
Kada je objavljen ovaj ajet, ljudima je postalo teško praktikovati vjeru, oni su ibadet činili dok im ne bi noge otekle i čela se izranjavala, te je Allah, dž.š., objavio olakšanje muslimanima: “Zato se Allaha bojte koliko god možete”, i na taj način je derogiran prvi ajet: “I slušajte i pokoravajte se”, tj. slijedite ono što vam Allah, dž.š., i Njegov Poslanik naređuju i ne udaljavajte se od toga ni desno ni lijevo, niti treba da iznosite svoje stavove ispred riječi Allaha i Njegova Poslanika.
Ne napuštajte ono što vam je naređeno i ne činite ono od čega vas odvraćaju. “I udjeljujte za svoje dobro”, tj. trošite na bližnje od onoga čime vas je Allah opskrbio, na svoju djecu, siromašne i potrebne. Činite dobro Allahovim stvorenjima, kao što je Allah, dž.š., učinio dobro vama, bit će vam ugodno na oba svijeta. A ako tako ne postupite, imetak će vam zlo donijeti i na ovom i na budućem svijetu.
Allahov Poslanik, a.s kaže: “Roditelji su obavezni: da svojoj djeci nadjenu islamsko ime, da im pomognu pri obrazovanju i pri ženidbi, odnosno udaji kada odrastu.” (Mekarimul-Ahlak, 1/474/1627.)
” Gospodaru moj, daj da mi i potomci naši obavljamo namaz; Gospodaru naš, ti usliši molbu našu! Gospodaru naš, oprosti nama i roditeljima našim i svim vjernicima – na Dan kada se bude polagao račun! Gospodaru nas, podari nam u ženama našim i djeci nasoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!”Amin!

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …