Darovi mjeseca Ramazana

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji – Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen –
17 Ramazan – 1439.H. / 01 Juni 2018.g. – Imam/Hatib: Abdulah ef. Cajlakovic

Darovi mjeseca Ramazana

Hvala Allahu dž.š. Koji je propisao post kao način – metod putem kojeg ćemo postići bogobojaznost! Neka je salavat i selam na Poslanika Muhammeda a.s. koji je ukazao na to kako smisao posta nije puko gladovanje nego postizanje viših vrijednosti vjere. Neka je Allahov rahmet na Poslanikovu porodicu, ashabe, nase sehide, te sve one koji su postom postigli bogobojaznost!

Postovani dzemate,
U mjesecu ramazanu je Allah Uzvišeni podario ljudima najveću blagodat i milost: “U mjesecu ramazanu objavljen je Kur’an, koji je uputa ljudima i jasan dokaz Pravog puta i razlikovanja dobra i zla.” (El- Bekare, 185.) U mjesecu ramazanu je Allah Uzvišeni propisao ljudima posebno sredstvo za stjecanje bogobojaznosti: “O vjernici, propisuje vam se post, kao što je bio propisan generacijama prije vas – ne bi li ste bogobojazni bili!” (el-Bekare, 183.) Od Ibn Abasa navodi se predaja da je Allahov Poslanik a.s. rekao: “Kada bi sljedbenici moga ummeta bili svjesni Ramazana, željeli bi da cijela godina bude Ramazan.“
Ramazan se u predajama spominje, kao naš mjesec, kao mjesec Muhammedovog a.s. ummeta, a obavezni post koji je posebna karakteristika ovog mjeseca je označen kao Allahov. Od Ebu Hurejre r.a. se prenosi: Allahov Poslanik a.s. je rekao: Uzvišeni Allah kaže: “Svako djelo pripada sinu Ademovom, osim posta, on je Moj i Ja za njega posebno nagrađujem”…

Svi mjeseci u godini su jednako Allahovi mjeseci, no kod mjeseca ramazana postoji istaknutost, posebnost koja mu daje jedan zaseban status. Muhammed a.s. je bodrio muslimane da veseli i srećni dočekuju ramazan, čestitao bi im ovaj mjesec i dobro koje sa njim podaruje Uzvišeni Allah. Isticao im je važnost natjecanja u vršenju svih vrsta pobožnosti u njemu kako bi ga cijelog proveli u atmosferi najdublje bogobojaznosti.
Resulullah a.s. je prenio riječi Uzvišenog Allaha koje govori melekima u provoj ramazasnkoj noći: “O Ridvane, otvori vrata Dženneta! O Malik, zatvori vrata Džehennema za postače iz ummeta Ahmedovog! O Džibrile, spusti se na Zemlju i okuj buntovne šejtane! Stavi ih u lance i baci ih u okeane da ne mogu sijati smutnju i kvariti post sljedbenicima ummeta Mog miljenika Muhammeda s.a.v.s.”

Također se u istoj predaji preneosi da Allah dž.š. naređuje pozivaču s nebesa da poziva tri puta svake ramazanske noći: “Ima li iko da nešto traži od Mene pa da mu ispunim želju? Ima li iko da Mi se kaje za učinjenjene grijehe pa da mu oprostim? Ko je taj ko će dati zajam Onome čiji imetak ne propada i Koji valjano ispunjava dato obećanje, ne čineći nikome nepravdu?”

Resulullah a.s. nadalje je rekao: “Svakog dana u vrijeme iftara Allah dž.š. oslobađa hiljadu hiljada duša od Vatre, a svaka od njih je već bila zaslužila ulazak u Džehennem. U posljednjoj ramazanskoj noći Allah dž.š. oslobađa onoliko koliko je oslobođeno tokom cijelog mjeseca.”
Također se prenosi hutba Poslanika a.s. o ramazanu u kojoj se kaže: ”O ljudi, došao vam je Ramazan sa blagoslovom, milošću i oprostom, mjesec koji je Allahu s.v.t. draži od svih drugih mjeseci, čiji su dani važniji od svih drugih dana, čije su noći značajnije od svih drugih noći, čiji su sati bolji od svih drugih sata. To je mjesec u kome ste pozvani Allahu s.v.t. u gostoprimstvo, u kome se smatrate Allahovim dobrim i plemenitim ljudima. Vaše disanje u ovom mjesecu je tesbih, a spavanje ibadet. Vaš posao koji obavljate u ovom mjesecu biće primljen kod Allaha s.v.t. i dova biće uslišana. Tražite od svog Gospodara, iskreno i čista srca, da vas pomogne u postu koji vam je propisao i u učenju – čitanju Knjige koju vam je objavio. Nesretan je samo onaj kome je u ovom mjesecu uskraćen Allahov s.v.t. oprost. Sjetite se dok ste gladni i žedni, gladi i žedi Sudnjeg dana. Dijelite onima koji su siromašni i napušteni. Poštujte starije i imajte samilosti prema mladjima. Održavajte rodbinske veze. Oborite poglede od onoga što vjerniku nije dozvoljeno gledati i ono što je vjerniku zabranjeno slušati. Smilujte se prema siročadima drugih i Allah s.v.t. će se smilovati prema vašim. Tražite od svog Gospodara da vam oprosti grijehe. Dignite svoje ruke Allahu s.v.t. sa dovom poslije svakog namaza. To je najbolje vrijeme za dovu u kome Allah s.v.t. obasipa svoje robove milošću i prima dovu koja mu bude upućena. O ljudi, vaše duše su ovisne o vašim djelima. Oslobodite ih traženjem oprosta od grijeha. Vaša leđa su natovarena teškim teretom. Ublažite tu težinu što dužom sedždom. Znajte da se Allah s.v.t. kune Svojom veličinom da neće mučiti one koji klanjaju i sedždu čine i da ih neće plašiti džehennemskom vatrom kada svi ljudi dođu pred Gospodara svjetova.” Širazi, Kelimetur-Resuli, 362, Medžellet er-Rabita, maj 1998. godine.

Nemojmo zaboraviti da je znanje farz, da bez znanja o vrijednosti mjeseca ramazana nema ni radovanja njemu, da bez znanja o bilo kojoj stvari nema ni uspjeha. Svrha našeg posta nije glad i žeđ, njegova svrha je spoznaja viših vrijednosti i stjecanje bogobojaznosti, takvaluka, stjecanje ispravne u djela pretočene svijesti o Bogu, o nama, o svijetu na kom smo i svijetu na koji smrću idemo. Pred nama je jos nekih 13 dana osvjedočenja u sopstvene kapacitete i mogućnosti i 13 dana prosvljetljenja. Kad budemo učili Kur’an čitajmo i prevod, da ako Bog da, iz ramazana izađemo i pametniji.

Allahov Poslanik s.a.v.s. nas podučava da je “prva trećina mjeseca ramazana rahmet/milost, druga trećina je magfiret/oprost grijeha, a treća trećina je ‘itkun minennar/spas od džehennemske vatre.” Čovjek koji istinski vjeruje u Allaha dž.š. tokom cijele godine i cijelog života radi ono što od njega njegov Stvoritelj traži, a naročito tokom mjeseca ramazana da bi stekao Allahovu dž.š. milost, oprost i da bi bio spašen od džehennemske vatre. To i jeste svrha Ramazana, a i našeg kratkotrajnog dunjalučkog života. A koliko je Uzvišeni Allah milostiv prema sljedbenicima islamskog ummeta, svjedoči sljedeće:

Musa a.s. se obratio riječima Gospodaru svome: “Gospodaru moj, Adema si stvorio Svojom moći, i u njega si od Sebe život udahnuo, i naredio si melekima da ničice padnu pred njim, oprostio si mu i uveo ga u Džennet. Kako je moguće da Ti se dostojno zahvali na ovim silnim blagodatima?”
Uzvišeni Allah je odgovorio: “O Musa! Od Adema je dovoljno što je izgovarao: ‘El-hamdu lillahi rabbil-‘alemin’, ‘Hvala Allahu, Gospodaru svjetova!’”
Zatim je Musa upitao: “Gospodaru moj, ako Ti se rob na rukuu obrati sa: ‘O, Gospodaru moj!’, šta mu kažeš?” Allah dž.š. je odgovorio: “Kažem mu: ‘Odazivam ti se, robe!’” “A ako to kaže na sedždi?” “Opet kažem: ‘Odazivam ti se, robe!’” “A ako Ti se obrati riječima: ‘O Gospodaru moj’, a griješan je?” Kažem mu: “Odazivam ti se, odazivam ti se, odazivam ti se!”
Dok je Musa a.s. primao od Allaha dž.š. Tevrat, pitao je svoga Gospodara: “Gospodaru moj, u Tevratu sam vidio zapisano da će se pojaviti ummet/narod kojemu će kada bude hranu konzumirao biti oprošteni grijesi, zato što su jelo započinjali sa Bismillom a završavali sa El-hamdu lillah. Gospodaru moj, učini da to bude moj ummet.” Allah dž.š . je rekao Musau: “O Musa! To je Muhammedov ummet!”
Zatim je Musa a.s. rekao: “Vidio sam zapisano na Pločama (Elvah) da će se pojaviti narod od kojeg kada neko naumi da uradi loše djelo pa ga ne učini, bojeći se Allaha, Ti ćeš mu to upisati kao dobro djelo. Gospodaru moj, učini da to bude moj ummet!” Allah dž.š. mu je rekao: “Musa, to je Muhammedov ummet!”
Musa a. s. je upitao: “Gospodaru moj, vidio sam na Pločama zapisano ime ummeta, od kojeg kad neko naumi da uradi dobro djelo pa ga ne uradi, Ti ćeš mu upisati dobro djelo, a ako ga uradi upisat ćeš mu od deset do sedam stotina dobrih djela. Učini, Gospodaru moj, da to bude moj ummet.” Uzvišeni Allah mu reče: “O Musa, to je Muhammedov ummet!” “Gospodaru moj, učini da i ja budem od Muhammedovog ummeta”, reče Musa.
Subhanallah, kad je Allah dž. š. ovako milostiv prema nama i odaziva nam se kad god Mu se dovom obratimo, zar insan može imati obraza a da Mu ne čini ruku’, sedždu, da ne klanja, ne posti i ne čini druge vrste ibadeta? Doista treba biti veliki džahil/neznalica, neposlušnik, inadžija i hrabar pa ne izvršavati Božije naredbe.

I Allahov Poslanik s.a.v.s. nas voli jer smo njegovi sljedbenici i čuvamo svoju vjeru islam. U jednom hadisu on kaže da smo mi njegov voljeni narod. To je za nas velika čast pa se trebamo truditi da to opravdamo svojim riječima, djelima i cijelim životom. Muhammed a.s. kaže: „O Allahu, saopći mome narodu da ga volim!” Njegovi ashabi rekoše: “O Allahov Poslaniče, zar mi nismo tvoj voljeni narod?” On reče: “Vi ste moji ashabi/drugovi i prijatelji, ali moji miljenici su oni koji će doći poslije vas, vjerovat će mi, iako me neće vidjeti. Ko od njih uradi desetinu od onoga što vi radite, imat će nagradu kao vas sedamdeset, zato što vi imate drugove koji vas pomažu u slijeđenju pravog puta i imate mene kraj sebe, a oni to neće imati.“
Mi nismo i ne možemo biti kao ashabi, ali se svojim trudom zalaganjem i dobrim djelima možemo približiti njima. Zato dobro radimo i uzdajmo se u Allahovu milost, jer pripadnost islamu se očituje riječima i djelima.

Ramazan je uveliko u toku, pa trudimo se da nam svaka sekunda bude ibadet. I završimo današnju hutbu hadisom u kojem se kaže da je melek Džebrail rekao Poslaniku s.a.v.s.: “Teško onom ko dočeka mubarek ramazan a on ga prođe a da nije uspio zaslužiti da mu budu oprošteni grijesi!“
Molimo Allaha da u našim srcima poveća radost i veselje zbog dolaska mjeseca ramazana. Bože oprosti nam naše grijehe, smiluj nam se i uputi nas dobru! Amin!

Check Also

RAMAZANU STA NAM OSTAVLJAS

Islamska Zajednica Bosnjaka u Austriji– Dzemat Braunau – džamija Mauerkirchen – 02. SEWWAL – 1442.H. …

RAMAZAN-BAJRAMSKA HUTBA–PORUKA

Imam Abdulah – ef. Čajlaković – 13. Maj 2021 g.MESDZID BIKC BRAUNAU – MAUERKIRCHEN خطبة عيد …